آلبوم های شاهین نجفی

دانلود آهنگ های جدید شاهین نجفی

پرولتاریا‬ ۴ پرولتاریا‬
{۴۶,۳۱۹ پخش}
گفتار6 کلاه قرمزی ۵ گفتار6 کلاه قرمزی
{۱۰,۷۵۰ پخش}
آئورلیانو ۶ آئورلیانو
{۱۰۲,۴۶۹ پخش}
ممد نوبری ۷ ممد نوبری
{۱۷۷,۰۰۵ پخش}
سلام ۸ سلام
{۱,۲۴۱,۱۸۶ پخش}
اسید بازی (دکلمه) ۹ اسید بازی (دکلمه)
{۳۰۸,۹۶۳ پخش}
بی بی بی بی سی ۱۱ بی بی بی بی سی
{۴۶۱,۱۷۵ پخش}
دموی رقص اشرار ۱۲ دموی رقص اشرار
{۱۱۲,۱۷۸ پخش}
دموی آلبوم 1414 ۱۳ دموی آلبوم 1414
{۱۹۶,۷۶۸ پخش}
عمو نوروز نیا اینجا ۱۴ عمو نوروز نیا اینجا
{۵۵۶,۵۸۳ پخش}
همه لاتم ۱۷ همه لاتم
( از نوید زردی) {۱۴۴,۴۸۸ پخش}
شیاف ۱۸ شیاف
( از امین وحید) {۱۷۰,۹۶۸ پخش}
گریه من (زنده) ۱۹ گریه من (زنده)
{۱۳۰,۱۷۸ پخش}
حالا چی مونده (زنده) ۲۰ حالا چی مونده (زنده)
{۹۷,۴۸۹ پخش}
شعبان ۲۱ شعبان
{۱,۴۷۱,۲۲۷ پخش}
آن چشم ها (اجرای زنده) ۲۲ آن چشم ها (اجرای زنده)
{۲۰۷,۹۹۹ پخش}
از تهران تا برلین ۲۳ از تهران تا برلین
{۱۷۰,۱۶۸ پخش}
اینگونه ۲۴ اینگونه
{۲۵۷,۹۳۱ پخش}
دموی آلبوم ترامادول ۲۵ دموی آلبوم ترامادول
{۱۲۵,۵۶۸ پخش}
مامان ۲۹ مامان
{۳۰۱,۹۲۰ پخش}
خار تو (ورژن کامل) ۳۰ خار تو (ورژن کامل)
{۱۷۳,۵۳۹ پخش}
اینگونه بی تو ۳۱ اینگونه بی تو
{۳۴۴,۲۹۲ پخش}
ریش (زنده) ۳۲ ریش (زنده)
{۱۳۲,۶۶۳ پخش}
رئیس جمهور (زنده) ۳۳ رئیس جمهور (زنده)
{۳۱۲,۲۷۴ پخش}
با ما (با مجید کاظمی) ۳۵ با ما (با مجید کاظمی)
{۲۰۳,۳۸۱ پخش}
مرگ نازلی ۳۶ مرگ نازلی
{۸۶۸,۹۰۱ پخش}
اسمشو تقدیر نذار ۳۷ اسمشو تقدیر نذار
( از امیر عظیمی) {۷۴,۰۸۹ پخش}
بیان مره یاری بدن ۳۸ بیان مره یاری بدن
{۴۹۰,۹۴۸ پخش}
فصل دریا (با هاتف) ۳۹ فصل دریا (با هاتف)
{۱۱۶,۵۲۱ پخش}
دکلمه ۴۰ دکلمه
{۱۰۷,۹۳۰ پخش}
باداباد ۴۱ باداباد
{۴۰۴,۲۴۳ پخش}
پریود (با محسن نامجو) ۴۲ پریود (با محسن نامجو)
{۲,۱۰۴,۲۰۵ پخش}
برای تو که در بندی ۴۳ برای تو که در بندی
{۱۲۹,۱۵۴ پخش}
وصیت ۴۴ وصیت
{۱۹۱,۸۱۴ پخش}
تف کن تو صورت من ۴۵ تف کن تو صورت من
{۱۷۴,۷۳۴ پخش}
اجداد (دکلمه) ۴۶ اجداد (دکلمه)
{۹۴,۳۷۶ پخش}
حاجی ۴۷ حاجی
{۱۷۱,۷۵۰ پخش}
خار تو ۴۸ خار تو
{۱۳۵,۴۷۵ پخش}
ایروپلان ۴۹ ایروپلان
