چشمای بارونی چشمای بارونی

  متن آهنگ چشمای بارونی

  چشماتو برندار ازم
  زندگیمو نریز به هم
  لبخند زورکی نزن
  بازی نکن برای من
  اینجوری یه گوشه نشین
  من تو رو آروم نمی خوام
  شیطونی کن بازم برام
  من تو رو مصدوم نمی خوام
  وقتی باهام قهر می کنی دنیا یه چیزی کم داره
  چشات که بارونی میشه هوای خونه دم داره
  باز با ندونم کاریا عاشقیمون شد سروته
  من اشتباه زیاد دارم اما خیانت به تو نه

  اینجوری تو خودت نباش نگاهتو ازم نگیر
  با کم محلیات به من عشقمو دست کم نگیر
  دیشب بازم بی اختیار تو خواب صدات زدم نرو
  آشتی نکن باهام ولی اینجوری تو خودت نرو
  نرو
  نرو
  وقتی باهام قهر می کنی دنیا یه چیزی کم داره
  چشات که بارونی میشه هوای خونه دم داره
  باز با ندونم کاریا عاشقیمون شد سروته
  من اشتباه زیاد دارم اما خیانت به تو نه

چشمای بارونی


دانلود آهنگ چشمای بارونی

اشتراک گذاری آهنگ چشمای بارونی