آلبوم های ستار

دانلود آهنگ های جدید ستار

دنیا ۸ دنیا
{۲۵۸ پخش}
عاشقای ایرون ۱۰ عاشقای ایرون
{۱,۸۸۳ پخش}
تسکین ۱۲ تسکین
{۹۹,۲۶۱ پخش}
غریب ۱۵ غریب
{۱۲,۲۳۷ پخش}
ای ایران ۱۶ ای ایران
{۶,۴۵۰ پخش}
در سوگ شاهزاده ۱۷ در سوگ شاهزاده
{۱۱,۸۴۲ پخش}
پروانگی ۱۹ پروانگی
{۱۶۴,۸۰۱ پخش}
Dare To Live (با Carolina) ۲۱ Dare To Live (با Carolina)
{۹,۱۸۴ پخش}
الهه ی ناز ۲۲ الهه ی ناز
{۴۵,۳۸۲ پخش}
نسل بی ستاره ۲۳ نسل بی ستاره
{۳۲,۰۶۹ پخش}
گُمشده ۲۷ گُمشده
{۸۰,۹۸۶ پخش}
برای با تو بودن ۲۸ برای با تو بودن
{۳۲۱,۰۰۳ پخش}
خاطره ۲۹ خاطره
{۳۰۰,۷۷۶ پخش}
دلم گرفته هموطن ۳۱ دلم گرفته هموطن
{۳,۷۴۱ پخش}
خواب نما (نایاب) ۳۲ خواب نما (نایاب)
{۹,۴۶۸ پخش}
بود و نبود (نایاب) ۳۳ بود و نبود (نایاب)
{۱۱,۰۸۵ پخش}
افسانه هستی ۳۴ افسانه هستی
{۷,۵۹۳ پخش}
زمین لرزه ۳۵ زمین لرزه
{۱,۶۲۵ پخش}
در آن نفس که بمیرم ۳۶ در آن نفس که بمیرم
{۶,۸۸۰ پخش}
غم نامه ۳۹ غم نامه
{۱۸,۱۸۹ پخش}
نگاه تو ۴۰ نگاه تو
{۴۸,۳۵۷ پخش}
نسل گمشده ۴۱ نسل گمشده
{۶,۷۴۲ پخش}
گمشده ۴۲ گمشده
{۳,۵۰۰ پخش}
زندگی (زنده) ۴۳ زندگی (زنده)
{۴,۶۰۹ پخش}
زندگی ۴۴ زندگی
{۴,۹۶۲ پخش}
شمع نیمه جون ۴۵ شمع نیمه جون
{۵,۵۲۱ پخش}
عروسک (نسخه دوم) ۴۷ عروسک (نسخه دوم)
{۱۶,۳۲۲ پخش}
چشمهای تو (کمیاب) ۴۹ چشمهای تو (کمیاب)
{۱۹,۵۳۹ پخش}
هموطن ۵۰ هموطن
{۱,۴۰۱ پخش}
عشق من شیرین بگو ۵۱ عشق من شیرین بگو
{۹,۷۱۸ پخش}
هراس ۵۳ هراس
{۱۰,۳۳۷ پخش}
ای دل ۵۴ ای دل
{۳۰,۶۰۷ پخش}
خدایا من غریبم ۵۶ خدایا من غریبم
{۲۱,۹۰۴ پخش}
چشمهای تو ۵۷ چشمهای تو
{۲۱,۵۳۴ پخش}
عجب صبری خدا دارد ۵۸ عجب صبری خدا دارد
{۹۳,۴۶۴ پخش}
همسرم ۶۰ همسرم
{۷۴,۲۶۹ پخش}
همسفر ۶۱ همسفر
{۱۱۹,۳۳۳ پخش}
شهبانو ۶۲ شهبانو
{۹۱,۶۸۴ پخش}
دانلود موزیک ویدیو طنین صلح ستار
موزیک ویدیو طنین صلح

1 هفته و 3 روز پیش
[۰ views]
دانلود موزیک ویدیو اسطوره ستار
موزیک ویدیو اسطوره

1 سال و 1 ماه پیش
[۰ views]
دانلود موزیک ویدیو تسکین ستار
موزیک ویدیو تسکین

2 سال و 8 ماه پیش
[۶۳۶ views]
دانلود موزیک ویدیو برای با تو بودن ستار
موزیک ویدیو برای با تو بودن

2 سال و 8 ماه پیش
[۴۸۱ views]
دانلود موزیک ویدیو سیمین بری (با ارسین) ستار
موزیک ویدیو سیمین بری (با ارسین)

