آلبوم های ولی

دانلود آهنگ های جدید ولی

پنجشر برویم ۱ پنجشر برویم
{۴,۸۶۷ پخش}
دختر همسایه بالا ۲ دختر همسایه بالا
{۲۱,۲۵۰ پخش}
بیا تو عاشقم باش ۳ بیا تو عاشقم باش
{۳۷,۶۹۳ پخش}
زمانه ۴ زمانه
{۲۴,۳۲۹ پخش}
امان امان ۵ امان امان
{۷۷,۴۷۷ پخش}
همه چی تمومی ۶ همه چی تمومی
{۸۰,۱۱۷ پخش}
Let's Dance ۷ Let's Dance
{۲۲۷,۳۴۱ پخش}
وطنم ۸ وطنم
{۲۱,۸۷۸ پخش}
با تو با تو ۹ با تو با تو
{۲۵,۰۶۹ پخش}
نگار جان ۱۰ نگار جان
{۶۹,۷۸۹ پخش}
آتیش به دلم ۱۱ آتیش به دلم
{۱۴,۰۷۸ پخش}
دنیا ۱۲ دنیا
{۱۵,۷۱۲ پخش}
پشتو اتانی ۱۳ پشتو اتانی
{۱۰,۱۲۲ پخش}
یار من ۱۴ یار من
{۱,۹۵۲ پخش}
دختر صحرا ۱۵ دختر صحرا
{۳۳,۰۳۲ پخش}
دلبر ۱۶ دلبر
{۱۸,۰۴۲ پخش}
دانلود موزیک ویدیو پنجشر برویم ولی
موزیک ویدیو پنجشر برویم

5 ماه پیش
[۳,۶۳۷ views]
دانلود موزیک ویدیو بیا تو عاشقم باش ولی
موزیک ویدیو بیا تو عاشقم باش

11 ماه پیش
[۲۶,۴۶۲ views]
دانلود موزیک ویدیو زمانه ولی
موزیک ویدیو زمانه

1 سال و 2 ماه پیش
[۳,۵۸۶ views]
دانلود موزیک ویدیو امان امان ولی
موزیک ویدیو امان امان

1 سال و 5 ماه پیش
[۳۹,۲۱۶ views]
دانلود موزیک ویدیو همه چی تمومی ولی
موزیک ویدیو همه چی تمومی

2 سال و 7 ماه پیش
[۶,۵۸۷ views]
دانلود موزیک ویدیو Let's Dance ولی
موزیک ویدیو Let's Dance

2 سال و 1 ماه پیش
[۹,۷۵۲ views]
دانلود موزیک ویدیو وطنم ولی
موزیک ویدیو وطنم

2 سال و 11 ماه پیش
[۱,۷۲۸ views]
دانلود موزیک ویدیو با تو با تو ولی
موزیک ویدیو با تو با تو

3 سال و 8 ماه پیش
[۲,۵۱۱ views]
دانلود موزیک ویدیو نگار جان ولی
موزیک ویدیو نگار جان

3 سال و 11 ماه پیش
[۳,۸۷۰ views]
دانلود موزیک ویدیو باتو (رمیکس) ولی
موزیک ویدیو باتو (رمیکس)

2 سال و 1 ماه پیش
[۹۱۱ views]
دانلود موزیک ویدیو دنیا ولی
موزیک ویدیو دنیا

2 سال و 1 ماه پیش
[۷۵۶ views]
دانلود موزیک ویدیو یار من ولی
موزیک ویدیو یار من

2 سال و 1 ماه پیش
[۶۱۰ views]
دانلود موزیک ویدیو آتیش به دلم ولی
موزیک ویدیو آتیش به دلم

2 سال و 1 ماه پیش
[۶۷۰ views]
دانلود موزیک ویدیو دختر افغان ولی
موزیک ویدیو دختر افغان

2 سال و 1 ماه پیش
[۱,۰۹۲ views]
دانلود موزیک ویدیو ستاره ولی
موزیک ویدیو ستاره

2 سال و 1 ماه پیش
[۵۵۰ views]
دانلود موزیک ویدیو دختر صحرا ولی
موزیک ویدیو دختر صحرا

2 سال و 1 ماه پیش
[۹۸۰ views]
دانلود موزیک ویدیو دلبر ولی
موزیک ویدیو دلبر

2 سال و 1 ماه پیش
[۸۰۸ views]
دانلود موزیک ویدیو میخوام تو رو ببینم ولی
موزیک ویدیو میخوام تو رو ببینم

3 سال و 7 ماه پیش
[۱,۳۵۰ views]
دانلود موزیک ویدیو Atan Pashto Version ولی
موزیک ویدیو Atan Pashto Version

2 سال و 1 ماه پیش
[۹۰۳ views]
دانلود موزیک ویدیو باتو باتو ولی
موزیک ویدیو باتو باتو

3 سال و 7 ماه پیش
[۳,۹۹۹ views]
دانلود موزیک ویدیو آتیش به دلم ولی
موزیک ویدیو آتیش به دلم

4 سال و 9 ماه پیش
[۱,۶۶۸ views]
دانلود موزیک ویدیو دنیا ولی
موزیک ویدیو دنیا

4 سال و 9 ماه پیش
[۲,۷۲۶ views]
دانلود موزیک ویدیو پشتو اتانی ولی
موزیک ویدیو پشتو اتانی

4 سال و 9 ماه پیش
[۳,۴۱۴ views]
دانلود موزیک ویدیو یار من ولی
موزیک ویدیو یار من

4 سال و 9 ماه پیش
[۱,۱۸۶ views]
دانلود موزیک ویدیو دختر صحرا ولی
موزیک ویدیو دختر صحرا

4 سال و 11 ماه پیش
[۵,۸۱۳ views]
دانلود موزیک ویدیو دلبر ولی
موزیک ویدیو دلبر

5 سال و 8 ماه پیش
[۲,۷۳۴ views]
دانلود موزیک ویدیو ستاره ولی
موزیک ویدیو ستاره

4 سال و 9 ماه پیش
[۸۶۸ views]
دانلود موزیک ویدیو خانومی ولی
موزیک ویدیو خانومی

4 سال و 9 ماه پیش
[۴,۷۳۸ views]
دانلود موزیک ویدیو دروغ نگو ولی
موزیک ویدیو دروغ نگو

4 سال و 9 ماه پیش
[۱,۰۰۶ views]
دانلود موزیک ویدیو حالا بچش ولی
موزیک ویدیو حالا بچش

4 سال و 9 ماه پیش
[۸۷۷ views]
دانلود موزیک ویدیو دلبر مهربان ولی
موزیک ویدیو دلبر مهربان

3 سال و 7 ماه پیش
[۱,۴۱۰ views]
دانلود موزیک ویدیو بیا تو ولی
موزیک ویدیو بیا تو

12 ماه پیش
[۶,۹۴۰ views]
دانلود موزیک ویدیو خواب ولی
موزیک ویدیو خواب

4 سال و 9 ماه پیش
[۱,۱۹۵ views]
دانلود موزیک ویدیو همه کارات دروغکی ولی
موزیک ویدیو همه کارات دروغکی

3 سال و 7 ماه پیش
[۶۴۵ views]
دانلود موزیک ویدیو دختر افغان ولی
موزیک ویدیو دختر افغان

4 سال و 9 ماه پیش
[۳,۹۸۱ views]
اسم های مشابه دیگر برای ولی :

والی
ولی حجازی ( ولی ).
Valy


This page was generated in 0.14 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393