دسته بندی ها>>غیر فارسی>>ارمنی


آهنگ های ارمنی

# آهنگ خواننده
۱ هارسم تانوم {۸,۵۸۰} اندی
۲ یراز (رویا) {۴,۰۰۴} رعنا منصور
۳ Olor Molor {۱,۰۵۷} هلن
۴ Armenian Medley {۹۵۳} لیلا فروهر
۵ آلا گوز آچر {۸۴۱} اندی
۶ Eem seras {۷۹۹} اندی
۷ Menutyun {۵۲۹} هلن
۸ Hayi Achker (ارمنی) {۶۷} ژاکلین
۹ بارو یرجانکوتون {۴۱} آرگین

This page was generated in 0.11 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393