عروسی عروسی

  متن آهنگ عروسی

  حالا حالا حالا حالا حالا
  همه دستا به بالا
  با این ساز و کمونچه
  بخونیم همه یالله
  حالا حالا حالا حالا
  همه دستا به بالا
  به این عروس و دوماد
  بگین هزار ماشاالله

  به لبخند عروس گل نشسته
  خدا روی سرش ستاره بسته
  همه دست بزنید با دلی شاد
  بگین عروس خانم مبارکت باد

  حالا حالا حالا حالا حالا
  همه دستا به بالا
  با این ساز و کمونچه
  بخونیم همه یالله
  حالا حالا حالا حالا
  همه دستا به بالا
  به این عروس و دوماد
  بگین هزار ماشاالله

  همه یکصدا با هم بخونیم
  غم و غصه ها رو همه برونیم
  خدا این شبا رو از ما نگیره
  الهی همه غما بمیره

  حالا حالا حالا حالا حالا
  همه دستا به بالا
  با این ساز و کمونچه
  بخونیم همه یالله
  حالا حالا حالا حالا
  همه دستا به بالا
  به این عروس و دوماد
  بگین هزار ماشاالله

  به لبخند عروس گل نشسته
  خدا روی سرش ستاره بسته
  همه دست بزنید با دلی شاد
  بگین عروس خانم مبارکت باد

  حالا حالا حالا حالا حالا
  همه دستا به بالا
  با این ساز و کمونچه
  بخونیم همه یالله
  حالا حالا حالا حالا
  همه دستا به بالا
  به این عروس و دوماد
  بگین هزار ماشاالله

  همه یکصدا با هم بخونیم
  غم و غصه ها رو همه برونیم
  خدا این شبا رو از ما نگیره
  الهی همه غما بمیره

  حالا حالا حالا حالا حالا
  همه دستا به بالا
  با این ساز و کمونچه
  بخونیم همه یالله
  حالا حالا حالا حالا
  همه دستا به بالا
  به این عروس و دوماد
  بگین هزار ماشاالله

عروسی


دانلود آهنگ عروسی

اشتراک گذاری آهنگ عروسی