آلبوم های امیر تتلو

دانلود آهنگ های جدید امیر تتلو

تو نمی فهمی ۲۰ تو نمی فهمی
{۸,۷۴۶ پخش}
مامان تو ۲۲ مامان تو
{۱,۷۲۸ پخش}
دوست ندارم ۲۳ دوست ندارم
{۶۶۲ پخش}
انرژی هسته ای ۲۵ انرژی هسته ای
{۴۸۱ پخش}
ممنوع ۲۶ ممنوع
{۲۷۵ پخش}
فاز خونه ۳۰ فاز خونه
{۴۲,۱۲۲ پخش}
آسوده بخواب ۳۱ آسوده بخواب
{۳۳,۰۸۴ پخش}
جفت شیش ۳۲ جفت شیش
{۴۱,۵۰۳ پخش}
زندگی کو ۳۳ زندگی کو
{۳۴,۶۳۲ پخش}
حسش کن ۳۴ حسش کن
{۲۸,۱۱۳ پخش}
بعد زمستون ۳۵ بعد زمستون
{۳۷,۲۰۳ پخش}
تعادل ۳۶ تعادل
{۴۱,۱۵۱ پخش}
بگو چرا ۳۷ بگو چرا
{۴۳,۳۳۵ پخش}
صاحب (غیر رسمی) ۳۹ صاحب (غیر رسمی)
{۵۴,۶۵۳ پخش}
آقا کمک کن (ریمیکس) ۴۱ آقا کمک کن (ریمیکس)
{۴۰,۹۹۶ پخش}
این منم ۴۴ این منم
( از امیر شهیار) {۱,۸۰۶ پخش}
جاده ی شمال (دمو) ۴۵ جاده ی شمال (دمو)
{۳۳,۰۷۵ پخش}
مرد من (دمو) ۴۶ مرد من (دمو)
{۴۷,۰۵۰ پخش}
منم یکی از اون ۱۱ تام ۴۸ منم یکی از اون ۱۱ تام
{۲۵۴,۳۱۹ پخش}
بیخیال ۵۱ بیخیال
{۳۱۷,۸۵۶ پخش}
تتلیتی (ریمیکس Unfaced) ۵۳ تتلیتی (ریمیکس Unfaced)
{۲۴,۲۸۶ پخش}
اریکه ایران و میلاد ۵۴ اریکه ایران و میلاد
{۸۰,۰۹۱ پخش}
من دلم پاکه ۵۹ من دلم پاکه
{۱۰۵,۶۱۶ پخش}
همه چیزم تویی ۶۰ همه چیزم تویی
( از رضا شیری) {۶۴,۹۹۸ پخش}
خونه خوبه ۶۲ خونه خوبه
{۴۲۶,۹۳۸ پخش}
سنه حیران ۶۶ سنه حیران
{۱۴۷,۷۱۳ پخش}
دختر تو پر ۶۷ دختر تو پر
{۲۴۲,۵۸۰ پخش}
یه چیزی بگو (با 2afm) ۷۰ یه چیزی بگو (با 2afm)
{۳۱۴,۷۳۴ پخش}
بدتر شد ۷۱ بدتر شد
{۷۸,۱۷۴ پخش}
تیتیش (با سعید پانتر) ۷۲ تیتیش (با سعید پانتر)
( از ساهارا) {۳۶,۷۳۰ پخش}
کمک کن ۷۳ کمک کن
{۱۶۱,۱۶۴ پخش}
قلبم (با حسین تهی) ۷۴ قلبم (با حسین تهی)
{۲۸,۵۷۷ پخش}
می دونم میدونی ۷۹ می دونم میدونی
{۱۸,۵۶۷ پخش}
شانس آخر (با تیغه) ۸۱ شانس آخر (با تیغه)
{۹,۱۱۶ پخش}
فقر (با امین دیپ) ۸۳ فقر (با امین دیپ)
{۹,۸۳۸ پخش}
من و تو (با پیمان) ۸۴ من و تو (با پیمان)
