تکه سنگ تکه سنگ

  متن آهنگ تکه سنگ

  خوش به حالت تکه سنگ

  که نداری دل تنگ

  حسودیم میشه به تو

  بی صدایی و یه رنگ

  دل عاشق نداری

  پیش کس جا بذاری

  تا با غم بشکننش

  از چشات خون بباری

  ( خوش به حالت تکه سنگ

  خوش به حالت تکه سنگ

  خوش به حالت تکه سنگ

  خوش به حالت تکه سنگ )


  چشم نداری ببینی این همه رنگ و ریا

  این همه ظلم و ستم

  این همه جور و جفا

  گوش نداری بشنوی

  وعدهای عاشقا

  بفریبنت تو رو با دروغ و وعدها

  ( خوش به حالت تکه سنگ

  خوش به حالت تکه سنگ

  خوش به حالت تکه سنگ

  خوش به حالت تکه سنگ )  پا نداری که بری

  دنبال یار شهر به شهر

  وقتی پیداش می کنی

  نخوادت با ناز و قهر

  کاش منم سنگی بودم

  خالی از غصه و غم

  عمر تو تا ابده

  عمر ما کوتاه و کم

  ( خوش به حالت تکه سنگ

  خوش به حالت تکه سنگ

  خوش به حالت تکه سنگ

  خوش به حالت تکه سنگ )

تکه سنگ


دانلود آهنگ تکه سنگ

اشتراک گذاری آهنگ تکه سنگ