عزیز بشینه کنارم عزیز بشینه کنارم

  متن آهنگ عزیز بشینه کنارم

  عزیز بنشین به کنارم ز عشقت بی قرارم

  حالا مرو از کنارم بخدا دوست می دارم

  دو پنج روزه که دور از نازنینم عزیز بنشین به کنارم

  گهی در آسمان گه در زمینم عزیز بنشین به کنارم

  سر کوه بلند تا کی نشینم عزیز بنشین به کنارم

  که لاله سرزنه گل را بچینم عزیز بنشین به کنارم

  عزیز بنشین به کنارم ز عشقت بی قرارم

  جون تو طاقت ندارم

  حالا مرو از کنارم بخدا دوست می دارم

عزیز بشینه کنارم


دانلود آهنگ عزیز بشینه کنارم

اشتراک گذاری آهنگ عزیز بشینه کنارم