فتنه فتنه

  متن آهنگ فتنه

  یه روز تو با دوز و کلک..به قلب من زدی سرک..با بوسه های نم نمک
  با خواستنای کم کمک..فتنه تو کارم کردی
  یه روز برای دلبری..پر کشیدی مثل پری..با گونه های گل گلیت..
  با بوسه های هل هلیت..منو بیقرارم کردی
  باز هم دیدی که من با هاتم..تا گفتم که خاطر خواتم
  منو از سرت وا کردی..با من چه کارا کردی
  خدا ازت نگذره یار..ازت نمیگذرم یار

  خیال نکن باز میتونی..چشممو گریون ببینی
  خیال نکن باز میتونی..منو پریشون ببینی
  بدون که هرگز اونروزا..دوباره تکرار نمیشه
  عشقبخواب رفتمو ن.هرگز دیگه بیدار نمیشه
  باز هم دیدی که من با هاتم..تا گفتم که خاطر خواتم
  منو از سرتوا کردی..با من چه کارا کردی
  خدا ازت نگذره یار..ازت نمیگذرم یار

فتنه


دانلود آهنگ فتنه

اشتراک گذاری آهنگ فتنه