آلبوم های امیر تتلو

دانلود آهنگ های جدید امیر تتلو

فاز خونه ۲ فاز خونه
{۴۱,۹۵۹ پخش}
آسوده بخواب ۳ آسوده بخواب
{۳۳,۰۰۶ پخش}
جفت شیش ۴ جفت شیش
{۴۱,۱۳۳ پخش}
زندگی کو ۵ زندگی کو
{۳۴,۵۳۷ پخش}
حسش کن ۶ حسش کن
{۲۷,۹۹۳ پخش}
بعد زمستون ۷ بعد زمستون
{۳۷,۱۲۶ پخش}
تعادل ۸ تعادل
{۴۱,۰۷۳ پخش}
بگو چرا ۹ بگو چرا
{۴۳,۲۷۵ پخش}
صاحب ۱۱ صاحب
{۵۴,۶۴۴ پخش}
آقا کمک کن (ریمیکس) ۱۳ آقا کمک کن (ریمیکس)
{۴۰,۹۲۷ پخش}
جاده ی شمال (دمو) ۱۶ جاده ی شمال (دمو)
{۳۳,۰۰۶ پخش}
مرد من (دمو) ۱۷ مرد من (دمو)
{۴۷,۰۰۷ پخش}
منم یکی از اون ۱۱ تام ۱۹ منم یکی از اون ۱۱ تام
{۲۵۴,۱۹۸ پخش}
بیخیال ۲۲ بیخیال
{۳۱۷,۷۶۱ پخش}
تتلیتی (ریمیکس Unfaced) ۲۴ تتلیتی (ریمیکس Unfaced)
{۲۴,۲۰۰ پخش}
اریکه ایران و میلاد ۲۵ اریکه ایران و میلاد
{۸۰,۰۶۶ پخش}
من دلم پاکه ۳۰ من دلم پاکه
{۱۰۵,۵۸۲ پخش}
همه چیزم تویی ۳۱ همه چیزم تویی
( از رضا شیری) {۶۴,۹۴۷ پخش}
خونه خوبه ۳۳ خونه خوبه
{۴۲۶,۷۳۲ پخش}
سنه حیران ۳۷ سنه حیران
{۱۴۷,۶۴۴ پخش}
دختر تو پر ۳۸ دختر تو پر
{۲۴۲,۴۸۵ پخش}
یه چیزی بگو (با 2afm) ۴۱ یه چیزی بگو (با 2afm)
{۳۱۴,۵۰۲ پخش}
بدتر شد ۴۲ بدتر شد
{۷۸,۰۷۹ پخش}
تیتیش (با سعید پانتر) ۴۳ تیتیش (با سعید پانتر)
( از ساهارا) {۳۶,۴۸۹ پخش}
کمک کن ۴۴ کمک کن
{۱۶۱,۱۰۳ پخش}
قلبم (با حسین تهی) ۴۵ قلبم (با حسین تهی)
{۲۸,۵۶۰ پخش}
می دونم میدونی ۵۰ می دونم میدونی
{۱۸,۵۴۱ پخش}
شانس آخر (با تیغه) ۵۲ شانس آخر (با تیغه)
{۹,۰۹۰ پخش}
فقر (با امین دیپ) ۵۴ فقر (با امین دیپ)
{۹,۸۰۴ پخش}
من و تو (با پیمان) ۵۵ من و تو (با پیمان)
{۱۶,۹۰۷ پخش}
یه دیوونه ۵۶ یه دیوونه
( از کامرون کارتیو) {۵۶,۹۴۰ پخش}
حس معمولی ۵۷ حس معمولی
{۱۵۲,۱۵۹ پخش}
مغزه در رفته ۵۸ مغزه در رفته
{۵۱,۸۶۶ پخش}
صبح شده ۵۹ صبح شده
( از محسن باغی MB) {۱۲,۱۵۱ پخش}
زندگیمو واست می دم ۶۰ زندگیمو واست می دم
{۳۲,۲۵۰ پخش}
الو 2 ۶۲ الو 2
{۱۵۱,۳۵۱ پخش}
شب ۶۳ شب
{۵۱,۰۸۴ پخش}
چشای وحشی ۶۴ چشای وحشی
{۵۷,۴۵۶ پخش}
لالایی ۶۶ لالایی
{۶۸,۷۳۱ پخش}
میگی (با سعید اس جی) ۶۷ میگی (با سعید اس جی)
{۱۴,۵۸۵ پخش}
پیشش نمیشینم ۶۸ پیشش نمیشینم
{۴۵,۴۸۵ پخش}
بن بست ۷۰ بن بست
{۱۷,۷۲۴ پخش}
Stay With Me (با فریمن) ۷۱ Stay With Me (با فریمن)
{۱۹,۵۱۳ پخش}
چکاره ای ۷۳ چکاره ای
{۱۶,۶۴۱ پخش}
برو ۷۴ برو
{۱۷,۱۵۷ پخش}
منو داری ۷۶ منو داری
{۱۷,۶۳۸ پخش}
اگه راستشو بخوای ۷۷ اگه راستشو بخوای
{۳۷,۴۹۶ پخش}
دختر شیرازی ۷۸ دختر شیرازی
( از افشین) {۶۶,۱۴۲ پخش}
رفتی اما تو بدون... ۷۹ رفتی اما تو بدون...
{۱۵,۵۷۴ پخش}
بی معرفت ۸۰ بی معرفت
