آلبوم های امیر تتلو

دانلود آهنگ های جدید امیر تتلو

فاز خونه ۱۰ فاز خونه
{۴۱,۹۵۹ پخش}
آسوده بخواب ۱۱ آسوده بخواب
{۳۳,۰۰۶ پخش}
جفت شیش ۱۲ جفت شیش
{۴۱,۱۳۳ پخش}
زندگی کو ۱۳ زندگی کو
{۳۴,۵۳۷ پخش}
حسش کن ۱۴ حسش کن
{۲۷,۹۹۳ پخش}
بعد زمستون ۱۵ بعد زمستون
{۳۷,۱۲۶ پخش}
تعادل ۱۶ تعادل
{۴۱,۰۷۳ پخش}
بگو چرا ۱۷ بگو چرا
{۴۳,۲۸۳ پخش}
صاحب (غیر رسمی) ۱۹ صاحب (غیر رسمی)
{۵۴,۶۴۴ پخش}
آقا کمک کن (ریمیکس) ۲۱ آقا کمک کن (ریمیکس)
{۴۰,۹۲۷ پخش}
این منم ۲۴ این منم
( از امیر شهیار) {۱,۷۵۴ پخش}
جاده ی شمال (دمو) ۲۵ جاده ی شمال (دمو)
{۳۳,۰۰۶ پخش}
مرد من (دمو) ۲۶ مرد من (دمو)
{۴۷,۰۰۷ پخش}
منم یکی از اون ۱۱ تام ۲۸ منم یکی از اون ۱۱ تام
{۲۵۴,۱۹۸ پخش}
بیخیال ۳۱ بیخیال
{۳۱۷,۷۶۱ پخش}
تتلیتی (ریمیکس Unfaced) ۳۳ تتلیتی (ریمیکس Unfaced)
{۲۴,۲۰۹ پخش}
اریکه ایران و میلاد ۳۴ اریکه ایران و میلاد
{۸۰,۰۶۶ پخش}
من دلم پاکه ۳۹ من دلم پاکه
{۱۰۵,۵۸۲ پخش}
همه چیزم تویی ۴۰ همه چیزم تویی
( از رضا شیری) {۶۴,۹۴۷ پخش}
خونه خوبه ۴۲ خونه خوبه
{۴۲۶,۷۴۰ پخش}
سنه حیران ۴۶ سنه حیران
{۱۴۷,۶۴۴ پخش}
دختر تو پر ۴۷ دختر تو پر
{۲۴۲,۴۸۵ پخش}
یه چیزی بگو (با 2afm) ۵۰ یه چیزی بگو (با 2afm)
{۳۱۴,۵۰۲ پخش}
بدتر شد ۵۱ بدتر شد
{۷۸,۰۷۹ پخش}
تیتیش (با سعید پانتر) ۵۲ تیتیش (با سعید پانتر)
( از ساهارا) {۳۶,۴۸۹ پخش}
کمک کن ۵۳ کمک کن
{۱۶۱,۱۰۳ پخش}
قلبم (با حسین تهی) ۵۴ قلبم (با حسین تهی)
{۲۸,۵۶۰ پخش}
می دونم میدونی ۵۹ می دونم میدونی
{۱۸,۵۴۱ پخش}
شانس آخر (با تیغه) ۶۱ شانس آخر (با تیغه)
{۹,۰۹۰ پخش}
فقر (با امین دیپ) ۶۳ فقر (با امین دیپ)
{۹,۸۱۲ پخش}
من و تو (با پیمان) ۶۴ من و تو (با پیمان)
{۱۶,۹۰۷ پخش}
یه دیوونه ۶۵ یه دیوونه
( از کامرون کارتیو) {۵۶,۹۴۰ پخش}
حس معمولی ۶۶ حس معمولی
{۱۵۲,۱۵۹ پخش}
مغزه در رفته ۶۷ مغزه در رفته
{۵۱,۸۶۶ پخش}
صبح شده ۶۸ صبح شده
( از محسن باغی MB) {۱۲,۱۵۱ پخش}
زندگیمو واست می دم ۶۹ زندگیمو واست می دم
{۳۲,۲۵۰ پخش}
الو 2 ۷۱ الو 2
{۱۵۱,۳۵۱ پخش}
شب ۷۲ شب
{۵۱,۰۸۴ پخش}
چشای وحشی ۷۳ چشای وحشی
{۵۷,۴۵۶ پخش}
لالایی ۷۵ لالایی
{۶۸,۷۳۱ پخش}
میگی (با سعید اس جی) ۷۶ میگی (با سعید اس جی)
{۱۴,۵۸۵ پخش}
پیشش نمیشینم ۷۷ پیشش نمیشینم
{۴۵,۴۸۵ پخش}
بن بست ۷۹ بن بست
{۱۷,۷۲۴ پخش}
Stay With Me (با فریمن) ۸۰ Stay With Me (با فریمن)
{۱۹,۵۱۳ پخش}
چکاره ای ۸۲ چکاره ای
{۱۶,۶۴۹ پخش}
برو ۸۳ برو
{۱۷,۱۵۷ پخش}
منو داری ۸۵ منو داری
{۱۷,۶۳۸ پخش}
اگه راستشو بخوای ۸۶ اگه راستشو بخوای
{۳۷,۴۹۶ پخش}
دختر شیرازی ۸۷ دختر شیرازی
( از افشین) {۶۶,۱۴۲ پخش}
رفتی اما تو بدون... ۸۸ رفتی اما تو بدون...
{۱۵,۵۷۴ پخش}
بی معرفت ۸۹ بی معرفت