{۱۶,۹۸۵ پخش}
یه دیوونه ۸۵ یه دیوونه
( از کامرون کارتیو) {۵۶,۹۷۵ پخش}
حس معمولی ۸۶ حس معمولی
{۱۵۲,۲۲۸ پخش}
مغزه در رفته ۸۷ مغزه در رفته
{۵۲,۰۳۰ پخش}
صبح شده ۸۸ صبح شده
( از محسن باغی MB) {۱۲,۱۶۹ پخش}
زندگیمو واست می دم ۸۹ زندگیمو واست می دم
{۳۲,۲۷۵ پخش}
الو 2 ۹۱ الو 2
{۱۵۱,۴۵۴ پخش}
شب ۹۲ شب
{۵۱,۱۱۸ پخش}
چشای وحشی ۹۳ چشای وحشی
{۵۷,۴۹۱ پخش}
لالایی ۹۵ لالایی
{۶۸,۷۶۵ پخش}
میگی (با سعید اس جی) ۹۶ میگی (با سعید اس جی)
{۱۴,۶۵۴ پخش}
پیشش نمیشینم ۹۷ پیشش نمیشینم
{۴۵,۵۹۷ پخش}
بن بست ۹۹ بن بست
{۱۷,۸۰۲ پخش}
Stay With Me (با فریمن) ۱۰۰ Stay With Me (با فریمن)
{۱۹,۵۴۷ پخش}
چکاره ای ۱۰۲ چکاره ای
{۱۶,۶۷۵ پخش}
برو ۱۰۳ برو
{۱۷,۲۰۸ پخش}
منو داری ۱۰۵ منو داری
{۱۷,۶۹۰ پخش}
اگه راستشو بخوای ۱۰۶ اگه راستشو بخوای
{۳۷,۵۲۱ پخش}
دختر شیرازی ۱۰۷ دختر شیرازی
( از افشین) {۶۶,۳۶۶ پخش}
رفتی اما تو بدون... ۱۰۸ رفتی اما تو بدون...
{۱۵,۶۷۷ پخش}
بی معرفت ۱۰۹ بی معرفت
{۲۳,۸۰۴ پخش}
بنز قرمز ۱۱۰ بنز قرمز
{۱۶,۱۴۲ پخش}
وقتی که بارون میگیره ۱۱۱ وقتی که بارون میگیره
{۳۱,۸۴۵ پخش}
پرستو ۱۱۲ پرستو
{۵۱,۹۰۹ پخش}
با یاد تو ۱۱۵ با یاد تو
{۴۰,۸۳۲ پخش}
برگرد (با Dynatonic) ۱۱۸ برگرد (با Dynatonic)
{۱۵,۰۸۴ پخش}
بی تو میترسم ۱۱۹ بی تو میترسم
{۲۴,۹۵۷ پخش}
الو ۱۲۰ الو
{۲۷,۵۳۷ پخش}
بگو بینم ندیدیش ۱۲۲ بگو بینم ندیدیش
{۵۶,۰۰۳ پخش}
یکی بهش زنگ بزنه ۱۲۳ یکی بهش زنگ بزنه
{۱۰۵,۳۶۷ پخش}
نه دروغه ۱۲۴ نه دروغه
{۱۶,۰۴۷ پخش}
دختر رشتی ۱۲۵ دختر رشتی
{۶۷,۱۹۱ پخش}
ماری جون ۱۲۶ ماری جون
{۲۹,۴۵۵ پخش}
فازه بد با همراهی تهی ۱۲۷ فازه بد با همراهی تهی
{۲۲,۰۵۰ پخش}
وای که چه حالیه (ندار) ۱۲۸ وای که چه حالیه (ندار)
{۱۰۱,۳۷۶ پخش}
ایران سبز ۱۲۹ ایران سبز
{۳۵,۷۴۱ پخش}
جیگیلی ۱۳۰ جیگیلی
{۱۴۰,۰۴۲ پخش}
قر کمر ۱۳۱ قر کمر
