شهلا شهلا

  متن آهنگ شهلا

  اسمت مثلگلای اطلسیقشنگه
  دوست دارم چه کنم دلت مثل سنگه
  دوریت برام سخته عاشق سیاه بخته
  دوریت برام سخته عاشق سیاه بخته
  شیلا شیلا شیلا قهر نکن چشمهای منو تر نکن
  شیلا غم تو مهمونمه والا عشقت توی خونمه
  موزیک
  اسمت مثلگلای اطلسیقشنگه
  دوست دارم چه کنم دلت مثل سنگه
  دوریت برام سخته عاشق سیاه بخته
  دوریت برام سخته عاشق سیاه بخته
  شیلا شیلا شیلا قهر نکن چشمهای منو تر نکن
  شیلا غم تو مهمونمه والا عشقت توی خونمه
  موزیک
  به تاب عشقت گرفتارم
  بیا پیش من که بیمارم
  آخ من از تو دورم بدون
  از نگاهم بخون
  اگه تنهام بذاری نه سر دارم نه سامون
  آخ تو بهار منی‌ گل عزار منی‌
  بی‌ تو در باغ عشق نه گل دارم نه گلدون
  دوریت برام سخته عاشق سیاه بخته
  دوریت برام سخته عاشق سیاه بخته
  شیلا شیلا شیلا قهر نکن چشمهای منو تر نکن
  شیلا غم تو مهمونمه والا عشقت توی خونمه
  موزیک
  اسمت مثلگلای اطلسیقشنگه
  دوست دارم چه کنم دلت مثل سنگه
  دوریت برام سخته عاشق سیاه بخته
  دوریت برام سخته عاشق سیاه بخته
  شیلا شیلا شیلا قهر نکن چشمهای منو تر نکن
  شیلا غم تو مهمونمه والا عشقت توی خونمه
  موزیک
  به تاب عشقت گرفتارم
  بیا پیش من که بیمارم
  من از تو دورم بدون
  از نگاهم بخون
  اگه تنهام بذاری نه سر دارم نه سامون
  آخ تو بهار منی‌ گلی عزار منی‌
  بی‌ تو در باغ عشق نه گل دارم نه گلدون
  دوریت برام سخته عاشق سیاه بخته
  آخ دوریت برام سخته عاشق سیاه بخته
  شیلا شیلا شیلا قهر نکن چشمهای منو تر نکن
  شیلا غم تو مهمونمه والا عشقت توی خونمه

شهلا


دانلود آهنگ شهلا

اشتراک گذاری آهنگ شهلا