آلبوم های علیرضا روزگار

دانلود آهنگ های جدید علیرضا روزگار

حال من ۷ حال من
{۱۴۶ پخش}
شب فوق العاده ۸ شب فوق العاده
{۱۳۷ پخش}
سین هفتم ۱۰ سین هفتم
{۳,۶۸۰ پخش}
نیستی کنارم ۱۱ نیستی کنارم
{۱۹,۱۲۶ پخش}
دست خالی ۱۲ دست خالی
{۳۱,۱۵۷ پخش}
آی از عشق ۱۳ آی از عشق
{۴۲,۱۲۲ پخش}
تورو دوست دارم ۱۵ تورو دوست دارم
{۶۴,۰۰۱ پخش}
خیالت تخت ۱۶ خیالت تخت
{۳۶,۰۳۴ پخش}
تبریک ۱۷ تبریک
{۳۶,۴۳۸ پخش}
سر به هوا ۱۸ سر به هوا
{۲,۹۰۶ پخش}
کی گفته ۲۰ کی گفته
{۲۳,۴۰۹ پخش}
ناز داره ۲۲ ناز داره
{۲۶,۰۴۹ پخش}
مهمونی ۲۳ مهمونی
{۲۰,۴۱۶ پخش}
زخم بی کسی ۲۴ زخم بی کسی
{۲۴,۰۵۴ پخش}
خیلی آرومم ۲۵ خیلی آرومم
{۲۱,۰۴۴ پخش}
صدای خسته ۲۶ صدای خسته
{۶۴,۷۳۲ پخش}
وقت های خالی ۲۷ وقت های خالی
{۱۷,۶۲۱ پخش}
کوه درد ۲۹ کوه درد
{۹,۸۰۴ پخش}
شطرنج ۳۰ شطرنج
{۶,۴۱۵ پخش}
لحظه های سرد ۳۱ لحظه های سرد
{۱۵,۲۶۵ پخش}
خونه ی تاریک ۳۴ خونه ی تاریک
{۲۲,۸۲۴ پخش}
گفتی باش ۳۵ گفتی باش
( از نعیم) {۱۶,۲۱۱ پخش}
عشقای امروز ۳۷ عشقای امروز
{۴۷,۷۹۰ پخش}
تصور ۳۹ تصور
{۸۴,۸۵۶ پخش}
ابرای بارونی ۴۰ ابرای بارونی
{۵۲,۱۵۹ پخش}
پری پری ۴۱ پری پری
{۱۳۰,۴۱۹ پخش}
یاس پرپر ۴۲ یاس پرپر
{۲۰,۷۳۴ پخش}
امون ۴۳ امون
{۱۷,۰۸۸ پخش}
امام رضا ۴۴ امام رضا
{۱۰,۳۶۳ پخش}
دیگه بستمه ۴۵ دیگه بستمه
{۱۰۷,۵۷۷ پخش}
آوار ۴۶ آوار
{۹۲,۸۶۲ پخش}
خداحافظ ۴۷ خداحافظ
{۶۱,۲۳۲ پخش}
من تو رو ... تو کی؟ ۴۸ من تو رو ... تو کی؟
{۷۴,۱۰۶ پخش}
دیگه نمی خندم ۴۹ دیگه نمی خندم
{۷,۸۳۴ پخش}
خدایا (Remix) ۵۰ خدایا (Remix)
{۱۹,۹۵۲ پخش}
هنوز داغم ۵۱ هنوز داغم
{۷,۴۲۱ پخش}
میترسم ۵۲ میترسم
{۷,۶۶۲ پخش}
ناری ناری ۵۳ ناری ناری
{۱۱۵,۸۵۰ پخش}
وای ای دلم ۵۴ وای ای دلم
{۲۸,۶۵۵ پخش}
تو که نیستی ۵۵ تو که نیستی
{۴۰,۳۰۸ پخش}
بانو ۵۶ بانو
{۳۷,۶۸۵ پخش}
ثانیه به ثانیه ۵۷ ثانیه به ثانیه
{۱۰,۷۸۴ پخش}
حالم خرابه ۵۸ حالم خرابه
{۱۲,۱۵۱ پخش}
جمعه انتظار ۵۹ جمعه انتظار
{۸,۸۵۸ پخش}
جمعه ۶۰ جمعه
{۷,۷۳۱ پخش}
خاک خونه ۶۱ خاک خونه
{۱۲,۸۷۴ پخش}
دلداده ۶۲ دلداده
{۱۱,۳۴۳ پخش}
عادت ۶۳ عادت
{۷,۶۲۸ پخش}
الهی بمیرم ۶۴ الهی بمیرم
{۴۲,۴۳۲ پخش}
مریم ۶۵ مریم
{۷۲,۱۹۷ پخش}
پدر ۶۶ پدر
{۲۸,۱۷۳ پخش}

This page was generated in 0.09 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393