همیاران ایران ترانه

فعالترین های این هفته

۱


[ motakapedar - ]
موزیک: ۲۷ آلبوم: ۱
متن ترانه: ۲۴ ویدئو: ۸

۲


[ BeH NaM ]
موزیک: ۲۹ متن ترانه: ۲ عکس: ۲۹ ویدئو: ۳

۳


[ 30na 666 ]
موزیک: ۳ آلبوم: ۱
متن ترانه: ۱۲

۴


[ عماد شریفی ]
موزیک: ۲ متن ترانه: ۱ عکس: ۴

۵


[ بهرام بهرامی ]
موزیک: ۱ آلبوم: ۲

۱۶


[ ]

۱۷


[ reza karimi ]

فعالترین های این ماه

1

[ BeH NaM ]۱۸۶ MP3
۳ آلبوم
۳ متن ترانه
۱۵۷ عکس
۱۲ ویدئو

2

[ soudeh kamrani ]۲۵۹ MP3
۲۷ آلبوم
۰ متن ترانه
۱ عکس
۰ ویدئو

3

[ motakapedar - ]۴۵ MP3
۱ آلبوم
۶۴ متن ترانه
۰ عکس
۹ ویدئو

4

[ 30na 666 ]۳ MP3
۱ آلبوم
۱۲ متن ترانه
۰ عکس
۰ ویدئو

5

[ noghre mahtabi ]۱۱ MP3
۱ آلبوم
۱ متن ترانه
۲ عکس
۰ ویدئو

6

[ Faraz Music ]۶ MP3
۰ آلبوم
۰ متن ترانه
۷ عکس
۰ ویدئو

7

[ Sharaab Naab ]۰ MP3
۰ آلبوم
۴ متن ترانه
۰ عکس
۰ ویدئو

8

[ parsa eskandari ]۸ MP3
۱ آلبوم
۰ متن ترانه
۰ عکس
۰ ویدئو

9

[ عماد شریفی ]۲ MP3
۰ آلبوم
۱ متن ترانه
۵ عکس
۰ ویدئو

10

[ بهرام بهرامی ]۲ MP3
۳ آلبوم
۰ متن ترانه
۰ عکس
۱ ویدئو

11

[ sadegh 57 ]۴ MP3
۱ آلبوم
۰ متن ترانه
۰ عکس
۰ ویدئو

12

[ راتین رها ]۱ MP3
۰ آلبوم
۱ متن ترانه
۱ عکس
۰ ویدئو

13

[ بابک الف ]۱ MP3
۰ آلبوم
۱ متن ترانه
۰ عکس
۰ ویدئو

14

[ Fariborz فریبرز Sayari سیاری ]۱ MP3
۰ آلبوم
۱ متن ترانه
۰ عکس
۰ ویدئو

15

[ zazoo sa ]۲ MP3
۰ آلبوم
۰ متن ترانه
۲ عکس
۰ ویدئو

16

[ tanham nazar ]۱ MP3
۰ آلبوم
۰ متن ترانه
۱ عکس
۰ ویدئو

17

[ omid b9 ]۱ MP3
۰ آلبوم
۰ متن ترانه
۰ عکس
۰ ویدئو

18

[ Amir Noori ]۰ MP3
۰ آلبوم
۰ متن ترانه
۱ عکس
۰ ویدئو

19

[ khargooshak - ]۱ MP3
۰ آلبوم
۰ متن ترانه
۰ عکس
۰ ویدئو

20

[ مهبد زلزله ]۰ MP3
۰ آلبوم
۰ متن ترانه
۰ عکس
۰ ویدئو

فعال ترین ها در تمامی فصول

نام MP3 آلبوم متن ترانه عکس ویدئو اصلاحیه
1 [ BeH NaM ] ۲۴,۸۷۲ ۲۱۷ ۵۳۵ ۱۷,۲۰۹ ۱,۴۵۱ ۱۹۴
2 [ Joe Harry ] ۹,۱۳۲ ۹ ۶۶ ۴,۲۸۸ ۱ ۱
3 [ فرزین اسکندری ] ۷۱ ۰ ۰ ۶,۳۴۹ ۰ ۳
