آلبوم های ستار

دانلود آهنگ های جدید ستار

دنیا ۲ دنیا
{۲۵۸ پخش}
عاشقای ایرون ۴ عاشقای ایرون
{۱,۸۸۳ پخش}
تسکین ۶ تسکین
{۹۹,۲۶۱ پخش}
غریب ۹ غریب
{۱۲,۲۳۷ پخش}
ای ایران ۱۰ ای ایران
{۶,۴۵۰ پخش}
در سوگ شاهزاده ۱۱ در سوگ شاهزاده
{۱۱,۸۴۲ پخش}
پروانگی ۱۳ پروانگی
{۱۶۴,۸۰۱ پخش}
Dare To Live (با Carolina) ۱۵ Dare To Live (با Carolina)
{۹,۱۸۴ پخش}
الهه ی ناز ۱۶ الهه ی ناز
{۴۵,۳۸۲ پخش}
نسل بی ستاره ۱۷ نسل بی ستاره
{۳۲,۰۶۹ پخش}
گُمشده ۲۱ گُمشده
{۸۰,۹۸۶ پخش}
برای با تو بودن ۲۲ برای با تو بودن
{۳۲۱,۰۰۳ پخش}
خاطره ۲۳ خاطره
{۳۰۰,۷۷۶ پخش}
دلم گرفته هموطن ۲۵ دلم گرفته هموطن
{۳,۷۴۱ پخش}
خواب نما (نایاب) ۲۶ خواب نما (نایاب)
{۹,۴۶۸ پخش}
بود و نبود (نایاب) ۲۷ بود و نبود (نایاب)
{۱۱,۰۸۵ پخش}
افسانه هستی ۲۸ افسانه هستی
{۷,۵۹۳ پخش}
زمین لرزه ۲۹ زمین لرزه
{۱,۶۲۵ پخش}
در آن نفس که بمیرم ۳۰ در آن نفس که بمیرم
{۶,۸۸۰ پخش}
غم نامه ۳۳ غم نامه
{۱۸,۱۸۹ پخش}
نگاه تو ۳۴ نگاه تو
{۴۸,۳۵۷ پخش}
نسل گمشده ۳۵ نسل گمشده
{۶,۷۴۲ پخش}
گمشده ۳۶ گمشده
{۳,۵۰۰ پخش}
زندگی (زنده) ۳۷ زندگی (زنده)
{۴,۶۰۹ پخش}
زندگی ۳۸ زندگی
{۴,۹۶۲ پخش}
شمع نیمه جون ۳۹ شمع نیمه جون
{۵,۵۲۱ پخش}
عروسک (نسخه دوم) ۴۱ عروسک (نسخه دوم)
{۱۶,۳۲۲ پخش}
چشمهای تو (کمیاب) ۴۳ چشمهای تو (کمیاب)
{۱۹,۵۳۹ پخش}
هموطن ۴۴ هموطن
{۱,۴۰۱ پخش}
عشق من شیرین بگو ۴۵ عشق من شیرین بگو
{۹,۷۱۸ پخش}
هراس ۴۷ هراس
{۱۰,۳۳۷ پخش}
ای دل ۴۸ ای دل
{۳۰,۶۰۷ پخش}
خدایا من غریبم ۵۰ خدایا من غریبم
{۲۱,۹۰۴ پخش}
چشمهای تو ۵۱ چشمهای تو
{۲۱,۵۳۴ پخش}
عجب صبری خدا دارد ۵۲ عجب صبری خدا دارد
{۹۳,۴۶۴ پخش}
همسرم ۵۴ همسرم
{۷۴,۲۶۹ پخش}
همسفر ۵۵ همسفر
{۱۱۹,۳۳۳ پخش}
شهبانو ۵۶ شهبانو
{۹۱,۶۸۴ پخش}
دانلود موزیک ویدیو تسکین ستار
موزیک ویدیو تسکین

