آلبوم های امیر تتلو

دانلود آهنگ های جدید امیر تتلو

تو نمی فهمی ۷ تو نمی فهمی
{۸,۷۴۶ پخش}
مامان تو ۹ مامان تو
{۱,۷۲۸ پخش}
دوست ندارم ۱۰ دوست ندارم
{۶۶۲ پخش}
انرژی هسته ای ۱۲ انرژی هسته ای
{۴۸۱ پخش}
ممنوع ۱۳ ممنوع
{۲۷۵ پخش}
فاز خونه ۱۷ فاز خونه
{۴۲,۱۲۲ پخش}
آسوده بخواب ۱۸ آسوده بخواب
{۳۳,۰۸۴ پخش}
جفت شیش ۱۹ جفت شیش
{۴۱,۵۰۳ پخش}
زندگی کو ۲۰ زندگی کو
{۳۴,۶۳۲ پخش}
حسش کن ۲۱ حسش کن
{۲۸,۱۱۳ پخش}
بعد زمستون ۲۲ بعد زمستون
{۳۷,۲۰۳ پخش}
تعادل ۲۳ تعادل
{۴۱,۱۵۱ پخش}
بگو چرا ۲۴ بگو چرا
{۴۳,۳۳۵ پخش}
صاحب (غیر رسمی) ۲۶ صاحب (غیر رسمی)
{۵۴,۶۵۳ پخش}
آقا کمک کن (ریمیکس) ۲۸ آقا کمک کن (ریمیکس)
{۴۰,۹۹۶ پخش}
این منم ۳۱ این منم
( از امیر شهیار) {۱,۸۰۶ پخش}
جاده ی شمال (دمو) ۳۲ جاده ی شمال (دمو)
{۳۳,۰۷۵ پخش}
مرد من (دمو) ۳۳ مرد من (دمو)
{۴۷,۰۵۰ پخش}
منم یکی از اون ۱۱ تام ۳۵ منم یکی از اون ۱۱ تام
{۲۵۴,۳۱۹ پخش}
بیخیال ۳۸ بیخیال
{۳۱۷,۸۵۶ پخش}
تتلیتی (ریمیکس Unfaced) ۴۰ تتلیتی (ریمیکس Unfaced)
{۲۴,۲۸۶ پخش}
اریکه ایران و میلاد ۴۱ اریکه ایران و میلاد
{۸۰,۰۹۱ پخش}
من دلم پاکه ۴۶ من دلم پاکه
{۱۰۵,۶۱۶ پخش}
همه چیزم تویی ۴۷ همه چیزم تویی
( از رضا شیری) {۶۴,۹۹۸ پخش}
خونه خوبه ۴۹ خونه خوبه
{۴۲۶,۹۳۸ پخش}
سنه حیران ۵۳ سنه حیران
{۱۴۷,۷۱۳ پخش}
دختر تو پر ۵۴ دختر تو پر
{۲۴۲,۵۸۰ پخش}
یه چیزی بگو (با 2afm) ۵۷ یه چیزی بگو (با 2afm)
{۳۱۴,۷۳۴ پخش}
بدتر شد ۵۸ بدتر شد
{۷۸,۱۷۴ پخش}
تیتیش (با سعید پانتر) ۵۹ تیتیش (با سعید پانتر)
( از ساهارا) {۳۶,۷۳۰ پخش}
کمک کن ۶۰ کمک کن
{۱۶۱,۱۶۴ پخش}
قلبم (با حسین تهی) ۶۱ قلبم (با حسین تهی)
{۲۸,۵۷۷ پخش}
می دونم میدونی ۶۶ می دونم میدونی
{۱۸,۵۶۷ پخش}
شانس آخر (با تیغه) ۶۸ شانس آخر (با تیغه)
{۹,۱۱۶ پخش}
فقر (با امین دیپ) ۷۰ فقر (با امین دیپ)
{۹,۸۳۸ پخش}
من و تو (با پیمان) ۷۱ من و تو (با پیمان)
{۱۶,۹۸۵ پخش}
یه دیوونه ۷۲ یه دیوونه
( از کامرون کارتیو) {۵۶,۹۷۵ پخش}
حس معمولی ۷۳ حس معمولی
{۱۵۲,۲۲۸ پخش}
مغزه در رفته ۷۴ مغزه در رفته
{۵۲,۰۳۰ پخش}
صبح شده ۷۵ صبح شده
( از محسن باغی MB) {۱۲,۱۶۹ پخش}
زندگیمو واست می دم ۷۶ زندگیمو واست می دم
{۳۲,۲۷۵ پخش}
الو 2 ۷۸ الو 2
{۱۵۱,۴۵۴ پخش}
شب ۷۹ شب
{۵۱,۱۱۸ پخش}
چشای وحشی ۸۰ چشای وحشی
{۵۷,۴۹۱ پخش}
لالایی ۸۲ لالایی
{۶۸,۷۶۵ پخش}
میگی (با سعید اس جی) ۸۳ میگی (با سعید اس جی)
{۱۴,۶۵۴ پخش}
پیشش نمیشینم ۸۴ پیشش نمیشینم
{۴۵,۵۹۷ پخش}
بن بست ۸۶ بن بست
{۱۷,۸۰۲ پخش}
Stay With Me (با فریمن) ۸۷ Stay With Me (با فریمن)
{۱۹,۵۴۷ پخش}
چکاره ای ۸۹ چکاره ای
{۱۶,۶۷۵ پخش}
برو ۹۰ برو
{۱۷,۲۰۸ پخش}
منو داری ۹۲ منو داری
{۱۷,۶۹۰ پخش}
اگه راستشو بخوای ۹۳ اگه راستشو بخوای
{۳۷,۵۲۱ پخش}
دختر شیرازی ۹۴ دختر شیرازی
