نای و دف,آسمون (شیرازی) نای و دف,آسمون (شیرازی)

  متن آهنگ نای و دف,آسمون (شیرازی)

  آسمون کاری ندار حالا یارم بیداره

  مو میرم ماچی کنم حالا گر خون بباره

  وای ارمون شو رفته

  یار قد باریکم خو رفته

  بیا بریم شاه چراغ حالا عهدی ببندیم

  هر کدوم عهد بشکنیم حالا کمر نبندیم

  وای ارمون شو رفته

  یار قد باریکم خو رفته

نای و دف,آسمون (شیرازی)


دانلود آهنگ نای و دف,آسمون (شیرازی)

اشتراک گذاری آهنگ نای و دف,آسمون (شیرازی)