آلبوم های فتانه

دانلود آهنگ های جدید فتانه

قسم ۱ قسم
{۶,۴۳۲ پخش}
سیمین بری (زنده) ۲ سیمین بری (زنده)
{۱۱,۴۶۳ پخش}
صلح ۳ صلح
{۴,۱۹۶ پخش}
بهار و تابستون ۴ بهار و تابستون
{۱۰,۸۲۷ پخش}
اشتباه ۵ اشتباه
{۱۶,۷۹۵ پخش}
بزم ۶ بزم
{۱,۶۱۶ پخش}
نیومدی رفتی ۷ نیومدی رفتی
{۴,۱۱۰ پخش}
گذشته های شیرین ۸ گذشته های شیرین
{۱,۳۶۷ پخش}
قصه زندگی ۱۰ قصه زندگی
{۳,۳۱۱ پخش}
چیله بلبل ۱۲ چیله بلبل
{۱,۶۵۱ پخش}
بی قرار ۱۳ بی قرار
{۴,۸۷۶ پخش}
قسمت ۱۴ قسمت
{۸۱۷ پخش}
رسیده ۱۵ رسیده
{۷۷۴ پخش}
فقط خدا می دونه ۱۶ فقط خدا می دونه
{۱,۲۳۸ پخش}
گرفتار ۱۷ گرفتار
{۱,۵۶۵ پخش}
تفسیر ۱۸ تفسیر
{۱,۸۴۰ پخش}
غزل غزل ۱۹ غزل غزل
{۶۷,۳۹۸ پخش}
دیگه خیلی دیره ۲۰ دیگه خیلی دیره
{۶۰,۱۲۲ پخش}
دانلود موزیک ویدیو نبض (مژده) فتانه
موزیک ویدیو نبض (مژده)

2 سال و 1 ماه پیش
[۱,۹۶۹ views]
دانلود موزیک ویدیو بزم فتانه
موزیک ویدیو بزم

2 سال و 1 ماه پیش
[۱,۷۷۱ views]
دانلود موزیک ویدیو زیره سره یار بلند شده فتانه
موزیک ویدیو زیره سره یار بلند شده

2 سال و 1 ماه پیش
[۲,۲۱۰ views]
دانلود موزیک ویدیو چیله بلبل فتانه
موزیک ویدیو چیله بلبل

2 سال و 0 ماه پیش
[۱,۵۴۸ views]
دانلود موزیک ویدیو معجزه فتانه
موزیک ویدیو معجزه

6 ماه پیش
[۲,۱۷۵ views]
دانلود موزیک ویدیو غزل غزل فتانه
موزیک ویدیو غزل غزل

2 سال و 1 ماه پیش
[۲,۲۹۶ views]
دانلود موزیک ویدیو قناری ها فتانه
موزیک ویدیو قناری ها

2 سال و 10 ماه پیش
[۱,۷۲۰ views]
دانلود موزیک ویدیو طلسم فتانه
موزیک ویدیو طلسم

2 سال و 1 ماه پیش
[۲,۵۸۰ views]
دانلود موزیک ویدیو سبزه کشمیر فتانه
موزیک ویدیو سبزه کشمیر

2 سال و 9 ماه پیش
[۱۵,۹۹۶ views]
دانلود موزیک ویدیو غم تنهائی فتانه
موزیک ویدیو غم تنهائی

2 سال و 1 ماه پیش
[۳,۸۰۱ views]
دانلود موزیک ویدیو سلما فتانه
موزیک ویدیو سلما

2 سال و 1 ماه پیش
[۶,۵۱۸ views]
دانلود موزیک ویدیو نامهربون فتانه
موزیک ویدیو نامهربون

2 سال و 1 ماه پیش
[۲۵,۷۶۵ views]
دانلود موزیک ویدیو سنگ فتانه
موزیک ویدیو سنگ

2 سال و 1 ماه پیش
[۱,۹۵۲ views]
دانلود موزیک ویدیو شب یلدا فتانه
موزیک ویدیو شب یلدا

2 سال و 1 ماه پیش
[۸۸۵ views]
دانلود موزیک ویدیو جستجو فتانه
موزیک ویدیو جستجو

2 سال و 1 ماه پیش
[۱,۳۷۶ views]
دانلود موزیک ویدیو سالار فتانه
موزیک ویدیو سالار

2 سال و 10 ماه پیش
[۱,۴۷۰ views]
دانلود موزیک ویدیو نفرین فتانه
موزیک ویدیو نفرین

2 سال و 1 ماه پیش
[۳,۰۸۷ views]
دانلود موزیک ویدیو بهار فتانه
موزیک ویدیو بهار

2 سال و 1 ماه پیش
[۴,۸۳۳ views]
دانلود موزیک ویدیو چه کنم فتانه
موزیک ویدیو چه کنم

2 سال و 1 ماه پیش
[۲,۲۵۳ views]
دانلود موزیک ویدیو هوار هوار فتانه
موزیک ویدیو هوار هوار

2 سال و 1 ماه پیش
[۷,۰۳۴ views]
دانلود موزیک ویدیو چرا رفتی فتانه
موزیک ویدیو چرا رفتی

2 سال و 1 ماه پیش
[۱,۷۹۷ views]
دانلود موزیک ویدیو اشک فتانه
موزیک ویدیو اشک

2 سال و 1 ماه پیش
[۱,۷۵۴ views]
دانلود موزیک ویدیو بهشت فتانه
موزیک ویدیو بهشت

2 سال و 1 ماه پیش
[۲,۲۱۰ views]
دانلود موزیک ویدیو یک و دو و سه فتانه
موزیک ویدیو یک و دو و سه

2 سال و 1 ماه پیش
[۲,۴۲۵ views]
دانلود موزیک ویدیو کاش کاش فتانه
موزیک ویدیو کاش کاش

2 سال و 1 ماه پیش
[۹۹۷ views]
دانلود موزیک ویدیو مریم پاکیزه فتانه
موزیک ویدیو مریم پاکیزه

2 سال و 11 ماه پیش
[۵,۶۸۴ views]
دانلود موزیک ویدیو سوت نزن فتانه
موزیک ویدیو سوت نزن

2 سال و 1 ماه پیش
[۱,۷۸۰ views]
دانلود موزیک ویدیو فکر میکردی فتانه
موزیک ویدیو فکر میکردی

2 سال و 1 ماه پیش
[۷,۷۵۷ views]
دانلود موزیک ویدیو باورم کن فتانه
موزیک ویدیو باورم کن

2 سال و 1 ماه پیش
[۱,۵۸۲ views]
دانلود موزیک ویدیو دلبرک فتانه
موزیک ویدیو دلبرک

2 سال و 1 ماه پیش
[۹۷۱ views]
دانلود موزیک ویدیو عاشق منه فتانه
موزیک ویدیو عاشق منه

2 سال و 1 ماه پیش
[۲۹,۴۵۵ views]
اسم های مشابه دیگر برای فتانه :

فتّانه
فتانه.
Fattaneh


This page was generated in 0.23 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393