۱

.

باغچه ژین

{۶,۷۶۸}

۲

.

بارمه که

{۵,۱۵۱}

۳

.

برزی برزی

{۲۶,۴۷۹}

۴

.

هادنگ

{۱,۹۵۲}

۵

.

هه ی رو

{۱,۳۵۸}

۶

.

هیلاک

{۱,۲۲۹}

۷

.

ساقی

{۷,۹۰۳}

۸

.

شاد

{۲۹,۰۸۵}

۹

.

ملودی

{۲,۸۰۳}
نیاز آهنگ ها : ۹

فرستنده آلبوم : aryan persian (microkord1)

تا کنون هیچکس در مورد آلبوم نیاز اظهار نظر نکرده!
+ شما اوّلین کسی باشید که نظر می ده.

This page was generated in 0.03 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393