آلبوم های شاهین نجفی

دانلود آهنگ های جدید شاهین نجفی

پرولتاریا‬ ۱۰ پرولتاریا‬
{۴۶,۳۱۹ پخش}
گفتار6 کلاه قرمزی ۱۱ گفتار6 کلاه قرمزی
{۱۰,۷۵۰ پخش}
آئورلیانو ۱۲ آئورلیانو
{۱۰۲,۴۶۹ پخش}
ممد نوبری ۱۳ ممد نوبری
{۱۷۷,۰۰۵ پخش}
سلام ۱۴ سلام
{۱,۲۴۱,۱۸۶ پخش}
اسید بازی (دکلمه) ۱۵ اسید بازی (دکلمه)
{۳۰۸,۹۶۳ پخش}
بی بی بی بی سی ۱۷ بی بی بی بی سی
{۴۶۱,۱۷۵ پخش}
دموی رقص اشرار ۱۸ دموی رقص اشرار
{۱۱۲,۱۷۸ پخش}
دموی آلبوم 1414 ۱۹ دموی آلبوم 1414
{۱۹۶,۷۶۸ پخش}
عمو نوروز نیا اینجا ۲۰ عمو نوروز نیا اینجا
{۵۵۶,۵۸۳ پخش}
همه لاتم ۲۳ همه لاتم
( از نوید زردی) {۱۴۴,۴۸۸ پخش}
شیاف ۲۴ شیاف
( از امین وحید) {۱۷۰,۹۶۸ پخش}
گریه من (زنده) ۲۵ گریه من (زنده)
{۱۳۰,۱۷۸ پخش}
حالا چی مونده (زنده) ۲۶ حالا چی مونده (زنده)
{۹۷,۴۸۹ پخش}
شعبان ۲۷ شعبان
{۱,۴۷۱,۲۲۷ پخش}
آن چشم ها (اجرای زنده) ۲۸ آن چشم ها (اجرای زنده)
{۲۰۷,۹۹۹ پخش}
از تهران تا برلین ۲۹ از تهران تا برلین
{۱۷۰,۱۶۸ پخش}
اینگونه ۳۰ اینگونه
{۲۵۷,۹۳۱ پخش}
دموی آلبوم ترامادول ۳۱ دموی آلبوم ترامادول
{۱۲۵,۵۶۸ پخش}
مامان ۳۵ مامان
{۳۰۱,۹۲۰ پخش}
خار تو (ورژن کامل) ۳۶ خار تو (ورژن کامل)
{۱۷۳,۵۳۹ پخش}
اینگونه بی تو ۳۷ اینگونه بی تو
{۳۴۴,۲۹۲ پخش}
ریش (زنده) ۳۸ ریش (زنده)
{۱۳۲,۶۶۳ پخش}
رئیس جمهور (زنده) ۳۹ رئیس جمهور (زنده)
{۳۱۲,۲۷۴ پخش}
با ما (با مجید کاظمی) ۴۱ با ما (با مجید کاظمی)
{۲۰۳,۳۸۱ پخش}
مرگ نازلی ۴۲ مرگ نازلی
{۸۶۸,۹۰۱ پخش}
اسمشو تقدیر نذار ۴۳ اسمشو تقدیر نذار
( از امیر عظیمی) {۷۴,۰۸۹ پخش}
بیان مره یاری بدن ۴۴ بیان مره یاری بدن
{۴۹۰,۹۴۸ پخش}
فصل دریا (با هاتف) ۴۵ فصل دریا (با هاتف)
{۱۱۶,۵۲۱ پخش}
دکلمه ۴۶ دکلمه
{۱۰۷,۹۳۰ پخش}
باداباد ۴۷ باداباد
{۴۰۴,۲۴۳ پخش}
پریود (با محسن نامجو) ۴۸ پریود (با محسن نامجو)
{۲,۱۰۴,۲۰۵ پخش}
برای تو که در بندی ۴۹ برای تو که در بندی
{۱۲۹,۱۵۴ پخش}
وصیت ۵۰ وصیت
{۱۹۱,۸۱۴ پخش}
تف کن تو صورت من ۵۱ تف کن تو صورت من
{۱۷۴,۷۳۴ پخش}
اجداد (دکلمه) ۵۲ اجداد (دکلمه)
{۹۴,۳۷۶ پخش}
حاجی ۵۳ حاجی
{۱۷۱,۷۵۰ پخش}
خار تو ۵۴ خار تو
{۱۳۵,۴۷۵ پخش}
ایروپلان ۵۵ ایروپلان
