آلبوم های مجید خراطها

دانلود آهنگ های جدید مجید خراطها

شاید ۸ شاید
{۹,۴۷۷ پخش}
عطر تلخ ۹ عطر تلخ
{۳۹,۳۴۵ پخش}
طوفان ۱۲ طوفان
{۵۲,۴۲۵ پخش}
دلواپس ۱۴ دلواپس
{۱۱۹,۶۶۰ پخش}
24 ماه ۱۵ 24 ماه
{۲۵۰,۱۳۱ پخش}
قانون احساس ۱۶ قانون احساس
{۱۷۳,۱۲۶ پخش}
هفت مهر (قطعه‌ شعر) ۱۷ هفت مهر (قطعه‌ شعر)
{۳۱,۴۳۳ پخش}
بخاطر تو بود ۲۰ بخاطر تو بود
{۳۱,۳۹۸ پخش}
هنوز جات خالیه ۲۱ هنوز جات خالیه
( از وحید خراطها) {۳۲,۳۵۳ پخش}
شکستی بالمو ۲۳ شکستی بالمو
{۸۸,۲۰۱ پخش}
ریمکس ۲۴ ریمکس
{۲۱,۳۷۹ پخش}
بی همتا ۲۶ بی همتا
{۱۲۵,۸۰۰ پخش}
قایق (زنده) ۲۷ قایق (زنده)
{۷۲,۶۲۷ پخش}
می‏خوای بری ۲۸ می‏خوای بری
{۱۶,۳۱۴ پخش}
زیاد بال و پرت دادم ۲۹ زیاد بال و پرت دادم
{۴۷,۰۱۶ پخش}
کی اومده بجای من ۳۰ کی اومده بجای من
{۲۵,۲۱۵ پخش}
کنسل ۳ ۳۱ کنسل ۳
{۷۵,۹۶۳ پخش}
حلقه ۳۲ حلقه
{۲۳,۴۶۰ پخش}
7 مهر ۳۳ 7 مهر
{۲۴,۳۸۱ پخش}
کارتن خواب ۳۵ کارتن خواب
{۲۰,۴۱۶ پخش}
جوابم کردن ۳۹ جوابم کردن
{۲۲,۳۱۷ پخش}
کنسل 2 ۴۰ کنسل 2
{۲۶,۷۱۱ پخش}
نقطه چین ۴۱ نقطه چین
{۱۸,۰۳۴ پخش}
دستهای خالی ۴۳ دستهای خالی
{۱۶,۵۲۰ پخش}
با کی صحبت می کنی ۴۴ با کی صحبت می کنی
{۳۲,۷۵۷ پخش}
خاکم نکنید ۴۵ خاکم نکنید
{۷۴,۹۶۶ پخش}
تمومه حرفام ۴۶ تمومه حرفام
{۳۲,۱۴۶ پخش}
داداشی ۴۷ داداشی
{۷۴,۵۹۶ پخش}
یک روز دیگه ۴۸ یک روز دیگه
{۳۳,۲۶۴ پخش}
من اگه کسی رو داشتم ۵۰ من اگه کسی رو داشتم
{۱۲۰,۲۷۹ پخش}
تسلیت قلب صبورم ۵۱ تسلیت قلب صبورم
{۴۳,۲۱۵ پخش}
تموم حرفام ۵۲ تموم حرفام
{۷۵,۷۳۱ پخش}
صبرم سر اومد ۵۳ صبرم سر اومد
{۷۳,۴۱۸ پخش}
منو بگو ۵۴ منو بگو
{۵۶,۸۳۷ پخش}
خدا خواست ۵۵ خدا خواست
{۵۴,۸۱۶ پخش}
دوست دارم ۵۶ دوست دارم
{۸۱,۳۳۰ پخش}
دلم رو شکست ۵۷ دلم رو شکست
{۸۹,۳۷۹ پخش}
بی وفا ۵۸ بی وفا
{۵۰,۶۲۸ پخش}
آخرین لحظه دیدار ۵۹ آخرین لحظه دیدار
{۶۰,۹۴۸ پخش}
دلیل رفتن ۶۰ دلیل رفتن
{۱۵۲,۷۹۶ پخش}
خدانگهدار عزیزم ۶۱ خدانگهدار عزیزم
{۳۷۹,۹۵۶ پخش}

This page was generated in 0.18 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393