آلبوم های پویا بیاتی

دانلود آهنگ های جدید پویا بیاتی

توی قلب منی ۳ توی قلب منی
{۲۳۲ پخش}
یه نفر ۴ یه نفر
{۲۳,۵۱۲ پخش}
نگران توام ۵ نگران توام
{۲۱,۶۹۷ پخش}
عطر بهشت ۶ عطر بهشت
{۱۷,۴۴۰ پخش}
مروارید ۷ مروارید
{۱۴,۱۱۲ پخش}
باد صبا ۸ باد صبا
{۲۰,۲۲۷ پخش}
این روزها ۹ این روزها
{۱۳,۶۴۸ پخش}
منو دریاب ۱۰ منو دریاب
{۲۵,۰۶۰ پخش}
هوا بارونه امشب ۱۱ هوا بارونه امشب
{۳,۳۷۹ پخش}
همت ۱۲ همت
{۲۳,۹۳۳ پخش}
گل پونه ها ۱۳ گل پونه ها
{۱۹,۶۷۶ پخش}
فکر من نباش ۱۴ فکر من نباش
{۲۳,۵۸۱ پخش}
راز ۱۵ راز
{۸,۲۷۳ پخش}
عاشقانه ۱۶ عاشقانه
{۸,۱۲۷ پخش}
نگو عشق ۱۷ نگو عشق
{۴۹,۴۶۷ پخش}
یه حالی دارم ۱۸ یه حالی دارم
{۲۳,۵۵۵ پخش}
رویا ۱۹ رویا
{۵۱,۴۷۱ پخش}
فالگیر ۲۰ فالگیر
{۱۳,۷۶۸ پخش}
جبران ۲۱ جبران
{۱۵,۱۸۷ پخش}
به جرم جدایی ۲۲ به جرم جدایی
{۱۷,۴۴۰ پخش}
بماند ۲۳ بماند
{۱۶,۸۳۰ پخش}
اینجاشو ننویس ۲۴ اینجاشو ننویس
{۱۶,۴۰۸ پخش}
پروانه ای که سوخت ۲۵ پروانه ای که سوخت
{۱۸,۷۰۵ پخش}
دقیقه نود ۲۶ دقیقه نود
{۳۴,۳۵۷ پخش}
این عادلانه نیست ۲۷ این عادلانه نیست
{۳۱,۲۷۸ پخش}
جای تو خالی ۲۸ جای تو خالی
{۳۶,۳۶۰ پخش}
دمو آلبوم بگو سیب ۲۹ دمو آلبوم بگو سیب
{۱,۵۳۰ پخش}
تو دوستش داری ۳۰ تو دوستش داری
{۶۶,۳۸۳ پخش}
برو خوشبخت بشی ۳۱ برو خوشبخت بشی
{۱۹,۶۲۵ پخش}
آغلاما ۳۲ آغلاما
{۵,۷۱۰ پخش}
تکلیف عشق ۳۳ تکلیف عشق
{۱۲,۲۴۶ پخش}
سکوت کهنه ۳۴ سکوت کهنه
{۱۰,۴۴۰ پخش}
حواسم بهت است ۳۵ حواسم بهت است
{۷,۹۸۰ پخش}
دلم روشنه ۳۶ دلم روشنه
{۷,۹۷۲ پخش}
گمت کردم ۳۷ گمت کردم
{۸,۵۱۴ پخش}
قرار بود ۳۸ قرار بود
{۶,۳۸۹ پخش}
سیب و یاس ۳۹ سیب و یاس
{۶,۳۶۴ پخش}
نون و گریه ۴۰ نون و گریه
{۵,۹۳۴ پخش}
تا ته دنیا ۴۱ تا ته دنیا
{۱۸,۲۹۲ پخش}
چوب عاشقیمو خوردم ۴۲ چوب عاشقیمو خوردم
{۴,۹۰۲ پخش}
عشق مهربون دیروز ۴۳ عشق مهربون دیروز
{۴,۲۹۱ پخش}
مرد احساساتی ۴۴ مرد احساساتی
{۱,۵۸۲ پخش}
اعتراف ۴۵ اعتراف
{۳,۸۰۱ پخش}
فرشته شو ۴۶ فرشته شو
{۱,۵۷۳ پخش}
بارون ۴۷ بارون
{۱۰,۱۶۵ پخش}
نقطه سر خط ۴۸ نقطه سر خط
{۶,۳۴۶ پخش}
درکم کن ۴۹ درکم کن
{۱۶,۸۹۰ پخش}
یک دقیقه سکوت ۵۱ یک دقیقه سکوت
{۷,۵۲۵ پخش}
اگر گریه بذاره ۵۲ اگر گریه بذاره
{۱۸,۶۲۷ پخش}
من، خط فاصله ی تو ۵۳ من، خط فاصله ی تو
{۱۰,۵۶۰ پخش}
میم مقدس ۵۴ میم مقدس
{۵,۰۳۱ پخش}
لالمونی ۵۵ لالمونی
{۵,۱۴۲ پخش}
اردی جهنم ۵۶ اردی جهنم
{۸,۷۹۷ پخش}
گریه میکنم ۵۷ گریه میکنم
{۳۷,۵۵۶ پخش}
بازنده ۵۸ بازنده
{۸۸,۲۷۹ پخش}
تفنگ راستکی ۵۹ تفنگ راستکی
{۵,۴۸۶ پخش}
اسم های مشابه دیگر برای پویا بیاتی :

بویا بیاتی
بویابیاتی
پویا بیات
پویا براتی
پویا بیاتی.
Pouya Bayati


This page was generated in 0.22 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393