{۲۳,۷۳۶ پخش}
بنز قرمز ۹۰ بنز قرمز
{۱۶,۰۷۳ پخش}
پرستو ۹۲ پرستو
{۵۱,۸۳۲ پخش}
با یاد تو ۹۵ با یاد تو
{۴۰,۷۹۸ پخش}
برگرد (با Dynatonic) ۹۸ برگرد (با Dynatonic)
{۱۵,۰۱۵ پخش}
بی تو میترسم ۹۹ بی تو میترسم
{۲۴,۹۰۵ پخش}
الو ۱۰۰ الو
{۲۷,۴۶۸ پخش}
بگو بینم ندیدیش ۱۰۲ بگو بینم ندیدیش
{۵۵,۸۶۵ پخش}
یکی بهش زنگ بزنه ۱۰۳ یکی بهش زنگ بزنه
{۱۰۵,۰۹۲ پخش}
نه دروغه ۱۰۴ نه دروغه
{۱۶,۰۲۱ پخش}
دختر رشتی ۱۰۵ دختر رشتی
{۶۷,۰۸۰ پخش}
ماری جون ۱۰۶ ماری جون
{۲۹,۴۱۲ پخش}
فازه بد با همراهی تهی ۱۰۷ فازه بد با همراهی تهی
{۲۲,۰۱۶ پخش}
وای که چه حالیه (ندار) ۱۰۸ وای که چه حالیه (ندار)
{۱۰۱,۱۷۹ پخش}
ایران سبز ۱۰۹ ایران سبز
{۳۵,۵۴۳ پخش}
جیگیلی ۱۱۰ جیگیلی
{۱۳۹,۸۹۶ پخش}
قر کمر ۱۱۱ قر کمر
{۱۳,۰۲۰ پخش}
شانس آخر ۱۱۳ شانس آخر
{۸,۲۳۰ پخش}
باغ وحش ۱۱۴ باغ وحش
{۹,۰۳۰ پخش}
دیروز تا امروز ۱۱۵ دیروز تا امروز
{۹,۱۱۶ پخش}
هزار و یک شب ۱۱۶ هزار و یک شب
{۱۲,۴۷۸ پخش}
چشمام ندید ۱۱۷ چشمام ندید
{۹,۰۹۰ پخش}
من و تو ۱۱۸ من و تو
{۸,۸۷۵ پخش}
نمیخوامت ۱۱۹ نمیخوامت
{۱۰,۲۱۶ پخش}
خانوم خانوما ۱۲۰ خانوم خانوما
{۱۰,۴۲۳ پخش}
عروسک بی چشم ۱۲۱ عروسک بی چشم
{۸,۴۷۱ پخش}
ریتم شرقی ۱۲۲ ریتم شرقی
{۹,۳۶۵ پخش}
گربه صفت ۱۲۳ گربه صفت
{۲۱,۵۹۴ پخش}
چشمای گربه ۱۲۴ چشمای گربه
{۹,۳۳۹ پخش}
عشق نو ۱۲۵ عشق نو
{۱۰,۲۹۴ پخش}
برو از پیش من ۱۲۶ برو از پیش من
{۳۵,۳۰۳ پخش}
دلبر ۱۲۷ دلبر
{۳۰,۰۱۴ پخش}
پیشی ۱۲۸ پیشی
{۱۴,۱۴۷ پخش}
گیرمیدادی ۱۲۹ گیرمیدادی
{۱۴,۳۷۹ پخش}
غیر مستقیم ۱۳۰ غیر مستقیم
{۳۲,۷۸۳ پخش}
پیشی پیشی ۱۳۱ پیشی پیشی
{۲۴,۴۴۹ پخش}
گیر میدادی ۱۳۲ گیر میدادی
{۱۶,۶۲۳ پخش}
1001 شب ۱۳۴ 1001 شب
{۲۳,۸۹۰ پخش}
حالا که میخوای بری ۱۳۵ حالا که میخوای بری
{۳۶,۶۰۱ پخش}
بیا آشتی کن ۱۳۶ بیا آشتی کن
{۲۴,۴۵۸ پخش}
زنجیر ۱۳۷ زنجیر
{۳۲,۵۰۸ پخش}
برو از پیش من ۱۳۸ برو از پیش من
{۶۰,۶۹۰ پخش}
منو ببخش ۱۳۹ منو ببخش
{۷۰,۱۱۵ پخش}
بانوی آواز ۱۴۰ بانوی آواز
{۳۴,۱۴۲ پخش}
خدانگهدار ۱۴۱ خدانگهدار
{۴۶,۷۸۴ پخش}
آخرین شانس ۱۴۲ آخرین شانس
{۳۰,۱۵۱ پخش}
فریاد ما ۱۴۳ فریاد ما
{۲۲,۲۴۸ پخش}
نمی خوامت ۱۴۴ نمی خوامت
{۵۰,۳۲۷ پخش}
ریتم شرقی ۱۴۵ ریتم شرقی
{۴۶,۵۹۴ پخش}
چشمام ندید ۱۴۶ چشمام ندید
{۲۶,۵۷۴ پخش}
گربه ۱۴۷ گربه
{۲۵,۷۷۴ پخش}
قر و کمر ۱۴۸ قر و کمر
{۱۰۸,۰۸۴ پخش}
عشق نو ۱۴۹ عشق نو
{۳۰,۴۱۸ پخش}
واقعیت ۱۵۰ واقعیت
{۲۴,۰۹۷ پخش}
گربه نره ۱۵۱ گربه نره
{۳۷,۲۲۹ پخش}
چشمهای گربه ۱۵۲ چشمهای گربه
{۲۱,۴۰۵ پخش}
برو از پیش من ۱۵۳ برو از پیش من
{۱۸۶,۶۲۸ پخش}
باورم نمیشه ۱۵۴ باورم نمیشه
{۶۸,۲۳۲ پخش}
دانلود موزیک ویدیو انرژی هسته ای امیر تتلو
موزیک ویدیو انرژی هسته ای