{۱۳,۰۷۲ پخش}
شانس آخر ۱۳۳ شانس آخر
{۸,۲۵۶ پخش}
باغ وحش ۱۳۴ باغ وحش
{۹,۰۴۷ پخش}
دیروز تا امروز ۱۳۵ دیروز تا امروز
{۹,۱۴۱ پخش}
هزار و یک شب ۱۳۶ هزار و یک شب
{۱۲,۵۵۶ پخش}
چشمام ندید ۱۳۷ چشمام ندید
{۹,۱۵۹ پخش}
من و تو ۱۳۸ من و تو
{۸,۸۹۲ پخش}
نمیخوامت ۱۳۹ نمیخوامت
{۱۰,۲۲۵ پخش}
خانوم خانوما ۱۴۰ خانوم خانوما
{۱۰,۴۷۴ پخش}
عروسک بی چشم ۱۴۱ عروسک بی چشم
{۸,۵۰۵ پخش}
ریتم شرقی ۱۴۲ ریتم شرقی
{۹,۳۹۱ پخش}
گربه صفت ۱۴۳ گربه صفت
{۲۱,۷۳۲ پخش}
چشمای گربه ۱۴۴ چشمای گربه
{۹,۳۶۵ پخش}
عشق نو ۱۴۵ عشق نو
{۱۰,۳۲۰ پخش}
برو از پیش من ۱۴۶ برو از پیش من
{۳۵,۳۲۰ پخش}
دلبر ۱۴۷ دلبر
{۳۰,۱۶۰ پخش}
پیشی ۱۴۸ پیشی
{۱۴,۱۷۲ پخش}
گیرمیدادی ۱۴۹ گیرمیدادی
{۱۴,۳۸۷ پخش}
غیر مستقیم ۱۵۰ غیر مستقیم
{۳۲,۸۶۹ پخش}
پیشی پیشی ۱۵۱ پیشی پیشی
{۲۴,۴۷۵ پخش}
گیر میدادی ۱۵۲ گیر میدادی
{۱۶,۶۴۹ پخش}
1001 شب ۱۵۴ 1001 شب
{۲۳,۹۱۶ پخش}
حالا که میخوای بری ۱۵۵ حالا که میخوای بری
{۳۶,۶۷۹ پخش}
بیا آشتی کن ۱۵۶ بیا آشتی کن
{۲۴,۴۶۷ پخش}
زنجیر ۱۵۷ زنجیر
{۳۲,۵۵۱ پخش}
برو از پیش من ۱۵۸ برو از پیش من
{۶۰,۷۱۶ پخش}
منو ببخش ۱۵۹ منو ببخش
{۷۰,۱۹۳ پخش}
بانوی آواز ۱۶۰ بانوی آواز
{۳۴,۱۷۶ پخش}
خدانگهدار ۱۶۱ خدانگهدار
{۴۶,۸۱۸ پخش}
آخرین شانس ۱۶۲ آخرین شانس
{۳۰,۱۷۷ پخش}
فریاد ما ۱۶۳ فریاد ما
{۲۲,۲۷۴ پخش}
نمی خوامت ۱۶۴ نمی خوامت
{۵۰,۳۷۰ پخش}
ریتم شرقی ۱۶۵ ریتم شرقی
{۴۶,۶۱۲ پخش}
چشمام ندید ۱۶۶ چشمام ندید
{۲۶,۶۲۵ پخش}
گربه ۱۶۷ گربه
{۲۵,۸۱۷ پخش}
قر و کمر ۱۶۸ قر و کمر
{۱۰۸,۱۲۷ پخش}
عشق نو ۱۶۹ عشق نو
{۳۰,۴۴۴ پخش}
واقعیت ۱۷۰ واقعیت
{۲۴,۱۴۰ پخش}
گربه نره ۱۷۱ گربه نره
{۳۷,۲۷۲ پخش}
چشمهای گربه ۱۷۲ چشمهای گربه
{۲۱,۴۴۸ پخش}
برو از پیش من ۱۷۳ برو از پیش من
{۱۸۶,۷۵۷ پخش}
باورم نمیشه ۱۷۴ باورم نمیشه
{۶۸,۳۰۹ پخش}
دانلود موزیک ویدیو شهدا امیر تتلو
موزیک ویدیو شهدا

