آلبوم های سعید پورسعید اصفهانی

دانلود آهنگ های جدید سعید پورسعید اصفهانی

پرسه ۲ پرسه
{۱۹۷ پخش}
تنها یارم ۴ تنها یارم
{۵,۹۸۵ پخش}
اندوه شیرین ۵ اندوه شیرین
{۹,۲۰۲ پخش}
یادگاری ۷ یادگاری
{۷,۵۲۵ پخش}
بیا برگردیم ۸ بیا برگردیم
{۳۳,۷۲۹ پخش}
ثبت کن ۹ ثبت کن
{۶,۲۴۳ پخش}
تو مثل گلی ۱۰ تو مثل گلی
( از مهران پاشازاده) {۱۱,۶۳۵ پخش}
دلا مرده دیگه ۱۱ دلا مرده دیگه
{۴,۹۳۶ پخش}
تاج ترانه ۱۲ تاج ترانه
{۱۲,۳۳۲ پخش}
نوازش ۱۳ نوازش
{۳۳,۷۸۹ پخش}

This page was generated in 0.11 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393