آلبوم های علیرضا روزگار

دانلود آهنگ های جدید علیرضا روزگار

حال من ۱۷ حال من
{۱۴۶ پخش}
شب فوق العاده ۱۸ شب فوق العاده
{۱۳۷ پخش}
سین هفتم ۲۰ سین هفتم
{۳,۶۸۰ پخش}
نیستی کنارم ۲۱ نیستی کنارم
{۱۹,۱۲۶ پخش}
دست خالی ۲۲ دست خالی
{۳۱,۱۵۷ پخش}
آی از عشق ۲۳ آی از عشق
{۴۲,۱۲۲ پخش}
تورو دوست دارم ۲۵ تورو دوست دارم
{۶۴,۰۰۱ پخش}
خیالت تخت ۲۶ خیالت تخت
{۳۶,۰۳۴ پخش}
تبریک ۲۷ تبریک
{۳۶,۴۳۸ پخش}
سر به هوا ۲۸ سر به هوا
{۲,۹۰۶ پخش}
کی گفته ۳۰ کی گفته
{۲۳,۴۰۹ پخش}
ناز داره ۳۲ ناز داره
{۲۶,۰۴۹ پخش}
مهمونی ۳۳ مهمونی
{۲۰,۴۱۶ پخش}
زخم بی کسی ۳۴ زخم بی کسی
{۲۴,۰۵۴ پخش}
خیلی آرومم ۳۵ خیلی آرومم
{۲۱,۰۴۴ پخش}
صدای خسته ۳۶ صدای خسته
{۶۴,۷۳۲ پخش}
وقت های خالی ۳۷ وقت های خالی
{۱۷,۶۲۱ پخش}
کوه درد ۳۹ کوه درد
{۹,۸۰۴ پخش}
شطرنج ۴۰ شطرنج
{۶,۴۱۵ پخش}
لحظه های سرد ۴۱ لحظه های سرد
{۱۵,۲۶۵ پخش}
خونه ی تاریک ۴۴ خونه ی تاریک
{۲۲,۸۲۴ پخش}
گفتی باش ۴۵ گفتی باش
( از نعیم) {۱۶,۲۱۱ پخش}
عشقای امروز ۴۷ عشقای امروز
{۴۷,۷۹۰ پخش}
تصور ۴۹ تصور
{۸۴,۸۵۶ پخش}
ابرای بارونی ۵۰ ابرای بارونی
{۵۲,۱۵۹ پخش}
پری پری ۵۱ پری پری
{۱۳۰,۴۱۹ پخش}
یاس پرپر ۵۲ یاس پرپر
{۲۰,۷۳۴ پخش}
امون ۵۳ امون
{۱۷,۰۸۸ پخش}
امام رضا ۵۴ امام رضا
{۱۰,۳۶۳ پخش}
دیگه بستمه ۵۵ دیگه بستمه
{۱۰۷,۵۷۷ پخش}
آوار ۵۶ آوار
{۹۲,۸۶۲ پخش}
خداحافظ ۵۷ خداحافظ
{۶۱,۲۳۲ پخش}
من تو رو ... تو کی؟ ۵۸ من تو رو ... تو کی؟
{۷۴,۱۰۶ پخش}
دیگه نمی خندم ۵۹ دیگه نمی خندم
{۷,۸۳۴ پخش}
خدایا (Remix) ۶۰ خدایا (Remix)
{۱۹,۹۵۲ پخش}
هنوز داغم ۶۱ هنوز داغم
{۷,۴۲۱ پخش}
میترسم ۶۲ میترسم
{۷,۶۶۲ پخش}
ناری ناری ۶۳ ناری ناری
{۱۱۵,۸۵۰ پخش}
وای ای دلم ۶۴ وای ای دلم
{۲۸,۶۵۵ پخش}
تو که نیستی ۶۵ تو که نیستی
{۴۰,۳۰۸ پخش}
بانو ۶۶ بانو
{۳۷,۶۸۵ پخش}
ثانیه به ثانیه ۶۷ ثانیه به ثانیه
{۱۰,۷۸۴ پخش}
حالم خرابه ۶۸ حالم خرابه
{۱۲,۱۵۱ پخش}
جمعه انتظار ۶۹ جمعه انتظار
{۸,۸۵۸ پخش}
جمعه ۷۰ جمعه
{۷,۷۳۱ پخش}
خاک خونه ۷۱ خاک خونه
{۱۲,۸۷۴ پخش}
دلداده ۷۲ دلداده
{۱۱,۳۴۳ پخش}
عادت ۷۳ عادت
{۷,۶۲۸ پخش}
الهی بمیرم ۷۴ الهی بمیرم
{۴۲,۴۳۲ پخش}
مریم ۷۵ مریم
{۷۲,۱۹۷ پخش}
پدر ۷۶ پدر
{۲۸,۱۷۳ پخش}

This page was generated in 0.09 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393