تب تند تب تند

  متن آهنگ تب تند

  ازتب تندمن نترس،که عاشق چشات منم
  هزارسال هم بیادبره،کم نمیشه ازخواستنم
  ازتب تندمن نترس،که یه روزی عوض بشم
  ازتوبه قیمت جون ام ،محاله که دست بکشم
  ازتوبه قیمت جون ام ،محاله که دست بکشم
  مگه نمی بینی چشام بارونی خواستنت
  دارم حسودی میکنم به پیرهنی که تنت
  مگه نمی دونی دلم دلتنگ باتوبودنه
  غصه ی هیچ چیزونخور.عشقت همیشه بامنه
  ازتوبه قیمت جون ام ،محاله که دست بکشم
  ازتب تندمن نترس،که عاشق چشات منم
  شعراز:پویا
  فرستنده:الهام حسن

تب تند


دانلود آهنگ تب تند

اشتراک گذاری آهنگ تب تند