آلبوم های جمشید نجفی

دانلود آهنگ های جدید جمشید نجفی

دختر گل فروش ۱ دختر گل فروش
{۱۲,۴۰۱ پخش}
قبله عشق ۲ قبله عشق
{۸,۷۰۳ پخش}
گجلر ۳ گجلر
{۱۸,۱۴۶ پخش}
غم عاشورا ۴ غم عاشورا
{۸۶۰ پخش}
غروب پاییز ۵ غروب پاییز
{۵۶,۸۳۷ پخش}
پابوس ۶ پابوس
{۶,۳۳۸ پخش}
صفای بهار ۷ صفای بهار
{۵,۷۷۹ پخش}
مهربان آنا ۹ مهربان آنا
{۱۲,۶۱۶ پخش}
منیم آقام ۱۰ منیم آقام
{۲۲۳ پخش}
مجنون ۱۱ مجنون
{۷,۳۴۴ پخش}
گزیل گل ۱۲ گزیل گل
{۴۷۳ پخش}
قناری ۱۳ قناری
{۲,۸۸۱ پخش}
گزل بالام ۱۴ گزل بالام
{۲,۶۴۸ پخش}
گنجینه لر ۱۵ گنجینه لر
{۳,۸۰۹ پخش}
گلدی بابا ۱۶ گلدی بابا
{۱۲,۲۲۰ پخش}
بیگانه ۱۷ بیگانه
{۳۶۱ پخش}
بنفشه ۱۸ بنفشه
{۲,۸۵۵ پخش}
بهار خوش گلیر ۱۹ بهار خوش گلیر
{۱۸۰ پخش}
بهار گلدی ۲۰ بهار گلدی
{۱,۴۹۶ پخش}
بالیقلار ۲۱ بالیقلار
{۳۸۷ پخش}
اتما منی ۲۲ اتما منی
{۲,۴۴۲ پخش}
آنا ۲۳ آنا
{۲,۸۸۹ پخش}
آنا جان ۲۴ آنا جان
{۵,۸۳۰ پخش}
پرواز کن ۲۵ پرواز کن
{۲۱,۹۹۸ پخش}
اسم های مشابه دیگر برای جمشید نجفی :

جمشید نجفی.
Jamshid Najafi


This page was generated in 0.09 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393