آلبوم های علیرضا روزگار

دانلود آهنگ های جدید علیرضا روزگار

سین هفتم ۱ سین هفتم
{۳,۶۶۳ پخش}
نیستی کنارم ۲ نیستی کنارم
{۱۹,۰۰۶ پخش}
دست خالی ۳ دست خالی
{۳۱,۱۴۹ پخش}
آی از عشق ۴ آی از عشق
{۴۱,۹۹۳ پخش}
تورو دوست دارم ۶ تورو دوست دارم
{۶۳,۹۶۶ پخش}
خیالت تخت ۷ خیالت تخت
{۳۶,۰۱۶ پخش}
تبریک ۸ تبریک
{۳۶,۳۹۵ پخش}
سر به هوا ۹ سر به هوا
{۲,۸۸۹ پخش}
کی گفته ۱۱ کی گفته
{۲۳,۳۹۲ پخش}
ناز داره ۱۳ ناز داره
{۲۵,۸۸۶ پخش}
مهمونی ۱۴ مهمونی
{۲۰,۳۲۱ پخش}
زخم بی کسی ۱۵ زخم بی کسی
{۲۴,۰۱۱ پخش}
خیلی آرومم ۱۶ خیلی آرومم
{۲۱,۰۳۵ پخش}
صدای خسته ۱۷ صدای خسته
{۶۴,۵۷۷ پخش}
وقت های خالی ۱۸ وقت های خالی
{۱۷,۵۹۵ پخش}
کوه درد ۲۰ کوه درد
{۹,۷۹۵ پخش}
شطرنج ۲۱ شطرنج
{۶,۳۸۹ پخش}
لحظه های سرد ۲۲ لحظه های سرد
{۱۵,۲۵۶ پخش}
خونه ی تاریک ۲۵ خونه ی تاریک
{۲۲,۸۲۴ پخش}
گفتی باش ۲۶ گفتی باش
( از نعیم) {۱۶,۱۸۵ پخش}
عشقای امروز ۲۸ عشقای امروز
{۴۷,۷۷۳ پخش}
تصور ۳۰ تصور
{۸۴,۶۷۵ پخش}
ابرای بارونی ۳۱ ابرای بارونی
{۵۲,۱۰۷ پخش}
پری پری ۳۲ پری پری
{۱۳۰,۳۶۷ پخش}
یاس پرپر ۳۳ یاس پرپر
{۲۰,۷۱۷ پخش}
امون ۳۴ امون
{۱۷,۰۶۲ پخش}
امام رضا ۳۵ امام رضا
{۱۰,۳۴۵ پخش}
دیگه بستمه ۳۶ دیگه بستمه
{۱۰۷,۴۷۴ پخش}
آوار ۳۷ آوار
{۹۲,۸۴۵ پخش}
خداحافظ ۳۸ خداحافظ
{۶۱,۲۰۶ پخش}
من تو رو ... تو کی؟ ۳۹ من تو رو ... تو کی؟
{۷۳,۹۳۴ پخش}
دیگه نمی خندم ۴۰ دیگه نمی خندم
{۷,۸۰۸ پخش}
خدایا (Remix) ۴۱ خدایا (Remix)
{۱۹,۹۲۶ پخش}
هنوز داغم ۴۲ هنوز داغم
{۷,۴۱۳ پخش}
میترسم ۴۳ میترسم
{۷,۶۵۴ پخش}
ناری ناری ۴۴ ناری ناری
{۱۱۵,۴۵۵ پخش}
وای ای دلم ۴۵ وای ای دلم
{۲۸,۶۲۹ پخش}
تو که نیستی ۴۶ تو که نیستی
{۴۰,۲۹۹ پخش}
بانو ۴۷ بانو
{۳۷,۵۹۰ پخش}
ثانیه به ثانیه ۴۸ ثانیه به ثانیه
{۱۰,۷۸۴ پخش}
حالم خرابه ۴۹ حالم خرابه
{۱۲,۱۰۰ پخش}
جمعه انتظار ۵۰ جمعه انتظار
{۸,۸۴۹ پخش}
جمعه ۵۱ جمعه
{۷,۷۳۱ پخش}
خاک خونه ۵۲ خاک خونه
{۱۲,۸۷۴ پخش}
دلداده ۵۳ دلداده
{۱۱,۳۲۶ پخش}
عادت ۵۴ عادت
{۷,۶۰۲ پخش}
الهی بمیرم ۵۵ الهی بمیرم
{۴۲,۳۶۳ پخش}
مریم ۵۶ مریم
{۷۲,۱۱۱ پخش}
پدر ۵۷ پدر
{۲۸,۱۳۰ پخش}

This page was generated in 0.12 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393