( از افشین) {۶۶,۳۶۶ پخش}
رفتی اما تو بدون... ۹۵ رفتی اما تو بدون...
{۱۵,۶۷۷ پخش}
بی معرفت ۹۶ بی معرفت
{۲۳,۸۰۴ پخش}
بنز قرمز ۹۷ بنز قرمز
{۱۶,۱۴۲ پخش}
پرستو ۹۹ پرستو
{۵۱,۹۰۹ پخش}
با یاد تو ۱۰۲ با یاد تو
{۴۰,۸۳۲ پخش}
برگرد (با Dynatonic) ۱۰۵ برگرد (با Dynatonic)
{۱۵,۰۸۴ پخش}
بی تو میترسم ۱۰۶ بی تو میترسم
{۲۴,۹۵۷ پخش}
الو ۱۰۷ الو
{۲۷,۵۳۷ پخش}
بگو بینم ندیدیش ۱۰۹ بگو بینم ندیدیش
{۵۶,۰۰۳ پخش}
یکی بهش زنگ بزنه ۱۱۰ یکی بهش زنگ بزنه
{۱۰۵,۳۶۷ پخش}
نه دروغه ۱۱۱ نه دروغه
{۱۶,۰۴۷ پخش}
دختر رشتی ۱۱۲ دختر رشتی
{۶۷,۱۹۱ پخش}
ماری جون ۱۱۳ ماری جون
{۲۹,۴۵۵ پخش}
فازه بد با همراهی تهی ۱۱۴ فازه بد با همراهی تهی
{۲۲,۰۵۰ پخش}
وای که چه حالیه (ندار) ۱۱۵ وای که چه حالیه (ندار)
{۱۰۱,۳۷۶ پخش}
ایران سبز ۱۱۶ ایران سبز
{۳۵,۷۴۱ پخش}
جیگیلی ۱۱۷ جیگیلی
{۱۴۰,۰۴۲ پخش}
قر کمر ۱۱۸ قر کمر
{۱۳,۰۷۲ پخش}
شانس آخر ۱۲۰ شانس آخر
{۸,۲۵۶ پخش}
باغ وحش ۱۲۱ باغ وحش
{۹,۰۴۷ پخش}
دیروز تا امروز ۱۲۲ دیروز تا امروز
{۹,۱۴۱ پخش}
هزار و یک شب ۱۲۳ هزار و یک شب
{۱۲,۵۵۶ پخش}
چشمام ندید ۱۲۴ چشمام ندید
{۹,۱۵۹ پخش}
من و تو ۱۲۵ من و تو
{۸,۸۹۲ پخش}
نمیخوامت ۱۲۶ نمیخوامت
{۱۰,۲۲۵ پخش}
خانوم خانوما ۱۲۷ خانوم خانوما
{۱۰,۴۷۴ پخش}
عروسک بی چشم ۱۲۸ عروسک بی چشم
{۸,۵۰۵ پخش}
ریتم شرقی ۱۲۹ ریتم شرقی
{۹,۳۹۱ پخش}
گربه صفت ۱۳۰ گربه صفت
{۲۱,۷۳۲ پخش}
چشمای گربه ۱۳۱ چشمای گربه
{۹,۳۶۵ پخش}
عشق نو ۱۳۲ عشق نو
{۱۰,۳۲۰ پخش}
برو از پیش من ۱۳۳ برو از پیش من
{۳۵,۳۲۰ پخش}
دلبر ۱۳۴ دلبر
{۳۰,۱۶۰ پخش}
پیشی ۱۳۵ پیشی
{۱۴,۱۷۲ پخش}
گیرمیدادی ۱۳۶ گیرمیدادی
{۱۴,۳۸۷ پخش}
غیر مستقیم ۱۳۷ غیر مستقیم
{۳۲,۸۶۹ پخش}
پیشی پیشی ۱۳۸ پیشی پیشی
{۲۴,۴۷۵ پخش}
گیر میدادی ۱۳۹ گیر میدادی
{۱۶,۶۴۹ پخش}
1001 شب ۱۴۱ 1001 شب
{۲۳,۹۱۶ پخش}
حالا که میخوای بری ۱۴۲ حالا که میخوای بری
{۳۶,۶۷۹ پخش}
بیا آشتی کن ۱۴۳ بیا آشتی کن
{۲۴,۴۶۷ پخش}
زنجیر ۱۴۴ زنجیر
{۳۲,۵۵۱ پخش}
برو از پیش من ۱۴۵ برو از پیش من
{۶۰,۷۱۶ پخش}
منو ببخش ۱۴۶ منو ببخش
{۷۰,۱۹۳ پخش}
بانوی آواز ۱۴۷ بانوی آواز
{۳۴,۱۷۶ پخش}
خدانگهدار ۱۴۸ خدانگهدار
{۴۶,۸۱۸ پخش}
آخرین شانس ۱۴۹ آخرین شانس
{۳۰,۱۷۷ پخش}
فریاد ما ۱۵۰ فریاد ما
{۲۲,۲۷۴ پخش}
نمی خوامت ۱۵۱ نمی خوامت
{۵۰,۳۷۰ پخش}
ریتم شرقی ۱۵۲ ریتم شرقی
{۴۶,۶۱۲ پخش}
چشمام ندید ۱۵۳ چشمام ندید
{۲۶,۶۲۵ پخش}
گربه ۱۵۴ گربه
{۲۵,۸۱۷ پخش}
قر و کمر ۱۵۵ قر و کمر
{۱۰۸,۱۲۷ پخش}
عشق نو ۱۵۶ عشق نو
{۳۰,۴۴۴ پخش}
واقعیت ۱۵۷ واقعیت
{۲۴,۱۴۰ پخش}
گربه نره ۱۵۸ گربه نره
{۳۷,۲۷۲ پخش}
چشمهای گربه ۱۵۹ چشمهای گربه
{۲۱,۴۴۸ پخش}
برو از پیش من ۱۶۰ برو از پیش من
{۱۸۶,۷۵۷ پخش}
باورم نمیشه ۱۶۱ باورم نمیشه
{۶۸,۳۰۹ پخش}
دانلود موزیک ویدیو شهدا امیر تتلو
موزیک ویدیو شهدا

