آلبوم های ولی

دانلود آهنگ های جدید ولی

پنجشر برویم ۲ پنجشر برویم
{۴,۸۶۷ پخش}
دختر همسایه بالا ۳ دختر همسایه بالا
{۲۱,۲۵۰ پخش}
بیا تو عاشقم باش ۴ بیا تو عاشقم باش
{۳۷,۶۹۳ پخش}
زمانه ۵ زمانه
{۲۴,۳۲۹ پخش}
امان امان ۶ امان امان
{۷۷,۴۷۷ پخش}
همه چی تمومی ۷ همه چی تمومی
{۸۰,۱۲۶ پخش}
Let's Dance ۸ Let's Dance
{۲۲۷,۳۴۱ پخش}
وطنم ۹ وطنم
{۲۱,۸۷۸ پخش}
با تو با تو ۱۰ با تو با تو
{۲۵,۰۶۹ پخش}
نگار جان ۱۱ نگار جان
{۶۹,۷۸۹ پخش}
آتیش به دلم ۱۲ آتیش به دلم
{۱۴,۰۷۸ پخش}
دنیا ۱۳ دنیا
{۱۵,۷۱۲ پخش}
پشتو اتانی ۱۴ پشتو اتانی
{۱۰,۱۲۲ پخش}
یار من ۱۵ یار من
{۱,۹۵۲ پخش}
دختر صحرا ۱۶ دختر صحرا
{۳۳,۰۳۲ پخش}
دلبر ۱۷ دلبر
{۱۸,۰۴۲ پخش}
دانلود موزیک ویدیو حس خوبی دارم ولی
موزیک ویدیو حس خوبی دارم

5 روز و 10 ساعت پیش
[۲,۴۱۶ views]
دانلود موزیک ویدیو پنجشر برویم ولی
موزیک ویدیو پنجشر برویم

6 ماه پیش
[۳,۸۰۹ views]
دانلود موزیک ویدیو بیا تو عاشقم باش ولی
موزیک ویدیو بیا تو عاشقم باش

12 ماه پیش
[۲۶,۵۳۱ views]
دانلود موزیک ویدیو زمانه ولی
موزیک ویدیو زمانه

1 سال و 3 ماه پیش
[۳,۶۴۶ views]
دانلود موزیک ویدیو امان امان ولی
موزیک ویدیو امان امان

1 سال و 6 ماه پیش
[۳۹,۴۴۸ views]
دانلود موزیک ویدیو همه چی تمومی ولی
موزیک ویدیو همه چی تمومی

2 سال و 8 ماه پیش
[۶,۶۹۰ views]
دانلود موزیک ویدیو Let's Dance ولی
موزیک ویدیو Let's Dance

2 سال و 2 ماه پیش
[۱۰,۱۹۱ views]
دانلود موزیک ویدیو وطنم ولی
موزیک ویدیو وطنم

2 سال و 0 ماه پیش
[۱,۸۶۶ views]
دانلود موزیک ویدیو با تو با تو ولی
موزیک ویدیو با تو با تو

3 سال و 9 ماه پیش
[۲,۵۸۸ views]
دانلود موزیک ویدیو نگار جان ولی
موزیک ویدیو نگار جان

3 سال و 0 ماه پیش
[۳,۹۷۳ views]
دانلود موزیک ویدیو باتو (رمیکس) ولی
موزیک ویدیو باتو (رمیکس)

2 سال و 2 ماه پیش
[۹۸۹ views]
دانلود موزیک ویدیو دنیا ولی
موزیک ویدیو دنیا

2 سال و 2 ماه پیش
[۸۳۴ views]
دانلود موزیک ویدیو یار من ولی
موزیک ویدیو یار من

2 سال و 2 ماه پیش
[۶۷۹ views]
دانلود موزیک ویدیو آتیش به دلم ولی
موزیک ویدیو آتیش به دلم

