آلبوم های ولی

دانلود آهنگ های جدید ولی

حس خوبی دارم ۲ حس خوبی دارم
{۲۲۳ پخش}
پنجشر برویم ۳ پنجشر برویم
{۴,۹۷۹ پخش}
دختر همسایه بالا ۴ دختر همسایه بالا
{۲۱,۳۲۸ پخش}
بیا تو عاشقم باش ۵ بیا تو عاشقم باش
{۳۷,۹۰۸ پخش}
زمانه ۶ زمانه
{۲۴,۳۷۲ پخش}
امان امان ۷ امان امان
{۷۸,۰۲۷ پخش}
همه چی تمومی ۸ همه چی تمومی
{۸۰,۲۶۳ پخش}
Let's Dance ۹ Let's Dance
{۲۲۸,۶۳۱ پخش}
وطنم ۱۰ وطنم
{۲۱,۹۳۸ پخش}
با تو با تو ۱۱ با تو با تو
{۲۵,۰۸۶ پخش}
نگار جان ۱۲ نگار جان
{۶۹,۹۰۰ پخش}
آتیش به دلم ۱۳ آتیش به دلم
{۱۴,۱۴۷ پخش}
دنیا ۱۴ دنیا
{۱۵,۷۷۲ پخش}
پشتو اتانی ۱۵ پشتو اتانی
{۱۰,۳۱۱ پخش}
یار من ۱۶ یار من
{۲,۰۱۲ پخش}
دختر صحرا ۱۷ دختر صحرا
{۳۳,۱۷۰ پخش}
دلبر ۱۸ دلبر
{۱۸,۱۲۰ پخش}
دانلود موزیک ویدیو دوست دارم ولی
موزیک ویدیو دوست دارم

3 ماه پیش
[۳,۹۲۱ views]
دانلود موزیک ویدیو حس خوبی دارم ولی
موزیک ویدیو حس خوبی دارم

7 ماه پیش
[۵,۲۸۹ views]
دانلود موزیک ویدیو پنجشر برویم ولی
موزیک ویدیو پنجشر برویم

1 سال و 0 ماه پیش
[۴,۲۳۹ views]
دانلود موزیک ویدیو دختر همسایه بالا ولی
موزیک ویدیو دختر همسایه بالا

2 سال و 2 ماه پیش
[۱۰,۸۴۴ views]
دانلود موزیک ویدیو بیا تو عاشقم باش ولی
موزیک ویدیو بیا تو عاشقم باش

2 سال و 6 ماه پیش
[۲۶,۷۲۸ views]
دانلود موزیک ویدیو زمانه ولی
موزیک ویدیو زمانه

2 سال و 9 ماه پیش
[۳,۷۵۸ views]
دانلود موزیک ویدیو امان امان ولی
موزیک ویدیو امان امان

2 سال و 0 ماه پیش
[۳۹,۹۹۸ views]
دانلود موزیک ویدیو همه چی تمومی ولی
موزیک ویدیو همه چی تمومی

3 سال و 2 ماه پیش
[۶,۹۱۴ views]
دانلود موزیک ویدیو Let's Dance ولی
موزیک ویدیو Let's Dance

3 سال و 8 ماه پیش
[۱۱,۵۵۸ views]
دانلود موزیک ویدیو وطنم ولی
موزیک ویدیو وطنم

3 سال و 6 ماه پیش
[۱,۹۸۶ views]
دانلود موزیک ویدیو با تو با تو ولی
موزیک ویدیو با تو با تو

4 سال و 3 ماه پیش
[۲,۸۰۳ views]
دانلود موزیک ویدیو نگار جان ولی
موزیک ویدیو نگار جان

4 سال و 6 ماه پیش
[۴,۳۱۷ views]
دانلود موزیک ویدیو باتو (رمیکس) ولی
موزیک ویدیو باتو (رمیکس)

3 سال و 8 ماه پیش
[۱,۰۸۳ views]
دانلود موزیک ویدیو دنیا ولی
موزیک ویدیو دنیا

3 سال و 8 ماه پیش
[۹۵۴ views]
دانلود موزیک ویدیو یار من ولی
موزیک ویدیو یار من

3 سال و 8 ماه پیش
[۷۹۱ views]
دانلود موزیک ویدیو آتیش به دلم ولی
موزیک ویدیو آتیش به دلم

