آلبوم های مجید خراطها

دانلود آهنگ های جدید مجید خراطها

شاید ۴ شاید
{۹,۴۷۷ پخش}
عطر تلخ ۵ عطر تلخ
{۳۹,۳۴۵ پخش}
طوفان ۸ طوفان
{۵۲,۴۲۵ پخش}
دلواپس ۱۰ دلواپس
{۱۱۹,۶۶۰ پخش}
24 ماه ۱۱ 24 ماه
{۲۵۰,۱۳۱ پخش}
قانون احساس ۱۲ قانون احساس
{۱۷۳,۱۲۶ پخش}
هفت مهر (قطعه‌ شعر) ۱۳ هفت مهر (قطعه‌ شعر)
{۳۱,۴۳۳ پخش}
بخاطر تو بود ۱۶ بخاطر تو بود
{۳۱,۳۹۸ پخش}
هنوز جات خالیه ۱۷ هنوز جات خالیه
( از وحید خراطها) {۳۲,۳۵۳ پخش}
شکستی بالمو ۱۹ شکستی بالمو
{۸۸,۲۰۱ پخش}
ریمکس ۲۰ ریمکس
{۲۱,۳۷۹ پخش}
بی همتا ۲۲ بی همتا
{۱۲۵,۸۰۰ پخش}
قایق (زنده) ۲۳ قایق (زنده)
{۷۲,۶۲۷ پخش}
می‏خوای بری ۲۴ می‏خوای بری
{۱۶,۳۱۴ پخش}
زیاد بال و پرت دادم ۲۵ زیاد بال و پرت دادم
{۴۷,۰۱۶ پخش}
کی اومده بجای من ۲۶ کی اومده بجای من
{۲۵,۲۱۵ پخش}
کنسل ۳ ۲۷ کنسل ۳
{۷۵,۹۶۳ پخش}
حلقه ۲۸ حلقه
{۲۳,۴۶۰ پخش}
7 مهر ۲۹ 7 مهر
{۲۴,۳۸۱ پخش}
کارتن خواب ۳۱ کارتن خواب
{۲۰,۴۱۶ پخش}
جوابم کردن ۳۵ جوابم کردن
{۲۲,۳۱۷ پخش}
کنسل 2 ۳۶ کنسل 2
{۲۶,۷۱۱ پخش}
نقطه چین ۳۷ نقطه چین
{۱۸,۰۳۴ پخش}
دستهای خالی ۳۹ دستهای خالی
{۱۶,۵۲۰ پخش}
با کی صحبت می کنی ۴۰ با کی صحبت می کنی
{۳۲,۷۵۷ پخش}
خاکم نکنید ۴۱ خاکم نکنید
{۷۴,۹۶۶ پخش}
تمومه حرفام ۴۲ تمومه حرفام
{۳۲,۱۴۶ پخش}
داداشی ۴۳ داداشی
{۷۴,۵۹۶ پخش}
یک روز دیگه ۴۴ یک روز دیگه
{۳۳,۲۶۴ پخش}
من اگه کسی رو داشتم ۴۶ من اگه کسی رو داشتم
{۱۲۰,۲۷۹ پخش}
تسلیت قلب صبورم ۴۷ تسلیت قلب صبورم
{۴۳,۲۱۵ پخش}
تموم حرفام ۴۸ تموم حرفام
{۷۵,۷۳۱ پخش}
صبرم سر اومد ۴۹ صبرم سر اومد
{۷۳,۴۱۸ پخش}
منو بگو ۵۰ منو بگو
{۵۶,۸۳۷ پخش}
خدا خواست ۵۱ خدا خواست
{۵۴,۸۱۶ پخش}
دوست دارم ۵۲ دوست دارم
{۸۱,۳۳۰ پخش}
دلم رو شکست ۵۳ دلم رو شکست
{۸۹,۳۷۹ پخش}
بی وفا ۵۴ بی وفا
{۵۰,۶۲۸ پخش}
آخرین لحظه دیدار ۵۵ آخرین لحظه دیدار
{۶۰,۹۴۸ پخش}
دلیل رفتن ۵۶ دلیل رفتن
{۱۵۲,۷۹۶ پخش}
خدانگهدار عزیزم ۵۷ خدانگهدار عزیزم
{۳۷۹,۹۵۶ پخش}

This page was generated in 0.14 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393