دسته بندی ها>>غیر فارسی>>ارمنی


آهنگ های ارمنی

# آهنگ خواننده
۱ هارسم تانوم {۸,۵۸۵} اندی
۲ یراز (رویا) {۴,۰۳۸} رعنا منصور
۳ Olor Molor {۱,۰۶۰} هلن
۴ Armenian Medley {۹۵۶} لیلا فروهر
۵ آلا گوز آچر {۸۴۵} اندی
۶ Eem seras {۸۰۷} اندی
۷ Menutyun {۵۳۲} هلن
۸ Hayi Achker (ارمنی) {۶۷} ژاکلین
۹ بارو یرجانکوتون {۴۱} آرگین

This page was generated in 0.09 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393