5 ماه پیش
[۵,۹۵۱ views]
دانلود موزیک ویدیو انرژی هسته ای امیر تتلو
موزیک ویدیو انرژی هسته ای

7 ماه پیش
[۱۹,۹۸۶ views]
دانلود موزیک ویدیو ممنوع امیر تتلو
موزیک ویدیو ممنوع

6 روز و 17 ساعت پیش
[۰ views]
دانلود موزیک ویدیو صاحب امیر تتلو
موزیک ویدیو صاحب

8 ماه پیش
[۳,۳۱۱ views]
دانلود موزیک ویدیو صاحب (غیر رسمی) امیر تتلو
موزیک ویدیو صاحب (غیر رسمی)

8 ماه پیش
[۱,۹۶۹ views]
دانلود موزیک ویدیو تو تو دید من نیستی امیر تتلو
موزیک ویدیو تو تو دید من نیستی

2 سال و 3 ماه پیش
[۱۰,۸۶۱ views]
دانلود موزیک ویدیو با تو امیر تتلو
موزیک ویدیو با تو

2 سال و 8 ماه پیش
[۴۱,۷۸۷ views]
دانلود موزیک ویدیو منم یکی از اون ۱۱ تام امیر تتلو
موزیک ویدیو منم یکی از اون ۱۱ تام

2 سال و 5 ماه پیش
[۳۹,۰۸۷ views]
دانلود موزیک ویدیو بذار تو حال خودم باشم امیر تتلو
موزیک ویدیو بذار تو حال خودم باشم

2 سال و 11 ماه پیش
[۸۵,۲۱۷ views]
دانلود موزیک ویدیو اینو میدونم که میدونی امیر تتلو
موزیک ویدیو اینو میدونم که میدونی

3 سال و 6 ماه پیش
[۵,۹۶۸ views]
دانلود موزیک ویدیو نگفته بودی امیر تتلو
موزیک ویدیو نگفته بودی

3 سال و 5 ماه پیش
[۲۱,۱۶۴ views]
دانلود موزیک ویدیو الو 2 امیر تتلو
موزیک ویدیو الو 2

3 سال و 3 ماه پیش
[۴,۱۱۰ views]
دانلود موزیک ویدیو حس معمولی امیر تتلو
موزیک ویدیو حس معمولی

3 سال و 3 ماه پیش
[۲,۸۵۵ views]
دانلود موزیک ویدیو کی از پشت لباستو میبنده امیر تتلو
موزیک ویدیو کی از پشت لباستو میبنده

