آلبوم های مجید خراطها

دانلود آهنگ های جدید مجید خراطها

شاید ۶ شاید
{۹,۴۷۷ پخش}
عطر تلخ ۷ عطر تلخ
{۳۹,۳۴۵ پخش}
طوفان ۱۰ طوفان
{۵۲,۴۲۵ پخش}
دلواپس ۱۲ دلواپس
{۱۱۹,۶۶۰ پخش}
24 ماه ۱۳ 24 ماه
{۲۵۰,۱۳۱ پخش}
قانون احساس ۱۴ قانون احساس
{۱۷۳,۱۲۶ پخش}
هفت مهر (قطعه‌ شعر) ۱۵ هفت مهر (قطعه‌ شعر)
{۳۱,۴۳۳ پخش}
بخاطر تو بود ۱۸ بخاطر تو بود
{۳۱,۳۹۸ پخش}
هنوز جات خالیه ۱۹ هنوز جات خالیه
( از وحید خراطها) {۳۲,۳۵۳ پخش}
شکستی بالمو ۲۱ شکستی بالمو
{۸۸,۲۰۱ پخش}
ریمکس ۲۲ ریمکس
{۲۱,۳۷۹ پخش}
بی همتا ۲۴ بی همتا
{۱۲۵,۸۰۰ پخش}
قایق (زنده) ۲۵ قایق (زنده)
{۷۲,۶۲۷ پخش}
می‏خوای بری ۲۶ می‏خوای بری
{۱۶,۳۱۴ پخش}
زیاد بال و پرت دادم ۲۷ زیاد بال و پرت دادم
{۴۷,۰۱۶ پخش}
کی اومده بجای من ۲۸ کی اومده بجای من
{۲۵,۲۱۵ پخش}
کنسل ۳ ۲۹ کنسل ۳
{۷۵,۹۶۳ پخش}
حلقه ۳۰ حلقه
{۲۳,۴۶۰ پخش}
7 مهر ۳۱ 7 مهر
{۲۴,۳۸۱ پخش}
کارتن خواب ۳۳ کارتن خواب
{۲۰,۴۱۶ پخش}
جوابم کردن ۳۷ جوابم کردن
{۲۲,۳۱۷ پخش}
کنسل 2 ۳۸ کنسل 2
{۲۶,۷۱۱ پخش}
نقطه چین ۳۹ نقطه چین
{۱۸,۰۳۴ پخش}
دستهای خالی ۴۱ دستهای خالی
{۱۶,۵۲۰ پخش}
با کی صحبت می کنی ۴۲ با کی صحبت می کنی
{۳۲,۷۵۷ پخش}
خاکم نکنید ۴۳ خاکم نکنید
{۷۴,۹۶۶ پخش}
تمومه حرفام ۴۴ تمومه حرفام
{۳۲,۱۴۶ پخش}
داداشی ۴۵ داداشی
{۷۴,۵۹۶ پخش}
یک روز دیگه ۴۶ یک روز دیگه
{۳۳,۲۶۴ پخش}
من اگه کسی رو داشتم ۴۸ من اگه کسی رو داشتم
{۱۲۰,۲۷۹ پخش}
تسلیت قلب صبورم ۴۹ تسلیت قلب صبورم
{۴۳,۲۱۵ پخش}
تموم حرفام ۵۰ تموم حرفام
{۷۵,۷۳۱ پخش}
صبرم سر اومد ۵۱ صبرم سر اومد
{۷۳,۴۱۸ پخش}
منو بگو ۵۲ منو بگو
{۵۶,۸۳۷ پخش}
خدا خواست ۵۳ خدا خواست
{۵۴,۸۱۶ پخش}
دوست دارم ۵۴ دوست دارم
{۸۱,۳۳۰ پخش}
دلم رو شکست ۵۵ دلم رو شکست
{۸۹,۳۷۹ پخش}
بی وفا ۵۶ بی وفا
{۵۰,۶۲۸ پخش}
آخرین لحظه دیدار ۵۷ آخرین لحظه دیدار
{۶۰,۹۴۸ پخش}
دلیل رفتن ۵۸ دلیل رفتن
{۱۵۲,۷۹۶ پخش}
خدانگهدار عزیزم ۵۹ خدانگهدار عزیزم
{۳۷۹,۹۵۶ پخش}

This page was generated in 0.17 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393