آلبوم های ولی

دانلود آهنگ های جدید ولی

پنجشر برویم ۱ پنجشر برویم
{۴,۸۶۷ پخش}
دختر همسایه بالا ۲ دختر همسایه بالا
{۲۱,۲۵۰ پخش}
بیا تو عاشقم باش ۳ بیا تو عاشقم باش
{۳۷,۶۹۳ پخش}
زمانه ۴ زمانه
{۲۴,۳۲۹ پخش}
امان امان ۵ امان امان
{۷۷,۴۷۷ پخش}
همه چی تمومی ۶ همه چی تمومی
{۸۰,۱۱۷ پخش}
Let's Dance ۷ Let's Dance
{۲۲۷,۳۳۲ پخش}
وطنم ۸ وطنم
{۲۱,۸۷۸ پخش}
با تو با تو ۹ با تو با تو
{۲۵,۰۶۹ پخش}
نگار جان ۱۰ نگار جان
{۶۹,۷۸۹ پخش}
آتیش به دلم ۱۱ آتیش به دلم
{۱۴,۰۷۸ پخش}
دنیا ۱۲ دنیا
{۱۵,۷۱۲ پخش}
پشتو اتانی ۱۳ پشتو اتانی
{۱۰,۱۲۲ پخش}
یار من ۱۴ یار من
{۱,۹۵۲ پخش}
دختر صحرا ۱۵ دختر صحرا
{۳۳,۰۳۲ پخش}
دلبر ۱۶ دلبر
{۱۸,۰۴۲ پخش}
دانلود موزیک ویدیو پنجشر برویم ولی
موزیک ویدیو پنجشر برویم

3 ماه پیش
[۳,۲۳۳ views]
دانلود موزیک ویدیو بیا تو عاشقم باش ولی
موزیک ویدیو بیا تو عاشقم باش

9 ماه پیش
[۲۶,۳۴۱ views]
دانلود موزیک ویدیو زمانه ولی
موزیک ویدیو زمانه

1 سال و 0 ماه پیش
[۳,۵۴۳ views]
دانلود موزیک ویدیو امان امان ولی
موزیک ویدیو امان امان

1 سال و 3 ماه پیش
[۳۸,۸۴۶ views]
دانلود موزیک ویدیو همه چی تمومی ولی
موزیک ویدیو همه چی تمومی

2 سال و 5 ماه پیش
[۶,۴۲۴ views]
دانلود موزیک ویدیو Let's Dance ولی
موزیک ویدیو Let's Dance

2 سال و 11 ماه پیش
[۹,۲۴۵ views]
دانلود موزیک ویدیو وطنم ولی
موزیک ویدیو وطنم

2 سال و 9 ماه پیش
[۱,۶۰۸ views]
دانلود موزیک ویدیو با تو با تو ولی
موزیک ویدیو با تو با تو

3 سال و 6 ماه پیش
[۲,۳۱۳ views]
دانلود موزیک ویدیو نگار جان ولی
موزیک ویدیو نگار جان

3 سال و 9 ماه پیش
[۳,۷۷۵ views]
دانلود موزیک ویدیو باتو (رمیکس) ولی
موزیک ویدیو باتو (رمیکس)

2 سال و 11 ماه پیش
[۸۲۵ views]
دانلود موزیک ویدیو دنیا ولی
موزیک ویدیو دنیا

2 سال و 11 ماه پیش
[۷۳۹ views]
دانلود موزیک ویدیو یار من ولی
موزیک ویدیو یار من

2 سال و 11 ماه پیش
[۵۵۰ views]
دانلود موزیک ویدیو آتیش به دلم ولی
موزیک ویدیو آتیش به دلم

2 سال و 11 ماه پیش
[۵۸۴ views]
دانلود موزیک ویدیو دختر افغان ولی
موزیک ویدیو دختر افغان

2 سال و 11 ماه پیش
[۷۹۱ views]
دانلود موزیک ویدیو ستاره ولی
موزیک ویدیو ستاره

2 سال و 11 ماه پیش
[۵۲۴ views]
دانلود موزیک ویدیو دختر صحرا ولی
موزیک ویدیو دختر صحرا

2 سال و 11 ماه پیش
[۹۳۷ views]
دانلود موزیک ویدیو دلبر ولی
موزیک ویدیو دلبر

2 سال و 11 ماه پیش
[۷۴۸ views]
دانلود موزیک ویدیو میخوام تو رو ببینم ولی
موزیک ویدیو میخوام تو رو ببینم

3 سال و 5 ماه پیش
[۱,۲۴۷ views]
دانلود موزیک ویدیو Atan Pashto Version ولی
موزیک ویدیو Atan Pashto Version

2 سال و 11 ماه پیش
[۸۲۵ views]
دانلود موزیک ویدیو باتو باتو ولی
موزیک ویدیو باتو باتو

3 سال و 5 ماه پیش
[۳,۸۹۵ views]
دانلود موزیک ویدیو آتیش به دلم ولی
موزیک ویدیو آتیش به دلم

4 سال و 7 ماه پیش
[۱,۶۲۵ views]
دانلود موزیک ویدیو دنیا ولی
موزیک ویدیو دنیا

4 سال و 7 ماه پیش
[۲,۵۶۲ views]
دانلود موزیک ویدیو پشتو اتانی ولی
موزیک ویدیو پشتو اتانی

4 سال و 7 ماه پیش
[۳,۱۶۴ views]
دانلود موزیک ویدیو یار من ولی
موزیک ویدیو یار من

4 سال و 7 ماه پیش
[۱,۰۷۵ views]
دانلود موزیک ویدیو دختر صحرا ولی
موزیک ویدیو دختر صحرا

4 سال و 9 ماه پیش
[۵,۷۱۰ views]
دانلود موزیک ویدیو دلبر ولی
موزیک ویدیو دلبر

5 سال و 6 ماه پیش
[۲,۶۳۱ views]
دانلود موزیک ویدیو ستاره ولی
موزیک ویدیو ستاره

4 سال و 7 ماه پیش
[۸۵۱ views]
دانلود موزیک ویدیو خانومی ولی
موزیک ویدیو خانومی

4 سال و 7 ماه پیش
[۴,۲۶۵ views]
دانلود موزیک ویدیو دروغ نگو ولی
موزیک ویدیو دروغ نگو

4 سال و 7 ماه پیش
[۹۸۹ views]
دانلود موزیک ویدیو حالا بچش ولی
موزیک ویدیو حالا بچش

4 سال و 7 ماه پیش
[۸۳۴ views]
دانلود موزیک ویدیو دلبر مهربان ولی
موزیک ویدیو دلبر مهربان

3 سال و 5 ماه پیش
[۱,۳۴۱ views]
دانلود موزیک ویدیو بیا تو ولی
موزیک ویدیو بیا تو

10 ماه پیش
[۶,۸۸۰ views]
دانلود موزیک ویدیو خواب ولی
موزیک ویدیو خواب

4 سال و 7 ماه پیش
[۱,۱۱۸ views]
دانلود موزیک ویدیو همه کارات دروغکی ولی
موزیک ویدیو همه کارات دروغکی

3 سال و 5 ماه پیش
[۶۳۶ views]
دانلود موزیک ویدیو دختر افغان ولی
موزیک ویدیو دختر افغان

4 سال و 7 ماه پیش
[۳,۵۰۸ views]
اسم های مشابه دیگر برای ولی :

والی
ولی حجازی ( ولی ).
Valy


This page was generated in 0.14 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393