5 ماه پیش
[۶۱۰ views]
دانلود موزیک ویدیو دل شیشه ای ستار
موزیک ویدیو دل شیشه ای

5 ماه پیش
[۶۷۰ views]
دانلود موزیک ویدیو شازده ما ستار
موزیک ویدیو شازده ما

5 ماه پیش
[۶۰۲ views]
دانلود موزیک ویدیو همسرم ستار
موزیک ویدیو همسرم

5 ماه پیش
[۴۰۴ views]
دانلود موزیک ویدیو پروانگی ستار
موزیک ویدیو پروانگی

5 ماه پیش
[۶۶۲ views]
دانلود موزیک ویدیو سر سپرده ستار
موزیک ویدیو سر سپرده

7 ماه پیش
[۷۳۹ views]
دانلود موزیک ویدیو تسکین ستار
موزیک ویدیو تسکین

1 سال و 3 ماه پیش
[۲۳,۲۰۲ views]
دانلود موزیک ویدیو در سوگ شاهزاده ستار
موزیک ویدیو در سوگ شاهزاده

1 سال و 9 ماه پیش
[۴,۹۹۶ views]
دانلود موزیک ویدیو چشم تو (ویگن با ستار) ستار
موزیک ویدیو چشم تو (ویگن با ستار)

1 سال و 9 ماه پیش
[۲,۹۵۸ views]
دانلود موزیک ویدیو پروانگی ستار
موزیک ویدیو پروانگی

2 سال و 0 ماه پیش
[۷,۰۹۵ views]
دانلود موزیک ویدیو خواب نما ستار
موزیک ویدیو خواب نما

7 ماه پیش
[۱,۰۲۳ views]
دانلود موزیک ویدیو خاطره ستار
موزیک ویدیو خاطره

1 سال و 3 ماه پیش
[۱۰,۹۹۰ views]
دانلود موزیک ویدیو عجب صبری خدا داره ستار
موزیک ویدیو عجب صبری خدا داره

1 سال و 3 ماه پیش
[۱,۳۷۶ views]
دانلود موزیک ویدیو برای با تو بودن ستار
موزیک ویدیو برای با تو بودن

1 سال و 4 ماه پیش
[۳۳,۹۷۰ views]
دانلود موزیک ویدیو خاطره ستار
موزیک ویدیو خاطره

2 سال و 10 ماه پیش
[۸,۷۴۶ views]
دانلود موزیک ویدیو خواب نما (نایاب) ستار
موزیک ویدیو خواب نما (نایاب)

11 ماه پیش
[۳,۰۸۷ views]
دانلود موزیک ویدیو نگاه تو ستار
موزیک ویدیو نگاه تو

3 سال و 11 ماه پیش
[۲,۱۱۵ views]
دانلود موزیک ویدیو گمشده ستار
موزیک ویدیو گمشده

2 سال و 9 ماه پیش
[۲,۲۱۰ views]
دانلود موزیک ویدیو زندگی (زنده) ستار
موزیک ویدیو زندگی (زنده)

2 سال و 6 ماه پیش
[۱,۰۲۳ views]
دانلود موزیک ویدیو زندگی ستار
موزیک ویدیو زندگی

2 سال و 6 ماه پیش
[۱,۹۰۰ views]
دانلود موزیک ویدیو سیمین بری ( با ارسین ) ستار
موزیک ویدیو سیمین بری ( با ارسین )

3 سال و 8 ماه پیش
[۶,۸۱۱ views]
دانلود موزیک ویدیو هراس ستار
موزیک ویدیو هراس

4 سال و 1 ماه پیش
[۱,۵۶۵ views]
دانلود موزیک ویدیو عجب صبری خدا دارد ستار
موزیک ویدیو عجب صبری خدا دارد

4 سال و 8 ماه پیش
[۷,۰۰۹ views]
دانلود موزیک ویدیو همزاد ستار ستار
موزیک ویدیو همزاد ستار

2 سال و 1 ماه پیش
[۱,۱۸۶ views]
دانلود موزیک ویدیو دل شیشه ای(ستار) ستار
موزیک ویدیو دل شیشه ای(ستار)

2 سال و 5 ماه پیش
[۱,۵۸۲ views]
دانلود موزیک ویدیو همسرم ستار
موزیک ویدیو همسرم

5 ماه پیش
[۵۵۰ views]
دانلود موزیک ویدیو اشک عاشق ستار
موزیک ویدیو اشک عاشق

2 سال و 5 ماه پیش
[۷,۸۳۴ views]
دانلود موزیک ویدیو چشمات ستار
موزیک ویدیو چشمات

2 سال و 6 ماه پیش
[۱,۶۵۱ views]
دانلود موزیک ویدیو یگانگی ستار
موزیک ویدیو یگانگی