{۱۴۸,۷۲۸ پخش}
ببخش گاو جان ۵۰ ببخش گاو جان
{۲۲۰,۵۵۵ پخش}
ما ما میا ۵۲ ما ما میا
{۸۵,۶۳۰ پخش}
انقلاب تفکر با غوغا ۵۳ انقلاب تفکر با غوغا
{۱۳۷,۰۵۸ پخش}
سقوط اشرار ۵۴ سقوط اشرار
{۱۴۰,۸۰۷ پخش}
سقوط ۵۵ سقوط
{۱۰۷,۲۹۳ پخش}
لوس آنجلس ۵۷
{۳۳۱,۱۳۴ پخش}
نگفتمت نرو ۵۸ نگفتمت نرو
{۱۴۴,۵۲۳ پخش}
تو حلقم ۵۹ تو حلقم
{۱,۱۷۶,۵۴۸ پخش}
قاضی شرعی ۶۰ قاضی شرعی
{۳۸۶,۰۲۸ پخش}
اسمشو تقدیر نذار ۶۱ اسمشو تقدیر نذار
{۲۶۵,۳۴۴ پخش}
قاضی شرع ۶۳ قاضی شرع
{۱۰۹,۷۱۰ پخش}
هذیان (با مجید کاظمی) ۶۴ هذیان (با مجید کاظمی)
{۱۲۲,۷۱۳ پخش}
دراکولا ۶۵ دراکولا
{۹۴,۷۳۷ پخش}
نوشابه (زنده) ۶۶ نوشابه (زنده)
{۳۱۹,۱۹۷ پخش}
ایستاده مردن ۶۷ ایستاده مردن
{۸۸۴,۷۹۳ پخش}
نقی ۶۸ نقی
{۲,۵۱۰,۲۰۲ پخش}
بگا مگا ۶۹ بگا مگا
{۹۵۹,۸۷۱ پخش}
آخرین ترانه ۷۰ آخرین ترانه
( از امیر عظیمی) {۱۰۳,۵۰۹ پخش}
شب آخر ۷۱ شب آخر
( از امیر عظیمی) {۱۴۷,۱۴۶ پخش}
کشته مارو ۷۲ کشته مارو
{۷۶,۹۸۷ پخش}
تو ازم بدت می یاد ۷۴ تو ازم بدت می یاد
{۱۴۱,۸۱۴ پخش}
انکار ۷۵ انکار
{۱۲۶,۰۰۷ پخش}
وقتی که ۷۷ وقتی که
{۲۵۷,۳۱۲ پخش}
پیش قاضی و معلق بازی ۷۸ پیش قاضی و معلق بازی
{۲۷۷,۶۲۵ پخش}
مهدی ۸۰ مهدی
{۳۹۳,۲۴۳ پخش}
سال خون ۸۱ سال خون
{۱۲۹,۷۰۵ پخش}
وطن ۸۲ وطن
{۱۷۷,۴۱۸ پخش}
برادر بردار ۸۳ برادر بردار
{۱۲۳,۵۷۳ پخش}
شاعر تمام شده ۸۴ شاعر تمام شده
{۲۳۷,۶۳۵ پخش}
وای کشته ما رو ۸۵ وای کشته ما رو
{۲۰۵,۶۱۷ پخش}
به یاد ندا آقا سلطان ۸۷ به یاد ندا آقا سلطان
{۲۹۳,۳۱۱ پخش}
من خرم ۸۸ من خرم
{۱۹۱,۳۶۷ پخش}
چیز ۸۹ چیز
{۸۶۲,۲۹۶ پخش}
دادا کجایی ۹۰ دادا کجایی
{۱۴۲,۸۸۹ پخش}
ما شریم ۹۱ ما شریم
{۱۴۸,۰۳۱ پخش}
عمو کریس تاوون داره ۹۲ عمو کریس تاوون داره
{۱۲۶,۷۲۱ پخش}
آوازه خوان در خون ۹۳ آوازه خوان در خون
{۱۲۵,۷۸۳ پخش}
بامداد ۹۴ بامداد
{۱۵۵,۸۰۶ پخش}
زندگی سگی ما ۹۵ زندگی سگی ما
{۲۳۸,۰۴۸ پخش}
فحش بده ۹۶ فحش بده
{۱۴۹,۹۵۸ پخش}
حرف زن ۹۷ حرف زن
{۱۷۴,۸۷۲ پخش}
ما آخر خط ایم ۹۸ ما آخر خط ایم
{۱۲۵,۰۲۶ پخش}
ما مرد نیستیم ۹۹ ما مرد نیستیم
{۲۳۲,۰۵۳ پخش}
دانلود موزیک ویدیو پرولتاریا‬ شاهین نجفی
موزیک ویدیو پرولتاریا‬