2 سال و 8 ماه پیش
[۴۳۰ views]
دانلود موزیک ویدیو دل شیشه ای ستار
موزیک ویدیو دل شیشه ای

2 سال و 8 ماه پیش
[۷۰۵ views]
دانلود موزیک ویدیو شازده ما ستار
موزیک ویدیو شازده ما

2 سال و 8 ماه پیش
[۶۵۳ views]
دانلود موزیک ویدیو همسرم ستار
موزیک ویدیو همسرم

2 سال و 8 ماه پیش
[۴۲۱ views]
دانلود موزیک ویدیو پروانگی ستار
موزیک ویدیو پروانگی

2 سال و 8 ماه پیش
[۷۹۱ views]
دانلود موزیک ویدیو سر سپرده ستار
موزیک ویدیو سر سپرده

2 سال و 10 ماه پیش
[۷۸۲ views]
دانلود موزیک ویدیو تسکین ستار
موزیک ویدیو تسکین

3 سال و 6 ماه پیش
[۲۳,۲۳۷ views]
دانلود موزیک ویدیو در سوگ شاهزاده ستار
موزیک ویدیو در سوگ شاهزاده

3 سال و 0 ماه پیش
[۵,۰۴۸ views]
دانلود موزیک ویدیو چشم تو (ویگن با ستار) ستار
موزیک ویدیو چشم تو (ویگن با ستار)

3 سال و 0 ماه پیش
[۳,۰۷۰ views]
دانلود موزیک ویدیو پروانگی ستار
موزیک ویدیو پروانگی

4 سال و 3 ماه پیش
[۷,۱۱۲ views]
دانلود موزیک ویدیو خواب نما ستار
موزیک ویدیو خواب نما

2 سال و 10 ماه پیش
[۱,۰۶۶ views]
دانلود موزیک ویدیو خاطره ستار
موزیک ویدیو خاطره

3 سال و 6 ماه پیش
[۱۱,۰۴۲ views]
دانلود موزیک ویدیو عجب صبری خدا داره ستار
موزیک ویدیو عجب صبری خدا داره

3 سال و 6 ماه پیش
[۱,۴۱۰ views]
دانلود موزیک ویدیو برای با تو بودن ستار
موزیک ویدیو برای با تو بودن

3 سال و 7 ماه پیش
[۳۴,۰۲۱ views]
دانلود موزیک ویدیو خاطره ستار
موزیک ویدیو خاطره

4 سال و 1 ماه پیش
[۸,۸۴۰ views]
دانلود موزیک ویدیو خواب نما (نایاب) ستار
موزیک ویدیو خواب نما (نایاب)

3 سال و 2 ماه پیش
[۳,۱۹۹ views]
دانلود موزیک ویدیو نگاه تو ستار
موزیک ویدیو نگاه تو

5 سال و 2 ماه پیش
[۲,۱۱۵ views]
دانلود موزیک ویدیو گمشده ستار
موزیک ویدیو گمشده

4 سال و 0 ماه پیش
[۲,۲۱۸ views]
دانلود موزیک ویدیو زندگی (زنده) ستار
موزیک ویدیو زندگی (زنده)

4 سال و 9 ماه پیش
[۱,۰۴۹ views]
دانلود موزیک ویدیو زندگی ستار
موزیک ویدیو زندگی

4 سال و 9 ماه پیش
[۱,۹۶۹ views]
دانلود موزیک ویدیو سیمین بری ( با ارسین ) ستار
موزیک ویدیو سیمین بری ( با ارسین )

5 سال و 11 ماه پیش
[۶,۸۴۵ views]
دانلود موزیک ویدیو هراس ستار
موزیک ویدیو هراس

6 سال و 4 ماه پیش
[۱,۵۸۲ views]
دانلود موزیک ویدیو عجب صبری خدا دارد ستار
موزیک ویدیو عجب صبری خدا دارد

6 سال و 11 ماه پیش
[۷,۰۸۶ views]
دانلود موزیک ویدیو همزاد ستار ستار
موزیک ویدیو همزاد ستار

4 سال و 4 ماه پیش
[۱,۲۵۵ views]
دانلود موزیک ویدیو سر سپرده (ستار) ستار
موزیک ویدیو سر سپرده (ستار)

2 سال و 10 ماه پیش
[۷۹۱ views]
دانلود موزیک ویدیو دل شیشه ای(ستار) ستار
موزیک ویدیو دل شیشه ای(ستار)

4 سال و 8 ماه پیش
[۱,۶۶۸ views]
دانلود موزیک ویدیو همسرم ستار
موزیک ویدیو همسرم

2 سال و 8 ماه پیش
[۵۵۹ views]
دانلود موزیک ویدیو اشک عاشق ستار
موزیک ویدیو اشک عاشق

