آلبوم های علیرضا روزگار

دانلود آهنگ های جدید علیرضا روزگار

حال من ۴ حال من
{۱۴۶ پخش}
شب فوق العاده ۵ شب فوق العاده
{۱۳۷ پخش}
سین هفتم ۷ سین هفتم
{۳,۶۸۰ پخش}
نیستی کنارم ۸ نیستی کنارم
{۱۹,۱۲۶ پخش}
دست خالی ۹ دست خالی
{۳۱,۱۵۷ پخش}
آی از عشق ۱۰ آی از عشق
{۴۲,۱۲۲ پخش}
تورو دوست دارم ۱۲ تورو دوست دارم
{۶۴,۰۰۱ پخش}
خیالت تخت ۱۳ خیالت تخت
{۳۶,۰۳۴ پخش}
تبریک ۱۴ تبریک
{۳۶,۴۳۸ پخش}
سر به هوا ۱۵ سر به هوا
{۲,۹۰۶ پخش}
کی گفته ۱۷ کی گفته
{۲۳,۴۰۹ پخش}
ناز داره ۱۹ ناز داره
{۲۶,۰۴۹ پخش}
مهمونی ۲۰ مهمونی
{۲۰,۴۱۶ پخش}
زخم بی کسی ۲۱ زخم بی کسی
{۲۴,۰۵۴ پخش}
خیلی آرومم ۲۲ خیلی آرومم
{۲۱,۰۴۴ پخش}
صدای خسته ۲۳ صدای خسته
{۶۴,۷۳۲ پخش}
وقت های خالی ۲۴ وقت های خالی
{۱۷,۶۲۱ پخش}
کوه درد ۲۶ کوه درد
{۹,۸۰۴ پخش}
شطرنج ۲۷ شطرنج
{۶,۴۱۵ پخش}
لحظه های سرد ۲۸ لحظه های سرد
{۱۵,۲۶۵ پخش}
خونه ی تاریک ۳۱ خونه ی تاریک
{۲۲,۸۲۴ پخش}
گفتی باش ۳۲ گفتی باش
( از نعیم) {۱۶,۲۱۱ پخش}
عشقای امروز ۳۴ عشقای امروز
{۴۷,۷۹۰ پخش}
تصور ۳۶ تصور
{۸۴,۸۵۶ پخش}
ابرای بارونی ۳۷ ابرای بارونی
{۵۲,۱۵۹ پخش}
پری پری ۳۸ پری پری
{۱۳۰,۴۱۹ پخش}
یاس پرپر ۳۹ یاس پرپر
{۲۰,۷۳۴ پخش}
امون ۴۰ امون
{۱۷,۰۸۸ پخش}
امام رضا ۴۱ امام رضا
{۱۰,۳۶۳ پخش}
دیگه بستمه ۴۲ دیگه بستمه
{۱۰۷,۵۷۷ پخش}
آوار ۴۳ آوار
{۹۲,۸۶۲ پخش}
خداحافظ ۴۴ خداحافظ
{۶۱,۲۳۲ پخش}
من تو رو ... تو کی؟ ۴۵ من تو رو ... تو کی؟
{۷۴,۱۰۶ پخش}
دیگه نمی خندم ۴۶ دیگه نمی خندم
{۷,۸۳۴ پخش}
خدایا (Remix) ۴۷ خدایا (Remix)
{۱۹,۹۵۲ پخش}
هنوز داغم ۴۸ هنوز داغم
{۷,۴۲۱ پخش}
میترسم ۴۹ میترسم
{۷,۶۶۲ پخش}
ناری ناری ۵۰ ناری ناری
{۱۱۵,۸۵۰ پخش}
وای ای دلم ۵۱ وای ای دلم
{۲۸,۶۵۵ پخش}
تو که نیستی ۵۲ تو که نیستی
{۴۰,۳۰۸ پخش}
بانو ۵۳ بانو
{۳۷,۶۸۵ پخش}
ثانیه به ثانیه ۵۴ ثانیه به ثانیه
{۱۰,۷۸۴ پخش}
حالم خرابه ۵۵ حالم خرابه
{۱۲,۱۵۱ پخش}
جمعه انتظار ۵۶ جمعه انتظار
{۸,۸۵۸ پخش}
جمعه ۵۷ جمعه
{۷,۷۳۱ پخش}
خاک خونه ۵۸ خاک خونه
{۱۲,۸۷۴ پخش}
دلداده ۵۹ دلداده
{۱۱,۳۴۳ پخش}
عادت ۶۰ عادت
{۷,۶۲۸ پخش}
الهی بمیرم ۶۱ الهی بمیرم
{۴۲,۴۳۲ پخش}
مریم ۶۲ مریم
{۷۲,۱۹۷ پخش}
پدر ۶۳ پدر
{۲۸,۱۷۳ پخش}

This page was generated in 0.09 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393