آلبوم های حمیرا

دانلود آهنگ های جدید حمیرا

رسم زموونه ۱ رسم زموونه
{۱۱۵,۷۰۴ پخش}
یار حق ناشناس ۲ یار حق ناشناس
{۵۴,۹۹۷ پخش}
پنجره ای به باغ گل ۳ پنجره ای به باغ گل
{۶۴,۰۱۸ پخش}
آهو ۶ آهو
{۳۱,۳۳۸ پخش}
یادم نمیره ۸ یادم نمیره
{۲۹,۲۴۰ پخش}
کوه غم ۹ کوه غم
{۳۰,۲۱۱ پخش}
عاشق تر از همیشه ۱۰ عاشق تر از همیشه
{۲۶,۳۱۶ پخش}
دلت میاد ۱۱ دلت میاد
{۱۷,۶۰۴ پخش}
خواهم که رسوا بشی ۱۲ خواهم که رسوا بشی
{۲۰,۲۰۱ پخش}
نسیم مهربونی ۱۳ نسیم مهربونی
{۱۶,۰۲۱ پخش}
شهر تهرون ۱۵ شهر تهرون
{۴۷,۷۹۰ پخش}
دل شکنی گناهه ۱۶ دل شکنی گناهه
{۴۲,۶۶۴ پخش}
دل خسته ۱۷ دل خسته
{۳۵,۴۳۲ پخش}
سرگردان ۱۸ سرگردان
{۲۳,۵۸۱ پخش}
راه جدایی ۱۹ راه جدایی
{۳۶,۸۱۶ پخش}
یگانه ۲۰ یگانه
{۳۴,۹۵۰ پخش}
جهان خواران ۲۱ جهان خواران
{۴۰,۰۹۳ پخش}
پشیمانم ۲۲ پشیمانم
{۱۴۸,۸۲۳ پخش}
گلهای شماره 500 ۲۳ گلهای شماره 500
{۴۲,۵۸۷ پخش}
بیاد روح انگیز ۲۴ بیاد روح انگیز
{۲۶,۵۱۳ پخش}
خانه عشق کجاست ۲۵ خانه عشق کجاست
{۲۶,۶۹۴ پخش}
الله اکبر ۲۶ الله اکبر
{۵۴,۴۷۲ پخش}
گذشتم ۲۷ گذشتم
{۳۱,۷۸۵ پخش}
ترسم فراموشم کنی ۲۸ ترسم فراموشم کنی
{۵۳,۵۷۸ پخش}
بزم شیرین ۳۰ بزم شیرین
{۴۵,۴۶۸ پخش}
دلم تنگه کجایی ۳۲ دلم تنگه کجایی
{۵۲,۴۲۵ پخش}
آهوی وحشی ۳۳ آهوی وحشی
{۷۹,۰۴۲ پخش}
شهنشاها ۳۴ شهنشاها
{۱۱۰,۲۱۷ پخش}
باز شب اومد ۳۵ باز شب اومد
{۱۰۵,۹۷۷ پخش}
صبرم عطا کن ۳۶ صبرم عطا کن
{۱۳۶,۳۷۰ پخش}
به دنبال دل ۳۷ به دنبال دل
{۱۲۵,۵۰۸ پخش}
دانلود موزیک ویدیو کوه غم حمیرا
موزیک ویدیو کوه غم

5 سال و 11 ماه پیش
[۱۰,۱۳۹ views]
دانلود موزیک ویدیو یگانه حمیرا
موزیک ویدیو یگانه

2 سال و 3 ماه پیش
[۷,۷۱۴ views]
دانلود موزیک ویدیو جهان خواران حمیرا
موزیک ویدیو جهان خواران

2 سال و 3 ماه پیش
[۴,۹۱۹ views]
دانلود موزیک ویدیو الله اکبر حمیرا
موزیک ویدیو الله اکبر

