آلبوم های گلپا

دانلود آهنگ های جدید گلپا

دل ای دل(قدیمی) ۲ دل ای دل(قدیمی)
{۴,۰۹۳ پخش}
شعر ناگفته ۳ شعر ناگفته
{۲۱۵ پخش}
بهار آمد ۴ بهار آمد
{۱۹,۱۲۶ پخش}
تاب بنفشه (بزم) ۵ تاب بنفشه (بزم)
{۱۰,۳۲۸ پخش}
دل من ۶ دل من
{۱۶,۰۳۹ پخش}
نقش خدا ۷ نقش خدا
{۴۱,۴۱۷ پخش}
محرم اسرار ۹ محرم اسرار
{۱۸,۰۴۲ پخش}
به یاد محجوبی ۱۰ به یاد محجوبی
{۱۳,۴۷۶ پخش}
زبانم را نمی فهمی ۱۱ زبانم را نمی فهمی
{۲۱,۴۱۴ پخش}
شراب نور ۱۲ شراب نور
{۲۹,۴۳۷ پخش}
سه گاه خصوصی ۱۳ سه گاه خصوصی
{۱۶,۰۶۴ پخش}
مناجات ۱۴ مناجات
{۱۷,۴۰۶ پخش}
ماهور ۱۵ ماهور
{۱۲,۹۰۸ پخش}
دلتنگی ۱۶ دلتنگی
{۱۳,۶۳۹ پخش}
موی تو ۱۷ موی تو
{۱۲,۰۴۸ پخش}
سر کوی دوست ۱۸ سر کوی دوست
{۲۵,۸۷۷ پخش}
شور و دشتی ۱۹ شور و دشتی
{۱۷,۱۳۹ پخش}
ویرانه ۲۰ ویرانه
{۳۱,۶۲۲ پخش}
آواز نوا ۲۲ آواز نوا
{۲۱,۵۳۴ پخش}
بهار عمر ۲۳ بهار عمر
{۲۵,۱۶۳ پخش}
میخانه و می ۲۴ میخانه و می
{۲۳,۵۸۱ پخش}
ای وطن ۲۶ ای وطن
{۲۹,۲۲۲ پخش}
کنسرت قدیمی (2) ۲۷ کنسرت قدیمی (2)
{۲۰,۴۳۳ پخش}
آینه (بزم) ۲۹ آینه (بزم)
{۳۴,۲۳۶ پخش}
همراز عشق ۳۰ همراز عشق
{۱۷,۸۶۲ پخش}
آواز ماهور ۳۱ آواز ماهور
{۹,۴۶۸ پخش}
بهار ۳۲ بهار
{۱۶,۸۷۳ پخش}
اجرای خصوصی در شور ۳۳ اجرای خصوصی در شور
{۴۵,۷۲۶ پخش}
همایون بختیاری ۳۴ همایون بختیاری
{۲۰,۲۷۰ پخش}
کنسرت قدیمی(1) ۳۵ کنسرت قدیمی(1)
{۱۴,۲۰۷ پخش}
بیات ترک ۳۶ بیات ترک
{۱۹,۳۴۱ پخش}
می گریم از هجران تو ۳۷ می گریم از هجران تو
{۴۲,۰۴۵ پخش}
ای ساربان ۳۸ ای ساربان
{۱۲,۷۱۰ پخش}
آواز بیات ترک ۳۹ آواز بیات ترک
{۸,۹۷۸ پخش}
بازگشت ۴۰ بازگشت
{۱۹,۱۷۸ پخش}
نور خدا ۴۱ نور خدا
{۱۲,۸۱۴ پخش}
کشاکش دنیا ۴۲ کشاکش دنیا
{۱۲,۴۷۸ پخش}
مثنوی سه گاه ۴۳ مثنوی سه گاه
{۲۰,۳۹۰ پخش}
افشاری قره باغی ۴۴ افشاری قره باغی
{۲,۹۴۱ پخش}
ساقیا ۴۵ ساقیا
{۶,۲۰۹ پخش}
دام ۴۶ دام
{۲,۷۳۴ پخش}
آواز همایون ۴۷ آواز همایون
{۵,۷۷۰ پخش}
ناز لیلی ۴۸ ناز لیلی
{۴۵,۷۴۳ پخش}
آواز سه گاه ۴۹ آواز سه گاه
{۱۲,۶۱۶ پخش}
کجا رفتی (بدون ساز) ۵۰ کجا رفتی (بدون ساز)
{۲۵,۷۳۹ پخش}
نیمه جانی باقیست ۵۲ نیمه جانی باقیست
{۱۱,۴۸۹ پخش}
تنها توئی ۵۳ تنها توئی
{۱۴,۸۷۸ پخش}
بزم رادیویی ۵۴ بزم رادیویی
{۱۱,۰۵۱ پخش}
آواز اصفهان ۵۵ آواز اصفهان
{۱۰,۳۷۱ پخش}
آواز شوشتری ۵۶ آواز شوشتری
{۲۰,۲۸۷ پخش}
نقش غم (اجرای زنده) ۵۷ نقش غم (اجرای زنده)
{۴۸,۳۷۵ پخش}
بوسه جام ۵۸ بوسه جام
{۷,۳۷۸ پخش}
حلقه های زلف ۵۹ حلقه های زلف
{۹,۱۸۴ پخش}
جانم سوختی ۶۱ جانم سوختی
{۱۲,۴۱۸ پخش}
مثنوی دشتی ۶۲ مثنوی دشتی
{۱۴,۰۹۵ پخش}
هزار جهد بکردم ۶۳ هزار جهد بکردم
{۲,۹۳۲ پخش}
خدا می داند ۶۴ خدا می داند
{۱۱,۶۶۱ پخش}
افسانه دل ۶۵ افسانه دل
{۷,۸۷۷ پخش}
همه هست آرزویم ۶۶ همه هست آرزویم
{۱۳,۹۵۷ پخش}
شهر عاشقان ۶۸ شهر عاشقان
{۱۰,۰۱۰ پخش}
دیگه این آخرِ کاره ۶۹ دیگه این آخرِ کاره
{۱۹,۹۰۹ پخش}
باد صبح نوروز ۷۰ باد صبح نوروز
{۲۳,۱۵۱ پخش}
شاهِ بیدار ۷۲ شاهِ بیدار
{۱۶,۹۴۲ پخش}
خوشا انان ۷۳ خوشا انان
{۲۱,۸۶۱ پخش}
نه دل مفتون دلبندی ۷۴ نه دل مفتون دلبندی
{۴۴,۹۴۳ پخش}
اشک من ۷۵ اشک من
{۱۹۴,۶۰۰ پخش}
هوس میکده ۷۶ هوس میکده
{۸۳,۲۹۹ پخش}
دانلود موزیک ویدیو آواز خوان ( اصفهان ) گلپا
موزیک ویدیو آواز خوان ( اصفهان )

4 سال و 6 ماه پیش
[۶,۵۱۸ views]
اسم های مشابه دیگر برای گلپا :

'گلپا
کلپایگانی
اکبر گلپا
اکبر گلپایگانی ( اکبر گلپایگانی ) ( گلپا ) در 1312 در تهران متولد شد.
Golpa


This page was generated in 0.22 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393