آلبوم های ولی

دانلود آهنگ های جدید ولی

پنجشر برویم ۲ پنجشر برویم
{۴,۸۶۷ پخش}
دختر همسایه بالا ۳ دختر همسایه بالا
{۲۱,۲۵۰ پخش}
بیا تو عاشقم باش ۴ بیا تو عاشقم باش
{۳۷,۷۰۲ پخش}
زمانه ۵ زمانه
{۲۴,۳۲۹ پخش}
امان امان ۶ امان امان
{۷۷,۴۷۷ پخش}
همه چی تمومی ۷ همه چی تمومی
{۸۰,۱۲۶ پخش}
Let's Dance ۸ Let's Dance
{۲۲۷,۳۴۱ پخش}
وطنم ۹ وطنم
{۲۱,۸۷۸ پخش}
با تو با تو ۱۰ با تو با تو
{۲۵,۰۶۹ پخش}
نگار جان ۱۱ نگار جان
{۶۹,۷۸۹ پخش}
آتیش به دلم ۱۲ آتیش به دلم
{۱۴,۰۷۸ پخش}
دنیا ۱۳ دنیا
{۱۵,۷۱۲ پخش}
پشتو اتانی ۱۴ پشتو اتانی
{۱۰,۱۲۲ پخش}
یار من ۱۵ یار من
{۱,۹۵۲ پخش}
دختر صحرا ۱۶ دختر صحرا
{۳۳,۰۳۲ پخش}
دلبر ۱۷ دلبر
{۱۸,۰۴۲ پخش}
دانلود موزیک ویدیو حس خوبی دارم ولی
موزیک ویدیو حس خوبی دارم

2 ماه پیش
[۴,۸۴۱ views]
دانلود موزیک ویدیو پنجشر برویم ولی
موزیک ویدیو پنجشر برویم

7 ماه پیش
[۳,۹۲۱ views]
دانلود موزیک ویدیو بیا تو عاشقم باش ولی
موزیک ویدیو بیا تو عاشقم باش

1 سال و 1 ماه پیش
[۲۶,۵۹۱ views]
دانلود موزیک ویدیو زمانه ولی
موزیک ویدیو زمانه

1 سال و 4 ماه پیش
[۳,۷۰۶ views]
دانلود موزیک ویدیو امان امان ولی
موزیک ویدیو امان امان

1 سال و 7 ماه پیش
[۳۹,۶۲۸ views]
دانلود موزیک ویدیو همه چی تمومی ولی
موزیک ویدیو همه چی تمومی

2 سال و 9 ماه پیش
[۶,۷۶۸ views]
دانلود موزیک ویدیو Let's Dance ولی
موزیک ویدیو Let's Dance

2 سال و 3 ماه پیش
[۱۰,۶۲۱ views]
دانلود موزیک ویدیو وطنم ولی
موزیک ویدیو وطنم

2 سال و 1 ماه پیش
[۱,۹۰۰ views]
دانلود موزیک ویدیو با تو با تو ولی
موزیک ویدیو با تو با تو

3 سال و 10 ماه پیش
[۲,۶۱۴ views]
دانلود موزیک ویدیو نگار جان ولی
موزیک ویدیو نگار جان

3 سال و 1 ماه پیش
[۴,۰۲۴ views]
دانلود موزیک ویدیو باتو (رمیکس) ولی
موزیک ویدیو باتو (رمیکس)

2 سال و 3 ماه پیش
[۱,۰۴۹ views]
دانلود موزیک ویدیو دنیا ولی
موزیک ویدیو دنیا

2 سال و 3 ماه پیش
[۸۶۰ views]
دانلود موزیک ویدیو یار من ولی
موزیک ویدیو یار من

2 سال و 3 ماه پیش
[۷۱۳ views]
دانلود موزیک ویدیو آتیش به دلم ولی
موزیک ویدیو آتیش به دلم