2 سال و 3 ماه پیش
[۴,۲۶۵ views]
دانلود موزیک ویدیو صبرم عطا کن حمیرا
موزیک ویدیو صبرم عطا کن

2 سال و 3 ماه پیش
[۸,۶۲۵ views]
دانلود موزیک ویدیو با دلم مهربان شو حمیرا
موزیک ویدیو با دلم مهربان شو

1 سال و 7 ماه پیش
[۶,۷۵۹ views]
دانلود موزیک ویدیو سکوت حمیرا
موزیک ویدیو سکوت

2 سال و 3 ماه پیش
[۳,۷۸۴ views]
دانلود موزیک ویدیو باختن حمیرا
موزیک ویدیو باختن

2 سال و 3 ماه پیش
[۲,۹۴۱ views]
دانلود موزیک ویدیو هوای قفس حمیرا
موزیک ویدیو هوای قفس

2 سال و 3 ماه پیش
[۳,۵۹۴ views]
دانلود موزیک ویدیو دوست دارم حمیرا
موزیک ویدیو دوست دارم

2 سال و 3 ماه پیش
[۴,۲۳۱ views]
دانلود موزیک ویدیو مسافر غریب حمیرا
موزیک ویدیو مسافر غریب

2 سال و 3 ماه پیش
[۱۴,۶۲۸ views]
دانلود موزیک ویدیو واست میمیرم حمیرا
موزیک ویدیو واست میمیرم

2 سال و 3 ماه پیش
[۴,۶۵۲ views]
دانلود موزیک ویدیو دریاکنار حمیرا
موزیک ویدیو دریاکنار

2 سال و 3 ماه پیش
[۲۷,۱۴۱ views]
دانلود موزیک ویدیو درویشان حمیرا
موزیک ویدیو درویشان

2 سال و 3 ماه پیش
[۶,۳۶۴ views]
دانلود موزیک ویدیو قناری حمیرا
موزیک ویدیو قناری

2 سال و 3 ماه پیش
[۵,۴۰۹ views]
دانلود موزیک ویدیو اینه دنیا حمیرا
موزیک ویدیو اینه دنیا

2 سال و 1 ماه پیش
[۴,۵۰۶ views]
دانلود موزیک ویدیو دل دیوونه حمیرا
موزیک ویدیو دل دیوونه

2 سال و 3 ماه پیش
[۶,۸۳۷ views]
دانلود موزیک ویدیو دل خونه حمیرا
موزیک ویدیو دل خونه

2 سال و 3 ماه پیش
[۷,۲۰۶ views]
دانلود موزیک ویدیو منتظر به راه حمیرا
موزیک ویدیو منتظر به راه

2 سال و 3 ماه پیش
[۳,۴۴۰ views]
دانلود موزیک ویدیو دنیا حمیرا
موزیک ویدیو دنیا

2 سال و 3 ماه پیش
[۵,۲۸۹ views]
دانلود موزیک ویدیو لحظه ی خداحافظی حمیرا
موزیک ویدیو لحظه ی خداحافظی

4 سال و 0 ماه پیش
[۵۰,۸۴۳ views]
دانلود موزیک ویدیو مهتاب عشق حمیرا
موزیک ویدیو مهتاب عشق

4 سال و 0 ماه پیش
[۲۰,۲۱۸ views]
دانلود موزیک ویدیو امان از درد دوری حمیرا
موزیک ویدیو امان از درد دوری

2 سال و 3 ماه پیش
[۱۷,۴۰۶ views]
دانلود موزیک ویدیو صدامو گوش بده حمیرا
موزیک ویدیو صدامو گوش بده

2 سال و 3 ماه پیش
[۲,۷۵۲ views]
دانلود موزیک ویدیو شب پر ستاره حمیرا
موزیک ویدیو شب پر ستاره

2 سال و 3 ماه پیش
[۵,۹۵۹ views]
دانلود موزیک ویدیو بیگانه حمیرا
موزیک ویدیو بیگانه

