آلبوم های گلپا

دانلود آهنگ های جدید گلپا

دل ای دل(قدیمی) ۱ دل ای دل(قدیمی)
{۴,۰۹۳ پخش}
شعر ناگفته ۲ شعر ناگفته
{۲۱۵ پخش}
بهار آمد ۳ بهار آمد
{۱۹,۱۲۶ پخش}
تاب بنفشه (بزم) ۴ تاب بنفشه (بزم)
{۱۰,۳۲۸ پخش}
دل من ۵ دل من
{۱۶,۰۳۹ پخش}
نقش خدا ۶ نقش خدا
{۴۱,۴۱۷ پخش}
محرم اسرار ۸ محرم اسرار
{۱۸,۰۴۲ پخش}
به یاد محجوبی ۹ به یاد محجوبی
{۱۳,۴۷۶ پخش}
زبانم را نمی فهمی ۱۰ زبانم را نمی فهمی
{۲۱,۴۱۴ پخش}
شراب نور ۱۱ شراب نور
{۲۹,۴۳۷ پخش}
سه گاه خصوصی ۱۲ سه گاه خصوصی
{۱۶,۰۶۴ پخش}
مناجات ۱۳ مناجات
{۱۷,۴۰۶ پخش}
ماهور ۱۴ ماهور
{۱۲,۹۰۸ پخش}
دلتنگی ۱۵ دلتنگی
{۱۳,۶۳۹ پخش}
موی تو ۱۶ موی تو
{۱۲,۰۴۸ پخش}
سر کوی دوست ۱۷ سر کوی دوست
{۲۵,۸۷۷ پخش}
شور و دشتی ۱۸ شور و دشتی
{۱۷,۱۳۹ پخش}
ویرانه ۱۹ ویرانه
{۳۱,۶۲۲ پخش}
آواز نوا ۲۱ آواز نوا
{۲۱,۵۳۴ پخش}
بهار عمر ۲۲ بهار عمر
{۲۵,۱۶۳ پخش}
میخانه و می ۲۳ میخانه و می
{۲۳,۵۸۱ پخش}
ای وطن ۲۵ ای وطن
{۲۹,۲۲۲ پخش}
کنسرت قدیمی (2) ۲۶ کنسرت قدیمی (2)
{۲۰,۴۳۳ پخش}
آینه (بزم) ۲۸ آینه (بزم)
{۳۴,۲۳۶ پخش}
همراز عشق ۲۹ همراز عشق
{۱۷,۸۶۲ پخش}
آواز ماهور ۳۰ آواز ماهور
{۹,۴۶۸ پخش}
بهار ۳۱ بهار
{۱۶,۸۷۳ پخش}
اجرای خصوصی در شور ۳۲ اجرای خصوصی در شور
{۴۵,۷۲۶ پخش}
همایون بختیاری ۳۳ همایون بختیاری
{۲۰,۲۷۰ پخش}
کنسرت قدیمی(1) ۳۴ کنسرت قدیمی(1)
{۱۴,۲۰۷ پخش}
بیات ترک ۳۵ بیات ترک
{۱۹,۳۴۱ پخش}
می گریم از هجران تو ۳۶ می گریم از هجران تو
{۴۲,۰۴۵ پخش}
ای ساربان ۳۷ ای ساربان
{۱۲,۷۱۰ پخش}
آواز بیات ترک ۳۸ آواز بیات ترک
{۸,۹۷۸ پخش}
بازگشت ۳۹ بازگشت
{۱۹,۱۷۸ پخش}
نور خدا ۴۰ نور خدا
{۱۲,۸۱۴ پخش}
کشاکش دنیا ۴۱ کشاکش دنیا
{۱۲,۴۷۸ پخش}
مثنوی سه گاه ۴۲ مثنوی سه گاه
{۲۰,۳۹۰ پخش}
افشاری قره باغی ۴۳ افشاری قره باغی
{۲,۹۴۱ پخش}
ساقیا ۴۴ ساقیا
{۶,۲۰۹ پخش}
دام ۴۵ دام
{۲,۷۳۴ پخش}
آواز همایون ۴۶ آواز همایون
{۵,۷۷۰ پخش}
ناز لیلی ۴۷ ناز لیلی
{۴۵,۷۴۳ پخش}
آواز سه گاه ۴۸ آواز سه گاه
{۱۲,۶۱۶ پخش}
کجا رفتی (بدون ساز) ۴۹ کجا رفتی (بدون ساز)
{۲۵,۷۳۹ پخش}
نیمه جانی باقیست ۵۱ نیمه جانی باقیست
{۱۱,۴۸۹ پخش}
تنها توئی ۵۲ تنها توئی
{۱۴,۸۷۸ پخش}
بزم رادیویی ۵۳ بزم رادیویی
{۱۱,۰۵۱ پخش}
آواز اصفهان ۵۴ آواز اصفهان
{۱۰,۳۷۱ پخش}
آواز شوشتری ۵۵ آواز شوشتری
{۲۰,۲۸۷ پخش}
نقش غم (اجرای زنده) ۵۶ نقش غم (اجرای زنده)
{۴۸,۳۷۵ پخش}
بوسه جام ۵۷ بوسه جام
{۷,۳۷۸ پخش}
حلقه های زلف ۵۸ حلقه های زلف
{۹,۱۸۴ پخش}
جانم سوختی ۶۰ جانم سوختی
{۱۲,۴۱۸ پخش}
مثنوی دشتی ۶۱ مثنوی دشتی
{۱۴,۰۹۵ پخش}
هزار جهد بکردم ۶۲ هزار جهد بکردم
{۲,۹۳۲ پخش}
خدا می داند ۶۳ خدا می داند
{۱۱,۶۶۱ پخش}
افسانه دل ۶۴ افسانه دل
{۷,۸۷۷ پخش}
همه هست آرزویم ۶۵ همه هست آرزویم
{۱۳,۹۵۷ پخش}
شهر عاشقان ۶۷ شهر عاشقان
{۱۰,۰۱۰ پخش}
دیگه این آخرِ کاره ۶۸ دیگه این آخرِ کاره
{۱۹,۹۰۹ پخش}
باد صبح نوروز ۶۹ باد صبح نوروز
{۲۳,۱۵۱ پخش}
شاهِ بیدار ۷۱ شاهِ بیدار
{۱۶,۹۴۲ پخش}
خوشا انان ۷۲ خوشا انان
{۲۱,۸۶۱ پخش}
نه دل مفتون دلبندی ۷۳ نه دل مفتون دلبندی
{۴۴,۹۴۳ پخش}
اشک من ۷۴ اشک من
{۱۹۴,۶۰۰ پخش}
هوس میکده ۷۵ هوس میکده
{۸۳,۲۹۹ پخش}
دانلود موزیک ویدیو آواز خوان ( اصفهان ) گلپا
موزیک ویدیو آواز خوان ( اصفهان )

3 سال و 7 ماه پیش
[۶,۵۱۸ views]
اسم های مشابه دیگر برای گلپا :

'گلپا
کلپایگانی
اکبر گلپا
اکبر گلپایگانی ( اکبر گلپایگانی ) ( گلپا ) در 1312 در تهران متولد شد.
Golpa


This page was generated in 0.11 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393