آلبوم های ولی

دانلود آهنگ های جدید ولی

حس خوبی دارم ۲ حس خوبی دارم
{۲۲۳ پخش}
پنجشر برویم ۳ پنجشر برویم
{۴,۹۷۹ پخش}
دختر همسایه بالا ۴ دختر همسایه بالا
{۲۱,۳۲۸ پخش}
بیا تو عاشقم باش ۵ بیا تو عاشقم باش
{۳۷,۹۰۸ پخش}
زمانه ۶ زمانه
{۲۴,۳۷۲ پخش}
امان امان ۷ امان امان
{۷۸,۰۲۷ پخش}
همه چی تمومی ۸ همه چی تمومی
{۸۰,۲۶۳ پخش}
Let's Dance ۹ Let's Dance
{۲۲۸,۶۳۱ پخش}
وطنم ۱۰ وطنم
{۲۱,۹۳۸ پخش}
با تو با تو ۱۱ با تو با تو
{۲۵,۰۸۶ پخش}
نگار جان ۱۲ نگار جان
{۶۹,۹۰۰ پخش}
آتیش به دلم ۱۳ آتیش به دلم
{۱۴,۱۴۷ پخش}
دنیا ۱۴ دنیا
{۱۵,۷۷۲ پخش}
پشتو اتانی ۱۵ پشتو اتانی
{۱۰,۳۱۱ پخش}
یار من ۱۶ یار من
{۲,۰۱۲ پخش}
دختر صحرا ۱۷ دختر صحرا
{۳۳,۱۷۰ پخش}
دلبر ۱۸ دلبر
{۱۸,۱۲۰ پخش}
دانلود موزیک ویدیو دوست دارم ولی
موزیک ویدیو دوست دارم

3 هفته پیش
[۳,۲۶۸ views]
دانلود موزیک ویدیو حس خوبی دارم ولی
موزیک ویدیو حس خوبی دارم

4 ماه پیش
[۵,۲۲۰ views]
دانلود موزیک ویدیو پنجشر برویم ولی
موزیک ویدیو پنجشر برویم

9 ماه پیش
[۴,۰۸۵ views]
دانلود موزیک ویدیو دختر همسایه بالا ولی
موزیک ویدیو دختر همسایه بالا

11 ماه پیش
[۱۰,۸۱۰ views]
دانلود موزیک ویدیو بیا تو عاشقم باش ولی
موزیک ویدیو بیا تو عاشقم باش

1 سال و 3 ماه پیش
[۲۶,۶۷۷ views]
دانلود موزیک ویدیو زمانه ولی
موزیک ویدیو زمانه

1 سال و 6 ماه پیش
[۳,۷۳۲ views]
دانلود موزیک ویدیو امان امان ولی
موزیک ویدیو امان امان

1 سال و 9 ماه پیش
[۳۹,۹۱۲ views]
دانلود موزیک ویدیو همه چی تمومی ولی
موزیک ویدیو همه چی تمومی

2 سال و 11 ماه پیش
[۶,۸۶۲ views]
دانلود موزیک ویدیو Let's Dance ولی
موزیک ویدیو Let's Dance

2 سال و 5 ماه پیش
[۱۱,۴۰۳ views]
دانلود موزیک ویدیو وطنم ولی
موزیک ویدیو وطنم

2 سال و 3 ماه پیش
[۱,۹۸۶ views]
دانلود موزیک ویدیو با تو با تو ولی
موزیک ویدیو با تو با تو

3 سال و 0 ماه پیش
[۲,۷۶۰ views]
دانلود موزیک ویدیو نگار جان ولی
موزیک ویدیو نگار جان

3 سال و 3 ماه پیش
[۴,۲۴۸ views]
دانلود موزیک ویدیو باتو (رمیکس) ولی
موزیک ویدیو باتو (رمیکس)

2 سال و 5 ماه پیش
[۱,۰۸۳ views]
دانلود موزیک ویدیو دنیا ولی
موزیک ویدیو دنیا

2 سال و 5 ماه پیش
[۹۲۰ views]
دانلود موزیک ویدیو یار من ولی
موزیک ویدیو یار من

2 سال و 5 ماه پیش
[۷۸۲ views]
دانلود موزیک ویدیو آتیش به دلم ولی
موزیک ویدیو آتیش به دلم

