آلبوم های علیرضا روزگار

دانلود آهنگ های جدید علیرضا روزگار

سین هفتم ۴ سین هفتم
{۳,۶۶۳ پخش}
نیستی کنارم ۵ نیستی کنارم
{۱۹,۰۱۴ پخش}
دست خالی ۶ دست خالی
{۳۱,۱۴۹ پخش}
آی از عشق ۷ آی از عشق
{۴۲,۰۵۴ پخش}
تورو دوست دارم ۹ تورو دوست دارم
{۶۳,۹۶۶ پخش}
خیالت تخت ۱۰ خیالت تخت
{۳۶,۰۱۶ پخش}
تبریک ۱۱ تبریک
{۳۶,۳۹۵ پخش}
سر به هوا ۱۲ سر به هوا
{۲,۸۸۹ پخش}
کی گفته ۱۴ کی گفته
{۲۳,۳۹۲ پخش}
ناز داره ۱۶ ناز داره
{۲۵,۸۸۶ پخش}
مهمونی ۱۷ مهمونی
{۲۰,۳۲۱ پخش}
زخم بی کسی ۱۸ زخم بی کسی
{۲۴,۰۱۱ پخش}
خیلی آرومم ۱۹ خیلی آرومم
{۲۱,۰۳۵ پخش}
صدای خسته ۲۰ صدای خسته
{۶۴,۵۷۷ پخش}
وقت های خالی ۲۱ وقت های خالی
{۱۷,۵۹۵ پخش}
کوه درد ۲۳ کوه درد
{۹,۷۹۵ پخش}
شطرنج ۲۴ شطرنج
{۶,۳۸۹ پخش}
لحظه های سرد ۲۵ لحظه های سرد
{۱۵,۲۵۶ پخش}
خونه ی تاریک ۲۸ خونه ی تاریک
{۲۲,۸۲۴ پخش}
گفتی باش ۲۹ گفتی باش
( از نعیم) {۱۶,۱۸۵ پخش}
عشقای امروز ۳۱ عشقای امروز
{۴۷,۷۷۳ پخش}
تصور ۳۳ تصور
{۸۴,۶۷۵ پخش}
ابرای بارونی ۳۴ ابرای بارونی
{۵۲,۱۰۷ پخش}
پری پری ۳۵ پری پری
{۱۳۰,۳۸۴ پخش}
یاس پرپر ۳۶ یاس پرپر
{۲۰,۷۱۷ پخش}
امون ۳۷ امون
{۱۷,۰۶۲ پخش}
امام رضا ۳۸ امام رضا
{۱۰,۳۴۵ پخش}
دیگه بستمه ۳۹ دیگه بستمه
{۱۰۷,۴۷۴ پخش}
آوار ۴۰ آوار
{۹۲,۸۴۵ پخش}
خداحافظ ۴۱ خداحافظ
{۶۱,۲۰۶ پخش}
من تو رو ... تو کی؟ ۴۲ من تو رو ... تو کی؟
{۷۳,۹۳۴ پخش}
دیگه نمی خندم ۴۳ دیگه نمی خندم
{۷,۸۰۸ پخش}
خدایا (Remix) ۴۴ خدایا (Remix)
{۱۹,۹۲۶ پخش}
هنوز داغم ۴۵ هنوز داغم
{۷,۴۱۳ پخش}
میترسم ۴۶ میترسم
{۷,۶۵۴ پخش}
ناری ناری ۴۷ ناری ناری
{۱۱۵,۴۵۵ پخش}
وای ای دلم ۴۸ وای ای دلم
{۲۸,۶۲۹ پخش}
تو که نیستی ۴۹ تو که نیستی
{۴۰,۲۹۹ پخش}
بانو ۵۰ بانو
{۳۷,۵۹۰ پخش}
ثانیه به ثانیه ۵۱ ثانیه به ثانیه
{۱۰,۷۸۴ پخش}
حالم خرابه ۵۲ حالم خرابه
{۱۲,۱۰۰ پخش}
جمعه انتظار ۵۳ جمعه انتظار
{۸,۸۵۸ پخش}
جمعه ۵۴ جمعه
{۷,۷۳۱ پخش}
خاک خونه ۵۵ خاک خونه
{۱۲,۸۷۴ پخش}
دلداده ۵۶ دلداده
{۱۱,۳۲۶ پخش}
عادت ۵۷ عادت
{۷,۶۰۲ پخش}
الهی بمیرم ۵۸ الهی بمیرم
{۴۲,۳۶۳ پخش}
مریم ۵۹ مریم
{۷۲,۱۱۱ پخش}
پدر ۶۰ پدر
{۲۸,۱۳۰ پخش}

This page was generated in 0.13 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393