آلبوم های حمیرا

دانلود آهنگ های جدید حمیرا

رسم زموونه ۱ رسم زموونه
{۱۱۶,۴۶۱ پخش}
یار حق ناشناس ۲ یار حق ناشناس
{۵۵,۳۸۴ پخش}
پنجره ای به باغ گل ۳ پنجره ای به باغ گل
{۶۴,۴۵۷ پخش}
آهو ۶ آهو
{۳۱,۵۱۰ پخش}
یادم نمیره ۸ یادم نمیره
{۲۹,۴۳۷ پخش}
کوه غم ۹ کوه غم
{۳۰,۷۵۳ پخش}
عاشق تر از همیشه ۱۰ عاشق تر از همیشه
{۲۶,۴۸۸ پخش}
دلت میاد ۱۱ دلت میاد
{۱۷,۸۰۲ پخش}
خواهم که رسوا بشی ۱۲ خواهم که رسوا بشی
{۲۰,۴۹۳ پخش}
نسیم مهربونی ۱۳ نسیم مهربونی
{۱۶,۱۷۶ پخش}
شهر تهرون ۱۵ شهر تهرون
{۴۸,۰۲۲ پخش}
دل شکنی گناهه ۱۶ دل شکنی گناهه
{۴۲,۸۷۹ پخش}
دل خسته ۱۷ دل خسته
{۳۵,۸۵۳ پخش}
سرگردان ۱۸ سرگردان
{۲۳,۹۱۶ پخش}
راه جدایی ۱۹ راه جدایی
{۳۷,۰۰۵ پخش}
یگانه ۲۰ یگانه
{۳۵,۱۶۵ پخش}
جهان خواران ۲۱ جهان خواران
{۴۰,۳۷۷ پخش}
پشیمانم ۲۲ پشیمانم
{۱۴۹,۹۷۵ پخش}
گلهای شماره 500 ۲۳ گلهای شماره 500
{۴۲,۷۸۵ پخش}
بیاد روح انگیز ۲۴ بیاد روح انگیز
{۲۶,۶۹۴ پخش}
خانه عشق کجاست ۲۵ خانه عشق کجاست
{۲۶,۸۵۷ پخش}
الله اکبر ۲۶ الله اکبر
{۵۴,۷۴۷ پخش}
گذشتم ۲۷ گذشتم
{۳۱,۹۴۰ پخش}
ترسم فراموشم کنی ۲۸ ترسم فراموشم کنی
{۵۳,۷۵۰ پخش}
بزم شیرین ۳۰ بزم شیرین
{۴۵,۷۰۰ پخش}
دلم تنگه کجایی ۳۲ دلم تنگه کجایی
{۵۲,۹۷۶ پخش}
آهوی وحشی ۳۳ آهوی وحشی
{۷۹,۲۲۳ پخش}
شهنشاها ۳۴ شهنشاها
{۱۱۰,۸۱۱ پخش}
باز شب اومد ۳۵ باز شب اومد
{۱۰۶,۴۵۹ پخش}
صبرم عطا کن ۳۶ صبرم عطا کن
{۱۳۶,۸۹۴ پخش}
به دنبال دل ۳۷ به دنبال دل
{۱۲۵,۷۴۰ پخش}
دانلود موزیک ویدیو کوه غم حمیرا
موزیک ویدیو کوه غم

5 سال و 2 ماه پیش
[۱۰,۸۸۷ views]
دانلود موزیک ویدیو یگانه حمیرا
موزیک ویدیو یگانه

2 سال و 6 ماه پیش
[۸,۵۱۴ views]
دانلود موزیک ویدیو جهان خواران حمیرا
موزیک ویدیو جهان خواران

2 سال و 6 ماه پیش
[۵,۶۲۴ views]
دانلود موزیک ویدیو الله اکبر حمیرا
موزیک ویدیو الله اکبر

