آلبوم های حمیرا

دانلود آهنگ های جدید حمیرا

رسم زموونه ۱ رسم زموونه
{۱۱۶,۴۶۱ پخش}
یار حق ناشناس ۲ یار حق ناشناس
{۵۵,۳۸۴ پخش}
پنجره ای به باغ گل ۳ پنجره ای به باغ گل
{۶۴,۴۵۷ پخش}
آهو ۶ آهو
{۳۱,۵۱۰ پخش}
یادم نمیره ۸ یادم نمیره
{۲۹,۴۳۷ پخش}
کوه غم ۹ کوه غم
{۳۰,۷۵۳ پخش}
عاشق تر از همیشه ۱۰ عاشق تر از همیشه
{۲۶,۴۸۸ پخش}
دلت میاد ۱۱ دلت میاد
{۱۷,۸۰۲ پخش}
خواهم که رسوا بشی ۱۲ خواهم که رسوا بشی
{۲۰,۴۹۳ پخش}
نسیم مهربونی ۱۳ نسیم مهربونی
{۱۶,۱۷۶ پخش}
شهر تهرون ۱۵ شهر تهرون
{۴۸,۰۲۲ پخش}
دل شکنی گناهه ۱۶ دل شکنی گناهه
{۴۲,۸۷۹ پخش}
دل خسته ۱۷ دل خسته
{۳۵,۸۵۳ پخش}
سرگردان ۱۸ سرگردان
{۲۳,۹۱۶ پخش}
راه جدایی ۱۹ راه جدایی
{۳۷,۰۰۵ پخش}
یگانه ۲۰ یگانه
{۳۵,۱۶۵ پخش}
جهان خواران ۲۱ جهان خواران
{۴۰,۳۷۷ پخش}
پشیمانم ۲۲ پشیمانم
{۱۴۹,۹۷۵ پخش}
گلهای شماره 500 ۲۳ گلهای شماره 500
{۴۲,۷۸۵ پخش}
بیاد روح انگیز ۲۴ بیاد روح انگیز
{۲۶,۶۹۴ پخش}
خانه عشق کجاست ۲۵ خانه عشق کجاست
{۲۶,۸۵۷ پخش}
الله اکبر ۲۶ الله اکبر
{۵۴,۷۴۷ پخش}
گذشتم ۲۷ گذشتم
{۳۱,۹۴۰ پخش}
ترسم فراموشم کنی ۲۸ ترسم فراموشم کنی
{۵۳,۷۵۰ پخش}
بزم شیرین ۳۰ بزم شیرین
{۴۵,۷۰۰ پخش}
دلم تنگه کجایی ۳۲ دلم تنگه کجایی
{۵۲,۹۷۶ پخش}
آهوی وحشی ۳۳ آهوی وحشی
{۷۹,۲۲۳ پخش}
شهنشاها ۳۴ شهنشاها
{۱۱۰,۸۱۱ پخش}
باز شب اومد ۳۵ باز شب اومد
{۱۰۶,۴۵۹ پخش}
صبرم عطا کن ۳۶ صبرم عطا کن
{۱۳۶,۸۹۴ پخش}
به دنبال دل ۳۷ به دنبال دل
{۱۲۵,۷۴۰ پخش}
دانلود موزیک ویدیو کوه غم حمیرا
موزیک ویدیو کوه غم

6 سال و 3 ماه پیش
[۱۱,۲۸۳ views]
دانلود موزیک ویدیو یگانه حمیرا
موزیک ویدیو یگانه

3 سال و 7 ماه پیش
[۸,۶۸۶ views]
دانلود موزیک ویدیو جهان خواران حمیرا
موزیک ویدیو جهان خواران

3 سال و 7 ماه پیش
[۵,۹۸۵ views]
دانلود موزیک ویدیو با دلم مهربان شو حمیرا
موزیک ویدیو با دلم مهربان شو

1 سال و 8 ماه پیش
[۴,۳۸۶ views]
دانلود موزیک ویدیو الله اکبر حمیرا
موزیک ویدیو الله اکبر

