آلبوم های علیرضا روزگار

دانلود آهنگ های جدید علیرضا روزگار

حال من ۱۴ حال من
{۱۴۶ پخش}
شب فوق العاده ۱۵ شب فوق العاده
{۱۳۷ پخش}
سین هفتم ۱۷ سین هفتم
{۳,۶۸۰ پخش}
نیستی کنارم ۱۸ نیستی کنارم
{۱۹,۱۲۶ پخش}
دست خالی ۱۹ دست خالی
{۳۱,۱۵۷ پخش}
آی از عشق ۲۰ آی از عشق
{۴۲,۱۲۲ پخش}
تورو دوست دارم ۲۲ تورو دوست دارم
{۶۴,۰۰۱ پخش}
خیالت تخت ۲۳ خیالت تخت
{۳۶,۰۳۴ پخش}
تبریک ۲۴ تبریک
{۳۶,۴۳۸ پخش}
سر به هوا ۲۵ سر به هوا
{۲,۹۰۶ پخش}
کی گفته ۲۷ کی گفته
{۲۳,۴۰۹ پخش}
ناز داره ۲۹ ناز داره
{۲۶,۰۴۹ پخش}
مهمونی ۳۰ مهمونی
{۲۰,۴۱۶ پخش}
زخم بی کسی ۳۱ زخم بی کسی
{۲۴,۰۵۴ پخش}
خیلی آرومم ۳۲ خیلی آرومم
{۲۱,۰۴۴ پخش}
صدای خسته ۳۳ صدای خسته
{۶۴,۷۳۲ پخش}
وقت های خالی ۳۴ وقت های خالی
{۱۷,۶۲۱ پخش}
کوه درد ۳۶ کوه درد
{۹,۸۰۴ پخش}
شطرنج ۳۷ شطرنج
{۶,۴۱۵ پخش}
لحظه های سرد ۳۸ لحظه های سرد
{۱۵,۲۶۵ پخش}
خونه ی تاریک ۴۱ خونه ی تاریک
{۲۲,۸۲۴ پخش}
گفتی باش ۴۲ گفتی باش
( از نعیم) {۱۶,۲۱۱ پخش}
عشقای امروز ۴۴ عشقای امروز
{۴۷,۷۹۰ پخش}
تصور ۴۶ تصور
{۸۴,۸۵۶ پخش}
ابرای بارونی ۴۷ ابرای بارونی
{۵۲,۱۵۹ پخش}
پری پری ۴۸ پری پری
{۱۳۰,۴۱۹ پخش}
یاس پرپر ۴۹ یاس پرپر
{۲۰,۷۳۴ پخش}
امون ۵۰ امون
{۱۷,۰۸۸ پخش}
امام رضا ۵۱ امام رضا
{۱۰,۳۶۳ پخش}
دیگه بستمه ۵۲ دیگه بستمه
{۱۰۷,۵۷۷ پخش}
آوار ۵۳ آوار
{۹۲,۸۶۲ پخش}
خداحافظ ۵۴ خداحافظ
{۶۱,۲۳۲ پخش}
من تو رو ... تو کی؟ ۵۵ من تو رو ... تو کی؟
{۷۴,۱۰۶ پخش}
دیگه نمی خندم ۵۶ دیگه نمی خندم
{۷,۸۳۴ پخش}
خدایا (Remix) ۵۷ خدایا (Remix)
{۱۹,۹۵۲ پخش}
هنوز داغم ۵۸ هنوز داغم
{۷,۴۲۱ پخش}
میترسم ۵۹ میترسم
{۷,۶۶۲ پخش}
ناری ناری ۶۰ ناری ناری
{۱۱۵,۸۵۰ پخش}
وای ای دلم ۶۱ وای ای دلم
{۲۸,۶۵۵ پخش}
تو که نیستی ۶۲ تو که نیستی
{۴۰,۳۰۸ پخش}
بانو ۶۳ بانو
{۳۷,۶۸۵ پخش}
ثانیه به ثانیه ۶۴ ثانیه به ثانیه
{۱۰,۷۸۴ پخش}
حالم خرابه ۶۵ حالم خرابه
{۱۲,۱۵۱ پخش}
جمعه انتظار ۶۶ جمعه انتظار
{۸,۸۵۸ پخش}
جمعه ۶۷ جمعه
{۷,۷۳۱ پخش}
خاک خونه ۶۸ خاک خونه
{۱۲,۸۷۴ پخش}
دلداده ۶۹ دلداده
{۱۱,۳۴۳ پخش}
عادت ۷۰ عادت
{۷,۶۲۸ پخش}
الهی بمیرم ۷۱ الهی بمیرم
{۴۲,۴۳۲ پخش}
مریم ۷۲ مریم
{۷۲,۱۹۷ پخش}
پدر ۷۳ پدر
{۲۸,۱۷۳ پخش}

This page was generated in 0.10 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393