{۲۳,۷۳۶ پخش}
بنز قرمز ۸۱ بنز قرمز
{۱۶,۰۷۳ پخش}
پرستو ۸۳ پرستو
{۵۱,۸۳۲ پخش}
با یاد تو ۸۶ با یاد تو
{۴۰,۷۹۸ پخش}
برگرد (با Dynatonic) ۸۹ برگرد (با Dynatonic)
{۱۵,۰۱۵ پخش}
بی تو میترسم ۹۰ بی تو میترسم
{۲۴,۹۰۵ پخش}
الو ۹۱ الو
{۲۷,۴۶۸ پخش}
بگو بینم ندیدیش ۹۳ بگو بینم ندیدیش
{۵۵,۸۶۵ پخش}
یکی بهش زنگ بزنه ۹۴ یکی بهش زنگ بزنه
{۱۰۵,۰۹۲ پخش}
نه دروغه ۹۵ نه دروغه
{۱۶,۰۲۱ پخش}
دختر رشتی ۹۶ دختر رشتی
{۶۷,۰۸۰ پخش}
ماری جون ۹۷ ماری جون
{۲۹,۴۱۲ پخش}
وای که چه حالیه (ندار) ۹۹ وای که چه حالیه (ندار)
{۱۰۱,۱۷۹ پخش}
ایران سبز ۱۰۰ ایران سبز
{۳۵,۵۴۳ پخش}
جیگیلی ۱۰۱ جیگیلی
{۱۳۹,۸۹۶ پخش}
قر کمر ۱۰۲ قر کمر
{۱۳,۰۲۰ پخش}
شانس آخر ۱۰۴ شانس آخر
{۸,۲۳۰ پخش}
باغ وحش ۱۰۵ باغ وحش
{۹,۰۳۰ پخش}
دیروز تا امروز ۱۰۶ دیروز تا امروز
{۹,۱۱۶ پخش}
هزار و یک شب ۱۰۷ هزار و یک شب
{۱۲,۴۷۸ پخش}
چشمام ندید ۱۰۸ چشمام ندید
{۹,۰۸۱ پخش}
من و تو ۱۰۹ من و تو
{۸,۸۷۵ پخش}
نمیخوامت ۱۱۰ نمیخوامت
{۱۰,۲۱۶ پخش}
خانوم خانوما ۱۱۱ خانوم خانوما
{۱۰,۴۲۳ پخش}
عروسک بی چشم ۱۱۲ عروسک بی چشم
{۸,۴۷۱ پخش}
ریتم شرقی ۱۱۳ ریتم شرقی
{۹,۳۶۵ پخش}
گربه صفت ۱۱۴ گربه صفت
{۲۱,۵۹۴ پخش}
چشمای گربه ۱۱۵ چشمای گربه
{۹,۳۳۹ پخش}
عشق نو ۱۱۶ عشق نو
{۱۰,۲۹۴ پخش}
برو از پیش من ۱۱۷ برو از پیش من
{۳۵,۳۰۳ پخش}
دلبر ۱۱۸ دلبر
{۳۰,۰۱۴ پخش}
پیشی ۱۱۹ پیشی
{۱۴,۱۴۷ پخش}
گیرمیدادی ۱۲۰ گیرمیدادی
{۱۴,۳۷۹ پخش}
غیر مستقیم ۱۲۱ غیر مستقیم
{۳۲,۷۸۳ پخش}
پیشی پیشی ۱۲۲ پیشی پیشی
{۲۴,۴۴۹ پخش}
گیر میدادی ۱۲۳ گیر میدادی
{۱۶,۶۲۳ پخش}
1001 شب ۱۲۵ 1001 شب
{۲۳,۸۹۰ پخش}
حالا که میخوای بری ۱۲۶ حالا که میخوای بری
{۳۶,۶۰۱ پخش}
بیا آشتی کن ۱۲۷ بیا آشتی کن
{۲۴,۴۵۸ پخش}
زنجیر ۱۲۸ زنجیر
{۳۲,۵۰۸ پخش}
برو از پیش من ۱۲۹ برو از پیش من
{۶۰,۶۹۰ پخش}
منو ببخش ۱۳۰ منو ببخش
{۷۰,۱۱۵ پخش}
بانوی آواز ۱۳۱ بانوی آواز
{۳۴,۱۴۲ پخش}
خدانگهدار ۱۳۲ خدانگهدار
{۴۶,۷۸۴ پخش}
آخرین شانس ۱۳۳ آخرین شانس
{۳۰,۱۵۱ پخش}
فریاد ما ۱۳۴ فریاد ما
{۲۲,۲۴۸ پخش}
نمی خوامت ۱۳۵ نمی خوامت
{۵۰,۳۲۷ پخش}
ریتم شرقی ۱۳۶ ریتم شرقی
{۴۶,۵۹۴ پخش}
چشمام ندید ۱۳۷ چشمام ندید
{۲۶,۵۷۴ پخش}
گربه ۱۳۸ گربه
{۲۵,۷۷۴ پخش}
قر و کمر ۱۳۹ قر و کمر
{۱۰۸,۰۸۴ پخش}
عشق نو ۱۴۰ عشق نو
{۳۰,۴۱۸ پخش}
واقعیت ۱۴۱ واقعیت
{۲۴,۰۹۷ پخش}
گربه نره ۱۴۲ گربه نره
{۳۷,۲۲۹ پخش}
چشمهای گربه ۱۴۳ چشمهای گربه
{۲۱,۴۰۵ پخش}
برو از پیش من ۱۴۴ برو از پیش من
{۱۸۶,۶۲۸ پخش}
باورم نمیشه ۱۴۵ باورم نمیشه
{۶۸,۲۳۲ پخش}
دانلود موزیک ویدیو با تو امیر تتلو
موزیک ویدیو با تو