4 سال و 8 ماه پیش
[۷,۸۸۶ views]
دانلود موزیک ویدیو چشمات ستار
موزیک ویدیو چشمات

4 سال و 9 ماه پیش
[۱,۶۹۴ views]
دانلود موزیک ویدیو یگانگی ستار
موزیک ویدیو یگانگی

4 سال و 9 ماه پیش
[۲,۸۴۶ views]
دانلود موزیک ویدیو خاکی ستار
موزیک ویدیو خاکی

4 سال و 9 ماه پیش
[۵,۳۲۳ views]
دانلود موزیک ویدیو شازده خانوم ستار
موزیک ویدیو شازده خانوم

4 سال و 4 ماه پیش
[۱,۸۴۰ views]
دانلود موزیک ویدیو نو بهار ستار
موزیک ویدیو نو بهار

2 سال و 11 ماه پیش
[۱,۹۶۰ views]
دانلود موزیک ویدیو حقیقت ستار
موزیک ویدیو حقیقت

4 سال و 7 ماه پیش
[۱,۸۰۶ views]
دانلود موزیک ویدیو گرفتار ستار
موزیک ویدیو گرفتار

4 سال و 9 ماه پیش
[۱,۰۸۳ views]
دانلود موزیک ویدیو گل سنگم ستار
موزیک ویدیو گل سنگم

4 سال و 9 ماه پیش
[۲,۱۶۷ views]
دانلود موزیک ویدیو غزل ستار
موزیک ویدیو غزل

4 سال و 4 ماه پیش
[۲,۳۴۷ views]
دانلود موزیک ویدیو عسل ستار
موزیک ویدیو عسل

4 سال و 9 ماه پیش
[۱,۷۷۱ views]
دانلود موزیک ویدیو آوازه خوان ستار
موزیک ویدیو آوازه خوان

4 سال و 4 ماه پیش
[۲,۰۶۴ views]
دانلود موزیک ویدیو منو نترسون ستار
موزیک ویدیو منو نترسون

4 سال و 9 ماه پیش
[۲,۲۶۱ views]
دانلود موزیک ویدیو زندون دلتنگی ستار
موزیک ویدیو زندون دلتنگی

4 سال و 9 ماه پیش
[۱,۴۷۰ views]
دانلود موزیک ویدیو آهو (ستار) ستار
موزیک ویدیو آهو (ستار)

4 سال و 9 ماه پیش
[۲,۴۸۵ views]
دانلود موزیک ویدیو عمو زنجیر باف ستار
موزیک ویدیو عمو زنجیر باف

4 سال و 9 ماه پیش
[۲,۰۹۸ views]
دانلود موزیک ویدیو شناسنامه ستار
موزیک ویدیو شناسنامه

4 سال و 9 ماه پیش
[۱,۸۱۴ views]
دانلود موزیک ویدیو تکخال ستار
موزیک ویدیو تکخال

4 سال و 9 ماه پیش
[۵,۰۵۶ views]
دانلود موزیک ویدیو صید دل ستار
موزیک ویدیو صید دل

4 سال و 9 ماه پیش
[۲,۳۴۷ views]
دانلود موزیک ویدیو مهر دوست ستار
موزیک ویدیو مهر دوست

4 سال و 9 ماه پیش
[۱,۳۳۳ views]
دانلود موزیک ویدیو سر سپرده ستار
موزیک ویدیو سر سپرده

4 سال و 9 ماه پیش
[۳,۰۷۰ views]
دانلود موزیک ویدیو از تو خواندن ستار
موزیک ویدیو از تو خواندن

4 سال و 9 ماه پیش
[۱,۷۱۱ views]
دانلود موزیک ویدیو یوسف گمگشته ستار
موزیک ویدیو یوسف گمگشته

4 سال و 9 ماه پیش
[۳,۷۳۲ views]
دانلود موزیک ویدیو زنگ حساب ستار
موزیک ویدیو زنگ حساب

4 سال و 9 ماه پیش
[۲,۸۸۱ views]
دانلود موزیک ویدیو گل حسرت ستار
موزیک ویدیو گل حسرت

4 سال و 9 ماه پیش
[۲,۹۲۴ views]
دانلود موزیک ویدیو با تو بودن ستار
موزیک ویدیو با تو بودن

4 سال و 9 ماه پیش
[۱,۸۳۱ views]
دانلود موزیک ویدیو فاتح ستار
موزیک ویدیو فاتح

4 سال و 9 ماه پیش
[۱,۷۸۸ views]
دانلود موزیک ویدیو تکیه گاه ستار
موزیک ویدیو تکیه گاه