2 سال و 6 ماه پیش
[۲,۸۱۲ views]
دانلود موزیک ویدیو خاکی ستار
موزیک ویدیو خاکی

2 سال و 6 ماه پیش
[۵,۲۷۱ views]
دانلود موزیک ویدیو شازده خانوم ستار
موزیک ویدیو شازده خانوم

2 سال و 1 ماه پیش
[۱,۸۲۳ views]
دانلود موزیک ویدیو نو بهار ستار
موزیک ویدیو نو بهار

8 ماه پیش
[۱,۹۰۹ views]
دانلود موزیک ویدیو حقیقت ستار
موزیک ویدیو حقیقت

2 سال و 4 ماه پیش
[۱,۷۸۸ views]
دانلود موزیک ویدیو گرفتار ستار
موزیک ویدیو گرفتار

2 سال و 6 ماه پیش
[۱,۰۷۵ views]
دانلود موزیک ویدیو گل سنگم ستار
موزیک ویدیو گل سنگم

2 سال و 6 ماه پیش
[۲,۱۵۰ views]
دانلود موزیک ویدیو غزل ستار
موزیک ویدیو غزل

2 سال و 1 ماه پیش
[۲,۳۱۳ views]
دانلود موزیک ویدیو عسل ستار
موزیک ویدیو عسل

2 سال و 6 ماه پیش
[۱,۷۴۵ views]
دانلود موزیک ویدیو آوازه خوان ستار
موزیک ویدیو آوازه خوان

2 سال و 1 ماه پیش
[۲,۰۲۹ views]
دانلود موزیک ویدیو منو نترسون ستار
موزیک ویدیو منو نترسون

2 سال و 6 ماه پیش
[۲,۲۲۷ views]
دانلود موزیک ویدیو زندون دلتنگی ستار
موزیک ویدیو زندون دلتنگی

2 سال و 6 ماه پیش
[۱,۴۳۶ views]
دانلود موزیک ویدیو آهو (ستار) ستار
موزیک ویدیو آهو (ستار)

2 سال و 6 ماه پیش
[۲,۳۹۹ views]
دانلود موزیک ویدیو عمو زنجیر باف ستار
موزیک ویدیو عمو زنجیر باف

2 سال و 6 ماه پیش
[۲,۰۸۱ views]
دانلود موزیک ویدیو شناسنامه ستار
موزیک ویدیو شناسنامه

2 سال و 6 ماه پیش
[۱,۷۵۴ views]
دانلود موزیک ویدیو تکخال ستار
موزیک ویدیو تکخال

2 سال و 6 ماه پیش
[۵,۰۲۲ views]
دانلود موزیک ویدیو صید دل ستار
موزیک ویدیو صید دل

2 سال و 6 ماه پیش
[۲,۳۳۹ views]
دانلود موزیک ویدیو مهر دوست ستار
موزیک ویدیو مهر دوست

2 سال و 6 ماه پیش
[۱,۳۲۴ views]
دانلود موزیک ویدیو سر سپرده ستار
موزیک ویدیو سر سپرده

2 سال و 6 ماه پیش
[۳,۰۵۳ views]
دانلود موزیک ویدیو از تو خواندن ستار
موزیک ویدیو از تو خواندن

2 سال و 6 ماه پیش
[۱,۷۰۲ views]
دانلود موزیک ویدیو یوسف گمگشته ستار
موزیک ویدیو یوسف گمگشته

2 سال و 6 ماه پیش
[۳,۶۴۶ views]
دانلود موزیک ویدیو زنگ حساب ستار
موزیک ویدیو زنگ حساب

2 سال و 6 ماه پیش
[۲,۸۱۲ views]
دانلود موزیک ویدیو گل حسرت ستار
موزیک ویدیو گل حسرت

2 سال و 6 ماه پیش
[۲,۸۵۵ views]
دانلود موزیک ویدیو با تو بودن ستار
موزیک ویدیو با تو بودن

2 سال و 6 ماه پیش
[۱,۸۳۱ views]
دانلود موزیک ویدیو فاتح ستار
موزیک ویدیو فاتح

2 سال و 6 ماه پیش
[۱,۷۴۵ views]
دانلود موزیک ویدیو تکیه گاه ستار
موزیک ویدیو تکیه گاه

2 سال و 6 ماه پیش
[۱۳,۸۸۰ views]
دانلود موزیک ویدیو شام آخر ستار
موزیک ویدیو شام آخر

