آلبوم های مجید خراطها

دانلود آهنگ های جدید مجید خراطها

شاید ۱ شاید
{۹,۴۷۷ پخش}
عطر تلخ ۲ عطر تلخ
{۳۹,۳۴۵ پخش}
طوفان ۵ طوفان
{۵۲,۴۲۵ پخش}
دلواپس ۷ دلواپس
{۱۱۹,۶۶۰ پخش}
24 ماه ۸ 24 ماه
{۲۵۰,۱۳۱ پخش}
قانون احساس ۹ قانون احساس
{۱۷۳,۱۲۶ پخش}
هفت مهر (قطعه‌ شعر) ۱۰ هفت مهر (قطعه‌ شعر)
{۳۱,۴۳۳ پخش}
بخاطر تو بود ۱۳ بخاطر تو بود
{۳۱,۳۹۸ پخش}
هنوز جات خالیه ۱۴ هنوز جات خالیه
( از وحید خراطها) {۳۲,۳۵۳ پخش}
شکستی بالمو ۱۶ شکستی بالمو
{۸۸,۲۰۱ پخش}
ریمکس ۱۷ ریمکس
{۲۱,۳۷۹ پخش}
بی همتا ۱۹ بی همتا
{۱۲۵,۸۰۰ پخش}
قایق (زنده) ۲۰ قایق (زنده)
{۷۲,۶۲۷ پخش}
می‏خوای بری ۲۱ می‏خوای بری
{۱۶,۳۱۴ پخش}
زیاد بال و پرت دادم ۲۲ زیاد بال و پرت دادم
{۴۷,۰۱۶ پخش}
کی اومده بجای من ۲۳ کی اومده بجای من
{۲۵,۲۱۵ پخش}
کنسل ۳ ۲۴ کنسل ۳
{۷۵,۹۶۳ پخش}
حلقه ۲۵ حلقه
{۲۳,۴۶۰ پخش}
7 مهر ۲۶ 7 مهر
{۲۴,۳۸۱ پخش}
کارتن خواب ۲۸ کارتن خواب
{۲۰,۴۱۶ پخش}
جوابم کردن ۳۲ جوابم کردن
{۲۲,۳۱۷ پخش}
کنسل 2 ۳۳ کنسل 2
{۲۶,۷۱۱ پخش}
نقطه چین ۳۴ نقطه چین
{۱۸,۰۳۴ پخش}
دستهای خالی ۳۶ دستهای خالی
{۱۶,۵۲۰ پخش}
با کی صحبت می کنی ۳۷ با کی صحبت می کنی
{۳۲,۷۵۷ پخش}
خاکم نکنید ۳۸ خاکم نکنید
{۷۴,۹۶۶ پخش}
تمومه حرفام ۳۹ تمومه حرفام
{۳۲,۱۴۶ پخش}
داداشی ۴۰ داداشی
{۷۴,۵۹۶ پخش}
یک روز دیگه ۴۱ یک روز دیگه
{۳۳,۲۶۴ پخش}
من اگه کسی رو داشتم ۴۳ من اگه کسی رو داشتم
{۱۲۰,۲۷۹ پخش}
تسلیت قلب صبورم ۴۴ تسلیت قلب صبورم
{۴۳,۲۱۵ پخش}
تموم حرفام ۴۵ تموم حرفام
{۷۵,۷۳۱ پخش}
صبرم سر اومد ۴۶ صبرم سر اومد
{۷۳,۴۱۸ پخش}
منو بگو ۴۷ منو بگو
{۵۶,۸۳۷ پخش}
خدا خواست ۴۸ خدا خواست
{۵۴,۸۱۶ پخش}
دوست دارم ۴۹ دوست دارم
{۸۱,۳۳۰ پخش}
دلم رو شکست ۵۰ دلم رو شکست
{۸۹,۳۷۹ پخش}
بی وفا ۵۱ بی وفا
{۵۰,۶۲۸ پخش}
آخرین لحظه دیدار ۵۲ آخرین لحظه دیدار
{۶۰,۹۴۸ پخش}
دلیل رفتن ۵۳ دلیل رفتن
{۱۵۲,۷۹۶ پخش}
خدانگهدار عزیزم ۵۴ خدانگهدار عزیزم
{۳۷۹,۹۵۶ پخش}

This page was generated in 0.27 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393