11 ماه پیش
[۴۰,۶۲۶ views]
دانلود موزیک ویدیو بذار تو حال خودم باشم امیر تتلو
موزیک ویدیو بذار تو حال خودم باشم

1 سال و 2 ماه پیش
[۸۳,۴۶۳ views]
دانلود موزیک ویدیو اینو میدونم که میدونی امیر تتلو
موزیک ویدیو اینو میدونم که میدونی

2 سال و 9 ماه پیش
[۵,۵۲۱ views]
دانلود موزیک ویدیو نگفته بودی امیر تتلو
موزیک ویدیو نگفته بودی

2 سال و 8 ماه پیش
[۲۰,۲۶۱ views]
دانلود موزیک ویدیو الو 2 امیر تتلو
موزیک ویدیو الو 2

2 سال و 6 ماه پیش
[۳,۶۰۳ views]
دانلود موزیک ویدیو حس معمولی امیر تتلو
موزیک ویدیو حس معمولی

2 سال و 6 ماه پیش
[۲,۴۵۱ views]
دانلود موزیک ویدیو کی از پشت لباستو میبنده امیر تتلو
موزیک ویدیو کی از پشت لباستو میبنده

2 سال و 6 ماه پیش
[۳,۳۶۲ views]
دانلود موزیک ویدیو خونه خوبه امیر تتلو
موزیک ویدیو خونه خوبه

2 سال و 6 ماه پیش
[۲,۸۷۲ views]
دانلود موزیک ویدیو خوابم نمیبره امیر تتلو
موزیک ویدیو خوابم نمیبره