2 سال و 1 ماه پیش
[۲,۳۶۵ views]
دانلود موزیک ویدیو وارث ستار
موزیک ویدیو وارث

2 سال و 5 ماه پیش
[۲,۵۴۵ views]
دانلود موزیک ویدیو ای کاش ستار
موزیک ویدیو ای کاش

2 سال و 6 ماه پیش
[۱,۷۳۷ views]
دانلود موزیک ویدیو تا تو رو دیدم ستار
موزیک ویدیو تا تو رو دیدم

2 سال و 6 ماه پیش
[۱,۸۲۳ views]
دانلود موزیک ویدیو صدای تو ستار
موزیک ویدیو صدای تو

2 سال و 6 ماه پیش
[۲,۴۷۶ views]
دانلود موزیک ویدیو عمو نوروز ستار
موزیک ویدیو عمو نوروز

2 سال و 6 ماه پیش
[۲,۸۹۸ views]
دانلود موزیک ویدیو تعظیم ستار
موزیک ویدیو تعظیم

2 سال و 6 ماه پیش
[۱,۸۲۳ views]
دانلود موزیک ویدیو عروسک ستار
موزیک ویدیو عروسک

2 سال و 6 ماه پیش
[۲,۵۹۷ views]
دانلود موزیک ویدیو صدای زنگوله ها ستار
موزیک ویدیو صدای زنگوله ها

2 سال و 6 ماه پیش
[۹۵۴ views]
دانلود موزیک ویدیو سفر ستار
موزیک ویدیو سفر

2 سال و 3 ماه پیش
[۱,۴۱۹ views]
دانلود موزیک ویدیو صدای بارون ستار
موزیک ویدیو صدای بارون

2 سال و 6 ماه پیش
[۹,۵۳۷ views]
دانلود موزیک ویدیو مستی ستار
موزیک ویدیو مستی

2 سال و 6 ماه پیش
[۱,۴۶۲ views]
دانلود موزیک ویدیو ایران ایران ستار
موزیک ویدیو ایران ایران

2 سال و 1 ماه پیش
[۲,۰۵۵ views]
دانلود موزیک ویدیو بی نظیر ستار
موزیک ویدیو بی نظیر

2 سال و 6 ماه پیش
[۲,۱۳۲ views]
دانلود موزیک ویدیو مطرب ستار
موزیک ویدیو مطرب

2 سال و 5 ماه پیش
[۱,۴۴۴ views]
دانلود موزیک ویدیو سپید و سیاه ستار
موزیک ویدیو سپید و سیاه

6 ماه پیش
[۴۹۰ views]
دانلود موزیک ویدیو نم نم بارون ستار
موزیک ویدیو نم نم بارون

2 سال و 6 ماه پیش
[۴,۸۵۹ views]
دانلود موزیک ویدیو بت ستار
موزیک ویدیو بت

2 سال و 5 ماه پیش
[۱,۵۷۳ views]
دانلود موزیک ویدیو چادر نماز گل گلی ستار
موزیک ویدیو چادر نماز گل گلی

2 سال و 6 ماه پیش
[۴,۴۸۹ views]
دانلود موزیک ویدیو یک شبه ستار
موزیک ویدیو یک شبه

2 سال و 6 ماه پیش
[۱,۴۷۹ views]
دانلود موزیک ویدیو گل پونه ستار
موزیک ویدیو گل پونه

2 سال و 6 ماه پیش
[۵,۷۴۴ views]
دانلود موزیک ویدیو گلنار ستار
موزیک ویدیو گلنار

2 سال و 6 ماه پیش
[۱,۶۵۱ views]
دانلود موزیک ویدیو همزاد ستار
موزیک ویدیو همزاد

2 سال و 6 ماه پیش
[۱,۰۰۶ views]
دانلود موزیک ویدیو همسفر ستار
موزیک ویدیو همسفر

2 سال و 1 ماه پیش
[۹,۰۲۱ views]
دانلود موزیک ویدیو شهر غم ستار
موزیک ویدیو شهر غم

2 سال و 4 ماه پیش
[۱,۶۵۹ views]
دانلود موزیک ویدیو نفرین ستار
موزیک ویدیو نفرین

2 سال و 1 ماه پیش
[۴,۱۹۶ views]
دانلود موزیک ویدیو چشم بادومی ستار
موزیک ویدیو چشم بادومی