2 سال و 6 ماه پیش
[۴,۷۹۸ views]
دانلود موزیک ویدیو صبرم عطا کن حمیرا
موزیک ویدیو صبرم عطا کن

2 سال و 6 ماه پیش
[۹,۲۳۶ views]
دانلود موزیک ویدیو با دلم مهربان شو حمیرا
موزیک ویدیو با دلم مهربان شو

1 سال و 10 ماه پیش
[۷,۱۸۹ views]
دانلود موزیک ویدیو سکوت حمیرا
موزیک ویدیو سکوت

2 سال و 6 ماه پیش
[۴,۲۳۱ views]
دانلود موزیک ویدیو باختن حمیرا
موزیک ویدیو باختن

2 سال و 6 ماه پیش
[۳,۲۶۸ views]
دانلود موزیک ویدیو هوای قفس حمیرا
موزیک ویدیو هوای قفس

2 سال و 6 ماه پیش
[۳,۹۲۱ views]
دانلود موزیک ویدیو دوست دارم حمیرا
موزیک ویدیو دوست دارم

2 سال و 6 ماه پیش
[۴,۵۲۳ views]
دانلود موزیک ویدیو مسافر غریب حمیرا
موزیک ویدیو مسافر غریب

2 سال و 6 ماه پیش
[۱۵,۵۵۷ views]
دانلود موزیک ویدیو واست میمیرم حمیرا
موزیک ویدیو واست میمیرم

2 سال و 6 ماه پیش
[۵,۲۰۳ views]
دانلود موزیک ویدیو دریاکنار حمیرا
موزیک ویدیو دریاکنار

2 سال و 6 ماه پیش
[۲۸,۲۵۹ views]
دانلود موزیک ویدیو درویشان حمیرا
موزیک ویدیو درویشان

2 سال و 6 ماه پیش
[۷,۰۲۶ views]
دانلود موزیک ویدیو قناری حمیرا
موزیک ویدیو قناری

2 سال و 6 ماه پیش
[۶,۰۲۰ views]
دانلود موزیک ویدیو اینه دنیا حمیرا
موزیک ویدیو اینه دنیا

2 سال و 4 ماه پیش
[۴,۹۰۲ views]
دانلود موزیک ویدیو دل دیوونه حمیرا
موزیک ویدیو دل دیوونه

2 سال و 6 ماه پیش
[۷,۶۰۲ views]
دانلود موزیک ویدیو دل خونه حمیرا
موزیک ویدیو دل خونه

2 سال و 6 ماه پیش
[۷,۷۷۴ views]
دانلود موزیک ویدیو منتظر به راه حمیرا
موزیک ویدیو منتظر به راه

2 سال و 6 ماه پیش
[۳,۷۴۹ views]
دانلود موزیک ویدیو دنیا حمیرا
موزیک ویدیو دنیا

2 سال و 6 ماه پیش
[۵,۴۳۵ views]
دانلود موزیک ویدیو لحظه ی خداحافظی حمیرا
موزیک ویدیو لحظه ی خداحافظی

4 سال و 3 ماه پیش
[۵۳,۵۰۰ views]
دانلود موزیک ویدیو مهتاب عشق حمیرا
موزیک ویدیو مهتاب عشق

4 سال و 3 ماه پیش
[۲۰,۹۵۸ views]
دانلود موزیک ویدیو امان از درد دوری حمیرا
موزیک ویدیو امان از درد دوری

2 سال و 6 ماه پیش
[۱۸,۰۳۴ views]
دانلود موزیک ویدیو صدامو گوش بده حمیرا
موزیک ویدیو صدامو گوش بده

2 سال و 6 ماه پیش
[۳,۱۶۴ views]
دانلود موزیک ویدیو شب پر ستاره حمیرا
موزیک ویدیو شب پر ستاره

2 سال و 6 ماه پیش
[۶,۳۸۹ views]
دانلود موزیک ویدیو بیگانه حمیرا
موزیک ویدیو بیگانه