2 سال و 6 ماه پیش
[۱۲,۵۳۰ views]
دانلود موزیک ویدیو من دلم پاکه امیر تتلو
موزیک ویدیو من دلم پاکه

2 سال و 6 ماه پیش
[۳,۲۹۳ views]
دانلود موزیک ویدیو مغز در رفته امیر تتلو
موزیک ویدیو مغز در رفته

2 سال و 6 ماه پیش
[۶,۲۶۰ views]
دانلود موزیک ویدیو خونه خوبه امیر تتلو
موزیک ویدیو خونه خوبه

2 سال و 9 ماه پیش
[۱۸,۷۶۵ views]
دانلود موزیک ویدیو کی از پشت لباستو می بنده امیر تتلو
موزیک ویدیو کی از پشت لباستو می بنده

2 سال و 1 ماه پیش
[۱۹,۲۰۳ views]
دانلود موزیک ویدیو یه چیزی بگو (با 2afm) امیر تتلو
موزیک ویدیو یه چیزی بگو (با 2afm)

2 سال و 3 ماه پیش
[۲۳,۷۳۶ views]
دانلود موزیک ویدیو بدتر شد امیر تتلو
موزیک ویدیو بدتر شد

2 سال و 4 ماه پیش
[۴,۶۹۵ views]
دانلود موزیک ویدیو حس معمولی امیر تتلو
موزیک ویدیو حس معمولی

2 سال و 10 ماه پیش
[۶,۷۵۹ views]
دانلود موزیک ویدیو الو 2 امیر تتلو
موزیک ویدیو الو 2

3 سال و 11 ماه پیش
[۱۲,۱۱۷ views]
دانلود موزیک ویدیو یادت باشه امیر تتلو
موزیک ویدیو یادت باشه

1 سال و 0 ماه پیش
[۵,۴۱۸ views]
دانلود موزیک ویدیو با یاد تو امیر تتلو
موزیک ویدیو با یاد تو

2 سال و 10 ماه پیش
[۲,۵۰۲ views]
دانلود موزیک ویدیو اگه راستشو بخوای امیر تتلو
موزیک ویدیو اگه راستشو بخوای

2 سال و 10 ماه پیش
[۳,۲۳۳ views]
دانلود موزیک ویدیو شب امیر تتلو
موزیک ویدیو شب

3 سال و 3 ماه پیش
[۷,۱۶۳ views]
دانلود موزیک ویدیو لالایی امیر تتلو
موزیک ویدیو لالایی

3 سال و 11 ماه پیش
[۷,۴۳۰ views]
دانلود موزیک ویدیو اینو می دونم که می دونی امیر تتلو
موزیک ویدیو اینو می دونم که می دونی

2 سال و 9 ماه پیش
[۳,۹۸۱ views]
دانلود موزیک ویدیو اگه راستشو بخوای امیر تتلو
موزیک ویدیو اگه راستشو بخوای

4 سال و 2 ماه پیش
[۵,۲۱۱ views]
دانلود موزیک ویدیو با یاد تو امیر تتلو
موزیک ویدیو با یاد تو

2 سال و 4 ماه پیش
[۶,۶۳۹ views]
دانلود موزیک ویدیو بی تو میترسم امیر تتلو
موزیک ویدیو بی تو میترسم

2 سال و 5 ماه پیش
[۳,۲۵۰ views]
دانلود موزیک ویدیو خانوم خانوما امیر تتلو
موزیک ویدیو خانوم خانوما

1 سال و 1 ماه پیش
[۳,۲۴۲ views]
دانلود موزیک ویدیو برو از پیش من امیر تتلو
موزیک ویدیو برو از پیش من

2 سال و 6 ماه پیش
[۸,۶۹۴ views]
دانلود موزیک ویدیو برو از پیش من امیر تتلو
موزیک ویدیو برو از پیش من

10 ماه پیش
[۲,۳۵۶ views]
اسم های مشابه دیگر برای امیر تتلو :

امیرتتلو
أمیر تتلو
امیر تاتلو
امیر تاتالو
امیرتتالو
امیر حسین مقصودلو ( امیر تتلو ).
Amir Tataloo


This page was generated in 0.17 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393