{۱۴۸,۷۲۸ پخش}
ببخش گاو جان ۵۶ ببخش گاو جان
{۲۲۰,۵۵۵ پخش}
ما ما میا ۵۸ ما ما میا
{۸۵,۶۳۰ پخش}
انقلاب تفکر با غوغا ۵۹ انقلاب تفکر با غوغا
{۱۳۷,۰۵۸ پخش}
سقوط اشرار ۶۰ سقوط اشرار
{۱۴۰,۸۰۷ پخش}
سقوط ۶۱ سقوط
{۱۰۷,۲۹۳ پخش}
لوس آنجلس ۶۳
{۳۳۱,۱۳۴ پخش}
نگفتمت نرو ۶۴ نگفتمت نرو
{۱۴۴,۵۲۳ پخش}
تو حلقم ۶۵ تو حلقم
{۱,۱۷۶,۵۴۸ پخش}
قاضی شرعی ۶۶ قاضی شرعی
{۳۸۶,۰۲۸ پخش}
اسمشو تقدیر نذار ۶۷ اسمشو تقدیر نذار
{۲۶۵,۳۴۴ پخش}
قاضی شرع ۶۹ قاضی شرع
{۱۰۹,۷۱۰ پخش}
هذیان (با مجید کاظمی) ۷۰ هذیان (با مجید کاظمی)
{۱۲۲,۷۱۳ پخش}
دراکولا ۷۱ دراکولا
{۹۴,۷۳۷ پخش}
نوشابه (زنده) ۷۲ نوشابه (زنده)
{۳۱۹,۱۹۷ پخش}
ایستاده مردن ۷۳ ایستاده مردن
{۸۸۴,۷۹۳ پخش}
نقی ۷۴ نقی
{۲,۵۱۰,۲۰۲ پخش}
بگا مگا ۷۵ بگا مگا
{۹۵۹,۸۷۱ پخش}
آخرین ترانه ۷۶ آخرین ترانه
( از امیر عظیمی) {۱۰۳,۵۰۹ پخش}
شب آخر ۷۷ شب آخر
( از امیر عظیمی) {۱۴۷,۱۴۶ پخش}
کشته مارو ۷۸ کشته مارو
{۷۶,۹۸۷ پخش}
تو ازم بدت می یاد ۸۰ تو ازم بدت می یاد
{۱۴۱,۸۱۴ پخش}
انکار ۸۱ انکار
{۱۲۶,۰۰۷ پخش}
وقتی که ۸۳ وقتی که
{۲۵۷,۳۱۲ پخش}
پیش قاضی و معلق بازی ۸۴ پیش قاضی و معلق بازی
{۲۷۷,۶۲۵ پخش}
مهدی ۸۶ مهدی
{۳۹۳,۲۴۳ پخش}
سال خون ۸۷ سال خون
{۱۲۹,۷۰۵ پخش}
وطن ۸۸ وطن
{۱۷۷,۴۱۸ پخش}
برادر بردار ۸۹ برادر بردار
{۱۲۳,۵۷۳ پخش}
شاعر تمام شده ۹۰ شاعر تمام شده
{۲۳۷,۶۳۵ پخش}
وای کشته ما رو ۹۱ وای کشته ما رو
{۲۰۵,۶۱۷ پخش}
به یاد ندا آقا سلطان ۹۳ به یاد ندا آقا سلطان
{۲۹۳,۳۱۱ پخش}
من خرم ۹۴ من خرم
{۱۹۱,۳۶۷ پخش}
چیز ۹۵ چیز
{۸۶۲,۲۹۶ پخش}
دادا کجایی ۹۶ دادا کجایی
{۱۴۲,۸۸۹ پخش}
ما شریم ۹۷ ما شریم
{۱۴۸,۰۳۱ پخش}
عمو کریس تاوون داره ۹۸ عمو کریس تاوون داره
{۱۲۶,۷۲۱ پخش}
آوازه خوان در خون ۹۹ آوازه خوان در خون
{۱۲۵,۷۸۳ پخش}
بامداد ۱۰۰ بامداد
{۱۵۵,۸۰۶ پخش}
زندگی سگی ما ۱۰۱ زندگی سگی ما
{۲۳۸,۰۴۸ پخش}
فحش بده ۱۰۲ فحش بده
{۱۴۹,۹۵۸ پخش}
حرف زن ۱۰۳ حرف زن
{۱۷۴,۸۷۲ پخش}
ما آخر خط ایم ۱۰۴ ما آخر خط ایم
{۱۲۵,۰۲۶ پخش}
ما مرد نیستیم ۱۰۵ ما مرد نیستیم
{۲۳۲,۰۵۳ پخش}
دانلود موزیک ویدیو فو شاهین نجفی
موزیک ویدیو فو

