سکوت سکوت

  متن آهنگ سکوت

  روزای سخت نبودن با تو
  خلا امیدو تجربه کردم
  داغ دلم که بی تو تازه میشد
  هم نفسم شد سایه ی سردم
  تو رو میدیدم از اونور ابرا
  که میخوای سر سری از من رد شی
  آسمونو بی تو خط خطی کردم
  چجوری میتونی انقد بد شی
  سکوت قلبتو بشکنو برگرد
  نذار این فاصله بیشتر از این شه
  نمیخوام مثل گذشته که رفتی
  دوباره آخر قصه همین شه

  روزای سخت نبودن با تو
  دور نبودنتو خط کشیدم
  تازه میفهمم اشتباهم این بود
  چهره ی عشقمو غلط کشیدم
  عشق تو دارو ندار دلم بود
  اومدی دارو ندارمو بردی
  بیا سکوت قلبت رو بشکنو برگرد
  که هنوزم تو دل من نمردی
  که هنوزم تو دل من نمردی
  سکوته قلبتو بشکنو برگرد
  نذار این فاصله بیشتر از این شه
  نمیخوام مثل گذشته که رفتی
  دوباره آخره قصه همین شه

سکوت


دانلود آهنگ سکوت

اشتراک گذاری آهنگ سکوت