2 سال و 5 ماه پیش
[۸۰۸ views]
دانلود موزیک ویدیو دختر افغان ولی
موزیک ویدیو دختر افغان

2 سال و 5 ماه پیش
[۱,۴۰۱ views]
دانلود موزیک ویدیو ستاره ولی
موزیک ویدیو ستاره

2 سال و 5 ماه پیش
[۸۱۷ views]
دانلود موزیک ویدیو دختر صحرا ولی
موزیک ویدیو دختر صحرا

2 سال و 5 ماه پیش
[۱,۳۱۵ views]
دانلود موزیک ویدیو دلبر ولی
موزیک ویدیو دلبر

2 سال و 5 ماه پیش
[۱,۰۲۳ views]
دانلود موزیک ویدیو میخوام تو رو ببینم ولی
موزیک ویدیو میخوام تو رو ببینم

3 سال و 11 ماه پیش
[۱,۵۸۲ views]
دانلود موزیک ویدیو Atan Pashto Version ولی
موزیک ویدیو Atan Pashto Version

2 سال و 5 ماه پیش
[۱,۱۱۸ views]
دانلود موزیک ویدیو باتو باتو ولی
موزیک ویدیو باتو باتو

3 سال و 11 ماه پیش
[۴,۳۳۴ views]
دانلود موزیک ویدیو آتیش به دلم ولی
موزیک ویدیو آتیش به دلم

4 سال و 1 ماه پیش
[۱,۸۷۴ views]
دانلود موزیک ویدیو دنیا ولی
موزیک ویدیو دنیا

4 سال و 1 ماه پیش
[۳,۰۰۱ views]
دانلود موزیک ویدیو پشتو اتانی ولی
موزیک ویدیو پشتو اتانی

4 سال و 1 ماه پیش
[۴,۰۹۳ views]
دانلود موزیک ویدیو یار من ولی
موزیک ویدیو یار من

4 سال و 1 ماه پیش
[۱,۲۹۰ views]
دانلود موزیک ویدیو دختر صحرا ولی
موزیک ویدیو دختر صحرا

4 سال و 3 ماه پیش
[۶,۰۸۸ views]
دانلود موزیک ویدیو دلبر ولی
موزیک ویدیو دلبر

5 سال و 0 ماه پیش
[۳,۰۱۰ views]
دانلود موزیک ویدیو ستاره ولی
موزیک ویدیو ستاره

4 سال و 1 ماه پیش
[۱,۱۲۶ views]
دانلود موزیک ویدیو خانومی ولی
موزیک ویدیو خانومی

4 سال و 1 ماه پیش
[۵,۶۵۰ views]
دانلود موزیک ویدیو دروغ نگو ولی
موزیک ویدیو دروغ نگو

4 سال و 1 ماه پیش
[۱,۱۱۸ views]
دانلود موزیک ویدیو حالا بچش ولی
موزیک ویدیو حالا بچش

4 سال و 1 ماه پیش
[۱,۰۱۴ views]
دانلود موزیک ویدیو دلبر مهربان ولی
موزیک ویدیو دلبر مهربان

3 سال و 11 ماه پیش
[۱,۵۳۰ views]
دانلود موزیک ویدیو بیا تو ولی
موزیک ویدیو بیا تو

1 سال و 4 ماه پیش
[۷,۲۲۴ views]
دانلود موزیک ویدیو خواب ولی
موزیک ویدیو خواب

4 سال و 1 ماه پیش
[۱,۳۱۵ views]
دانلود موزیک ویدیو همه کارات دروغکی ولی
موزیک ویدیو همه کارات دروغکی

3 سال و 11 ماه پیش
[۷۴۸ views]
دانلود موزیک ویدیو دختر افغان ولی
موزیک ویدیو دختر افغان

4 سال و 1 ماه پیش
[۴,۸۴۱ views]
اسم های مشابه دیگر برای ولی :

والی
ولی حجازی ( ولی ).
Valy


This page was generated in 0.09 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393