2 ماه پیش
[۱۸,۹۸۸ views]
دانلود موزیک ویدیو صاحب امیر تتلو
موزیک ویدیو صاحب

3 ماه پیش
[۳,۰۱۰ views]
دانلود موزیک ویدیو صاحب (غیر رسمی) امیر تتلو
موزیک ویدیو صاحب (غیر رسمی)

3 ماه پیش
[۱,۸۱۴ views]
دانلود موزیک ویدیو با تو امیر تتلو
موزیک ویدیو با تو

1 سال و 3 ماه پیش
[۴۱,۴۱۷ views]
دانلود موزیک ویدیو بذار تو حال خودم باشم امیر تتلو
موزیک ویدیو بذار تو حال خودم باشم

1 سال و 6 ماه پیش
[۸۴,۴۴۳ views]
دانلود موزیک ویدیو اینو میدونم که میدونی امیر تتلو
موزیک ویدیو اینو میدونم که میدونی

2 سال و 1 ماه پیش
[۵,۸۳۰ views]
دانلود موزیک ویدیو نگفته بودی امیر تتلو
موزیک ویدیو نگفته بودی

2 سال و 0 ماه پیش
[۲۰,۸۱۲ views]
دانلود موزیک ویدیو الو 2 امیر تتلو
موزیک ویدیو الو 2

2 سال و 10 ماه پیش
[۳,۹۰۴ views]
دانلود موزیک ویدیو حس معمولی امیر تتلو
موزیک ویدیو حس معمولی

2 سال و 10 ماه پیش
[۲,۷۱۷ views]
دانلود موزیک ویدیو کی از پشت لباستو میبنده امیر تتلو
موزیک ویدیو کی از پشت لباستو میبنده

