آلبوم های امیر تتلو

دانلود آهنگ های جدید امیر تتلو

فاز خونه ۸ فاز خونه
{۴۱,۹۵۹ پخش}
آسوده بخواب ۹ آسوده بخواب
{۳۳,۰۰۶ پخش}
جفت شیش ۱۰ جفت شیش
{۴۱,۱۳۳ پخش}
زندگی کو ۱۱ زندگی کو
{۳۴,۵۳۷ پخش}
حسش کن ۱۲ حسش کن
{۲۷,۹۹۳ پخش}
بعد زمستون ۱۳ بعد زمستون
{۳۷,۱۲۶ پخش}
تعادل ۱۴ تعادل
{۴۱,۰۷۳ پخش}
بگو چرا ۱۵ بگو چرا
{۴۳,۲۸۳ پخش}
صاحب (غیر رسمی) ۱۷ صاحب (غیر رسمی)
{۵۴,۶۴۴ پخش}
آقا کمک کن (ریمیکس) ۱۹ آقا کمک کن (ریمیکس)
{۴۰,۹۲۷ پخش}
جاده ی شمال (دمو) ۲۲ جاده ی شمال (دمو)
{۳۳,۰۰۶ پخش}
مرد من (دمو) ۲۳ مرد من (دمو)
{۴۷,۰۰۷ پخش}
منم یکی از اون ۱۱ تام ۲۵ منم یکی از اون ۱۱ تام
{۲۵۴,۱۹۸ پخش}
بیخیال ۲۸ بیخیال
{۳۱۷,۷۶۱ پخش}
تتلیتی (ریمیکس Unfaced) ۳۰ تتلیتی (ریمیکس Unfaced)
{۲۴,۲۰۰ پخش}
اریکه ایران و میلاد ۳۱ اریکه ایران و میلاد
{۸۰,۰۶۶ پخش}
من دلم پاکه ۳۶ من دلم پاکه
{۱۰۵,۵۸۲ پخش}
همه چیزم تویی ۳۷ همه چیزم تویی
( از رضا شیری) {۶۴,۹۴۷ پخش}
خونه خوبه ۳۹ خونه خوبه
{۴۲۶,۷۳۲ پخش}
سنه حیران ۴۳ سنه حیران
{۱۴۷,۶۴۴ پخش}
دختر تو پر ۴۴ دختر تو پر
{۲۴۲,۴۸۵ پخش}
یه چیزی بگو (با 2afm) ۴۷ یه چیزی بگو (با 2afm)
{۳۱۴,۵۰۲ پخش}
بدتر شد ۴۸ بدتر شد
{۷۸,۰۷۹ پخش}
تیتیش (با سعید پانتر) ۴۹ تیتیش (با سعید پانتر)
( از ساهارا) {۳۶,۴۸۹ پخش}
کمک کن ۵۰ کمک کن
{۱۶۱,۱۰۳ پخش}
قلبم (با حسین تهی) ۵۱ قلبم (با حسین تهی)
{۲۸,۵۶۰ پخش}
می دونم میدونی ۵۶ می دونم میدونی
{۱۸,۵۴۱ پخش}
شانس آخر (با تیغه) ۵۸ شانس آخر (با تیغه)
{۹,۰۹۰ پخش}
فقر (با امین دیپ) ۶۰ فقر (با امین دیپ)
{۹,۸۱۲ پخش}
من و تو (با پیمان) ۶۱ من و تو (با پیمان)
{۱۶,۹۰۷ پخش}
یه دیوونه ۶۲ یه دیوونه
( از کامرون کارتیو) {۵۶,۹۴۰ پخش}
حس معمولی ۶۳ حس معمولی
{۱۵۲,۱۵۹ پخش}
مغزه در رفته ۶۴ مغزه در رفته
{۵۱,۸۶۶ پخش}
صبح شده ۶۵ صبح شده
( از محسن باغی MB) {۱۲,۱۵۱ پخش}
زندگیمو واست می دم ۶۶ زندگیمو واست می دم
{۳۲,۲۵۰ پخش}
الو 2 ۶۸ الو 2
{۱۵۱,۳۵۱ پخش}
شب ۶۹ شب
{۵۱,۰۸۴ پخش}
چشای وحشی ۷۰ چشای وحشی
{۵۷,۴۵۶ پخش}
لالایی ۷۲ لالایی
{۶۸,۷۳۱ پخش}
میگی (با سعید اس جی) ۷۳ میگی (با سعید اس جی)
{۱۴,۵۸۵ پخش}
پیشش نمیشینم ۷۴ پیشش نمیشینم
{۴۵,۴۸۵ پخش}
بن بست ۷۶ بن بست
{۱۷,۷۲۴ پخش}
Stay With Me (با فریمن) ۷۷ Stay With Me (با فریمن)
{۱۹,۵۱۳ پخش}
چکاره ای ۷۹ چکاره ای
{۱۶,۶۴۹ پخش}
برو ۸۰ برو
{۱۷,۱۵۷ پخش}
منو داری ۸۲ منو داری
{۱۷,۶۳۸ پخش}
اگه راستشو بخوای ۸۳ اگه راستشو بخوای
{۳۷,۴۹۶ پخش}
دختر شیرازی ۸۴ دختر شیرازی
( از افشین) {۶۶,۱۴۲ پخش}
رفتی اما تو بدون... ۸۵ رفتی اما تو بدون...
{۱۵,۵۷۴ پخش}
بی معرفت ۸۶ بی معرفت
{۲۳,۷۳۶ پخش}
