آلبوم های سعید پورسعید اصفهانی

دانلود آهنگ های جدید سعید پورسعید اصفهانی

پرسه ۳ پرسه
{۱۹۷ پخش}
تنها یارم ۵ تنها یارم
{۵,۹۸۵ پخش}
اندوه شیرین ۶ اندوه شیرین
{۹,۲۰۲ پخش}
یادگاری ۸ یادگاری
{۷,۵۲۵ پخش}
بیا برگردیم ۹ بیا برگردیم
{۳۳,۷۲۹ پخش}
ثبت کن ۱۰ ثبت کن
{۶,۲۴۳ پخش}
تو مثل گلی ۱۱ تو مثل گلی
( از مهران پاشازاده) {۱۱,۶۳۵ پخش}
دلا مرده دیگه ۱۲ دلا مرده دیگه
{۴,۹۳۶ پخش}
تاج ترانه ۱۳ تاج ترانه
{۱۲,۳۳۲ پخش}
نوازش ۱۴ نوازش
{۳۳,۷۸۹ پخش}

This page was generated in 0.11 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393