4 سال و 9 ماه پیش
[۱۳,۹۸۳ views]
دانلود موزیک ویدیو شام آخر ستار
موزیک ویدیو شام آخر

4 سال و 4 ماه پیش
[۲,۴۳۳ views]
دانلود موزیک ویدیو وارث ستار
موزیک ویدیو وارث

4 سال و 8 ماه پیش
[۲,۵۹۷ views]
دانلود موزیک ویدیو ای کاش ستار
موزیک ویدیو ای کاش

4 سال و 9 ماه پیش
[۱,۷۶۳ views]
دانلود موزیک ویدیو تا تو رو دیدم ستار
موزیک ویدیو تا تو رو دیدم

4 سال و 9 ماه پیش
[۱,۸۴۰ views]
دانلود موزیک ویدیو صدای تو ستار
موزیک ویدیو صدای تو

4 سال و 9 ماه پیش
[۲,۵۳۷ views]
دانلود موزیک ویدیو عمو نوروز ستار
موزیک ویدیو عمو نوروز

4 سال و 9 ماه پیش
[۲,۹۲۴ views]
دانلود موزیک ویدیو تعظیم ستار
موزیک ویدیو تعظیم

4 سال و 9 ماه پیش
[۱,۸۴۹ views]
دانلود موزیک ویدیو عروسک ستار
موزیک ویدیو عروسک

4 سال و 9 ماه پیش
[۲,۷۶۰ views]
دانلود موزیک ویدیو صدای زنگوله ها ستار
موزیک ویدیو صدای زنگوله ها

4 سال و 9 ماه پیش
[۱,۰۱۴ views]
دانلود موزیک ویدیو سفر ستار
موزیک ویدیو سفر

4 سال و 6 ماه پیش
[۱,۴۳۶ views]
دانلود موزیک ویدیو صدای بارون ستار
موزیک ویدیو صدای بارون

4 سال و 9 ماه پیش
[۹,۶۱۴ views]
دانلود موزیک ویدیو مستی ستار
موزیک ویدیو مستی

4 سال و 9 ماه پیش
[۱,۴۷۰ views]
دانلود موزیک ویدیو ایران ایران ستار
موزیک ویدیو ایران ایران

4 سال و 4 ماه پیش
[۲,۰۶۴ views]
دانلود موزیک ویدیو بی نظیر ستار
موزیک ویدیو بی نظیر

4 سال و 9 ماه پیش
[۲,۱۵۰ views]
دانلود موزیک ویدیو مطرب ستار
موزیک ویدیو مطرب

4 سال و 8 ماه پیش
[۱,۵۰۵ views]
دانلود موزیک ویدیو سپید و سیاه ستار
موزیک ویدیو سپید و سیاه

2 سال و 9 ماه پیش
[۴۹۸ views]
دانلود موزیک ویدیو نم نم بارون ستار
موزیک ویدیو نم نم بارون

4 سال و 9 ماه پیش
[۴,۹۶۲ views]
دانلود موزیک ویدیو بت ستار
موزیک ویدیو بت

4 سال و 8 ماه پیش
[۱,۶۱۶ views]
دانلود موزیک ویدیو چادر نماز گل گلی ستار
موزیک ویدیو چادر نماز گل گلی

4 سال و 9 ماه پیش
[۴,۵۴۹ views]
دانلود موزیک ویدیو یک شبه ستار
موزیک ویدیو یک شبه

4 سال و 9 ماه پیش
[۱,۵۰۵ views]
دانلود موزیک ویدیو گل پونه ستار
موزیک ویدیو گل پونه

4 سال و 9 ماه پیش
[۵,۷۸۷ views]
دانلود موزیک ویدیو گلنار ستار
موزیک ویدیو گلنار

4 سال و 9 ماه پیش
[۱,۶۸۵ views]
دانلود موزیک ویدیو همزاد ستار
موزیک ویدیو همزاد

4 سال و 9 ماه پیش
[۱,۰۱۴ views]
دانلود موزیک ویدیو همسفر ستار
موزیک ویدیو همسفر

4 سال و 4 ماه پیش
[۹,۰۹۸ views]
دانلود موزیک ویدیو شهر غم ستار
موزیک ویدیو شهر غم

4 سال و 7 ماه پیش
[۱,۶۵۹ views]
دانلود موزیک ویدیو نفرین ستار
موزیک ویدیو نفرین

4 سال و 4 ماه پیش
[۴,۲۳۹ views]
دانلود موزیک ویدیو چشم بادومی ستار
موزیک ویدیو چشم بادومی

