آلبوم های گلپا

دانلود آهنگ های جدید گلپا

بهار آمد ۲ بهار آمد
{۱۹,۰۴۰ پخش}
تاب بنفشه (بزم) ۳ تاب بنفشه (بزم)
{۱۰,۲۴۲ پخش}
دل من ۴ دل من
{۱۵,۸۹۲ پخش}
نقش خدا ۵ نقش خدا
{۴۱,۳۱۴ پخش}
محرم اسرار ۷ محرم اسرار
{۱۷,۹۹۹ پخش}
به یاد محجوبی ۸ به یاد محجوبی
{۱۳,۴۵۰ پخش}
زبانم را نمی فهمی ۹ زبانم را نمی فهمی
{۲۱,۳۷۹ پخش}
شراب نور ۱۰ شراب نور
{۲۹,۴۲۰ پخش}
سه گاه خصوصی ۱۱ سه گاه خصوصی
{۱۶,۰۴۷ پخش}
مناجات ۱۲ مناجات
{۱۷,۳۲۰ پخش}
ماهور ۱۳ ماهور
{۱۲,۸۹۱ پخش}
دلتنگی ۱۴ دلتنگی
{۱۳,۵۵۳ پخش}
موی تو ۱۵ موی تو
{۱۱,۹۸۸ پخش}
سر کوی دوست ۱۶ سر کوی دوست
{۲۵,۸۶۰ پخش}
شور و دشتی ۱۷ شور و دشتی
{۱۷,۱۰۵ پخش}
ویرانه ۱۸ ویرانه
{۳۱,۵۴۴ پخش}
آواز نوا ۲۰ آواز نوا
{۲۱,۴۹۱ پخش}
بهار عمر ۲۱ بهار عمر
{۲۵,۰۸۶ پخش}
میخانه و می ۲۲ میخانه و می
{۲۳,۵۲۱ پخش}
ای وطن ۲۴ ای وطن
{۲۹,۱۷۹ پخش}
کنسرت قدیمی (2) ۲۵ کنسرت قدیمی (2)
{۲۰,۳۹۰ پخش}
آینه (بزم) ۲۷ آینه (بزم)
{۳۴,۲۱۰ پخش}
همراز عشق ۲۸ همراز عشق
{۱۷,۸۳۶ پخش}
آواز ماهور ۲۹ آواز ماهور
{۹,۴۵۱ پخش}
بهار ۳۰ بهار
{۱۶,۸۶۴ پخش}
اجرای خصوصی در شور ۳۱ اجرای خصوصی در شور
{۴۵,۶۷۴ پخش}
همایون بختیاری ۳۲ همایون بختیاری
{۲۰,۲۵۳ پخش}
کنسرت قدیمی(1) ۳۳ کنسرت قدیمی(1)
{۱۴,۱۵۵ پخش}
بیات ترک ۳۴ بیات ترک
{۱۹,۳۴۱ پخش}
می گریم از هجران تو ۳۵ می گریم از هجران تو
{۴۲,۰۱۹ پخش}
ای ساربان ۳۶ ای ساربان
{۱۲,۵۸۱ پخش}
آواز بیات ترک ۳۷ آواز بیات ترک
{۸,۹۵۲ پخش}
بازگشت ۳۸ بازگشت
{۱۹,۱۵۲ پخش}
نور خدا ۳۹ نور خدا
{۱۲,۷۷۱ پخش}
کشاکش دنیا ۴۰ کشاکش دنیا
{۱۲,۴۷۸ پخش}
مثنوی سه گاه ۴۱ مثنوی سه گاه
{۲۰,۱۳۲ پخش}
افشاری قره باغی ۴۲ افشاری قره باغی
{۲,۹۴۱ پخش}
ساقیا ۴۳ ساقیا
{۶,۱۶۶ پخش}
دام ۴۴ دام
{۲,۷۱۷ پخش}
آواز همایون ۴۵ آواز همایون
{۵,۷۳۶ پخش}
ناز لیلی ۴۶ ناز لیلی
{۴۵,۶۸۳ پخش}
آواز سه گاه ۴۷ آواز سه گاه
{۱۲,۶۱۶ پخش}
کجا رفتی (بدون ساز) ۴۸ کجا رفتی (بدون ساز)
{۲۵,۶۷۱ پخش}
نیمه جانی باقیست ۵۰ نیمه جانی باقیست
{۱۱,۴۶۳ پخش}
تنها توئی ۵۱ تنها توئی
{۱۴,۸۳۵ پخش}
بزم رادیویی ۵۲ بزم رادیویی
{۱۱,۰۳۳ پخش}
آواز اصفهان ۵۳ آواز اصفهان
{۱۰,۳۳۷ پخش}
آواز شوشتری ۵۴ آواز شوشتری
{۲۰,۲۵۳ پخش}
نقش غم (اجرای زنده) ۵۵ نقش غم (اجرای زنده)
{۴۸,۳۴۰ پخش}
بوسه جام ۵۶ بوسه جام
{۷,۲۷۵ پخش}
حلقه های زلف ۵۷ حلقه های زلف
{۹,۱۵۹ پخش}
جانم سوختی ۵۹ جانم سوختی
{۱۲,۳۵۸ پخش}
مثنوی دشتی ۶۰ مثنوی دشتی
{۱۴,۰۶۱ پخش}
هزار جهد بکردم ۶۱ هزار جهد بکردم
{۲,۸۸۹ پخش}
خدا می داند ۶۲ خدا می داند
{۱۱,۵۵۸ پخش}
افسانه دل ۶۳ افسانه دل
{۷,۷۷۴ پخش}
همه هست آرزویم ۶۴ همه هست آرزویم
{۱۳,۹۳۲ پخش}
شهر عاشقان ۶۶ شهر عاشقان
{۹,۸۴۷ پخش}
دیگه این آخرِ کاره ۶۷ دیگه این آخرِ کاره
{۱۹,۷۲۸ پخش}
باد صبح نوروز ۶۸ باد صبح نوروز
{۲۳,۰۸۲ پخش}
شاهِ بیدار ۷۰ شاهِ بیدار
{۱۶,۸۸۱ پخش}
خوشا انان ۷۱ خوشا انان
{۲۱,۷۷۵ پخش}
نه دل مفتون دلبندی ۷۲ نه دل مفتون دلبندی
{۴۴,۸۶۶ پخش}
اشک من ۷۳ اشک من
{۱۹۴,۳۴۲ پخش}
هوس میکده ۷۴ هوس میکده
{۸۳,۲۲۲ پخش}
دانلود موزیک ویدیو آواز خوان ( اصفهان ) گلپا
موزیک ویدیو آواز خوان ( اصفهان )

2 سال و 2 ماه پیش
[۵,۹۱۶ views]
اسم های مشابه دیگر برای گلپا :

'گلپا
کلپایگانی
اکبر گلپا
اکبر گلپایگانی ( اکبر گلپایگانی ) ( گلپا ) در 1312 در تهران متولد شد.
Golpa


This page was generated in 0.27 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393