آلبوم های گلپا

دانلود آهنگ های جدید گلپا

بهار آمد ۱ بهار آمد
{۱۹,۰۴۰ پخش}
تاب بنفشه (بزم) ۲ تاب بنفشه (بزم)
{۱۰,۲۴۲ پخش}
دل من ۳ دل من
{۱۵,۸۹۲ پخش}
نقش خدا ۴ نقش خدا
{۴۱,۳۱۴ پخش}
محرم اسرار ۶ محرم اسرار
{۱۷,۹۹۹ پخش}
به یاد محجوبی ۷ به یاد محجوبی
{۱۳,۴۵۰ پخش}
زبانم را نمی فهمی ۸ زبانم را نمی فهمی
{۲۱,۳۷۹ پخش}
شراب نور ۹ شراب نور
{۲۹,۴۲۰ پخش}
سه گاه خصوصی ۱۰ سه گاه خصوصی
{۱۶,۰۴۷ پخش}
مناجات ۱۱ مناجات
{۱۷,۳۲۰ پخش}
ماهور ۱۲ ماهور
{۱۲,۸۹۱ پخش}
دلتنگی ۱۳ دلتنگی
{۱۳,۵۵۳ پخش}
موی تو ۱۴ موی تو
{۱۱,۹۸۸ پخش}
سر کوی دوست ۱۵ سر کوی دوست
{۲۵,۸۶۰ پخش}
شور و دشتی ۱۶ شور و دشتی
{۱۷,۱۰۵ پخش}
ویرانه ۱۷ ویرانه
{۳۱,۵۴۴ پخش}
آواز نوا ۱۹ آواز نوا
{۲۱,۴۹۱ پخش}
بهار عمر ۲۰ بهار عمر
{۲۵,۰۸۶ پخش}
میخانه و می ۲۱ میخانه و می
{۲۳,۵۲۱ پخش}
ای وطن ۲۳ ای وطن
{۲۹,۱۷۹ پخش}
کنسرت قدیمی (2) ۲۴ کنسرت قدیمی (2)
{۲۰,۳۹۰ پخش}
آینه (بزم) ۲۶ آینه (بزم)
{۳۴,۲۱۰ پخش}
همراز عشق ۲۷ همراز عشق
{۱۷,۸۳۶ پخش}
آواز ماهور ۲۸ آواز ماهور
{۹,۴۵۱ پخش}
بهار ۲۹ بهار
{۱۶,۸۶۴ پخش}
اجرای خصوصی در شور ۳۰ اجرای خصوصی در شور
{۴۵,۶۷۴ پخش}
همایون بختیاری ۳۱ همایون بختیاری
{۲۰,۲۵۳ پخش}
کنسرت قدیمی(1) ۳۲ کنسرت قدیمی(1)
{۱۴,۱۵۵ پخش}
بیات ترک ۳۳ بیات ترک
{۱۹,۳۴۱ پخش}
می گریم از هجران تو ۳۴ می گریم از هجران تو
{۴۲,۰۱۹ پخش}
ای ساربان ۳۵ ای ساربان
{۱۲,۵۸۱ پخش}
آواز بیات ترک ۳۶ آواز بیات ترک
{۸,۹۵۲ پخش}
بازگشت ۳۷ بازگشت
{۱۹,۱۵۲ پخش}
نور خدا ۳۸ نور خدا
{۱۲,۷۷۱ پخش}
کشاکش دنیا ۳۹ کشاکش دنیا
{۱۲,۴۷۸ پخش}
مثنوی سه گاه ۴۰ مثنوی سه گاه
{۲۰,۱۳۲ پخش}
افشاری قره باغی ۴۱ افشاری قره باغی
{۲,۹۴۱ پخش}
ساقیا ۴۲ ساقیا
{۶,۱۶۶ پخش}
دام ۴۳ دام
{۲,۷۱۷ پخش}
آواز همایون ۴۴ آواز همایون
{۵,۷۳۶ پخش}
ناز لیلی ۴۵ ناز لیلی
{۴۵,۶۸۳ پخش}
آواز سه گاه ۴۶ آواز سه گاه
{۱۲,۶۱۶ پخش}
کجا رفتی (بدون ساز) ۴۷ کجا رفتی (بدون ساز)
{۲۵,۶۷۱ پخش}
نیمه جانی باقیست ۴۹ نیمه جانی باقیست
{۱۱,۴۶۳ پخش}
تنها توئی ۵۰ تنها توئی
{۱۴,۸۳۵ پخش}
بزم رادیویی ۵۱ بزم رادیویی
{۱۱,۰۳۳ پخش}
آواز اصفهان ۵۲ آواز اصفهان
{۱۰,۳۳۷ پخش}
آواز شوشتری ۵۳ آواز شوشتری
{۲۰,۲۵۳ پخش}
نقش غم (اجرای زنده) ۵۴ نقش غم (اجرای زنده)
{۴۸,۳۴۰ پخش}
بوسه جام ۵۵ بوسه جام
{۷,۲۷۵ پخش}
حلقه های زلف ۵۶ حلقه های زلف
{۹,۱۵۹ پخش}
جانم سوختی ۵۸ جانم سوختی
{۱۲,۳۵۸ پخش}
مثنوی دشتی ۵۹ مثنوی دشتی
{۱۴,۰۶۱ پخش}
هزار جهد بکردم ۶۰ هزار جهد بکردم
{۲,۸۸۹ پخش}
خدا می داند ۶۱ خدا می داند
{۱۱,۵۵۸ پخش}
افسانه دل ۶۲ افسانه دل
{۷,۷۷۴ پخش}
همه هست آرزویم ۶۳ همه هست آرزویم
{۱۳,۹۳۲ پخش}
شهر عاشقان ۶۵ شهر عاشقان
{۹,۸۴۷ پخش}
دیگه این آخرِ کاره ۶۶ دیگه این آخرِ کاره
{۱۹,۷۲۸ پخش}
باد صبح نوروز ۶۷ باد صبح نوروز
{۲۳,۰۸۲ پخش}
شاهِ بیدار ۶۹ شاهِ بیدار
{۱۶,۸۸۱ پخش}
خوشا انان ۷۰ خوشا انان
{۲۱,۷۷۵ پخش}
نه دل مفتون دلبندی ۷۱ نه دل مفتون دلبندی
{۴۴,۸۶۶ پخش}
اشک من ۷۲ اشک من
{۱۹۴,۳۴۲ پخش}
هوس میکده ۷۳ هوس میکده
{۸۳,۲۲۲ پخش}
دانلود موزیک ویدیو آواز خوان ( اصفهان ) گلپا
موزیک ویدیو آواز خوان ( اصفهان )

2 سال و 0 ماه پیش
[۵,۷۱۰ views]
اسم های مشابه دیگر برای گلپا :

'گلپا
کلپایگانی
اکبر گلپا
اکبر گلپایگانی ( اکبر گلپایگانی ) ( گلپا ) در 1312 در تهران متولد شد.
Golpa


This page was generated in 0.31 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393