4 سال و 7 ماه پیش
[۱,۲۸۱ views]
دانلود موزیک ویدیو پیله ستار
موزیک ویدیو پیله

4 سال و 9 ماه پیش
[۲,۳۶۵ views]
دانلود موزیک ویدیو عروسی ستار
موزیک ویدیو عروسی

4 سال و 9 ماه پیش
[۶,۵۷۰ views]
دانلود موزیک ویدیو ناز گلک ستار
موزیک ویدیو ناز گلک

4 سال و 4 ماه پیش
[۱,۸۱۴ views]
دانلود موزیک ویدیو قدم رنجه ستار
موزیک ویدیو قدم رنجه

4 سال و 4 ماه پیش
[۲,۸۲۹ views]
دانلود موزیک ویدیو نگو دیره ستار
موزیک ویدیو نگو دیره

2 ماه پیش
[۰ views]
دانلود موزیک ویدیو دیگه نکن گریه ستار
موزیک ویدیو دیگه نکن گریه

4 سال و 9 ماه پیش
[۱,۵۳۹ views]
دانلود موزیک ویدیو ای عاشقان ستار
موزیک ویدیو ای عاشقان

4 سال و 9 ماه پیش
[۱,۷۱۱ views]
دانلود موزیک ویدیو جدایی ستار
موزیک ویدیو جدایی

4 سال و 8 ماه پیش
[۱,۳۵۸ views]
دانلود موزیک ویدیو از عشق مردن ستار
موزیک ویدیو از عشق مردن

4 سال و 9 ماه پیش
[۲,۲۶۱ views]
دانلود موزیک ویدیو حیدر خان ستار
موزیک ویدیو حیدر خان

4 سال و 7 ماه پیش
[۱,۸۱۴ views]
دانلود موزیک ویدیو بانی ستار
موزیک ویدیو بانی

4 سال و 5 ماه پیش
[۱,۹۶۹ views]
دانلود موزیک ویدیو یا مولا ستار
موزیک ویدیو یا مولا

3 سال و 7 ماه پیش
[۴,۰۳۳ views]
دانلود موزیک ویدیو زندان ستار
موزیک ویدیو زندان

4 سال و 8 ماه پیش
[۱,۷۱۱ views]
دانلود موزیک ویدیو مسلمانان ستار
موزیک ویدیو مسلمانان

4 سال و 4 ماه پیش
[۱,۴۹۶ views]
دانلود موزیک ویدیو شب ستار
موزیک ویدیو شب

4 سال و 9 ماه پیش
[۱,۳۰۷ views]
دانلود موزیک ویدیو ای دل ای دل ستار
موزیک ویدیو ای دل ای دل

4 سال و 8 ماه پیش
[۱,۲۹۰ views]
دانلود موزیک ویدیو کمتر گله کن ستار
موزیک ویدیو کمتر گله کن

5 سال و 0 ماه پیش
[۲,۲۱۰ views]
دانلود موزیک ویدیو کاشکی شاه بودم ستار
موزیک ویدیو کاشکی شاه بودم

4 سال و 9 ماه پیش
[۷,۳۶۱ views]
دانلود موزیک ویدیو گریه ستار
موزیک ویدیو گریه

4 سال و 9 ماه پیش
[۱,۵۹۹ views]
دانلود موزیک ویدیو گلایه ستار
موزیک ویدیو گلایه

4 سال و 9 ماه پیش
[۲,۴۲۵ views]
دانلود موزیک ویدیو یاور ستار
موزیک ویدیو یاور

4 سال و 9 ماه پیش
[۱,۰۲۳ views]
دانلود موزیک ویدیو عاشق خجالتی ستار
موزیک ویدیو عاشق خجالتی

4 سال و 9 ماه پیش
[۲,۹۶۷ views]
دانلود موزیک ویدیو رمز ستار
موزیک ویدیو رمز

4 سال و 9 ماه پیش
[۱,۵۵۶ views]
دانلود موزیک ویدیو پنجره ستار
موزیک ویدیو پنجره

4 سال و 9 ماه پیش
[۱,۸۴۰ views]
دانلود موزیک ویدیو قاصد عشق ستار
موزیک ویدیو قاصد عشق

4 سال و 9 ماه پیش
[۲,۲۸۷ views]
دانلود موزیک ویدیو آمدی ستار
موزیک ویدیو آمدی

4 سال و 9 ماه پیش
[۱,۷۵۴ views]
اسم های مشابه دیگر برای ستار :

ستار
ستّار
حسن ستار ( ستّار ) ( ستار ) در 1329 در تهران متولد شد.
Satar


This page was generated in 0.23 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393