آلبوم های جمشید نجفی

دانلود آهنگ های جدید جمشید نجفی

دختر گل فروش ۱ دختر گل فروش
{۱۲,۲۶۳ پخش}
قبله عشق ۲ قبله عشق
{۸,۵۶۵ پخش}
گجلر ۳ گجلر
{۱۸,۰۵۱ پخش}
غم عاشورا ۴ غم عاشورا
{۸۶۰ پخش}
غروب پاییز ۵ غروب پاییز
{۵۶,۲۸۷ پخش}
پابوس ۶ پابوس
{۶,۳۲۱ پخش}
صفای بهار ۷ صفای بهار
{۵,۷۶۲ پخش}
مهربان آنا ۹ مهربان آنا
{۱۲,۵۳۰ پخش}
منیم آقام ۱۰ منیم آقام
{۲۲۳ پخش}
مجنون ۱۱ مجنون
{۷,۲۹۲ پخش}
گزیل گل ۱۲ گزیل گل
{۴۷۳ پخش}
قناری ۱۳ قناری
{۲,۸۷۲ پخش}
گزل بالام ۱۴ گزل بالام
{۲,۶۴۰ پخش}
گنجینه لر ۱۵ گنجینه لر
{۳,۸۰۹ پخش}
گلدی بابا ۱۶ گلدی بابا
{۱۲,۱۹۴ پخش}
بیگانه ۱۷ بیگانه
{۳۵۲ پخش}
بنفشه ۱۸ بنفشه
{۲,۸۴۶ پخش}
بهار خوش گلیر ۱۹ بهار خوش گلیر
{۱۸۰ پخش}
بهار گلدی ۲۰ بهار گلدی
{۱,۴۷۹ پخش}
بالیقلار ۲۱ بالیقلار
{۳۰۱ پخش}
اتما منی ۲۲ اتما منی
{۲,۴۲۵ پخش}
آنا ۲۳ آنا
{۲,۸۸۹ پخش}
آنا جان ۲۴ آنا جان
{۵,۸۱۳ پخش}
پرواز کن ۲۵ پرواز کن
{۲۱,۹۵۵ پخش}
اسم های مشابه دیگر برای جمشید نجفی :

جمشید نجفی.
Jamshid Najafi


This page was generated in 0.16 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393