آلبوم های پریسا

دانلود آهنگ های جدید پریسا

نکن یار ۳ نکن یار
{۲۹,۸۱۶ پخش}
ای یوسف خوشنام ما ۴ ای یوسف خوشنام ما
{۴۰,۶۰۹ پخش}
اشک ما ، باده ما ۵ اشک ما ، باده ما
{۸,۷۴۶ پخش}
چین زلف مشکین ۷ چین زلف مشکین
{۲۳,۰۰۵ پخش}
تنها تو بمان ۸ تنها تو بمان
{۷۰,۶۸۳ پخش}
بیداد (همایون) ۹ بیداد (همایون)
{۲,۲۸۷ پخش}
آب حیات ۱۰ آب حیات
{۳,۰۸۷ پخش}
نادیده رخت ۱۱ نادیده رخت
{۵,۷۹۶ پخش}
همچو فرهاد ۱۲ همچو فرهاد
{۸,۳۲۴ پخش}
هرچه کنی بکن ۱۳ هرچه کنی بکن
{۵,۳۶۶ پخش}
چشم بی سرمه ۱۴ چشم بی سرمه
{۴,۵۲۳ پخش}
الا ای پیر فرزانه ۱۶ الا ای پیر فرزانه
{۸۸,۳۹۰ پخش}
ما برفتیم ۱۷ ما برفتیم
{۱,۴۷۹ پخش}
تاب بنفشه (عراق) ۱۸ تاب بنفشه (عراق)
{۱,۶۵۹ پخش}
به حریم خلوت خود ۱۹ به حریم خلوت خود
{۱۴,۳۶۲ پخش}
نگارا ۲۰ نگارا
{۴۶,۹۴۷ پخش}
اسم های مشابه دیگر برای پریسا :

فاطمه واعظی ( فاطمه واعظی پریسا ) ( پریسا ) در 25 اسفند 1328 در تنکابن متولد شد.
Parisa


This page was generated in 0.14 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393