4 [ Ali Sh ] ۹۳۳ ۳۸ ۱,۱۵۴ ۱,۰۱۸ ۱۸۵ ۵۷
5 [ UP LODER ] ۳,۰۵۲ ۲۷۷ ۳۳۴ ۴۴۳ ۲۵ ۸۳
6 [ محمد کیا ] ۱,۱۱۶ ۲۷ ۷۳۳ ۶۲۶ ۱۶۱ ۹۸
7 [ motakapedar - ] ۲۶۳ ۰ ۸۰۲ ۶۰ ۱۵۵ ۱
8 [ Tanha .l ] ۱,۱۲۹ ۹۴ ۲۵۴ ۱۸۰ ۰ ۷
9 [ sogol jb ] ۰ ۰ ۵۴۲ ۰ ۰ ۰
10 [ reza_123456 ] ۱,۵۴۳ ۹۴ ۸۴ ۰ ۰ ۰
11 [ بارانی ... ] ۶۲۹ ۲۶ ۲۷۸ ۰ ۰ ۱۹
12 [ رخساره رکسانا ] ۰ ۰ ۰ ۱,۷۵۸ ۰ ۰
13 [ elicam الماسی ] ۹۴۶ ۲۹ ۱۸۸ ۰ ۰ ۰
14 [ TeY YeB ] ۱,۳۳۱ ۱۰۵ ۴۰ ۴۶۷ ۱۹ ۰
15 [ Roya vash ] ۰ ۰ ۴۰۱ ۰ ۰ ۰
16 [ ماکان فراهانی ] ۵۱۰ ۲۸ ۱۲۳ ۴۶۳ ۰ ۱۱
17 [ shano macha ] ۵۶۸ ۴۸ ۱۹۱ ۱۰ ۰ ۵
18 [ سعید به یاد عشق ] ۳۰۰ ۳۱ ۲۴۹ ۰ ۰ ۹
19 [ niloo farahani ] ۱,۰۸۵ ۵۵ ۴ ۹۳ ۷۶ ۰
20 [ مازیار توحیدنژاد ] ۱۱۰ ۴۰ ۱۵۳ ۳۵۲ ۸ ۲
21 [ الهام یگانه ] ۷۹ ۳ ۲۵۴ ۴۲ ۰ ۲۳۲
22 [ شهاب حقیقت یار ] ۱,۳۰۸ ۲۶ ۸۲ ۲۳ ۰ ۰
23 [ khargooshak - ] ۵۶ ۰ ۲۳۵ ۳۱ ۵۲ ۰
24 [ broken heart ] ۱۱۵ ۵ ۱۸۴ ۲۰ ۰ ۱۰۹
25 [ بهرام R ] ۲۲۸ ۵۱ ۳۳ ۳۹۱ ۳۴ ۱۰
26 [ I2eza . ] ۴۵۲ ۲۲ ۶۴ ۰ ۰ ۱۰
27 [ مجتبی ch ] ۴۴۶ ۳۹ ۵۷ ۰ ۰ ۳
28 [ رحیم میرشاهی ] ۱۹ ۰ ۱۸۳ ۰ ۰ ۹
29 [ khersak - ] ۱۳۶ ۰ ۱۵۰ ۳۹ ۴۲ ۰
30 [ محمدرضا امینی ] ۱۲۷ ۹ ۱۲۳ ۰ ۰ ۴۲
31 [ سامـان پیتراسم ] ۲۴۱ ۱۵ ۸۱ ۰ ۰ ۱
32 [ Zhubyn Zhon (J.J) ] ۹۵ ۷ ۱۱۵ ۰ ۰ ۹
33 [ Mojilo (مجیلو) ] ۲۱۲ ۱۳ ۸۹ ۰ ۰ ۴
34 [ علیرضا طاهر ] ۵۰ ۳ ۱۳ ۳۹۴ ۰ ۰
35 [ siver serwer سیور ] ۵۲۳ ۸ ۱۱ ۰ ۰ ۰
36 [ عادل کینگ ] ۴۹ ۳ ۹۹ ۴۸ ۰ ۰
37 [ بیتا رحیمی ] ۹۴ ۲ ۸۶ ۷ ۳ ۵
38 [ roozbeh raad ] ۲ ۱۳ ۱۰۲ ۰ ۰ ۳
39 [ امیر میم ] ۶۶ ۲۹ ۸۲ ۱۴ ۰ ۲۱
40 [ پروانه ایرانی ] ۱۳۷ ۶ ۷۴ ۰ ۰ ۴
41 [ بختیار مصطفی ] ۲۸۹ ۳۲ ۲۰ ۰ ۰ ۰
42 [ tanham nazar ] ۹۱ ۲ ۷۵ ۲۱ ۳ ۳
43 [ مصطفی موحدی ] ۹۲ ۱۵ ۸۴ ۱ ۶ ۲۳
44 [ سمانه ث س ] ۲۸ ۱ ۵۶ ۱۱۹ ۰ ۱۰
45 [ amir tighnavard ] ۲۹۴ ۳۵ ۰ ۰ ۰ ۰
46 [ abdul farahi ] ۴۹ ۰ ۲۲ ۲۶۲ ۰ ۱
47 [ پردیس رحمانیان ] ۱۷۵ ۴ ۴۹ ۰ ۰ ۱۷
48 [ رضا میرزاپور ] ۱۶۶ ۱۵ ۳۵ ۰ ۰ ۲
49 [ مسعود جدید ] ۱۱۲ ۱ ۱۲ ۱۹۳ ۰ ۵
50 [ سید مصطفی حسینی ] ۳۱۰ ۳۰ ۲۲ ۰ ۰ ۱
51 [ Mohammad Reza Jaski ] ۲۳ ۲ ۷۰ ۸ ۲۸ ۲
