فردا تو میایی فردا تو میایی

  متن آهنگ فردا تو میایی

  امشب دلم میخواد تا فردا می بنوشم من
  زیبا ترین جامه هایم را بپوشم من
  با شوق بی حد باغچه هامان را صفا دادم
  امشب تا میشد گل توی گلدونها جا دادم

  بعد از جدایی ها
  آن بی وفایی ها
  فردا تو می آیی
  فردا تو می آیی
  بعد از گسستن ها
  آن دل شکستن ها
  فردا تو می آیی

  از خونه ی ما نا امیدی ها سفر کرده
  گویا دعاهای منه خسته اثر کرده
  من لحظه ها را می شمارم تا رسد فردا
  آن لحظه خوب در آغوشت کشیدن ها

  بعد از جدایی ها
  آن بی وفایی ها
  فردا تو می آیی
  فردا تو می آیی
  بعد از گسستن ها
  آن دل شکستن ها
  فردا تو می آیی

  امشب دلم می خواد تا فردا می بنوشم من
  زیبا ترین جامه هایم را بپوشم من
  با شوق بی حد باغچه هامان را صفا دادم
  امشب تا میشد گل توی گلدونها جا دادم

  بعد از جدایی ها
  آن بی وفایی ها
  فردا تو می آیی
  فردا تو می آیی
  بعد از گسستن ها
  آن دل شکستن ها
  فردا تو می آیی

فردا تو میایی


دانلود آهنگ فردا تو میایی

اشتراک گذاری آهنگ فردا تو میایی