بنز قرمز ۸۷ بنز قرمز
{۱۶,۰۷۳ پخش}
پرستو ۸۹ پرستو
{۵۱,۸۳۲ پخش}
با یاد تو ۹۲ با یاد تو
{۴۰,۷۹۸ پخش}
برگرد (با Dynatonic) ۹۵ برگرد (با Dynatonic)
{۱۵,۰۱۵ پخش}
بی تو میترسم ۹۶ بی تو میترسم
{۲۴,۹۰۵ پخش}
الو ۹۷ الو
{۲۷,۴۶۸ پخش}
بگو بینم ندیدیش ۹۹ بگو بینم ندیدیش
{۵۵,۸۶۵ پخش}
یکی بهش زنگ بزنه ۱۰۰ یکی بهش زنگ بزنه
{۱۰۵,۰۹۲ پخش}
نه دروغه ۱۰۱ نه دروغه
{۱۶,۰۲۱ پخش}
دختر رشتی ۱۰۲ دختر رشتی
{۶۷,۰۸۰ پخش}
ماری جون ۱۰۳ ماری جون
{۲۹,۴۱۲ پخش}
فازه بد با همراهی تهی ۱۰۴ فازه بد با همراهی تهی
{۲۲,۰۱۶ پخش}
وای که چه حالیه (ندار) ۱۰۵ وای که چه حالیه (ندار)
{۱۰۱,۱۷۹ پخش}
ایران سبز ۱۰۶ ایران سبز
{۳۵,۵۴۳ پخش}
جیگیلی ۱۰۷ جیگیلی
{۱۳۹,۸۹۶ پخش}
قر کمر ۱۰۸ قر کمر
{۱۳,۰۲۰ پخش}
شانس آخر ۱۱۰ شانس آخر
{۸,۲۳۰ پخش}
باغ وحش ۱۱۱ باغ وحش
{۹,۰۳۰ پخش}
دیروز تا امروز ۱۱۲ دیروز تا امروز
{۹,۱۱۶ پخش}
هزار و یک شب ۱۱۳ هزار و یک شب
{۱۲,۴۷۸ پخش}
چشمام ندید ۱۱۴ چشمام ندید
{۹,۰۹۰ پخش}
من و تو ۱۱۵ من و تو
{۸,۸۷۵ پخش}
نمیخوامت ۱۱۶ نمیخوامت
{۱۰,۲۱۶ پخش}
خانوم خانوما ۱۱۷ خانوم خانوما
{۱۰,۴۲۳ پخش}
عروسک بی چشم ۱۱۸ عروسک بی چشم
{۸,۴۷۱ پخش}
ریتم شرقی ۱۱۹ ریتم شرقی
{۹,۳۶۵ پخش}
گربه صفت ۱۲۰ گربه صفت
{۲۱,۵۹۴ پخش}
چشمای گربه ۱۲۱ چشمای گربه
{۹,۳۳۹ پخش}
عشق نو ۱۲۲ عشق نو
{۱۰,۲۹۴ پخش}
برو از پیش من ۱۲۳ برو از پیش من
{۳۵,۳۰۳ پخش}
دلبر ۱۲۴ دلبر
{۳۰,۰۱۴ پخش}
پیشی ۱۲۵ پیشی
{۱۴,۱۴۷ پخش}
گیرمیدادی ۱۲۶ گیرمیدادی
{۱۴,۳۷۹ پخش}
غیر مستقیم ۱۲۷ غیر مستقیم
{۳۲,۷۸۳ پخش}
پیشی پیشی ۱۲۸ پیشی پیشی
{۲۴,۴۴۹ پخش}
گیر میدادی ۱۲۹ گیر میدادی
{۱۶,۶۲۳ پخش}
1001 شب ۱۳۱ 1001 شب
{۲۳,۸۹۰ پخش}
حالا که میخوای بری ۱۳۲ حالا که میخوای بری
{۳۶,۶۰۱ پخش}
بیا آشتی کن ۱۳۳ بیا آشتی کن
{۲۴,۴۵۸ پخش}
زنجیر ۱۳۴ زنجیر
{۳۲,۵۰۸ پخش}
برو از پیش من ۱۳۵ برو از پیش من
{۶۰,۶۹۰ پخش}
منو ببخش ۱۳۶ منو ببخش
{۷۰,۱۱۵ پخش}
بانوی آواز ۱۳۷ بانوی آواز
{۳۴,۱۴۲ پخش}
خدانگهدار ۱۳۸ خدانگهدار
{۴۶,۷۸۴ پخش}
آخرین شانس ۱۳۹ آخرین شانس
{۳۰,۱۵۱ پخش}
فریاد ما ۱۴۰ فریاد ما
{۲۲,۲۴۸ پخش}
نمی خوامت ۱۴۱ نمی خوامت
{۵۰,۳۲۷ پخش}
ریتم شرقی ۱۴۲ ریتم شرقی
{۴۶,۵۹۴ پخش}
چشمام ندید ۱۴۳ چشمام ندید
{۲۶,۵۷۴ پخش}
گربه ۱۴۴ گربه
{۲۵,۷۷۴ پخش}
قر و کمر ۱۴۵ قر و کمر
{۱۰۸,۰۸۴ پخش}
عشق نو ۱۴۶ عشق نو
{۳۰,۴۱۸ پخش}
واقعیت ۱۴۷ واقعیت
{۲۴,۰۹۷ پخش}
گربه نره ۱۴۸ گربه نره
{۳۷,۲۲۹ پخش}
چشمهای گربه ۱۴۹ چشمهای گربه
{۲۱,۴۰۵ پخش}
برو از پیش من ۱۵۰ برو از پیش من
{۱۸۶,۶۲۸ پخش}
باورم نمیشه ۱۵۱ باورم نمیشه
{۶۸,۲۳۲ پخش}
دانلود موزیک ویدیو انرژی هسته ای امیر تتلو
موزیک ویدیو انرژی هسته ای

