دانلود عکس

فرشته ی ناز

درگیر تو شدم، دست خودم نبود
عاشق شدم ولی، دست خودم نبود

از وقتی اومدی، از وقتی با توئم
دنیام عوض شده، وابسته تر شدم

فرشته ی ناز من، همه ی دنیای من
بگو میفهمی عشقمُ، از تو چشمای من

اگه تو بخوای واست، جونمُ میدمُ
حسمُ میگمُ، عاشق تو میشمُدیوونه تر میشم، هرچی که میگذره
روزام کنار تو، از قبل بهتره

دیوونه تر میشم، با دیدن چشات
قلبم دیگه فقط، عشق تو رو میخواد

فرشته ی ناز من، همه ی دنیای من
بگو میفهمی عشقمُ، از تو چشمای من

اگه تو بخوای واست، جونمُ میدمُ
حسمُ میگمُ، عاشق تو میشمُ

فرشته ی ناز من
بگو میفهمی عشقمُ

اگه تو بخوای واست، جونمُ میدمُ
حسمُ میگمُ، عاشق تو میشمُ


This page was generated in 0.13 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393