۱

.

شهرتی

{۲,۸۵۵}

۲

.

خُن باجِی

{۳,۲۸۵}

۳

.

رعنا (روایت اول)

{۵,۸۹۱}

۴

.

زرنگیس

{۳,۰۶۱}

۵

.

سیا ابران

{۹۹۷}

۶

.

اها بوگو

{۴۹,۹۴۰}

۷

.

کالِ گندمی

{۲,۵۱۱}

۸

.

یه قَل دو قَل

{۶,۲۵۲}

۹

.

ای خنباجی

{۲,۰۳۸}

۱۰

.

ای سوپوله

{۸,۹۴۴}

۱۱

.

رضا جان

{۸۵۱}

۱۲

.

حیرون حیرونه

{۴,۳۳۴}

۱۳

.

صبورِی

{۳,۹۸۱}

۱۴

.

رعنا (روایت دوم)

{۱۴,۶۳۷}

۱۵

.

توبای

{۲,۶۶۶}
زرانگیس آهنگ ها : ۱۵

توضیح راجع به زرانگیس

تنظیم و سرپرست گروه : حسین حمیدی

تا کنون هیچکس در مورد آلبوم زرانگیس اظهار نظر نکرده!
+ شما اوّلین کسی باشید که نظر می ده.

This page was generated in 0.05 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393