آلبوم های علیرضا روزگار

دانلود آهنگ های جدید علیرضا روزگار

سین هفتم ۵ سین هفتم
{۳,۶۶۳ پخش}
نیستی کنارم ۶ نیستی کنارم
{۱۹,۰۳۱ پخش}
دست خالی ۷ دست خالی
{۳۱,۱۴۹ پخش}
آی از عشق ۸ آی از عشق
{۴۲,۰۵۴ پخش}
تورو دوست دارم ۱۰ تورو دوست دارم
{۶۳,۹۶۶ پخش}
خیالت تخت ۱۱ خیالت تخت
{۳۶,۰۱۶ پخش}
تبریک ۱۲ تبریک
{۳۶,۳۹۵ پخش}
سر به هوا ۱۳ سر به هوا
{۲,۸۸۹ پخش}
کی گفته ۱۵ کی گفته
{۲۳,۳۹۲ پخش}
ناز داره ۱۷ ناز داره
{۲۵,۸۹۴ پخش}
مهمونی ۱۸ مهمونی
{۲۰,۳۳۰ پخش}
زخم بی کسی ۱۹ زخم بی کسی
{۲۴,۰۱۹ پخش}
خیلی آرومم ۲۰ خیلی آرومم
{۲۱,۰۴۴ پخش}
صدای خسته ۲۱ صدای خسته
{۶۴,۶۱۱ پخش}
وقت های خالی ۲۲ وقت های خالی
{۱۷,۶۲۱ پخش}
کوه درد ۲۴ کوه درد
{۹,۷۹۵ پخش}
شطرنج ۲۵ شطرنج
{۶,۳۸۹ پخش}
لحظه های سرد ۲۶ لحظه های سرد
{۱۵,۲۵۶ پخش}
خونه ی تاریک ۲۹ خونه ی تاریک
{۲۲,۸۲۴ پخش}
گفتی باش ۳۰ گفتی باش
( از نعیم) {۱۶,۱۸۵ پخش}
عشقای امروز ۳۲ عشقای امروز
{۴۷,۷۷۳ پخش}
تصور ۳۴ تصور
{۸۴,۶۷۵ پخش}
ابرای بارونی ۳۵ ابرای بارونی
{۵۲,۱۱۶ پخش}
پری پری ۳۶ پری پری
{۱۳۰,۳۸۴ پخش}
یاس پرپر ۳۷ یاس پرپر
{۲۰,۷۱۷ پخش}
امون ۳۸ امون
{۱۷,۰۶۲ پخش}
امام رضا ۳۹ امام رضا
{۱۰,۳۴۵ پخش}
دیگه بستمه ۴۰ دیگه بستمه
{۱۰۷,۴۷۴ پخش}
آوار ۴۱ آوار
{۹۲,۸۴۵ پخش}
خداحافظ ۴۲ خداحافظ
{۶۱,۲۰۶ پخش}
من تو رو ... تو کی؟ ۴۳ من تو رو ... تو کی؟
{۷۳,۹۳۴ پخش}
دیگه نمی خندم ۴۴ دیگه نمی خندم
{۷,۸۰۸ پخش}
خدایا (Remix) ۴۵ خدایا (Remix)
{۱۹,۹۲۶ پخش}
هنوز داغم ۴۶ هنوز داغم
{۷,۴۱۳ پخش}
میترسم ۴۷ میترسم
{۷,۶۵۴ پخش}
ناری ناری ۴۸ ناری ناری
{۱۱۵,۴۵۵ پخش}
وای ای دلم ۴۹ وای ای دلم
{۲۸,۶۲۹ پخش}
تو که نیستی ۵۰ تو که نیستی
{۴۰,۲۹۹ پخش}
بانو ۵۱ بانو
{۳۷,۵۹۰ پخش}
ثانیه به ثانیه ۵۲ ثانیه به ثانیه
{۱۰,۷۸۴ پخش}
حالم خرابه ۵۳ حالم خرابه
{۱۲,۱۰۸ پخش}
جمعه انتظار ۵۴ جمعه انتظار
{۸,۸۵۸ پخش}
جمعه ۵۵ جمعه
{۷,۷۳۱ پخش}
خاک خونه ۵۶ خاک خونه
{۱۲,۸۷۴ پخش}
دلداده ۵۷ دلداده
{۱۱,۳۲۶ پخش}
عادت ۵۸ عادت
{۷,۶۰۲ پخش}
الهی بمیرم ۵۹ الهی بمیرم
{۴۲,۳۷۲ پخش}
مریم ۶۰ مریم
{۷۲,۱۱۱ پخش}
پدر ۶۱ پدر
{۲۸,۱۳۰ پخش}

This page was generated in 0.13 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393