1 سال و 3 ماه پیش
[۵,۹۵۱ views]
دانلود موزیک ویدیو انرژی هسته ای امیر تتلو
موزیک ویدیو انرژی هسته ای

1 سال و 5 ماه پیش
[۱۹,۹۸۶ views]
دانلود موزیک ویدیو ممنوع امیر تتلو
موزیک ویدیو ممنوع

11 ماه پیش
[۰ views]
دانلود موزیک ویدیو صاحب امیر تتلو
موزیک ویدیو صاحب

1 سال و 6 ماه پیش
[۳,۳۱۱ views]
دانلود موزیک ویدیو صاحب (غیر رسمی) امیر تتلو
موزیک ویدیو صاحب (غیر رسمی)

1 سال و 6 ماه پیش
[۱,۹۶۹ views]
دانلود موزیک ویدیو تو تو دید من نیستی امیر تتلو
موزیک ویدیو تو تو دید من نیستی

2 سال و 1 ماه پیش
[۱۰,۸۶۱ views]
دانلود موزیک ویدیو با تو امیر تتلو
موزیک ویدیو با تو

2 سال و 6 ماه پیش
[۴۱,۷۸۷ views]
دانلود موزیک ویدیو منم یکی از اون ۱۱ تام امیر تتلو
موزیک ویدیو منم یکی از اون ۱۱ تام

2 سال و 3 ماه پیش
[۳۹,۰۸۷ views]
دانلود موزیک ویدیو بذار تو حال خودم باشم امیر تتلو
موزیک ویدیو بذار تو حال خودم باشم

2 سال و 9 ماه پیش
[۸۵,۲۱۷ views]
دانلود موزیک ویدیو اینو میدونم که میدونی امیر تتلو
موزیک ویدیو اینو میدونم که میدونی

3 سال و 4 ماه پیش
[۵,۹۶۸ views]
دانلود موزیک ویدیو نگفته بودی امیر تتلو
موزیک ویدیو نگفته بودی

3 سال و 3 ماه پیش
[۲۱,۱۶۴ views]
دانلود موزیک ویدیو الو 2 امیر تتلو
موزیک ویدیو الو 2

3 سال و 1 ماه پیش
[۴,۱۱۰ views]
دانلود موزیک ویدیو حس معمولی امیر تتلو
موزیک ویدیو حس معمولی

3 سال و 1 ماه پیش
[۲,۸۵۵ views]
دانلود موزیک ویدیو کی از پشت لباستو میبنده امیر تتلو
موزیک ویدیو کی از پشت لباستو میبنده

3 سال و 1 ماه پیش
[۳,۸۴۴ views]
دانلود موزیک ویدیو خونه خوبه امیر تتلو
موزیک ویدیو خونه خوبه

3 سال و 1 ماه پیش
[۳,۳۸۸ views]
دانلود موزیک ویدیو خوابم نمیبره امیر تتلو
موزیک ویدیو خوابم نمیبره

3 سال و 1 ماه پیش
[۱۳,۲۷۸ views]
دانلود موزیک ویدیو من دلم پاکه امیر تتلو
موزیک ویدیو من دلم پاکه

3 سال و 1 ماه پیش
[۳,۸۰۱ views]
دانلود موزیک ویدیو مغز در رفته امیر تتلو
موزیک ویدیو مغز در رفته

