آلبوم های پریسا

دانلود آهنگ های جدید پریسا

نکن یار ۳ نکن یار
{۲۹,۷۵۶ پخش}
ای یوسف خوشنام ما ۴ ای یوسف خوشنام ما
{۴۰,۲۴۸ پخش}
اشک ما ، باده ما ۵ اشک ما ، باده ما
{۸,۶۸۶ پخش}
چین زلف مشکین ۷ چین زلف مشکین
{۲۲,۹۲۷ پخش}
تنها تو بمان ۸ تنها تو بمان
{۷۰,۲۸۷ پخش}
بیداد (همایون) ۹ بیداد (همایون)
{۲,۲۷۹ پخش}
آب حیات ۱۰ آب حیات
{۳,۰۷۰ پخش}
نادیده رخت ۱۱ نادیده رخت
{۵,۶۱۵ پخش}
همچو فرهاد ۱۲ همچو فرهاد
{۸,۲۳۸ پخش}
هرچه کنی بکن ۱۳ هرچه کنی بکن
{۵,۲۸۰ پخش}
چشم بی سرمه ۱۴ چشم بی سرمه
{۴,۴۷۲ پخش}
الا ای پیر فرزانه ۱۶ الا ای پیر فرزانه
{۸۷,۹۵۲ پخش}
ما برفتیم ۱۷ ما برفتیم
{۱,۴۵۳ پخش}
تاب بنفشه (عراق) ۱۸ تاب بنفشه (عراق)
{۱,۶۳۴ پخش}
به حریم خلوت خود ۱۹ به حریم خلوت خود
{۱۴,۲۵۰ پخش}
نگارا ۲۰ نگارا
{۴۶,۸۸۷ پخش}
اسم های مشابه دیگر برای پریسا :

فاطمه واعظی ( فاطمه واعظی پریسا ) ( پریسا ) در 25 اسفند 1328 در تنکابن متولد شد.
Parisa


This page was generated in 0.19 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393