2 سال و 4 ماه پیش
[۱,۲۷۲ views]
دانلود موزیک ویدیو پیله ستار
موزیک ویدیو پیله

2 سال و 6 ماه پیش
[۲,۳۵۶ views]
دانلود موزیک ویدیو عروسی ستار
موزیک ویدیو عروسی

2 سال و 6 ماه پیش
[۶,۵۷۰ views]
دانلود موزیک ویدیو ناز گلک ستار
موزیک ویدیو ناز گلک

2 سال و 1 ماه پیش
[۱,۸۰۶ views]
دانلود موزیک ویدیو قدم رنجه ستار
موزیک ویدیو قدم رنجه

2 سال و 1 ماه پیش
[۲,۷۱۷ views]
دانلود موزیک ویدیو دیگه نکن گریه ستار
موزیک ویدیو دیگه نکن گریه

2 سال و 6 ماه پیش
[۱,۵۳۹ views]
دانلود موزیک ویدیو ای عاشقان ستار
موزیک ویدیو ای عاشقان

2 سال و 6 ماه پیش
[۱,۶۷۷ views]
دانلود موزیک ویدیو جدایی ستار
موزیک ویدیو جدایی

2 سال و 5 ماه پیش
[۱,۳۱۵ views]
دانلود موزیک ویدیو از عشق مردن ستار
موزیک ویدیو از عشق مردن

2 سال و 6 ماه پیش
[۲,۲۳۶ views]
دانلود موزیک ویدیو حیدر خان ستار
موزیک ویدیو حیدر خان

2 سال و 4 ماه پیش
[۱,۷۶۳ views]
دانلود موزیک ویدیو بانی ستار
موزیک ویدیو بانی

2 سال و 2 ماه پیش
[۱,۹۴۳ views]
دانلود موزیک ویدیو یا مولا ستار
موزیک ویدیو یا مولا

1 سال و 4 ماه پیش
[۳,۹۹۰ views]
دانلود موزیک ویدیو زندان ستار
موزیک ویدیو زندان

2 سال و 5 ماه پیش
[۱,۶۸۵ views]
دانلود موزیک ویدیو مسلمانان ستار
موزیک ویدیو مسلمانان

2 سال و 1 ماه پیش
[۱,۴۱۹ views]
دانلود موزیک ویدیو شب ستار
موزیک ویدیو شب

2 سال و 6 ماه پیش
[۱,۲۹۰ views]
دانلود موزیک ویدیو ای دل ای دل ستار
موزیک ویدیو ای دل ای دل

2 سال و 5 ماه پیش
[۱,۲۷۲ views]
دانلود موزیک ویدیو کمتر گله کن ستار
موزیک ویدیو کمتر گله کن

3 سال و 9 ماه پیش
[۲,۱۵۸ views]
دانلود موزیک ویدیو کاشکی شاه بودم ستار
موزیک ویدیو کاشکی شاه بودم

2 سال و 6 ماه پیش
[۷,۲۴۱ views]
دانلود موزیک ویدیو گریه ستار
موزیک ویدیو گریه

2 سال و 6 ماه پیش
[۱,۵۹۱ views]
دانلود موزیک ویدیو گلایه ستار
موزیک ویدیو گلایه

2 سال و 6 ماه پیش
[۲,۳۱۳ views]
دانلود موزیک ویدیو یاور ستار
موزیک ویدیو یاور

2 سال و 6 ماه پیش
[۱,۰۱۴ views]
دانلود موزیک ویدیو عاشق خجالتی ستار
موزیک ویدیو عاشق خجالتی

2 سال و 6 ماه پیش
[۲,۹۲۴ views]
دانلود موزیک ویدیو رمز ستار
موزیک ویدیو رمز

2 سال و 6 ماه پیش
[۱,۵۴۸ views]
دانلود موزیک ویدیو پنجره ستار
موزیک ویدیو پنجره

2 سال و 6 ماه پیش
[۱,۸۲۳ views]
دانلود موزیک ویدیو قاصد عشق ستار
موزیک ویدیو قاصد عشق

2 سال و 6 ماه پیش
[۲,۲۲۷ views]
دانلود موزیک ویدیو آمدی ستار
موزیک ویدیو آمدی

2 سال و 6 ماه پیش
[۱,۷۲۰ views]
اسم های مشابه دیگر برای ستار :

ستار
ستّار
حسن ستار ( ستّار ) ( ستار ) در 1329 در تهران متولد شد.
Satar


This page was generated in 0.13 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393