آلبوم های علیرضا روزگار

دانلود آهنگ های جدید علیرضا روزگار

حال من ۱۹ حال من
{۱۴۶ پخش}
شب فوق العاده ۲۰ شب فوق العاده
{۱۳۷ پخش}
سین هفتم ۲۲ سین هفتم
{۳,۶۸۰ پخش}
نیستی کنارم ۲۳ نیستی کنارم
{۱۹,۱۲۶ پخش}
دست خالی ۲۴ دست خالی
{۳۱,۱۵۷ پخش}
آی از عشق ۲۵ آی از عشق
{۴۲,۱۲۲ پخش}
تورو دوست دارم ۲۷ تورو دوست دارم
{۶۴,۰۰۱ پخش}
خیالت تخت ۲۸ خیالت تخت
{۳۶,۰۳۴ پخش}
تبریک ۲۹ تبریک
{۳۶,۴۳۸ پخش}
سر به هوا ۳۰ سر به هوا
{۲,۹۰۶ پخش}
کی گفته ۳۲ کی گفته
{۲۳,۴۰۹ پخش}
ناز داره ۳۴ ناز داره
{۲۶,۰۴۹ پخش}
مهمونی ۳۵ مهمونی
{۲۰,۴۱۶ پخش}
زخم بی کسی ۳۶ زخم بی کسی
{۲۴,۰۵۴ پخش}
خیلی آرومم ۳۷ خیلی آرومم
{۲۱,۰۴۴ پخش}
صدای خسته ۳۸ صدای خسته
{۶۴,۷۳۲ پخش}
وقت های خالی ۳۹ وقت های خالی
{۱۷,۶۲۱ پخش}
کوه درد ۴۱ کوه درد
{۹,۸۰۴ پخش}
شطرنج ۴۲ شطرنج
{۶,۴۱۵ پخش}
لحظه های سرد ۴۳ لحظه های سرد
{۱۵,۲۶۵ پخش}
خونه ی تاریک ۴۶ خونه ی تاریک
{۲۲,۸۲۴ پخش}
گفتی باش ۴۷ گفتی باش
( از نعیم) {۱۶,۲۱۱ پخش}
عشقای امروز ۴۹ عشقای امروز
{۴۷,۷۹۰ پخش}
تصور ۵۱ تصور
{۸۴,۸۵۶ پخش}
ابرای بارونی ۵۲ ابرای بارونی
{۵۲,۱۵۹ پخش}
پری پری ۵۳ پری پری
{۱۳۰,۴۱۹ پخش}
یاس پرپر ۵۴ یاس پرپر
{۲۰,۷۳۴ پخش}
امون ۵۵ امون
{۱۷,۰۸۸ پخش}
امام رضا ۵۶ امام رضا
{۱۰,۳۶۳ پخش}
دیگه بستمه ۵۷ دیگه بستمه
{۱۰۷,۵۷۷ پخش}
آوار ۵۸ آوار
{۹۲,۸۶۲ پخش}
خداحافظ ۵۹ خداحافظ
{۶۱,۲۳۲ پخش}
من تو رو ... تو کی؟ ۶۰ من تو رو ... تو کی؟
{۷۴,۱۰۶ پخش}
دیگه نمی خندم ۶۱ دیگه نمی خندم
{۷,۸۳۴ پخش}
خدایا (Remix) ۶۲ خدایا (Remix)
{۱۹,۹۵۲ پخش}
هنوز داغم ۶۳ هنوز داغم
{۷,۴۲۱ پخش}
میترسم ۶۴ میترسم
{۷,۶۶۲ پخش}
ناری ناری ۶۵ ناری ناری
{۱۱۵,۸۵۰ پخش}
وای ای دلم ۶۶ وای ای دلم
{۲۸,۶۵۵ پخش}
تو که نیستی ۶۷ تو که نیستی
{۴۰,۳۰۸ پخش}
بانو ۶۸ بانو
{۳۷,۶۸۵ پخش}
ثانیه به ثانیه ۶۹ ثانیه به ثانیه
{۱۰,۷۸۴ پخش}
حالم خرابه ۷۰ حالم خرابه
{۱۲,۱۵۱ پخش}
جمعه انتظار ۷۱ جمعه انتظار
{۸,۸۵۸ پخش}
جمعه ۷۲ جمعه
{۷,۷۳۱ پخش}
خاک خونه ۷۳ خاک خونه
{۱۲,۸۷۴ پخش}
دلداده ۷۴ دلداده
{۱۱,۳۴۳ پخش}
عادت ۷۵ عادت
{۷,۶۲۸ پخش}
الهی بمیرم ۷۶ الهی بمیرم
{۴۲,۴۳۲ پخش}
مریم ۷۷ مریم
{۷۲,۱۹۷ پخش}
پدر ۷۸ پدر
{۲۸,۱۷۳ پخش}

This page was generated in 0.05 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393