6 ماه پیش
[۵۳,۴۰۶ views]
دانلود موزیک ویدیو آئورلیانو شاهین نجفی
موزیک ویدیو آئورلیانو

10 ماه پیش
[۶۷,۷۸۵ views]
دانلود موزیک ویدیو آئورلیانو شاهین نجفی
موزیک ویدیو آئورلیانو

10 ماه پیش
[۷۲,۷۷۳ views]
دانلود موزیک ویدیو ممد نوبری شاهین نجفی
موزیک ویدیو ممد نوبری

10 ماه پیش
[۲۵۸,۲۳۲ views]
دانلود موزیک ویدیو سلام شاهین نجفی
موزیک ویدیو سلام

2 سال و 3 ماه پیش
[۳۸۲,۱۳۲ views]
دانلود موزیک ویدیو بی بی بی بی سی شاهین نجفی
موزیک ویدیو بی بی بی بی سی

2 سال و 6 ماه پیش
[۳۱۰,۵۵۴ views]
دانلود موزیک ویدیو دموی آلبوم 1414 شاهین نجفی
موزیک ویدیو دموی آلبوم 1414

2 سال و 10 ماه پیش
[۷۴,۲۷۸ views]
دانلود موزیک ویدیو عمو نوروز نیا اینجا شاهین نجفی
موزیک ویدیو عمو نوروز نیا اینجا

2 سال و 11 ماه پیش
[۱۱۳,۵۹۷ views]
دانلود موزیک ویدیو شعبان شاهین نجفی
موزیک ویدیو شعبان

3 سال و 2 ماه پیش
[۳۶۷,۳۳۱ views]
دانلود موزیک ویدیو بیا شاهین نجفی
موزیک ویدیو بیا

2 سال و 6 ماه پیش
[۲۷,۲۸۷ views]
دانلود موزیک ویدیو اینگونه شاهین نجفی
موزیک ویدیو اینگونه

3 سال و 4 ماه پیش
[۵۵,۴۷۰ views]
دانلود موزیک ویدیو مامان شاهین نجفی
موزیک ویدیو مامان

3 سال و 6 ماه پیش
[۴۴,۷۴۵ views]
دانلود موزیک ویدیو مرگ نازلی شاهین نجفی
موزیک ویدیو مرگ نازلی

3 سال و 9 ماه پیش
[۹۲,۵۷۰ views]
دانلود موزیک ویدیو پریود (با محسن نامجو) شاهین نجفی
موزیک ویدیو پریود (با محسن نامجو)

2 سال و 10 ماه پیش
[۳۰۵,۱۲۸ views]
دانلود موزیک ویدیو ببخش گاو جان شاهین نجفی
موزیک ویدیو ببخش گاو جان

4 سال و 2 ماه پیش
[۴۳,۲۲۳ views]
دانلود موزیک ویدیو سقوط شاهین نجفی
موزیک ویدیو سقوط

4 سال و 4 ماه پیش
[۲۳,۰۲۲ views]
دانلود موزیک ویدیو اسمشو تقدیر نذار شاهین نجفی
موزیک ویدیو اسمشو تقدیر نذار

4 سال و 6 ماه پیش
[۴۳,۹۰۳ views]
دانلود موزیک ویدیو قاضی شرع شاهین نجفی
موزیک ویدیو قاضی شرع

3 سال و 9 ماه پیش
[۲۸,۶۳۸ views]
دانلود موزیک ویدیو هذیان (با مجید کاظمی) شاهین نجفی
موزیک ویدیو هذیان (با مجید کاظمی)

4 سال و 8 ماه پیش
[۴۶,۱۹۹ views]
دانلود موزیک ویدیو بعد از تو شاهین نجفی
موزیک ویدیو بعد از تو

8 ماه پیش
[۲۸,۸۸۷ views]
دانلود موزیک ویدیو ممیز صفر شاهین نجفی
موزیک ویدیو ممیز صفر

8 ماه پیش
[۱۹,۲۳۸ views]
دانلود موزیک ویدیو بکنیم شاهین نجفی
موزیک ویدیو بکنیم

8 ماه پیش
[۴۴,۴۳۶ views]
دانلود موزیک ویدیو رانندگی‌ در مستی شاهین نجفی
موزیک ویدیو رانندگی‌ در مستی

4 سال و 3 ماه پیش
[۱۵۱,۱۷۰ views]
دانلود موزیک ویدیو پلنگ زخمی (با امیر عظیمی) شاهین نجفی
موزیک ویدیو پلنگ زخمی (با امیر عظیمی)

4 سال و 8 ماه پیش
[۵۷,۲۵۰ views]
دانلود موزیک ویدیو مهدی شاهین نجفی
موزیک ویدیو مهدی

5 سال و 1 ماه پیش
[۵۶,۷۰۸ views]
دانلود موزیک ویدیو هامون شاهین نجفی
موزیک ویدیو هامون

8 ماه پیش
[۹,۳۲۲ views]
دانلود موزیک ویدیو آخرین زمان شاهین نجفی
موزیک ویدیو آخرین زمان

8 ماه پیش
[۱۲,۹۴۳ views]
دانلود موزیک ویدیو وقتی خدا خوابه شاهین نجفی
موزیک ویدیو وقتی خدا خوابه

8 ماه پیش
[۱۴,۸۲۶ views]
دانلود موزیک ویدیو به یاد ندا آقا سلطان شاهین نجفی
موزیک ویدیو به یاد ندا آقا سلطان

3 سال و 1 ماه پیش
[۶۳,۹۷۵ views]

This page was generated in 0.08 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393