2 سال و 10 ماه پیش
[۳,۶۸۹ views]
دانلود موزیک ویدیو خونه خوبه امیر تتلو
موزیک ویدیو خونه خوبه

2 سال و 10 ماه پیش
[۳,۲۱۶ views]
دانلود موزیک ویدیو خوابم نمیبره امیر تتلو
موزیک ویدیو خوابم نمیبره

2 سال و 10 ماه پیش
[۱۲,۹۶۰ views]
دانلود موزیک ویدیو من دلم پاکه امیر تتلو
موزیک ویدیو من دلم پاکه

2 سال و 10 ماه پیش
[۳,۵۷۷ views]
دانلود موزیک ویدیو مغز در رفته امیر تتلو
موزیک ویدیو مغز در رفته

2 سال و 10 ماه پیش
[۶,۸۹۷ views]
دانلود موزیک ویدیو خونه خوبه امیر تتلو
موزیک ویدیو خونه خوبه

2 سال و 1 ماه پیش
[۱۹,۲۳۸ views]
دانلود موزیک ویدیو کی از پشت لباستو می بنده امیر تتلو
موزیک ویدیو کی از پشت لباستو می بنده

2 سال و 5 ماه پیش
[۱۹,۵۶۵ views]
دانلود موزیک ویدیو یه چیزی بگو (با 2afm) امیر تتلو
موزیک ویدیو یه چیزی بگو (با 2afm)

2 سال و 7 ماه پیش
[۲۴,۴۸۴ views]
دانلود موزیک ویدیو بدتر شد امیر تتلو
موزیک ویدیو بدتر شد

2 سال و 8 ماه پیش
[۴,۹۶۲ views]
دانلود موزیک ویدیو حس معمولی امیر تتلو
موزیک ویدیو حس معمولی

2 سال و 2 ماه پیش
[۷,۰۶۰ views]
دانلود موزیک ویدیو الو 2 امیر تتلو
موزیک ویدیو الو 2

3 سال و 3 ماه پیش
[۱۲,۳۶۶ views]
دانلود موزیک ویدیو یادت باشه امیر تتلو
موزیک ویدیو یادت باشه

1 سال و 4 ماه پیش
[۵,۶۵۸ views]
دانلود موزیک ویدیو با یاد تو امیر تتلو
موزیک ویدیو با یاد تو

2 سال و 2 ماه پیش
[۲,۸۱۲ views]
دانلود موزیک ویدیو اگه راستشو بخوای امیر تتلو
موزیک ویدیو اگه راستشو بخوای

2 سال و 2 ماه پیش
[۳,۶۶۳ views]
دانلود موزیک ویدیو شب امیر تتلو
موزیک ویدیو شب

3 سال و 7 ماه پیش
[۷,۵۸۵ views]
دانلود موزیک ویدیو لالایی امیر تتلو
موزیک ویدیو لالایی

3 سال و 3 ماه پیش
[۷,۹۰۳ views]
دانلود موزیک ویدیو اینو می دونم که می دونی امیر تتلو
موزیک ویدیو اینو می دونم که می دونی

2 سال و 1 ماه پیش
[۴,۲۴۸ views]
دانلود موزیک ویدیو اگه راستشو بخوای امیر تتلو
موزیک ویدیو اگه راستشو بخوای

4 سال و 6 ماه پیش
[۵,۴۵۲ views]
دانلود موزیک ویدیو با یاد تو امیر تتلو
موزیک ویدیو با یاد تو

2 سال و 8 ماه پیش
[۷,۰۰۹ views]
دانلود موزیک ویدیو بی تو میترسم امیر تتلو
موزیک ویدیو بی تو میترسم

2 سال و 9 ماه پیش
[۳,۷۲۳ views]
دانلود موزیک ویدیو خانوم خانوما امیر تتلو
موزیک ویدیو خانوم خانوما

1 سال و 5 ماه پیش
[۳,۴۹۱ views]
دانلود موزیک ویدیو برو از پیش من امیر تتلو
موزیک ویدیو برو از پیش من

2 سال و 10 ماه پیش
[۹,۰۱۲ views]
دانلود موزیک ویدیو برو از پیش من امیر تتلو
موزیک ویدیو برو از پیش من

1 سال و 2 ماه پیش
[۲,۶۴۸ views]
اسم های مشابه دیگر برای امیر تتلو :

امیرتتلو
أمیر تتلو
امیر تاتلو
امیر تاتالو
امیرتتالو
امیر حسین مقصودلو ( امیر تتلو ).
Amir Tataloo


This page was generated in 0.17 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393