۱

.

باغچه ژین

{۶,۶۸۲}

۲

.

بارمه که

{۵,۱۴۲}

۳

.

برزی برزی

{۲۶,۱۹۵}

۴

.

هادنگ

{۱,۹۴۳}

۵

.

هه ی رو

{۱,۳۵۰}

۶

.

هیلاک

{۱,۲۱۲}

۷

.

ساقی

{۷,۸۶۰}

۸

.

شاد

{۲۸,۶۷۲}

۹

.

ملودی

{۲,۷۸۶}
نیاز آهنگ ها : ۹

فرستنده آلبوم : aryan persian (microkord1)

تا کنون هیچکس در مورد آلبوم نیاز اظهار نظر نکرده!
+ شما اوّلین کسی باشید که نظر می ده.

This page was generated in 0.05 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393