3 هفته و 4 روز پیش
[۰ views]
دانلود موزیک ویدیو میرزا شاهین نجفی
موزیک ویدیو میرزا

5 ماه پیش
[۰ views]
دانلود موزیک ویدیو پرولتاریا‬ شاهین نجفی
موزیک ویدیو پرولتاریا‬

12 ماه پیش
[۵۳,۴۰۶ views]
دانلود موزیک ویدیو آئورلیانو شاهین نجفی
موزیک ویدیو آئورلیانو

1 سال و 4 ماه پیش
[۶۷,۷۸۵ views]
دانلود موزیک ویدیو آئورلیانو شاهین نجفی
موزیک ویدیو آئورلیانو

1 سال و 4 ماه پیش
[۷۲,۷۷۳ views]
دانلود موزیک ویدیو ممد نوبری شاهین نجفی
موزیک ویدیو ممد نوبری

1 سال و 4 ماه پیش
[۲۵۸,۲۳۲ views]
دانلود موزیک ویدیو سلام شاهین نجفی
موزیک ویدیو سلام

2 سال و 9 ماه پیش
[۳۸۲,۱۳۲ views]
دانلود موزیک ویدیو بی بی بی بی سی شاهین نجفی
موزیک ویدیو بی بی بی بی سی

2 سال و 0 ماه پیش
[۳۱۰,۵۵۴ views]
دانلود موزیک ویدیو دموی آلبوم 1414 شاهین نجفی
موزیک ویدیو دموی آلبوم 1414

2 سال و 4 ماه پیش
[۷۴,۲۷۸ views]
دانلود موزیک ویدیو عمو نوروز نیا اینجا شاهین نجفی
موزیک ویدیو عمو نوروز نیا اینجا

2 سال و 5 ماه پیش
[۱۱۳,۵۹۷ views]
دانلود موزیک ویدیو شعبان شاهین نجفی
موزیک ویدیو شعبان

3 سال و 8 ماه پیش
[۳۶۷,۳۳۱ views]
دانلود موزیک ویدیو بیا شاهین نجفی
موزیک ویدیو بیا

2 سال و 0 ماه پیش
[۲۷,۲۸۷ views]
دانلود موزیک ویدیو اینگونه شاهین نجفی
موزیک ویدیو اینگونه

3 سال و 10 ماه پیش
[۵۵,۴۷۰ views]
دانلود موزیک ویدیو مامان شاهین نجفی
موزیک ویدیو مامان

3 سال و 0 ماه پیش
[۴۴,۷۴۵ views]
دانلود موزیک ویدیو مرگ نازلی شاهین نجفی
موزیک ویدیو مرگ نازلی

3 سال و 3 ماه پیش
[۹۲,۵۷۰ views]
دانلود موزیک ویدیو پریود (با محسن نامجو) شاهین نجفی
موزیک ویدیو پریود (با محسن نامجو)

2 سال و 4 ماه پیش
[۳۰۵,۱۲۸ views]
دانلود موزیک ویدیو ببخش گاو جان شاهین نجفی
موزیک ویدیو ببخش گاو جان

4 سال و 8 ماه پیش
[۴۳,۲۲۳ views]
دانلود موزیک ویدیو سقوط شاهین نجفی
موزیک ویدیو سقوط

4 سال و 10 ماه پیش
[۲۳,۰۲۲ views]
دانلود موزیک ویدیو اسمشو تقدیر نذار شاهین نجفی
موزیک ویدیو اسمشو تقدیر نذار

4 سال و 0 ماه پیش
[۴۳,۹۰۳ views]
دانلود موزیک ویدیو قاضی شرع شاهین نجفی
موزیک ویدیو قاضی شرع

3 سال و 3 ماه پیش
[۲۸,۶۳۸ views]
دانلود موزیک ویدیو هذیان (با مجید کاظمی) شاهین نجفی
موزیک ویدیو هذیان (با مجید کاظمی)

4 سال و 2 ماه پیش
[۴۶,۱۹۹ views]
دانلود موزیک ویدیو بعد از تو شاهین نجفی
موزیک ویدیو بعد از تو

1 سال و 2 ماه پیش
[۲۸,۸۸۷ views]
دانلود موزیک ویدیو ممیز صفر شاهین نجفی
موزیک ویدیو ممیز صفر

1 سال و 2 ماه پیش
[۱۹,۲۳۸ views]
دانلود موزیک ویدیو بکنیم شاهین نجفی
موزیک ویدیو بکنیم

1 سال و 2 ماه پیش
[۴۴,۴۳۶ views]
دانلود موزیک ویدیو رانندگی‌ در مستی شاهین نجفی
موزیک ویدیو رانندگی‌ در مستی

4 سال و 9 ماه پیش
[۱۵۱,۱۷۰ views]
دانلود موزیک ویدیو پلنگ زخمی (با امیر عظیمی) شاهین نجفی
موزیک ویدیو پلنگ زخمی (با امیر عظیمی)

4 سال و 2 ماه پیش
[۵۷,۲۵۰ views]
دانلود موزیک ویدیو مهدی شاهین نجفی
موزیک ویدیو مهدی

5 سال و 7 ماه پیش
[۵۶,۷۰۸ views]
دانلود موزیک ویدیو هامون شاهین نجفی
موزیک ویدیو هامون

1 سال و 2 ماه پیش
[۹,۳۲۲ views]
دانلود موزیک ویدیو آخرین زمان شاهین نجفی
موزیک ویدیو آخرین زمان

1 سال و 2 ماه پیش
[۱۲,۹۴۳ views]
دانلود موزیک ویدیو وقتی خدا خوابه شاهین نجفی
موزیک ویدیو وقتی خدا خوابه

1 سال و 2 ماه پیش
[۱۴,۸۲۶ views]
دانلود موزیک ویدیو به یاد ندا آقا سلطان شاهین نجفی
موزیک ویدیو به یاد ندا آقا سلطان

3 سال و 7 ماه پیش
[۶۳,۹۷۵ views]

This page was generated in 0.12 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393