آلبوم های علیرضا روزگار

دانلود آهنگ های جدید علیرضا روزگار

حال من ۱۰ حال من
{۱۴۶ پخش}
شب فوق العاده ۱۱ شب فوق العاده
{۱۳۷ پخش}
سین هفتم ۱۳ سین هفتم
{۳,۶۸۰ پخش}
نیستی کنارم ۱۴ نیستی کنارم
{۱۹,۱۲۶ پخش}
دست خالی ۱۵ دست خالی
{۳۱,۱۵۷ پخش}
آی از عشق ۱۶ آی از عشق
{۴۲,۱۲۲ پخش}
تورو دوست دارم ۱۸ تورو دوست دارم
{۶۴,۰۰۱ پخش}
خیالت تخت ۱۹ خیالت تخت
{۳۶,۰۳۴ پخش}
تبریک ۲۰ تبریک
{۳۶,۴۳۸ پخش}
سر به هوا ۲۱ سر به هوا
{۲,۹۰۶ پخش}
کی گفته ۲۳ کی گفته
{۲۳,۴۰۹ پخش}
ناز داره ۲۵ ناز داره
{۲۶,۰۴۹ پخش}
مهمونی ۲۶ مهمونی
{۲۰,۴۱۶ پخش}
زخم بی کسی ۲۷ زخم بی کسی
{۲۴,۰۵۴ پخش}
خیلی آرومم ۲۸ خیلی آرومم
{۲۱,۰۴۴ پخش}
صدای خسته ۲۹ صدای خسته
{۶۴,۷۳۲ پخش}
وقت های خالی ۳۰ وقت های خالی
{۱۷,۶۲۱ پخش}
کوه درد ۳۲ کوه درد
{۹,۸۰۴ پخش}
شطرنج ۳۳ شطرنج
{۶,۴۱۵ پخش}
لحظه های سرد ۳۴ لحظه های سرد
{۱۵,۲۶۵ پخش}
خونه ی تاریک ۳۷ خونه ی تاریک
{۲۲,۸۲۴ پخش}
گفتی باش ۳۸ گفتی باش
( از نعیم) {۱۶,۲۱۱ پخش}
عشقای امروز ۴۰ عشقای امروز
{۴۷,۷۹۰ پخش}
تصور ۴۲ تصور
{۸۴,۸۵۶ پخش}
ابرای بارونی ۴۳ ابرای بارونی
{۵۲,۱۵۹ پخش}
پری پری ۴۴ پری پری
{۱۳۰,۴۱۹ پخش}
یاس پرپر ۴۵ یاس پرپر
{۲۰,۷۳۴ پخش}
امون ۴۶ امون
{۱۷,۰۸۸ پخش}
امام رضا ۴۷ امام رضا
{۱۰,۳۶۳ پخش}
دیگه بستمه ۴۸ دیگه بستمه
{۱۰۷,۵۷۷ پخش}
آوار ۴۹ آوار
{۹۲,۸۶۲ پخش}
خداحافظ ۵۰ خداحافظ
{۶۱,۲۳۲ پخش}
من تو رو ... تو کی؟ ۵۱ من تو رو ... تو کی؟
{۷۴,۱۰۶ پخش}
دیگه نمی خندم ۵۲ دیگه نمی خندم
{۷,۸۳۴ پخش}
خدایا (Remix) ۵۳ خدایا (Remix)
{۱۹,۹۵۲ پخش}
هنوز داغم ۵۴ هنوز داغم
{۷,۴۲۱ پخش}
میترسم ۵۵ میترسم
{۷,۶۶۲ پخش}
ناری ناری ۵۶ ناری ناری
{۱۱۵,۸۵۰ پخش}
وای ای دلم ۵۷ وای ای دلم
{۲۸,۶۵۵ پخش}
تو که نیستی ۵۸ تو که نیستی
{۴۰,۳۰۸ پخش}
بانو ۵۹ بانو
{۳۷,۶۸۵ پخش}
ثانیه به ثانیه ۶۰ ثانیه به ثانیه
{۱۰,۷۸۴ پخش}
حالم خرابه ۶۱ حالم خرابه
{۱۲,۱۵۱ پخش}
جمعه انتظار ۶۲ جمعه انتظار
{۸,۸۵۸ پخش}
جمعه ۶۳ جمعه
{۷,۷۳۱ پخش}
خاک خونه ۶۴ خاک خونه
{۱۲,۸۷۴ پخش}
دلداده ۶۵ دلداده
{۱۱,۳۴۳ پخش}
عادت ۶۶ عادت
{۷,۶۲۸ پخش}
الهی بمیرم ۶۷ الهی بمیرم
{۴۲,۴۳۲ پخش}
مریم ۶۸ مریم
{۷۲,۱۹۷ پخش}
پدر ۶۹ پدر
{۲۸,۱۷۳ پخش}

This page was generated in 0.05 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393