3 سال و 7 ماه پیش
[۵,۰۶۵ views]
دانلود موزیک ویدیو صبرم عطا کن حمیرا
موزیک ویدیو صبرم عطا کن

3 سال و 7 ماه پیش
[۹,۵۱۱ views]
دانلود موزیک ویدیو با دلم مهربان شو حمیرا
موزیک ویدیو با دلم مهربان شو

2 سال و 11 ماه پیش
[۷,۳۹۶ views]
دانلود موزیک ویدیو سکوت حمیرا
موزیک ویدیو سکوت

3 سال و 7 ماه پیش
[۴,۳۴۳ views]
دانلود موزیک ویدیو باختن حمیرا
موزیک ویدیو باختن

3 سال و 7 ماه پیش
[۳,۳۷۱ views]
دانلود موزیک ویدیو هوای قفس حمیرا
موزیک ویدیو هوای قفس

3 سال و 7 ماه پیش
[۴,۰۵۰ views]
دانلود موزیک ویدیو دوست دارم حمیرا
موزیک ویدیو دوست دارم

3 سال و 7 ماه پیش
[۴,۶۵۲ views]
دانلود موزیک ویدیو مسافر غریب حمیرا
موزیک ویدیو مسافر غریب

3 سال و 7 ماه پیش
[۱۵,۹۳۵ views]
دانلود موزیک ویدیو واست میمیرم حمیرا
موزیک ویدیو واست میمیرم

3 سال و 7 ماه پیش
[۵,۴۲۶ views]
دانلود موزیک ویدیو دریاکنار حمیرا
موزیک ویدیو دریاکنار

3 سال و 7 ماه پیش
[۲۸,۸۱۰ views]
دانلود موزیک ویدیو درویشان حمیرا
موزیک ویدیو درویشان

3 سال و 7 ماه پیش
[۷,۲۷۵ views]
دانلود موزیک ویدیو قناری حمیرا
موزیک ویدیو قناری

3 سال و 7 ماه پیش
[۶,۲۳۵ views]
دانلود موزیک ویدیو اینه دنیا حمیرا
موزیک ویدیو اینه دنیا

3 سال و 5 ماه پیش
[۵,۱۱۷ views]
دانلود موزیک ویدیو دل دیوونه حمیرا
موزیک ویدیو دل دیوونه

3 سال و 7 ماه پیش
[۷,۹۰۳ views]
دانلود موزیک ویدیو دل خونه حمیرا
موزیک ویدیو دل خونه

3 سال و 7 ماه پیش
[۷,۸۹۴ views]
دانلود موزیک ویدیو منتظر به راه حمیرا
موزیک ویدیو منتظر به راه

3 سال و 7 ماه پیش
[۳,۹۱۳ views]
دانلود موزیک ویدیو دنیا حمیرا
موزیک ویدیو دنیا

3 سال و 7 ماه پیش
[۵,۵۸۱ views]
دانلود موزیک ویدیو لحظه ی خداحافظی حمیرا
موزیک ویدیو لحظه ی خداحافظی

5 سال و 4 ماه پیش
[۵۴,۲۷۴ views]
دانلود موزیک ویدیو مهتاب عشق حمیرا
موزیک ویدیو مهتاب عشق

5 سال و 4 ماه پیش
[۲۱,۳۲۸ views]
دانلود موزیک ویدیو امان از درد دوری حمیرا
موزیک ویدیو امان از درد دوری

3 سال و 7 ماه پیش
[۱۸,۲۲۳ views]
دانلود موزیک ویدیو صدامو گوش بده حمیرا
موزیک ویدیو صدامو گوش بده

3 سال و 7 ماه پیش
[۳,۲۷۶ views]
دانلود موزیک ویدیو شب پر ستاره حمیرا
موزیک ویدیو شب پر ستاره

3 سال و 7 ماه پیش
[۶,۵۰۱ views]
دانلود موزیک ویدیو بیگانه حمیرا
موزیک ویدیو بیگانه