3 سال و 8 ماه پیش
[۸۲۵ views]
دانلود موزیک ویدیو دختر افغان ولی
موزیک ویدیو دختر افغان

3 سال و 8 ماه پیش
[۱,۴۷۰ views]
دانلود موزیک ویدیو ستاره ولی
موزیک ویدیو ستاره

3 سال و 8 ماه پیش
[۸۶۸ views]
دانلود موزیک ویدیو دختر صحرا ولی
موزیک ویدیو دختر صحرا

3 سال و 8 ماه پیش
[۱,۴۰۱ views]
دانلود موزیک ویدیو دلبر ولی
موزیک ویدیو دلبر

3 سال و 8 ماه پیش
[۱,۰۷۵ views]
دانلود موزیک ویدیو میخوام تو رو ببینم ولی
موزیک ویدیو میخوام تو رو ببینم

4 سال و 2 ماه پیش
[۱,۷۹۷ views]
دانلود موزیک ویدیو Atan Pashto Version ولی
موزیک ویدیو Atan Pashto Version

3 سال و 8 ماه پیش
[۱,۲۳۸ views]
دانلود موزیک ویدیو باتو باتو ولی
موزیک ویدیو باتو باتو

4 سال و 2 ماه پیش
[۴,۳۸۶ views]
دانلود موزیک ویدیو آتیش به دلم ولی
موزیک ویدیو آتیش به دلم

5 سال و 4 ماه پیش
[۱,۸۷۴ views]
دانلود موزیک ویدیو دنیا ولی
موزیک ویدیو دنیا

5 سال و 4 ماه پیش
[۳,۱۵۶ views]
دانلود موزیک ویدیو پشتو اتانی ولی
موزیک ویدیو پشتو اتانی

5 سال و 4 ماه پیش
[۴,۱۷۱ views]
دانلود موزیک ویدیو یار من ولی
موزیک ویدیو یار من

5 سال و 4 ماه پیش
[۱,۲۹۸ views]
دانلود موزیک ویدیو دختر صحرا ولی
موزیک ویدیو دختر صحرا

5 سال و 6 ماه پیش
[۶,۱۷۴ views]
دانلود موزیک ویدیو دلبر ولی
موزیک ویدیو دلبر

6 سال و 3 ماه پیش
[۳,۱۲۱ views]
دانلود موزیک ویدیو ستاره ولی
موزیک ویدیو ستاره

5 سال و 4 ماه پیش
[۱,۱۲۶ views]
دانلود موزیک ویدیو خانومی ولی
موزیک ویدیو خانومی

5 سال و 4 ماه پیش
[۵,۷۶۲ views]
دانلود موزیک ویدیو دروغ نگو ولی
موزیک ویدیو دروغ نگو

5 سال و 4 ماه پیش
[۱,۳۵۰ views]
دانلود موزیک ویدیو حالا بچش ولی
موزیک ویدیو حالا بچش

5 سال و 4 ماه پیش
[۱,۰۴۰ views]
دانلود موزیک ویدیو دلبر مهربان ولی
موزیک ویدیو دلبر مهربان

4 سال و 2 ماه پیش
[۱,۵۸۲ views]
دانلود موزیک ویدیو بیا تو ولی
موزیک ویدیو بیا تو

2 سال و 7 ماه پیش
[۷,۲۴۱ views]
دانلود موزیک ویدیو خواب ولی
موزیک ویدیو خواب

5 سال و 4 ماه پیش
[۱,۳۹۳ views]
دانلود موزیک ویدیو همه کارات دروغکی ولی
موزیک ویدیو همه کارات دروغکی

4 سال و 2 ماه پیش
[۷۴۸ views]
دانلود موزیک ویدیو دختر افغان ولی
موزیک ویدیو دختر افغان

5 سال و 4 ماه پیش
[۵,۴۱۸ views]
اسم های مشابه دیگر برای ولی :

والی
ولی حجازی ( ولی ).
Valy


This page was generated in 0.05 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393