2 سال و 6 ماه پیش
[۳,۰۱۰ views]
دانلود موزیک ویدیو دیوونتم حمیرا
موزیک ویدیو دیوونتم

2 سال و 6 ماه پیش
[۵,۰۴۸ views]
دانلود موزیک ویدیو زمزمه حمیرا
موزیک ویدیو زمزمه

2 سال و 6 ماه پیش
[۲,۹۴۹ views]
دانلود موزیک ویدیو گذشته حمیرا
موزیک ویدیو گذشته

2 سال و 6 ماه پیش
[۳,۸۹۵ views]
دانلود موزیک ویدیو وقتی که تو رفتی حمیرا
موزیک ویدیو وقتی که تو رفتی

2 سال و 6 ماه پیش
[۴,۶۰۱ views]
دانلود موزیک ویدیو عاشقت باشم حمیرا
موزیک ویدیو عاشقت باشم

2 سال و 6 ماه پیش
[۳,۳۱۹ views]
دانلود موزیک ویدیو چوبکاری حمیرا
موزیک ویدیو چوبکاری

2 سال و 6 ماه پیش
[۳,۵۵۱ views]
دانلود موزیک ویدیو پیرت بسوزه عاشقی حمیرا
موزیک ویدیو پیرت بسوزه عاشقی

2 سال و 6 ماه پیش
[۸,۸۴۰ views]
دانلود موزیک ویدیو قاصدک حمیرا
موزیک ویدیو قاصدک

2 سال و 6 ماه پیش
[۱,۹۶۹ views]
دانلود موزیک ویدیو یادش به خیر حمیرا
موزیک ویدیو یادش به خیر

2 سال و 6 ماه پیش
[۳,۳۶۲ views]
دانلود موزیک ویدیو آزار داشت حمیرا
موزیک ویدیو آزار داشت

2 سال و 6 ماه پیش
[۴,۲۵۷ views]
دانلود موزیک ویدیو در جستجو حمیرا
موزیک ویدیو در جستجو

2 سال و 6 ماه پیش
[۳,۹۰۴ views]
دانلود موزیک ویدیو خاطرات شمال حمیرا
موزیک ویدیو خاطرات شمال

2 سال و 6 ماه پیش
[۱۹,۷۸۸ views]
دانلود موزیک ویدیو تبریک نوروز حمیرا
موزیک ویدیو تبریک نوروز

2 سال و 6 ماه پیش
[۳,۵۹۴ views]
دانلود موزیک ویدیو سرنوشت حمیرا
موزیک ویدیو سرنوشت

2 سال و 6 ماه پیش
[۴,۴۵۴ views]
دانلود موزیک ویدیو اون دیار حمیرا
موزیک ویدیو اون دیار

2 سال و 6 ماه پیش
[۵,۲۹۷ views]
دانلود موزیک ویدیو هوای قفس حمیرا
موزیک ویدیو هوای قفس

7 ماه پیش
[۱,۷۸۸ views]
دانلود موزیک ویدیو همزبونم باش حمیرا
موزیک ویدیو همزبونم باش

5 سال و 2 ماه پیش
[۱۰,۵۶۹ views]
دانلود موزیک ویدیو دیدار عزیزان حمیرا
موزیک ویدیو دیدار عزیزان

2 سال و 6 ماه پیش
[۳,۷۴۱ views]
دانلود موزیک ویدیو بخند به روی دنیا حمیرا
موزیک ویدیو بخند به روی دنیا

2 سال و 6 ماه پیش
[۵,۴۹۵ views]
دانلود موزیک ویدیو خونمو میخوام حمیرا
موزیک ویدیو خونمو میخوام

2 سال و 6 ماه پیش
[۴,۰۷۶ views]
اسم های مشابه دیگر برای حمیرا :

همیرا
پروانه امیر افشاری ( حمیرا ).
Homeyra


This page was generated in 0.08 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393