آلبوم های فتانه

دانلود آهنگ های جدید فتانه

قسم ۳ قسم
{۶,۴۷۵ پخش}
سیمین بری (زنده) ۴ سیمین بری (زنده)
{۱۱,۵۴۱ پخش}
صلح ۵ صلح
{۴,۱۹۶ پخش}
بهار و تابستون ۶ بهار و تابستون
{۱۰,۸۸۷ پخش}
اشتباه ۷ اشتباه
{۱۶,۸۱۳ پخش}
بزم ۸ بزم
{۱,۶۲۵ پخش}
نیومدی رفتی ۹ نیومدی رفتی
{۴,۱۱۹ پخش}
گذشته های شیرین ۱۰ گذشته های شیرین
{۱,۴۱۰ پخش}
قصه زندگی ۱۲ قصه زندگی
{۳,۳۸۸ پخش}
چیله بلبل ۱۴ چیله بلبل
{۱,۶۵۹ پخش}
بی قرار ۱۵ بی قرار
{۴,۹۷۹ پخش}
قسمت ۱۶ قسمت
{۸۴۲ پخش}
رسیده ۱۷ رسیده
{۷۹۹ پخش}
فقط خدا می دونه ۱۸ فقط خدا می دونه
{۱,۲۹۰ پخش}
گرفتار ۱۹ گرفتار
{۱,۵۸۲ پخش}
تفسیر ۲۰ تفسیر
{۱,۸۹۲ پخش}
غزل غزل ۲۱ غزل غزل
{۶۷,۴۹۲ پخش}
دیگه خیلی دیره ۲۲ دیگه خیلی دیره
{۶۰,۲۸۶ پخش}
دانلود موزیک ویدیو نبض (مژده) فتانه
موزیک ویدیو نبض (مژده)

3 سال و 11 ماه پیش
[۲,۲۸۷ views]
دانلود موزیک ویدیو بزم فتانه
موزیک ویدیو بزم

3 سال و 11 ماه پیش
[۲,۲۲۷ views]
دانلود موزیک ویدیو زیره سره یار بلند شده فتانه
موزیک ویدیو زیره سره یار بلند شده

3 سال و 11 ماه پیش
[۲,۶۳۱ views]
دانلود موزیک ویدیو چیله بلبل فتانه
موزیک ویدیو چیله بلبل

3 سال و 10 ماه پیش
[۱,۹۵۲ views]
دانلود موزیک ویدیو معجزه فتانه
موزیک ویدیو معجزه

1 سال و 4 ماه پیش
[۲,۴۵۱ views]
دانلود موزیک ویدیو غزل غزل فتانه
موزیک ویدیو غزل غزل

3 سال و 11 ماه پیش
[۲,۵۸۸ views]
دانلود موزیک ویدیو قناری ها فتانه
موزیک ویدیو قناری ها

3 سال و 8 ماه پیش
[۱,۹۹۵ views]
دانلود موزیک ویدیو طلسم فتانه
موزیک ویدیو طلسم

3 سال و 11 ماه پیش
[۳,۲۵۹ views]
دانلود موزیک ویدیو سبزه کشمیر فتانه
موزیک ویدیو سبزه کشمیر

3 سال و 7 ماه پیش
[۱۸,۴۹۰ views]
دانلود موزیک ویدیو غم تنهائی فتانه
موزیک ویدیو غم تنهائی

3 سال و 11 ماه پیش
[۴,۴۹۷ views]
دانلود موزیک ویدیو سلما فتانه
موزیک ویدیو سلما

3 سال و 11 ماه پیش
[۶,۹۰۵ views]
دانلود موزیک ویدیو نامهربون فتانه
موزیک ویدیو نامهربون

3 سال و 11 ماه پیش
[۲۹,۲۳۱ views]
دانلود موزیک ویدیو سنگ فتانه
موزیک ویدیو سنگ

3 سال و 11 ماه پیش
[۲,۱۹۳ views]
دانلود موزیک ویدیو شب یلدا فتانه
موزیک ویدیو شب یلدا

3 سال و 11 ماه پیش
[۱,۰۶۶ views]
دانلود موزیک ویدیو جستجو فتانه
موزیک ویدیو جستجو

3 سال و 11 ماه پیش
[۱,۵۴۸ views]
دانلود موزیک ویدیو سالار فتانه
موزیک ویدیو سالار

3 سال و 8 ماه پیش
[۱,۶۵۹ views]
دانلود موزیک ویدیو نفرین فتانه
موزیک ویدیو نفرین

3 سال و 11 ماه پیش
[۳,۶۸۹ views]
دانلود موزیک ویدیو بهار فتانه
موزیک ویدیو بهار

3 سال و 11 ماه پیش
[۵,۸۱۳ views]
دانلود موزیک ویدیو چه کنم فتانه
موزیک ویدیو چه کنم

3 سال و 11 ماه پیش
[۲,۵۲۸ views]
دانلود موزیک ویدیو هوار هوار فتانه
موزیک ویدیو هوار هوار

3 سال و 11 ماه پیش
[۷,۸۳۴ views]
دانلود موزیک ویدیو چرا رفتی فتانه
موزیک ویدیو چرا رفتی

3 سال و 11 ماه پیش
[۱,۹۵۲ views]
دانلود موزیک ویدیو اشک فتانه
موزیک ویدیو اشک

3 سال و 11 ماه پیش
[۲,۰۴۶ views]
دانلود موزیک ویدیو بهشت فتانه
موزیک ویدیو بهشت

3 سال و 11 ماه پیش
[۲,۷۳۴ views]
دانلود موزیک ویدیو یک و دو و سه فتانه
موزیک ویدیو یک و دو و سه

3 سال و 11 ماه پیش
[۳,۱۳۰ views]
دانلود موزیک ویدیو کاش کاش فتانه
موزیک ویدیو کاش کاش

3 سال و 11 ماه پیش
[۱,۴۳۶ views]
دانلود موزیک ویدیو مریم پاکیزه فتانه
موزیک ویدیو مریم پاکیزه

3 سال و 9 ماه پیش
[۷,۲۲۴ views]
دانلود موزیک ویدیو سوت نزن فتانه
موزیک ویدیو سوت نزن

3 سال و 11 ماه پیش
[۲,۱۰۷ views]
دانلود موزیک ویدیو فکر میکردی فتانه
موزیک ویدیو فکر میکردی

3 سال و 11 ماه پیش
[۸,۳۵۹ views]
دانلود موزیک ویدیو باورم کن فتانه
موزیک ویدیو باورم کن

3 سال و 11 ماه پیش
[۱,۸۴۰ views]
دانلود موزیک ویدیو دلبرک فتانه
موزیک ویدیو دلبرک

3 سال و 11 ماه پیش
[۱,۱۶۱ views]
دانلود موزیک ویدیو عاشق منه فتانه
موزیک ویدیو عاشق منه

3 سال و 11 ماه پیش
[۳۴,۱۰۷ views]
اسم های مشابه دیگر برای فتانه :

فتّانه
فتانه.
Fattaneh


This page was generated in 0.06 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393