آلبوم های گلپا

دانلود آهنگ های جدید گلپا

دل ای دل(قدیمی) ۳ دل ای دل(قدیمی)
{۴,۰۹۳ پخش}
شعر ناگفته ۴ شعر ناگفته
{۲۱۵ پخش}
بهار آمد ۵ بهار آمد
{۱۹,۱۲۶ پخش}
تاب بنفشه (بزم) ۶ تاب بنفشه (بزم)
{۱۰,۳۲۸ پخش}
دل من ۷ دل من
{۱۶,۰۳۹ پخش}
نقش خدا ۸ نقش خدا
{۴۱,۴۱۷ پخش}
محرم اسرار ۱۰ محرم اسرار
{۱۸,۰۴۲ پخش}
به یاد محجوبی ۱۱ به یاد محجوبی
{۱۳,۴۷۶ پخش}
زبانم را نمی فهمی ۱۲ زبانم را نمی فهمی
{۲۱,۴۱۴ پخش}
شراب نور ۱۳ شراب نور
{۲۹,۴۳۷ پخش}
سه گاه خصوصی ۱۴ سه گاه خصوصی
{۱۶,۰۶۴ پخش}
مناجات ۱۵ مناجات
{۱۷,۴۰۶ پخش}
ماهور ۱۶ ماهور
{۱۲,۹۰۸ پخش}
دلتنگی ۱۷ دلتنگی
{۱۳,۶۳۹ پخش}
موی تو ۱۸ موی تو
{۱۲,۰۴۸ پخش}
سر کوی دوست ۱۹ سر کوی دوست
{۲۵,۸۷۷ پخش}
شور و دشتی ۲۰ شور و دشتی
{۱۷,۱۳۹ پخش}
ویرانه ۲۱ ویرانه
{۳۱,۶۲۲ پخش}
آواز نوا ۲۳ آواز نوا
{۲۱,۵۳۴ پخش}
بهار عمر ۲۴ بهار عمر
{۲۵,۱۶۳ پخش}
میخانه و می ۲۵ میخانه و می
{۲۳,۵۸۱ پخش}
ای وطن ۲۷ ای وطن
{۲۹,۲۲۲ پخش}
کنسرت قدیمی (2) ۲۸ کنسرت قدیمی (2)
{۲۰,۴۳۳ پخش}
آینه (بزم) ۳۰ آینه (بزم)
{۳۴,۲۳۶ پخش}
همراز عشق ۳۱ همراز عشق
{۱۷,۸۶۲ پخش}
آواز ماهور ۳۲ آواز ماهور
{۹,۴۶۸ پخش}
بهار ۳۳ بهار
{۱۶,۸۷۳ پخش}
اجرای خصوصی در شور ۳۴ اجرای خصوصی در شور
{۴۵,۷۲۶ پخش}
همایون بختیاری ۳۵ همایون بختیاری
{۲۰,۲۷۰ پخش}
کنسرت قدیمی(1) ۳۶ کنسرت قدیمی(1)
{۱۴,۲۰۷ پخش}
بیات ترک ۳۷ بیات ترک
{۱۹,۳۴۱ پخش}
می گریم از هجران تو ۳۸ می گریم از هجران تو
{۴۲,۰۴۵ پخش}
ای ساربان ۳۹ ای ساربان
{۱۲,۷۱۰ پخش}
آواز بیات ترک ۴۰ آواز بیات ترک
{۸,۹۷۸ پخش}
بازگشت ۴۱ بازگشت
{۱۹,۱۷۸ پخش}
نور خدا ۴۲ نور خدا
{۱۲,۸۱۴ پخش}
کشاکش دنیا ۴۳ کشاکش دنیا
{۱۲,۴۷۸ پخش}
مثنوی سه گاه ۴۴ مثنوی سه گاه
{۲۰,۳۹۰ پخش}
افشاری قره باغی ۴۵ افشاری قره باغی
{۲,۹۴۱ پخش}
ساقیا ۴۶ ساقیا
{۶,۲۰۹ پخش}
دام ۴۷ دام
{۲,۷۳۴ پخش}
آواز همایون ۴۸ آواز همایون
{۵,۷۷۰ پخش}
ناز لیلی ۴۹ ناز لیلی
{۴۵,۷۴۳ پخش}
آواز سه گاه ۵۰ آواز سه گاه
{۱۲,۶۱۶ پخش}
کجا رفتی (بدون ساز) ۵۱ کجا رفتی (بدون ساز)
{۲۵,۷۳۹ پخش}
نیمه جانی باقیست ۵۳ نیمه جانی باقیست
{۱۱,۴۸۹ پخش}
تنها توئی ۵۴ تنها توئی
{۱۴,۸۷۸ پخش}
بزم رادیویی ۵۵ بزم رادیویی
{۱۱,۰۵۱ پخش}
آواز اصفهان ۵۶ آواز اصفهان
{۱۰,۳۷۱ پخش}
آواز شوشتری ۵۷ آواز شوشتری
{۲۰,۲۸۷ پخش}
نقش غم (اجرای زنده) ۵۸ نقش غم (اجرای زنده)
{۴۸,۳۷۵ پخش}
بوسه جام ۵۹ بوسه جام
{۷,۳۷۸ پخش}
حلقه های زلف ۶۰ حلقه های زلف
{۹,۱۸۴ پخش}
جانم سوختی ۶۲ جانم سوختی
{۱۲,۴۱۸ پخش}
مثنوی دشتی ۶۳ مثنوی دشتی
{۱۴,۰۹۵ پخش}
هزار جهد بکردم ۶۴ هزار جهد بکردم
{۲,۹۳۲ پخش}
خدا می داند ۶۵ خدا می داند
{۱۱,۶۶۱ پخش}
افسانه دل ۶۶ افسانه دل
{۷,۸۷۷ پخش}
همه هست آرزویم ۶۷ همه هست آرزویم
{۱۳,۹۵۷ پخش}
شهر عاشقان ۶۹ شهر عاشقان
{۱۰,۰۱۰ پخش}
دیگه این آخرِ کاره ۷۰ دیگه این آخرِ کاره
{۱۹,۹۰۹ پخش}
باد صبح نوروز ۷۱ باد صبح نوروز
{۲۳,۱۵۱ پخش}
شاهِ بیدار ۷۳ شاهِ بیدار
{۱۶,۹۴۲ پخش}
خوشا انان ۷۴ خوشا انان
{۲۱,۸۶۱ پخش}
نه دل مفتون دلبندی ۷۵ نه دل مفتون دلبندی
{۴۴,۹۴۳ پخش}
اشک من ۷۶ اشک من
{۱۹۴,۶۰۰ پخش}
هوس میکده ۷۷ هوس میکده
{۸۳,۲۹۹ پخش}
دانلود موزیک ویدیو آواز خوان ( اصفهان ) گلپا
موزیک ویدیو آواز خوان ( اصفهان )

4 سال و 7 ماه پیش
[۶,۵۱۸ views]
اسم های مشابه دیگر برای گلپا :

'گلپا
کلپایگانی
اکبر گلپا
اکبر گلپایگانی ( اکبر گلپایگانی ) ( گلپا ) در 1312 در تهران متولد شد.
Golpa


This page was generated in 0.23 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393