2 هفته و 2 روز پیش
[۱۶,۶۲۳ views]
دانلود موزیک ویدیو صاحب امیر تتلو
موزیک ویدیو صاحب

1 ماه پیش
[۲,۹۲۴ views]
دانلود موزیک ویدیو صاحب (غیر رسمی) امیر تتلو
موزیک ویدیو صاحب (غیر رسمی)

1 ماه پیش
[۱,۷۴۵ views]
دانلود موزیک ویدیو با تو امیر تتلو
موزیک ویدیو با تو

1 سال و 1 ماه پیش
[۴۱,۲۶۲ views]
دانلود موزیک ویدیو بذار تو حال خودم باشم امیر تتلو
موزیک ویدیو بذار تو حال خودم باشم

1 سال و 4 ماه پیش
[۸۴,۲۱۱ views]
دانلود موزیک ویدیو اینو میدونم که میدونی امیر تتلو
موزیک ویدیو اینو میدونم که میدونی

2 سال و 11 ماه پیش
[۵,۷۳۶ views]
دانلود موزیک ویدیو نگفته بودی امیر تتلو
موزیک ویدیو نگفته بودی

2 سال و 10 ماه پیش
[۲۰,۵۷۹ views]
دانلود موزیک ویدیو الو 2 امیر تتلو
موزیک ویدیو الو 2

2 سال و 8 ماه پیش
[۳,۸۵۲ views]
دانلود موزیک ویدیو حس معمولی امیر تتلو
موزیک ویدیو حس معمولی

2 سال و 8 ماه پیش
[۲,۶۳۱ views]
دانلود موزیک ویدیو کی از پشت لباستو میبنده امیر تتلو
موزیک ویدیو کی از پشت لباستو میبنده

2 سال و 8 ماه پیش
[۳,۶۵۵ views]
دانلود موزیک ویدیو خونه خوبه امیر تتلو
موزیک ویدیو خونه خوبه

