آلبوم های ولی

دانلود آهنگ های جدید ولی

حس خوبی دارم ۵ حس خوبی دارم
{۲۲۳ پخش}
پنجشر برویم ۶ پنجشر برویم
{۴,۹۷۹ پخش}
دختر همسایه بالا ۷ دختر همسایه بالا
{۲۱,۳۲۸ پخش}
بیا تو عاشقم باش ۸ بیا تو عاشقم باش
{۳۷,۹۰۸ پخش}
زمانه ۹ زمانه
{۲۴,۳۷۲ پخش}
امان امان ۱۰ امان امان
{۷۸,۰۲۷ پخش}
همه چی تمومی ۱۱ همه چی تمومی
{۸۰,۲۶۳ پخش}
Let's Dance ۱۲ Let's Dance
{۲۲۸,۶۳۱ پخش}
وطنم ۱۳ وطنم
{۲۱,۹۳۸ پخش}
با تو با تو ۱۴ با تو با تو
{۲۵,۰۸۶ پخش}
نگار جان ۱۵ نگار جان
{۶۹,۹۰۰ پخش}
آتیش به دلم ۱۶ آتیش به دلم
{۱۴,۱۴۷ پخش}
دنیا ۱۷ دنیا
{۱۵,۷۷۲ پخش}
پشتو اتانی ۱۸ پشتو اتانی
{۱۰,۳۱۱ پخش}
یار من ۱۹ یار من
{۲,۰۱۲ پخش}
دختر صحرا ۲۰ دختر صحرا
{۳۳,۱۷۰ پخش}
دلبر ۲۱ دلبر
{۱۸,۱۲۰ پخش}
دانلود موزیک ویدیو خاطره ها ولی
موزیک ویدیو خاطره ها

7 ماه پیش
[۰ views]
دانلود موزیک ویدیو بهاره ولی
موزیک ویدیو بهاره

11 ماه پیش
[۰ views]
دانلود موزیک ویدیو دوست دارم ولی
موزیک ویدیو دوست دارم

2 سال و 3 ماه پیش
[۳,۹۲۱ views]
دانلود موزیک ویدیو حس خوبی دارم ولی
موزیک ویدیو حس خوبی دارم

2 سال و 7 ماه پیش
[۵,۲۸۹ views]
دانلود موزیک ویدیو پنجشر برویم ولی
موزیک ویدیو پنجشر برویم

2 سال و 0 ماه پیش
[۴,۲۳۹ views]
دانلود موزیک ویدیو دختر همسایه بالا ولی
موزیک ویدیو دختر همسایه بالا

3 سال و 2 ماه پیش
[۱۰,۸۴۴ views]
دانلود موزیک ویدیو بیا تو عاشقم باش ولی
موزیک ویدیو بیا تو عاشقم باش

3 سال و 6 ماه پیش
[۲۶,۷۲۸ views]
دانلود موزیک ویدیو زمانه ولی
موزیک ویدیو زمانه

3 سال و 9 ماه پیش
[۳,۷۵۸ views]
دانلود موزیک ویدیو امان امان ولی
موزیک ویدیو امان امان

3 سال و 0 ماه پیش
[۳۹,۹۹۸ views]
دانلود موزیک ویدیو همه چی تمومی ولی
موزیک ویدیو همه چی تمومی

4 سال و 2 ماه پیش
[۶,۹۱۴ views]
دانلود موزیک ویدیو Let's Dance ولی
موزیک ویدیو Let's Dance

4 سال و 8 ماه پیش
[۱۱,۵۵۸ views]
دانلود موزیک ویدیو وطنم ولی
موزیک ویدیو وطنم

4 سال و 6 ماه پیش
[۱,۹۸۶ views]
دانلود موزیک ویدیو با تو با تو ولی
موزیک ویدیو با تو با تو

5 سال و 3 ماه پیش
[۲,۸۰۳ views]
دانلود موزیک ویدیو نگار جان ولی
موزیک ویدیو نگار جان

5 سال و 6 ماه پیش
[۴,۳۱۷ views]
دانلود موزیک ویدیو باتو (رمیکس) ولی
موزیک ویدیو باتو (رمیکس)

