میدونستی که خاک فرش منه میدونستی که خاک فرش منه

    متن آهنگ میدونستی که خاک فرش منه

    می دونستی که خاک فرش منه رفتی نموندی
    چرا بخت منو تو به سیاهی نشوندی
    می دونستی فقط تو رو دارم رفتی نموندی
    چرا نور امیدو از این خونه پروندی

میدونستی که خاک فرش منه


دانلود آهنگ میدونستی که خاک فرش منه

اشتراک گذاری آهنگ میدونستی که خاک فرش منه