قرمز قرمز

  متن آهنگ قرمز

  نمی خواستم برم رفتم
  پشیمونم اگه رفتم
  دارم می میرم از عشقت
  من از عشق تو سر رفتم
  نمی تونم که برگردم
  به احساس تو بد کردم
  نفهمیدم چی پیش اومد
  که قرمز بود و رد کردم

  هوا هر وقت که بارونیست
  تو فکر من چراغونیست
  پرم از خاطرات تو
  هموناییست که می دونی
  مگه یادم میره یک دم
  تا هر وقتی که من زندم
  تو بانی غزل شعری
  هم الان هم در آیندم

  دلم می خواد بیام پیشت
  بذارم سر روی دوشت
  بگم می میرم از عشقت
  برم گم شم تو آغوشت
  من و تو زیر بارون بود
  به جون هم قسم خوردیم
  تو چشم هم نگاه کردیم
  نگاه کردیم از عشق مردیم

  نمی خواستم برم رفتم
  پشیمونم اگه رفتم
  دارم می میرم از عشقت
  من از عشق تو سر رفتم
  نمی تونم که برگردم
  به احساس تو بد کردم
  نفهمیدم چی پیش اومد
  که قرمز بود و رد کردم

  دلم می خواد بیام پیشت
  بذارم سر روی دوشت
  بگم می میرم از عشقت
  برم گم شم تو آغوشت
  من و تو زیر بارون بود
  به جون هم قسم خوردیم
  تو چشم هم نگاه کردیم
  نگاه کردیم از عشق مردیم

  هنوزم عاشق عشقم
  نمیشی تو فراموشم
  تو آتیش بازی عشقی
  تو این احساس خاموشم
  تو این احساس خاموشم
  چه خوب می شد بیای پیشم
  بیای از پیش آغوشم
  تو جون و زندگیم هستی
  من از عشق تو می نوشم
  من از عشق تو می نوشم

  دلم می خواد بیام پیشت
  بذارم سر روی دوشت
  بگم می میرم از عشقت
  برم گم شم تو آغوشت
  من و تو زیر بارون بود
  به جون هم قسم خوردیم
  تو چشم هم نگاه کردیم
  نگاه کردیم از عشق مردیم

قرمز


دانلود آهنگ قرمز

اشتراک گذاری آهنگ قرمز