آلبوم های علیرضا روزگار

دانلود آهنگ های جدید علیرضا روزگار

حال من ۱۵ حال من
{۱۴۶ پخش}
شب فوق العاده ۱۶ شب فوق العاده
{۱۳۷ پخش}
سین هفتم ۱۸ سین هفتم
{۳,۶۸۰ پخش}
نیستی کنارم ۱۹ نیستی کنارم
{۱۹,۱۲۶ پخش}
دست خالی ۲۰ دست خالی
{۳۱,۱۵۷ پخش}
آی از عشق ۲۱ آی از عشق
{۴۲,۱۲۲ پخش}
تورو دوست دارم ۲۳ تورو دوست دارم
{۶۴,۰۰۱ پخش}
خیالت تخت ۲۴ خیالت تخت
{۳۶,۰۳۴ پخش}
تبریک ۲۵ تبریک
{۳۶,۴۳۸ پخش}
سر به هوا ۲۶ سر به هوا
{۲,۹۰۶ پخش}
کی گفته ۲۸ کی گفته
{۲۳,۴۰۹ پخش}
ناز داره ۳۰ ناز داره
{۲۶,۰۴۹ پخش}
مهمونی ۳۱ مهمونی
{۲۰,۴۱۶ پخش}
زخم بی کسی ۳۲ زخم بی کسی
{۲۴,۰۵۴ پخش}
خیلی آرومم ۳۳ خیلی آرومم
{۲۱,۰۴۴ پخش}
صدای خسته ۳۴ صدای خسته
{۶۴,۷۳۲ پخش}
وقت های خالی ۳۵ وقت های خالی
{۱۷,۶۲۱ پخش}
کوه درد ۳۷ کوه درد
{۹,۸۰۴ پخش}
شطرنج ۳۸ شطرنج
{۶,۴۱۵ پخش}
لحظه های سرد ۳۹ لحظه های سرد
{۱۵,۲۶۵ پخش}
خونه ی تاریک ۴۲ خونه ی تاریک
{۲۲,۸۲۴ پخش}
گفتی باش ۴۳ گفتی باش
( از نعیم) {۱۶,۲۱۱ پخش}
عشقای امروز ۴۵ عشقای امروز
{۴۷,۷۹۰ پخش}
تصور ۴۷ تصور
{۸۴,۸۵۶ پخش}
ابرای بارونی ۴۸ ابرای بارونی
{۵۲,۱۵۹ پخش}
پری پری ۴۹ پری پری
{۱۳۰,۴۱۹ پخش}
یاس پرپر ۵۰ یاس پرپر
{۲۰,۷۳۴ پخش}
امون ۵۱ امون
{۱۷,۰۸۸ پخش}
امام رضا ۵۲ امام رضا
{۱۰,۳۶۳ پخش}
دیگه بستمه ۵۳ دیگه بستمه
{۱۰۷,۵۷۷ پخش}
آوار ۵۴ آوار
{۹۲,۸۶۲ پخش}
خداحافظ ۵۵ خداحافظ
{۶۱,۲۳۲ پخش}
من تو رو ... تو کی؟ ۵۶ من تو رو ... تو کی؟
{۷۴,۱۰۶ پخش}
دیگه نمی خندم ۵۷ دیگه نمی خندم
{۷,۸۳۴ پخش}
خدایا (Remix) ۵۸ خدایا (Remix)
{۱۹,۹۵۲ پخش}
هنوز داغم ۵۹ هنوز داغم
{۷,۴۲۱ پخش}
میترسم ۶۰ میترسم
{۷,۶۶۲ پخش}
ناری ناری ۶۱ ناری ناری
{۱۱۵,۸۵۰ پخش}
وای ای دلم ۶۲ وای ای دلم
{۲۸,۶۵۵ پخش}
تو که نیستی ۶۳ تو که نیستی
{۴۰,۳۰۸ پخش}
بانو ۶۴ بانو
{۳۷,۶۸۵ پخش}
ثانیه به ثانیه ۶۵ ثانیه به ثانیه
{۱۰,۷۸۴ پخش}
حالم خرابه ۶۶ حالم خرابه
{۱۲,۱۵۱ پخش}
جمعه انتظار ۶۷ جمعه انتظار
{۸,۸۵۸ پخش}
جمعه ۶۸ جمعه
{۷,۷۳۱ پخش}
خاک خونه ۶۹ خاک خونه
{۱۲,۸۷۴ پخش}
دلداده ۷۰ دلداده
{۱۱,۳۴۳ پخش}
عادت ۷۱ عادت
{۷,۶۲۸ پخش}
الهی بمیرم ۷۲ الهی بمیرم
{۴۲,۴۳۲ پخش}
مریم ۷۳ مریم
{۷۲,۱۹۷ پخش}
پدر ۷۴ پدر
{۲۸,۱۷۳ پخش}

This page was generated in 0.10 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393