2 سال و 3 ماه پیش
[۷۵۶ views]
دانلود موزیک ویدیو دختر افغان ولی
موزیک ویدیو دختر افغان

2 سال و 3 ماه پیش
[۱,۲۶۴ views]
دانلود موزیک ویدیو ستاره ولی
موزیک ویدیو ستاره

2 سال و 3 ماه پیش
[۷۳۱ views]
دانلود موزیک ویدیو دختر صحرا ولی
موزیک ویدیو دختر صحرا

2 سال و 3 ماه پیش
[۱,۱۶۹ views]
دانلود موزیک ویدیو دلبر ولی
موزیک ویدیو دلبر

2 سال و 3 ماه پیش
[۹۶۳ views]
دانلود موزیک ویدیو میخوام تو رو ببینم ولی
موزیک ویدیو میخوام تو رو ببینم

3 سال و 9 ماه پیش
[۱,۴۴۴ views]
دانلود موزیک ویدیو Atan Pashto Version ولی
موزیک ویدیو Atan Pashto Version

2 سال و 3 ماه پیش
[۱,۰۰۶ views]
دانلود موزیک ویدیو باتو باتو ولی
موزیک ویدیو باتو باتو

3 سال و 9 ماه پیش
[۴,۱۴۵ views]
دانلود موزیک ویدیو آتیش به دلم ولی
موزیک ویدیو آتیش به دلم

4 سال و 11 ماه پیش
[۱,۷۲۸ views]
دانلود موزیک ویدیو دنیا ولی
موزیک ویدیو دنیا

4 سال و 11 ماه پیش
[۲,۸۳۸ views]
دانلود موزیک ویدیو پشتو اتانی ولی
موزیک ویدیو پشتو اتانی

4 سال و 11 ماه پیش
[۳,۶۵۵ views]
دانلود موزیک ویدیو یار من ولی
موزیک ویدیو یار من

4 سال و 11 ماه پیش
[۱,۲۶۴ views]
دانلود موزیک ویدیو دختر صحرا ولی
موزیک ویدیو دختر صحرا

4 سال و 1 ماه پیش
[۵,۹۸۵ views]
دانلود موزیک ویدیو دلبر ولی
موزیک ویدیو دلبر

5 سال و 10 ماه پیش
[۲,۸۸۱ views]
دانلود موزیک ویدیو ستاره ولی
موزیک ویدیو ستاره

4 سال و 11 ماه پیش
[۹۴۶ views]
دانلود موزیک ویدیو خانومی ولی
موزیک ویدیو خانومی

4 سال و 11 ماه پیش
[۵,۲۴۶ views]
دانلود موزیک ویدیو دروغ نگو ولی
موزیک ویدیو دروغ نگو

4 سال و 11 ماه پیش
[۱,۰۵۷ views]
دانلود موزیک ویدیو حالا بچش ولی
موزیک ویدیو حالا بچش

4 سال و 11 ماه پیش
[۹۷۱ views]
دانلود موزیک ویدیو دلبر مهربان ولی
موزیک ویدیو دلبر مهربان

3 سال و 9 ماه پیش
[۱,۴۷۰ views]
دانلود موزیک ویدیو بیا تو ولی
موزیک ویدیو بیا تو

1 سال و 2 ماه پیش
[۶,۹۸۳ views]
دانلود موزیک ویدیو خواب ولی
موزیک ویدیو خواب

4 سال و 11 ماه پیش
[۱,۲۱۲ views]
دانلود موزیک ویدیو همه کارات دروغکی ولی
موزیک ویدیو همه کارات دروغکی

3 سال و 9 ماه پیش
[۷۱۳ views]
دانلود موزیک ویدیو دختر افغان ولی
موزیک ویدیو دختر افغان

4 سال و 11 ماه پیش
[۴,۲۱۴ views]
اسم های مشابه دیگر برای ولی :

والی
ولی حجازی ( ولی ).
Valy


This page was generated in 0.08 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393