2 سال و 3 ماه پیش
[۲,۶۹۱ views]
دانلود موزیک ویدیو دیوونتم حمیرا
موزیک ویدیو دیوونتم

2 سال و 3 ماه پیش
[۴,۵۵۸ views]
دانلود موزیک ویدیو زمزمه حمیرا
موزیک ویدیو زمزمه

2 سال و 3 ماه پیش
[۲,۶۰۵ views]
دانلود موزیک ویدیو گذشته حمیرا
موزیک ویدیو گذشته

2 سال و 3 ماه پیش
[۳,۵۰۸ views]
دانلود موزیک ویدیو وقتی که تو رفتی حمیرا
موزیک ویدیو وقتی که تو رفتی

2 سال و 3 ماه پیش
[۴,۱۷۱ views]
دانلود موزیک ویدیو عاشقت باشم حمیرا
موزیک ویدیو عاشقت باشم

2 سال و 3 ماه پیش
[۲,۸۰۳ views]
دانلود موزیک ویدیو چوبکاری حمیرا
موزیک ویدیو چوبکاری

2 سال و 3 ماه پیش
[۳,۳۰۲ views]
دانلود موزیک ویدیو پیرت بسوزه عاشقی حمیرا
موزیک ویدیو پیرت بسوزه عاشقی

2 سال و 3 ماه پیش
[۸,۴۷۱ views]
دانلود موزیک ویدیو قاصدک حمیرا
موزیک ویدیو قاصدک

2 سال و 3 ماه پیش
[۱,۸۱۴ views]
دانلود موزیک ویدیو یادش به خیر حمیرا
موزیک ویدیو یادش به خیر

2 سال و 3 ماه پیش
[۲,۹۵۸ views]
دانلود موزیک ویدیو آزار داشت حمیرا
موزیک ویدیو آزار داشت

2 سال و 3 ماه پیش
[۳,۸۵۲ views]
دانلود موزیک ویدیو در جستجو حمیرا
موزیک ویدیو در جستجو

2 سال و 3 ماه پیش
[۳,۵۹۴ views]
دانلود موزیک ویدیو خاطرات شمال حمیرا
موزیک ویدیو خاطرات شمال

2 سال و 3 ماه پیش
[۱۸,۷۵۶ views]
دانلود موزیک ویدیو تبریک نوروز حمیرا
موزیک ویدیو تبریک نوروز

2 سال و 3 ماه پیش
[۳,۲۵۹ views]
دانلود موزیک ویدیو سرنوشت حمیرا
موزیک ویدیو سرنوشت

2 سال و 3 ماه پیش
[۴,۰۴۲ views]
دانلود موزیک ویدیو اون دیار حمیرا
موزیک ویدیو اون دیار

2 سال و 3 ماه پیش
[۴,۷۹۰ views]
دانلود موزیک ویدیو هوای قفس حمیرا
موزیک ویدیو هوای قفس

4 ماه پیش
[۱,۴۲۷ views]
دانلود موزیک ویدیو همزبونم باش حمیرا
موزیک ویدیو همزبونم باش

5 سال و 11 ماه پیش
[۱۰,۱۲۲ views]
دانلود موزیک ویدیو دیدار عزیزان حمیرا
موزیک ویدیو دیدار عزیزان

2 سال و 3 ماه پیش
[۳,۲۸۵ views]
دانلود موزیک ویدیو بخند به روی دنیا حمیرا
موزیک ویدیو بخند به روی دنیا

2 سال و 3 ماه پیش
[۵,۱۱۷ views]
دانلود موزیک ویدیو خونمو میخوام حمیرا
موزیک ویدیو خونمو میخوام

2 سال و 3 ماه پیش
[۳,۷۰۶ views]
اسم های مشابه دیگر برای حمیرا :

همیرا
پروانه امیر افشاری ( حمیرا ).
Homeyra


This page was generated in 0.11 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393