4 سال و 8 ماه پیش
[۱,۰۸۳ views]
دانلود موزیک ویدیو دنیا ولی
موزیک ویدیو دنیا

4 سال و 8 ماه پیش
[۹۵۴ views]
دانلود موزیک ویدیو یار من ولی
موزیک ویدیو یار من

4 سال و 8 ماه پیش
[۷۹۱ views]
دانلود موزیک ویدیو آتیش به دلم ولی
موزیک ویدیو آتیش به دلم

4 سال و 8 ماه پیش
[۸۲۵ views]
دانلود موزیک ویدیو دختر افغان ولی
موزیک ویدیو دختر افغان

4 سال و 8 ماه پیش
[۱,۴۷۰ views]
دانلود موزیک ویدیو ستاره ولی
موزیک ویدیو ستاره

4 سال و 8 ماه پیش
[۸۶۸ views]
دانلود موزیک ویدیو دختر صحرا ولی
موزیک ویدیو دختر صحرا

4 سال و 8 ماه پیش
[۱,۴۰۱ views]
دانلود موزیک ویدیو دلبر ولی
موزیک ویدیو دلبر

4 سال و 8 ماه پیش
[۱,۰۷۵ views]
دانلود موزیک ویدیو میخوام تو رو ببینم ولی
موزیک ویدیو میخوام تو رو ببینم

5 سال و 2 ماه پیش
[۱,۷۹۷ views]
دانلود موزیک ویدیو Atan Pashto Version ولی
موزیک ویدیو Atan Pashto Version

4 سال و 8 ماه پیش
[۱,۲۳۸ views]
دانلود موزیک ویدیو باتو باتو ولی
موزیک ویدیو باتو باتو

5 سال و 2 ماه پیش
[۴,۳۸۶ views]
دانلود موزیک ویدیو آتیش به دلم ولی
موزیک ویدیو آتیش به دلم

6 سال و 4 ماه پیش
[۱,۸۷۴ views]
دانلود موزیک ویدیو دنیا ولی
موزیک ویدیو دنیا

6 سال و 4 ماه پیش
[۳,۱۵۶ views]
دانلود موزیک ویدیو پشتو اتانی ولی
موزیک ویدیو پشتو اتانی

6 سال و 4 ماه پیش
[۴,۱۷۱ views]
دانلود موزیک ویدیو یار من ولی
موزیک ویدیو یار من

6 سال و 4 ماه پیش
[۱,۲۹۸ views]
دانلود موزیک ویدیو دختر صحرا ولی
موزیک ویدیو دختر صحرا

6 سال و 6 ماه پیش
[۶,۱۷۴ views]
دانلود موزیک ویدیو دلبر ولی
موزیک ویدیو دلبر

7 سال و 3 ماه پیش
[۳,۱۲۱ views]
دانلود موزیک ویدیو ستاره ولی
موزیک ویدیو ستاره

6 سال و 4 ماه پیش
[۱,۱۲۶ views]
دانلود موزیک ویدیو خانومی ولی
موزیک ویدیو خانومی

6 سال و 4 ماه پیش
[۵,۷۶۲ views]
دانلود موزیک ویدیو دروغ نگو ولی
موزیک ویدیو دروغ نگو

6 سال و 4 ماه پیش
[۱,۳۵۰ views]
دانلود موزیک ویدیو حالا بچش ولی
موزیک ویدیو حالا بچش

6 سال و 4 ماه پیش
[۱,۰۴۰ views]
دانلود موزیک ویدیو دلبر مهربان ولی
موزیک ویدیو دلبر مهربان

5 سال و 2 ماه پیش
[۱,۵۸۲ views]
دانلود موزیک ویدیو بیا تو ولی
موزیک ویدیو بیا تو

3 سال و 7 ماه پیش
[۷,۲۴۱ views]
دانلود موزیک ویدیو خواب ولی
موزیک ویدیو خواب

6 سال و 4 ماه پیش
[۱,۳۹۳ views]
دانلود موزیک ویدیو همه کارات دروغکی ولی
موزیک ویدیو همه کارات دروغکی

5 سال و 2 ماه پیش
[۷۴۸ views]
دانلود موزیک ویدیو دختر افغان ولی
موزیک ویدیو دختر افغان

6 سال و 4 ماه پیش
[۵,۴۱۸ views]
اسم های مشابه دیگر برای ولی :

والی
ولی حجازی ( ولی ).
Valy


This page was generated in 0.13 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393