3 سال و 7 ماه پیش
[۳,۱۰۴ views]
دانلود موزیک ویدیو دیوونتم حمیرا
موزیک ویدیو دیوونتم

3 سال و 7 ماه پیش
[۵,۲۹۷ views]
دانلود موزیک ویدیو زمزمه حمیرا
موزیک ویدیو زمزمه

3 سال و 7 ماه پیش
[۲,۹۷۵ views]
دانلود موزیک ویدیو گذشته حمیرا
موزیک ویدیو گذشته

3 سال و 7 ماه پیش
[۴,۰۲۴ views]
دانلود موزیک ویدیو وقتی که تو رفتی حمیرا
موزیک ویدیو وقتی که تو رفتی

3 سال و 7 ماه پیش
[۴,۸۲۴ views]
دانلود موزیک ویدیو عاشقت باشم حمیرا
موزیک ویدیو عاشقت باشم

3 سال و 7 ماه پیش
[۳,۵۲۶ views]
دانلود موزیک ویدیو چوبکاری حمیرا
موزیک ویدیو چوبکاری

3 سال و 7 ماه پیش
[۳,۶۴۶ views]
دانلود موزیک ویدیو پیرت بسوزه عاشقی حمیرا
موزیک ویدیو پیرت بسوزه عاشقی

3 سال و 7 ماه پیش
[۹,۰۸۱ views]
دانلود موزیک ویدیو قاصدک حمیرا
موزیک ویدیو قاصدک

3 سال و 7 ماه پیش
[۲,۰۴۶ views]
دانلود موزیک ویدیو یادش به خیر حمیرا
موزیک ویدیو یادش به خیر

3 سال و 7 ماه پیش
[۳,۴۹۱ views]
دانلود موزیک ویدیو آزار داشت حمیرا
موزیک ویدیو آزار داشت

3 سال و 7 ماه پیش
[۴,۴۲۰ views]
دانلود موزیک ویدیو در جستجو حمیرا
موزیک ویدیو در جستجو

3 سال و 7 ماه پیش
[۴,۰۹۳ views]
دانلود موزیک ویدیو خاطرات شمال حمیرا
موزیک ویدیو خاطرات شمال

3 سال و 7 ماه پیش
[۲۰,۰۳۸ views]
دانلود موزیک ویدیو تبریک نوروز حمیرا
موزیک ویدیو تبریک نوروز

3 سال و 7 ماه پیش
[۳,۷۲۳ views]
دانلود موزیک ویدیو سرنوشت حمیرا
موزیک ویدیو سرنوشت

3 سال و 7 ماه پیش
[۴,۶۰۹ views]
دانلود موزیک ویدیو اون دیار حمیرا
موزیک ویدیو اون دیار

3 سال و 7 ماه پیش
[۵,۵۱۲ views]
دانلود موزیک ویدیو هوای قفس حمیرا
موزیک ویدیو هوای قفس

1 سال و 8 ماه پیش
[۱,۸۸۳ views]
دانلود موزیک ویدیو همزبونم باش حمیرا
موزیک ویدیو همزبونم باش

6 سال و 3 ماه پیش
[۱۰,۷۰۷ views]
دانلود موزیک ویدیو دیدار عزیزان حمیرا
موزیک ویدیو دیدار عزیزان

3 سال و 7 ماه پیش
[۴,۰۰۷ views]
دانلود موزیک ویدیو بخند به روی دنیا حمیرا
موزیک ویدیو بخند به روی دنیا

3 سال و 7 ماه پیش
[۵,۷۷۰ views]
دانلود موزیک ویدیو خونمو میخوام حمیرا
موزیک ویدیو خونمو میخوام

3 سال و 7 ماه پیش
[۴,۲۸۲ views]
اسم های مشابه دیگر برای حمیرا :

همیرا
پروانه امیر افشاری ( حمیرا ).
Homeyra


This page was generated in 0.08 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393