3 سال و 3 ماه پیش
[۳,۸۴۴ views]
دانلود موزیک ویدیو خونه خوبه امیر تتلو
موزیک ویدیو خونه خوبه

3 سال و 3 ماه پیش
[۳,۳۸۸ views]
دانلود موزیک ویدیو خوابم نمیبره امیر تتلو
موزیک ویدیو خوابم نمیبره

3 سال و 3 ماه پیش
[۱۳,۲۷۸ views]
دانلود موزیک ویدیو من دلم پاکه امیر تتلو
موزیک ویدیو من دلم پاکه

3 سال و 3 ماه پیش
[۳,۸۰۱ views]
دانلود موزیک ویدیو مغز در رفته امیر تتلو
موزیک ویدیو مغز در رفته

3 سال و 3 ماه پیش
[۷,۲۷۵ views]
دانلود موزیک ویدیو خونه خوبه امیر تتلو
موزیک ویدیو خونه خوبه

3 سال و 6 ماه پیش
[۱۹,۴۹۶ views]
دانلود موزیک ویدیو کی از پشت لباستو می بنده امیر تتلو
موزیک ویدیو کی از پشت لباستو می بنده

3 سال و 10 ماه پیش
[۱۹,۸۰۵ views]
دانلود موزیک ویدیو یه چیزی بگو (با 2afm) امیر تتلو
موزیک ویدیو یه چیزی بگو (با 2afm)

3 سال و 0 ماه پیش
[۲۴,۹۴۰ views]
دانلود موزیک ویدیو بدتر شد امیر تتلو
موزیک ویدیو بدتر شد

3 سال و 1 ماه پیش
[۵,۱۲۵ views]
دانلود موزیک ویدیو کمک کن امیر تتلو
موزیک ویدیو کمک کن

4 ماه پیش
[۲۳۲ views]
دانلود موزیک ویدیو حس معمولی امیر تتلو
موزیک ویدیو حس معمولی

3 سال و 7 ماه پیش
[۷,۱۷۲ views]
دانلود موزیک ویدیو الو 2 امیر تتلو
موزیک ویدیو الو 2

4 سال و 8 ماه پیش
[۱۲,۵۷۳ views]
دانلود موزیک ویدیو یادت باشه امیر تتلو
موزیک ویدیو یادت باشه

2 سال و 9 ماه پیش
[۵,۷۹۶ views]
دانلود موزیک ویدیو با یاد تو امیر تتلو
موزیک ویدیو با یاد تو

3 سال و 7 ماه پیش
[۳,۰۷۸ views]
دانلود موزیک ویدیو اگه راستشو بخوای امیر تتلو
موزیک ویدیو اگه راستشو بخوای

3 سال و 7 ماه پیش
[۳,۸۹۵ views]
دانلود موزیک ویدیو شب امیر تتلو
موزیک ویدیو شب

4 سال و 0 ماه پیش
[۷,۹۸۹ views]
دانلود موزیک ویدیو لالایی امیر تتلو
موزیک ویدیو لالایی

4 سال و 8 ماه پیش
[۸,۰۴۹ views]
دانلود موزیک ویدیو اینو می دونم که می دونی امیر تتلو
موزیک ویدیو اینو می دونم که می دونی

3 سال و 6 ماه پیش
[۴,۳۶۸ views]
دانلود موزیک ویدیو اگه راستشو بخوای امیر تتلو
موزیک ویدیو اگه راستشو بخوای

5 سال و 11 ماه پیش
[۵,۵۷۲ views]
دانلود موزیک ویدیو با یاد تو امیر تتلو
موزیک ویدیو با یاد تو

3 سال و 1 ماه پیش
[۷,۱۶۳ views]
دانلود موزیک ویدیو بی تو میترسم امیر تتلو
موزیک ویدیو بی تو میترسم

3 سال و 2 ماه پیش
[۳,۸۷۸ views]
دانلود موزیک ویدیو خانوم خانوما امیر تتلو
موزیک ویدیو خانوم خانوما

2 سال و 10 ماه پیش
[۳,۶۸۰ views]
دانلود موزیک ویدیو برو از پیش من امیر تتلو
موزیک ویدیو برو از پیش من

3 سال و 3 ماه پیش
[۹,۱۷۶ views]
دانلود موزیک ویدیو برو از پیش من امیر تتلو
موزیک ویدیو برو از پیش من

2 سال و 7 ماه پیش
[۲,۸۲۰ views]
اسم های مشابه دیگر برای امیر تتلو :

امیرتتلو
أمیر تتلو
امیر تاتلو
امیر تاتالو
امیرتتالو
امیر حسین مقصودلو ( امیر تتلو ).
Amir Tataloo


This page was generated in 0.14 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393