52 [ REZA RAD ] ۶۱ ۵ ۵۷ ۱۳ ۰ ۱
53 [ آرش سیاوشی ] ۰ ۳ ۷۱ ۰ ۰ ۰
54 [ Hadi Mokhtari ] ۴۶ ۰ ۵۵ ۳۷ ۳ ۱۷
55 [ ابراهیم امینی ] ۱۲ ۲ ۶۸ ۱ ۰ ۰
56 [ شهریار خ ] ۲۲۲ ۴ ۱۳ ۰ ۷ ۱
57 [ مهرداد بیات ] ۱۹ ۱ ۶۱ ۰ ۰ ۹
58 [ parsa eskandari ] ۲۱۷ ۰ ۵ ۷۳ ۱۴ ۱
59 [ Dilan Sirwan ] ۰ ۰ ۵۹ ۰ ۰ ۰
60 [ راتین رها ] ۴۵ ۰ ۳۹ ۲۴ ۰ ۰
61 [ صابر جعفری ] ۴۰ ۴ ۴۴ ۰ ۰ ۵
62 [ آرنا کمپانی ] ۹۹ ۱ ۳۴ ۴۱ ۰ ۰
63 [ Faraz Music ] ۱۷۷ ۰ ۹ ۱۲۷ ۰ ۰
64 [ Ali ReZa SH EmRani ] ۰ ۰ ۵۲ ۰ ۰ ۰
65 [ صادق باقری ] ۵ ۵ ۴۷ ۴ ۰ ۱
66 [ Jennifer Lopez ] ۰ ۰ ۴۶ ۱۸ ۳۳ ۰
67 [ alireza 1988 ] ۸ ۰ ۴۸ ۰ ۰ ۸
68 [ milad jahantabi ] ۱۲۲ ۸ ۱۸ ۴۲ ۰ ۸
69 [ soudeh kamrani ] ۲۵۹ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰
70 [ mona mahmoodzadeh ] ۲۳ ۲ ۳۸ ۱۱ ۰ ۶
71 [ Towhid Ahmadi ] ۴ ۰ ۴۵ ۰ ۰ ۱
72 [ افشین . ] ۶۶ ۵ ۲۸ ۰ ۰ ۲
73 [ AMIN MOMENI ] ۱۳۵ ۹ ۷ ۰ ۰ ۰
74 [ موزیک عشق ] ۳۶ ۳ ۳۴ ۵ ۰ ۰
75 [ omid b9 ] ۹ ۰ ۴۴ ۰ ۰ ۱
76 [ Mc D ] ۱۹ ۳ ۴۱ ۱ ۰ ۰
77 [ حسام حسامیان ] ۳۸ ۲ ۲۸ ۱۸ ۰ ۱
78 [ Persia Kingdom ] ۱۰۱ ۸ ۱۶ ۰ ۰ ۱
79 [ فاطمه نجفي ] ۰ ۰ ۳۹ ۰ ۰ ۰
80 [ سامان ركوتا ] ۰ ۱۳ ۳۲ ۰ ۰ ۴
81 [ AVAYE LOTOUS ] ۵۶ ۴ ۲۰ ۱۴ ۰ ۳
82 [ Rasoulmsmba S ] ۰ ۰ ۳۷ ۰ ۰ ۱
83 [ احسان ا. ] ۳۸ ۲ ۲۶ ۰ ۰ ۰
84 [ hOnIyA N ] ۸ ۰ ۳۳ ۹ ۰ ۰
85 [ بابک ن ] ۱ ۲ ۳۵ ۰ ۰ ۳
86 [ عماد شریفی ] ۴۲ ۰ ۲۰ ۴۸ ۱ ۰
87 [ محمد اردکانی نژاد ] ۱ ۰ ۳۵ ۰ ۰ ۳
88 [ احسان مشمول ] ۹ ۰ ۳۳ ۰ ۰ ۴
89 [ مه‌به‌ست بێچار ] ۱ ۰ ۳۴ ۱ ۰ ۳
90 [ عطر مریم ] ۲۹ ۰ ۲۷ ۰ ۰ ۶
91 [ mahdi safarian ] ۲۵ ۰ ۲۳ ۳۰ ۰ ۰
92 [ Abed wilson ] ۰ ۰ ۳۲ ۰ ۰ ۰
93 [ علیرضا xavir ] ۱ ۰ ۳۲ ۰ ۰ ۰
94 [ جلال شریفی ] ۲۳ ۴ ۲۴ ۰ ۰ ۳
95 [ کسرا حیدری ] ۳۴ ۰ ۲۷ ۱۰ ۰ ۰
96 [ تیم ترانه پروداکشن ] ۲۲ ۳ ۲۴ ۳ ۰ ۱۵
97 [ بابک الف ] ۱۴ ۱ ۲۶ ۴ ۰ ۸
98 [ sadegh 57 ] ۲۳ ۷ ۲۰ ۰ ۱۲ ۰
99 [ arman fire ] ۳۱ ۲ ۲۰ ۱ ۰ ۰
100 [ B C ] ۱۷ ۷ ۱۸ ۱۹ ۰ ۱

This page was generated in 0.00 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393