آلبوم های علیرضا روزگار

دانلود آهنگ های جدید علیرضا روزگار

سین هفتم ۲ سین هفتم
{۳,۶۶۳ پخش}
نیستی کنارم ۳ نیستی کنارم
{۱۹,۰۱۴ پخش}
دست خالی ۴ دست خالی
{۳۱,۱۴۹ پخش}
آی از عشق ۵ آی از عشق
{۴۲,۰۵۴ پخش}
تورو دوست دارم ۷ تورو دوست دارم
{۶۳,۹۶۶ پخش}
خیالت تخت ۸ خیالت تخت
{۳۶,۰۱۶ پخش}
تبریک ۹ تبریک
{۳۶,۳۹۵ پخش}
سر به هوا ۱۰ سر به هوا
{۲,۸۸۹ پخش}
کی گفته ۱۲ کی گفته
{۲۳,۳۹۲ پخش}
ناز داره ۱۴ ناز داره
{۲۵,۸۸۶ پخش}
مهمونی ۱۵ مهمونی
{۲۰,۳۲۱ پخش}
زخم بی کسی ۱۶ زخم بی کسی
{۲۴,۰۱۱ پخش}
خیلی آرومم ۱۷ خیلی آرومم
{۲۱,۰۳۵ پخش}
صدای خسته ۱۸ صدای خسته
{۶۴,۵۷۷ پخش}
وقت های خالی ۱۹ وقت های خالی
{۱۷,۵۹۵ پخش}
کوه درد ۲۱ کوه درد
{۹,۷۹۵ پخش}
شطرنج ۲۲ شطرنج
{۶,۳۸۹ پخش}
لحظه های سرد ۲۳ لحظه های سرد
{۱۵,۲۵۶ پخش}
خونه ی تاریک ۲۶ خونه ی تاریک
{۲۲,۸۲۴ پخش}
گفتی باش ۲۷ گفتی باش
( از نعیم) {۱۶,۱۸۵ پخش}
عشقای امروز ۲۹ عشقای امروز
{۴۷,۷۷۳ پخش}
تصور ۳۱ تصور
{۸۴,۶۷۵ پخش}
ابرای بارونی ۳۲ ابرای بارونی
{۵۲,۱۰۷ پخش}
پری پری ۳۳ پری پری
{۱۳۰,۳۸۴ پخش}
یاس پرپر ۳۴ یاس پرپر
{۲۰,۷۱۷ پخش}
امون ۳۵ امون
{۱۷,۰۶۲ پخش}
امام رضا ۳۶ امام رضا
{۱۰,۳۴۵ پخش}
دیگه بستمه ۳۷ دیگه بستمه
{۱۰۷,۴۷۴ پخش}
آوار ۳۸ آوار
{۹۲,۸۴۵ پخش}
خداحافظ ۳۹ خداحافظ
{۶۱,۲۰۶ پخش}
من تو رو ... تو کی؟ ۴۰ من تو رو ... تو کی؟
{۷۳,۹۳۴ پخش}
دیگه نمی خندم ۴۱ دیگه نمی خندم
{۷,۸۰۸ پخش}
خدایا (Remix) ۴۲ خدایا (Remix)
{۱۹,۹۲۶ پخش}
هنوز داغم ۴۳ هنوز داغم
{۷,۴۱۳ پخش}
میترسم ۴۴ میترسم
{۷,۶۵۴ پخش}
ناری ناری ۴۵ ناری ناری
{۱۱۵,۴۵۵ پخش}
وای ای دلم ۴۶ وای ای دلم
{۲۸,۶۲۹ پخش}
تو که نیستی ۴۷ تو که نیستی
{۴۰,۲۹۹ پخش}
بانو ۴۸ بانو
{۳۷,۵۹۰ پخش}
ثانیه به ثانیه ۴۹ ثانیه به ثانیه
{۱۰,۷۸۴ پخش}
حالم خرابه ۵۰ حالم خرابه
{۱۲,۱۰۰ پخش}
جمعه انتظار ۵۱ جمعه انتظار
{۸,۸۵۸ پخش}
جمعه ۵۲ جمعه
{۷,۷۳۱ پخش}
خاک خونه ۵۳ خاک خونه
{۱۲,۸۷۴ پخش}
دلداده ۵۴ دلداده
{۱۱,۳۲۶ پخش}
عادت ۵۵ عادت
{۷,۶۰۲ پخش}
الهی بمیرم ۵۶ الهی بمیرم
{۴۲,۳۶۳ پخش}
مریم ۵۷ مریم
{۷۲,۱۱۱ پخش}
پدر ۵۸ پدر
{۲۸,۱۳۰ پخش}

This page was generated in 0.13 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393