2 سال و 2 ماه پیش
[۶۹۶ views]
دانلود موزیک ویدیو دختر افغان ولی
موزیک ویدیو دختر افغان

2 سال و 2 ماه پیش
[۱,۲۲۱ views]
دانلود موزیک ویدیو ستاره ولی
موزیک ویدیو ستاره

2 سال و 2 ماه پیش
[۶۰۲ views]
دانلود موزیک ویدیو دختر صحرا ولی
موزیک ویدیو دختر صحرا

2 سال و 2 ماه پیش
[۱,۱۱۸ views]
دانلود موزیک ویدیو دلبر ولی
موزیک ویدیو دلبر

2 سال و 2 ماه پیش
[۹۱۱ views]
دانلود موزیک ویدیو میخوام تو رو ببینم ولی
موزیک ویدیو میخوام تو رو ببینم

3 سال و 8 ماه پیش
[۱,۳۹۳ views]
دانلود موزیک ویدیو Atan Pashto Version ولی
موزیک ویدیو Atan Pashto Version

2 سال و 2 ماه پیش
[۹۸۹ views]
دانلود موزیک ویدیو باتو باتو ولی
موزیک ویدیو باتو باتو

3 سال و 8 ماه پیش
[۴,۰۵۰ views]
دانلود موزیک ویدیو آتیش به دلم ولی
موزیک ویدیو آتیش به دلم

4 سال و 10 ماه پیش
[۱,۶۷۷ views]
دانلود موزیک ویدیو دنیا ولی
موزیک ویدیو دنیا

4 سال و 10 ماه پیش
[۲,۷۹۵ views]
دانلود موزیک ویدیو پشتو اتانی ولی
موزیک ویدیو پشتو اتانی

4 سال و 10 ماه پیش
[۳,۵۰۰ views]
دانلود موزیک ویدیو یار من ولی
موزیک ویدیو یار من

4 سال و 10 ماه پیش
[۱,۲۲۱ views]
دانلود موزیک ویدیو دختر صحرا ولی
موزیک ویدیو دختر صحرا

4 سال و 0 ماه پیش
[۵,۸۷۳ views]
دانلود موزیک ویدیو دلبر ولی
موزیک ویدیو دلبر

5 سال و 9 ماه پیش
[۲,۷۶۹ views]
دانلود موزیک ویدیو ستاره ولی
موزیک ویدیو ستاره

4 سال و 10 ماه پیش
[۸۸۵ views]
دانلود موزیک ویدیو خانومی ولی
موزیک ویدیو خانومی

4 سال و 10 ماه پیش
[۵,۰۱۳ views]
دانلود موزیک ویدیو دروغ نگو ولی
موزیک ویدیو دروغ نگو

4 سال و 10 ماه پیش
[۱,۰۰۶ views]
دانلود موزیک ویدیو حالا بچش ولی
موزیک ویدیو حالا بچش

4 سال و 10 ماه پیش
[۹۳۷ views]
دانلود موزیک ویدیو دلبر مهربان ولی
موزیک ویدیو دلبر مهربان

3 سال و 8 ماه پیش
[۱,۴۱۹ views]
دانلود موزیک ویدیو بیا تو ولی
موزیک ویدیو بیا تو

1 سال و 1 ماه پیش
[۶,۹۵۷ views]
دانلود موزیک ویدیو خواب ولی
موزیک ویدیو خواب

4 سال و 10 ماه پیش
[۱,۱۹۵ views]
دانلود موزیک ویدیو همه کارات دروغکی ولی
موزیک ویدیو همه کارات دروغکی

3 سال و 8 ماه پیش
[۶۷۹ views]
دانلود موزیک ویدیو دختر افغان ولی
موزیک ویدیو دختر افغان

4 سال و 10 ماه پیش
[۴,۱۰۲ views]
اسم های مشابه دیگر برای ولی :

والی
ولی حجازی ( ولی ).
Valy


This page was generated in 0.09 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393