آلبوم های علیرضا روزگار

دانلود آهنگ های جدید علیرضا روزگار

حال من ۲۰ حال من
{۱۴۶ پخش}
شب فوق العاده ۲۱ شب فوق العاده
{۱۳۷ پخش}
سین هفتم ۲۳ سین هفتم
{۳,۶۸۰ پخش}
نیستی کنارم ۲۴ نیستی کنارم
{۱۹,۱۲۶ پخش}
دست خالی ۲۵ دست خالی
{۳۱,۱۵۷ پخش}
آی از عشق ۲۶ آی از عشق
{۴۲,۱۲۲ پخش}
تورو دوست دارم ۲۸ تورو دوست دارم
{۶۴,۰۰۱ پخش}
خیالت تخت ۲۹ خیالت تخت
{۳۶,۰۳۴ پخش}
تبریک ۳۰ تبریک
{۳۶,۴۳۸ پخش}
سر به هوا ۳۱ سر به هوا
{۲,۹۰۶ پخش}
کی گفته ۳۳ کی گفته
{۲۳,۴۰۹ پخش}
ناز داره ۳۵ ناز داره
{۲۶,۰۴۹ پخش}
مهمونی ۳۶ مهمونی
{۲۰,۴۱۶ پخش}
زخم بی کسی ۳۷ زخم بی کسی
{۲۴,۰۵۴ پخش}
خیلی آرومم ۳۸ خیلی آرومم
{۲۱,۰۴۴ پخش}
صدای خسته ۳۹ صدای خسته
{۶۴,۷۳۲ پخش}
وقت های خالی ۴۰ وقت های خالی
{۱۷,۶۲۱ پخش}
کوه درد ۴۲ کوه درد
{۹,۸۰۴ پخش}
شطرنج ۴۳ شطرنج
{۶,۴۱۵ پخش}
لحظه های سرد ۴۴ لحظه های سرد
{۱۵,۲۶۵ پخش}
خونه ی تاریک ۴۷ خونه ی تاریک
{۲۲,۸۲۴ پخش}
گفتی باش ۴۸ گفتی باش
( از نعیم) {۱۶,۲۱۱ پخش}
عشقای امروز ۵۰ عشقای امروز
{۴۷,۷۹۰ پخش}
تصور ۵۲ تصور
{۸۴,۸۵۶ پخش}
ابرای بارونی ۵۳ ابرای بارونی
{۵۲,۱۵۹ پخش}
پری پری ۵۴ پری پری
{۱۳۰,۴۱۹ پخش}
یاس پرپر ۵۵ یاس پرپر
{۲۰,۷۳۴ پخش}
امون ۵۶ امون
{۱۷,۰۸۸ پخش}
امام رضا ۵۷ امام رضا
{۱۰,۳۶۳ پخش}
دیگه بستمه ۵۸ دیگه بستمه
{۱۰۷,۵۷۷ پخش}
آوار ۵۹ آوار
{۹۲,۸۶۲ پخش}
خداحافظ ۶۰ خداحافظ
{۶۱,۲۳۲ پخش}
من تو رو ... تو کی؟ ۶۱ من تو رو ... تو کی؟
{۷۴,۱۰۶ پخش}
دیگه نمی خندم ۶۲ دیگه نمی خندم
{۷,۸۳۴ پخش}
خدایا (Remix) ۶۳ خدایا (Remix)
{۱۹,۹۵۲ پخش}
هنوز داغم ۶۴ هنوز داغم
{۷,۴۲۱ پخش}
میترسم ۶۵ میترسم
{۷,۶۶۲ پخش}
ناری ناری ۶۶ ناری ناری
{۱۱۵,۸۵۰ پخش}
وای ای دلم ۶۷ وای ای دلم
{۲۸,۶۵۵ پخش}
تو که نیستی ۶۸ تو که نیستی
{۴۰,۳۰۸ پخش}
بانو ۶۹ بانو
{۳۷,۶۸۵ پخش}
ثانیه به ثانیه ۷۰ ثانیه به ثانیه
{۱۰,۷۸۴ پخش}
حالم خرابه ۷۱ حالم خرابه
{۱۲,۱۵۱ پخش}
جمعه انتظار ۷۲ جمعه انتظار
{۸,۸۵۸ پخش}
جمعه ۷۳ جمعه
{۷,۷۳۱ پخش}
خاک خونه ۷۴ خاک خونه
{۱۲,۸۷۴ پخش}
دلداده ۷۵ دلداده
{۱۱,۳۴۳ پخش}
عادت ۷۶ عادت
{۷,۶۲۸ پخش}
الهی بمیرم ۷۷ الهی بمیرم
{۴۲,۴۳۲ پخش}
مریم ۷۸ مریم
{۷۲,۱۹۷ پخش}
پدر ۷۹ پدر
{۲۸,۱۷۳ پخش}

This page was generated in 0.11 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393