آلبوم های فتانه

دانلود آهنگ های جدید فتانه

قسم ۱ قسم
{۶,۴۷۵ پخش}
سیمین بری (زنده) ۲ سیمین بری (زنده)
{۱۱,۵۴۱ پخش}
صلح ۳ صلح
{۴,۱۹۶ پخش}
بهار و تابستون ۴ بهار و تابستون
{۱۰,۸۸۷ پخش}
اشتباه ۵ اشتباه
{۱۶,۸۱۳ پخش}
بزم ۶ بزم
{۱,۶۲۵ پخش}
نیومدی رفتی ۷ نیومدی رفتی
{۴,۱۱۹ پخش}
گذشته های شیرین ۸ گذشته های شیرین
{۱,۴۱۰ پخش}
قصه زندگی ۱۰ قصه زندگی
{۳,۳۸۸ پخش}
چیله بلبل ۱۲ چیله بلبل
{۱,۶۵۹ پخش}
بی قرار ۱۳ بی قرار
{۴,۹۷۹ پخش}
قسمت ۱۴ قسمت
{۸۴۲ پخش}
رسیده ۱۵ رسیده
{۷۹۹ پخش}
فقط خدا می دونه ۱۶ فقط خدا می دونه
{۱,۲۹۰ پخش}
گرفتار ۱۷ گرفتار
{۱,۵۸۲ پخش}
تفسیر ۱۸ تفسیر
{۱,۸۹۲ پخش}
غزل غزل ۱۹ غزل غزل
{۶۷,۴۹۲ پخش}
دیگه خیلی دیره ۲۰ دیگه خیلی دیره
{۶۰,۲۸۶ پخش}
دانلود موزیک ویدیو نبض (مژده) فتانه
موزیک ویدیو نبض (مژده)

2 سال و 5 ماه پیش
[۲,۱۴۱ views]
دانلود موزیک ویدیو بزم فتانه
موزیک ویدیو بزم

2 سال و 5 ماه پیش
[۱,۹۵۲ views]
دانلود موزیک ویدیو زیره سره یار بلند شده فتانه
موزیک ویدیو زیره سره یار بلند شده

2 سال و 5 ماه پیش
[۲,۵۶۲ views]
دانلود موزیک ویدیو چیله بلبل فتانه
موزیک ویدیو چیله بلبل

2 سال و 4 ماه پیش
[۱,۸۵۷ views]
دانلود موزیک ویدیو معجزه فتانه
موزیک ویدیو معجزه

10 ماه پیش
[۲,۳۷۳ views]
دانلود موزیک ویدیو غزل غزل فتانه
موزیک ویدیو غزل غزل

2 سال و 5 ماه پیش
[۲,۵۱۹ views]
دانلود موزیک ویدیو قناری ها فتانه
موزیک ویدیو قناری ها

2 سال و 2 ماه پیش
[۱,۹۶۰ views]
دانلود موزیک ویدیو طلسم فتانه
موزیک ویدیو طلسم

2 سال و 5 ماه پیش
[۳,۱۰۴ views]
دانلود موزیک ویدیو سبزه کشمیر فتانه
موزیک ویدیو سبزه کشمیر

2 سال و 1 ماه پیش
[۱۸,۰۸۵ views]
دانلود موزیک ویدیو غم تنهائی فتانه
موزیک ویدیو غم تنهائی

2 سال و 5 ماه پیش
[۴,۲۳۹ views]
دانلود موزیک ویدیو سلما فتانه
موزیک ویدیو سلما

2 سال و 5 ماه پیش
[۶,۸۵۴ views]
دانلود موزیک ویدیو نامهربون فتانه
موزیک ویدیو نامهربون

2 سال و 5 ماه پیش
[۲۸,۷۹۲ views]
دانلود موزیک ویدیو سنگ فتانه
موزیک ویدیو سنگ

2 سال و 5 ماه پیش
[۲,۱۳۲ views]
دانلود موزیک ویدیو شب یلدا فتانه
موزیک ویدیو شب یلدا

2 سال و 5 ماه پیش
[۹۸۹ views]
دانلود موزیک ویدیو جستجو فتانه
موزیک ویدیو جستجو

2 سال و 5 ماه پیش
[۱,۵۳۹ views]
دانلود موزیک ویدیو سالار فتانه
موزیک ویدیو سالار

2 سال و 2 ماه پیش
[۱,۵۹۹ views]
دانلود موزیک ویدیو نفرین فتانه
موزیک ویدیو نفرین

2 سال و 5 ماه پیش
[۳,۵۶۹ views]
دانلود موزیک ویدیو بهار فتانه
موزیک ویدیو بهار

2 سال و 5 ماه پیش
[۵,۶۵۸ views]
دانلود موزیک ویدیو چه کنم فتانه
موزیک ویدیو چه کنم

2 سال و 5 ماه پیش
[۲,۴۸۵ views]
دانلود موزیک ویدیو هوار هوار فتانه
موزیک ویدیو هوار هوار

2 سال و 5 ماه پیش
[۷,۶۹۷ views]
دانلود موزیک ویدیو چرا رفتی فتانه
موزیک ویدیو چرا رفتی

2 سال و 5 ماه پیش
[۱,۹۳۵ views]
دانلود موزیک ویدیو اشک فتانه
موزیک ویدیو اشک

2 سال و 5 ماه پیش
[۱,۹۷۸ views]
دانلود موزیک ویدیو بهشت فتانه
موزیک ویدیو بهشت

2 سال و 5 ماه پیش
[۲,۶۴۸ views]
دانلود موزیک ویدیو یک و دو و سه فتانه
موزیک ویدیو یک و دو و سه

2 سال و 5 ماه پیش
[۲,۸۷۲ views]
دانلود موزیک ویدیو کاش کاش فتانه
موزیک ویدیو کاش کاش

2 سال و 5 ماه پیش
[۱,۴۱۹ views]
دانلود موزیک ویدیو مریم پاکیزه فتانه
موزیک ویدیو مریم پاکیزه

2 سال و 3 ماه پیش
[۶,۹۴۸ views]
دانلود موزیک ویدیو سوت نزن فتانه
موزیک ویدیو سوت نزن

2 سال و 5 ماه پیش
[۲,۰۱۲ views]
دانلود موزیک ویدیو فکر میکردی فتانه
موزیک ویدیو فکر میکردی

2 سال و 5 ماه پیش
[۸,۲۰۴ views]
دانلود موزیک ویدیو باورم کن فتانه
موزیک ویدیو باورم کن

2 سال و 5 ماه پیش
[۱,۷۸۸ views]
دانلود موزیک ویدیو دلبرک فتانه
موزیک ویدیو دلبرک

2 سال و 5 ماه پیش
[۱,۱۰۹ views]
دانلود موزیک ویدیو عاشق منه فتانه
موزیک ویدیو عاشق منه

2 سال و 5 ماه پیش
[۳۳,۱۱۰ views]
اسم های مشابه دیگر برای فتانه :

فتّانه
فتانه.
Fattaneh


This page was generated in 0.08 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393