2 سال و 8 ماه پیش
[۳,۱۹۰ views]
دانلود موزیک ویدیو خوابم نمیبره امیر تتلو
موزیک ویدیو خوابم نمیبره

2 سال و 8 ماه پیش
[۱۲,۸۳۹ views]
دانلود موزیک ویدیو من دلم پاکه امیر تتلو
موزیک ویدیو من دلم پاکه

2 سال و 8 ماه پیش
[۳,۵۴۳ views]
دانلود موزیک ویدیو مغز در رفته امیر تتلو
موزیک ویدیو مغز در رفته

2 سال و 8 ماه پیش
[۶,۷۵۱ views]
دانلود موزیک ویدیو خونه خوبه امیر تتلو
موزیک ویدیو خونه خوبه

2 سال و 11 ماه پیش
[۱۹,۱۰۹ views]
دانلود موزیک ویدیو کی از پشت لباستو می بنده امیر تتلو
موزیک ویدیو کی از پشت لباستو می بنده

2 سال و 3 ماه پیش
[۱۹,۴۶۱ views]
دانلود موزیک ویدیو یه چیزی بگو (با 2afm) امیر تتلو
موزیک ویدیو یه چیزی بگو (با 2afm)

2 سال و 5 ماه پیش
[۲۴,۲۴۳ views]
دانلود موزیک ویدیو بدتر شد امیر تتلو
موزیک ویدیو بدتر شد

2 سال و 6 ماه پیش
[۴,۹۱۹ views]
دانلود موزیک ویدیو حس معمولی امیر تتلو
موزیک ویدیو حس معمولی

2 سال و 0 ماه پیش
[۶,۹۷۴ views]
دانلود موزیک ویدیو الو 2 امیر تتلو
موزیک ویدیو الو 2

3 سال و 1 ماه پیش
[۱۲,۲۹۸ views]
دانلود موزیک ویدیو یادت باشه امیر تتلو
موزیک ویدیو یادت باشه

1 سال و 2 ماه پیش
[۵,۶۱۵ views]
دانلود موزیک ویدیو با یاد تو امیر تتلو
موزیک ویدیو با یاد تو

2 سال و 0 ماه پیش
[۲,۷۹۵ views]
دانلود موزیک ویدیو اگه راستشو بخوای امیر تتلو
موزیک ویدیو اگه راستشو بخوای

2 سال و 0 ماه پیش
[۳,۶۰۳ views]
دانلود موزیک ویدیو شب امیر تتلو
موزیک ویدیو شب

3 سال و 5 ماه پیش
[۷,۴۸۲ views]
دانلود موزیک ویدیو لالایی امیر تتلو
موزیک ویدیو لالایی

3 سال و 1 ماه پیش
[۷,۸۰۰ views]
دانلود موزیک ویدیو اینو می دونم که می دونی امیر تتلو
موزیک ویدیو اینو می دونم که می دونی

2 سال و 11 ماه پیش
[۴,۲۳۹ views]
دانلود موزیک ویدیو اگه راستشو بخوای امیر تتلو
موزیک ویدیو اگه راستشو بخوای

4 سال و 4 ماه پیش
[۵,۴۰۰ views]
دانلود موزیک ویدیو با یاد تو امیر تتلو
موزیک ویدیو با یاد تو

2 سال و 6 ماه پیش
[۶,۸۳۷ views]
دانلود موزیک ویدیو بی تو میترسم امیر تتلو
موزیک ویدیو بی تو میترسم

2 سال و 7 ماه پیش
[۳,۶۴۶ views]
دانلود موزیک ویدیو خانوم خانوما امیر تتلو
موزیک ویدیو خانوم خانوما

1 سال و 3 ماه پیش
[۳,۴۵۷ views]
دانلود موزیک ویدیو برو از پیش من امیر تتلو
موزیک ویدیو برو از پیش من

2 سال و 8 ماه پیش
[۸,۹۰۱ views]
دانلود موزیک ویدیو برو از پیش من امیر تتلو
موزیک ویدیو برو از پیش من

12 ماه پیش
[۲,۶۲۳ views]
اسم های مشابه دیگر برای امیر تتلو :

امیرتتلو
أمیر تتلو
امیر تاتلو
امیر تاتالو
امیرتتالو
امیر حسین مقصودلو ( امیر تتلو ).
Amir Tataloo


This page was generated in 0.17 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393