3 سال و 1 ماه پیش
[۷,۲۷۵ views]
دانلود موزیک ویدیو خونه خوبه امیر تتلو
موزیک ویدیو خونه خوبه

3 سال و 4 ماه پیش
[۱۹,۴۹۶ views]
دانلود موزیک ویدیو کی از پشت لباستو می بنده امیر تتلو
موزیک ویدیو کی از پشت لباستو می بنده

3 سال و 8 ماه پیش
[۱۹,۸۰۵ views]
دانلود موزیک ویدیو یه چیزی بگو (با 2afm) امیر تتلو
موزیک ویدیو یه چیزی بگو (با 2afm)

3 سال و 10 ماه پیش
[۲۴,۹۴۰ views]
دانلود موزیک ویدیو بدتر شد امیر تتلو
موزیک ویدیو بدتر شد

3 سال و 11 ماه پیش
[۵,۱۲۵ views]
دانلود موزیک ویدیو کمک کن امیر تتلو
موزیک ویدیو کمک کن

1 سال و 2 ماه پیش
[۲۳۲ views]
دانلود موزیک ویدیو حس معمولی امیر تتلو
موزیک ویدیو حس معمولی

3 سال و 5 ماه پیش
[۷,۱۷۲ views]
دانلود موزیک ویدیو الو 2 امیر تتلو
موزیک ویدیو الو 2

4 سال و 6 ماه پیش
[۱۲,۵۷۳ views]
دانلود موزیک ویدیو یادت باشه امیر تتلو
موزیک ویدیو یادت باشه

2 سال و 7 ماه پیش
[۵,۷۹۶ views]
دانلود موزیک ویدیو با یاد تو امیر تتلو
موزیک ویدیو با یاد تو

3 سال و 5 ماه پیش
[۳,۰۷۸ views]
دانلود موزیک ویدیو اگه راستشو بخوای امیر تتلو
موزیک ویدیو اگه راستشو بخوای

3 سال و 5 ماه پیش
[۳,۸۹۵ views]
دانلود موزیک ویدیو شب امیر تتلو
موزیک ویدیو شب

4 سال و 10 ماه پیش
[۷,۹۸۹ views]
دانلود موزیک ویدیو لالایی امیر تتلو
موزیک ویدیو لالایی

4 سال و 6 ماه پیش
[۸,۰۴۹ views]
دانلود موزیک ویدیو اینو می دونم که می دونی امیر تتلو
موزیک ویدیو اینو می دونم که می دونی

3 سال و 4 ماه پیش
[۴,۳۶۸ views]
دانلود موزیک ویدیو اگه راستشو بخوای امیر تتلو
موزیک ویدیو اگه راستشو بخوای

5 سال و 9 ماه پیش
[۵,۵۷۲ views]
دانلود موزیک ویدیو با یاد تو امیر تتلو
موزیک ویدیو با یاد تو

3 سال و 11 ماه پیش
[۷,۱۶۳ views]
دانلود موزیک ویدیو بی تو میترسم امیر تتلو
موزیک ویدیو بی تو میترسم

3 سال و 0 ماه پیش
[۳,۸۷۸ views]
دانلود موزیک ویدیو خانوم خانوما امیر تتلو
موزیک ویدیو خانوم خانوما

2 سال و 8 ماه پیش
[۳,۶۸۰ views]
دانلود موزیک ویدیو برو از پیش من امیر تتلو
موزیک ویدیو برو از پیش من

3 سال و 1 ماه پیش
[۹,۱۷۶ views]
دانلود موزیک ویدیو برو از پیش من امیر تتلو
موزیک ویدیو برو از پیش من

2 سال و 5 ماه پیش
[۲,۸۲۰ views]
اسم های مشابه دیگر برای امیر تتلو :

امیرتتلو
أمیر تتلو
امیر تاتلو
امیر تاتالو
امیرتتالو
امیر حسین مقصودلو ( امیر تتلو ).
Amir Tataloo


This page was generated in 0.23 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393