آلبوم های شاهین نجفی

دانلود آهنگ های جدید شاهین نجفی

آئورلیانو ۱ آئورلیانو
{۹۶,۲۸۵ پخش}
ممد نوبری ۲ ممد نوبری
{۱۵۸,۲۰۵ پخش}
سلام ۳ سلام
{۱,۲۲۶,۶۷۸ پخش}
اسید بازی (دکلمه) ۴ اسید بازی (دکلمه)
{۳۰۵,۶۳۵ پخش}
بی بی بی بی سی ۶ بی بی بی بی سی
{۴۵۶,۵۱۳ پخش}
دموی رقص اشرار ۷ دموی رقص اشرار
{۱۱۱,۱۸۹ پخش}
دموی آلبوم 1414 ۸ دموی آلبوم 1414
{۱۹۶,۲۷۷ پخش}
عمو نوروز نیا اینجا ۹ عمو نوروز نیا اینجا
{۵۵۳,۰۴۰ پخش}
همه لاتم ۱۲ همه لاتم
( از نوید زردی) {۱۴۲,۵۶۲ پخش}
شیاف ۱۳ شیاف
( از امین وحید) {۱۶۹,۰۹۳ پخش}
گریه من (زنده) ۱۴ گریه من (زنده)
{۱۲۸,۸۸۸ پخش}
حالا چی مونده (زنده) ۱۵ حالا چی مونده (زنده)
{۹۶,۷۱۵ پخش}
شعبان ۱۶ شعبان
{۱,۴۶۵,۰۱۰ پخش}
آن چشم ها (اجرای زنده) ۱۷ آن چشم ها (اجرای زنده)
{۲۰۶,۴۶۰ پخش}
از تهران تا برلین ۱۸ از تهران تا برلین
{۱۶۸,۵۶۸ پخش}
اینگونه ۱۹ اینگونه
{۲۵۵,۶۳۵ پخش}
دموی آلبوم ترامادول ۲۰ دموی آلبوم ترامادول
{۱۲۵,۳۶۲ پخش}
مامان ۲۴ مامان
{۲۹۹,۵۸۱ پخش}
خار تو (ورژن کامل) ۲۵ خار تو (ورژن کامل)
{۱۷۲,۳۶۱ پخش}
اینگونه بی تو ۲۶ اینگونه بی تو
{۳۴۲,۸۵۶ پخش}
ریش (زنده) ۲۷ ریش (زنده)
{۱۳۱,۴۷۶ پخش}
رئیس جمهور (زنده) ۲۸ رئیس جمهور (زنده)
{۳۱۰,۲۱۹ پخش}
با ما (با مجید کاظمی) ۳۰ با ما (با مجید کاظمی)
{۲۰۲,۲۶۳ پخش}
مرگ نازلی ۳۱ مرگ نازلی
{۸۶۶,۴۴۱ پخش}
اسمشو تقدیر نذار ۳۲ اسمشو تقدیر نذار
( از امیر عظیمی) {۷۳,۴۵۲ پخش}
بیان مره یاری بدن ۳۳ بیان مره یاری بدن
{۴۸۸,۲۲۲ پخش}
فصل دریا (با هاتف) ۳۴ فصل دریا (با هاتف)
{۱۱۵,۷۷۳ پخش}
دکلمه ۳۵ دکلمه
{۱۰۶,۹۰۶ پخش}
باداباد ۳۶ باداباد
{۴۰۳,۰۲۱ پخش}
پریود (با محسن نامجو) ۳۷ پریود (با محسن نامجو)
{۲,۰۹۵,۰۰۳ پخش}
برای تو که در بندی ۳۸ برای تو که در بندی
{۱۲۸,۵۰۹ پخش}
وصیت ۳۹ وصیت
{۱۹۰,۶۷۹ پخش}
تف کن تو صورت من ۴۰ تف کن تو صورت من
{۱۷۳,۲۰۴ پخش}
اجداد (دکلمه) ۴۱ اجداد (دکلمه)
{۹۳,۴۶۴ پخش}
حاجی ۴۲ حاجی
{۱۷۰,۳۱۴ پخش}
خار تو ۴۳ خار تو
{۱۳۴,۷۱۹ پخش}
ایروپلان ۴۴ ایروپلان
{۱۴۷,۸۱۶ پخش}
ببخش گاو جان ۴۵ ببخش گاو جان
{۲۱۸,۹۸۱ پخش}
ما ما میا ۴۷ ما ما میا
{۸۵,۱۲۲ پخش}
انقلاب تفکر با غوغا ۴۸ انقلاب تفکر با غوغا
{۱۳۶,۲۸۴ پخش}
سقوط اشرار ۴۹ سقوط اشرار
{۱۳۹,۸۳۶ پخش}
سقوط ۵۰ سقوط
{۱۰۶,۸۰۳ پخش}
لوس آنجلس ۵۲
{۳۲۶,۴۰۴ پخش}
نگفتمت نرو ۵۳ نگفتمت نرو
{۱۴۳,۳۵۳ پخش}
تو حلقم ۵۴ تو حلقم
{۱,۱۷۳,۷۶۲ پخش}
قاضی شرعی ۵۵ قاضی شرعی
{۳۸۴,۶۶۰ پخش}
اسمشو تقدیر نذار ۵۶ اسمشو تقدیر نذار
{۲۶۲,۴۱۱ پخش}
قاضی شرع ۵۸ قاضی شرع
{۱۰۸,۶۰۰ پخش}
هذیان (با مجید کاظمی) ۵۹ هذیان (با مجید کاظمی)
{۱۲۱,۳۶۳ پخش}
دراکولا ۶۰ دراکولا
{۹۴,۲۵۶ پخش}
نوشابه (زنده) ۶۱ نوشابه (زنده)
{۳۱۶,۷۴۶ پخش}
ایستاده مردن ۶۲ ایستاده مردن
{۸۸۱,۷۹۲ پخش}
نقی ۶۳ نقی
{۲,۴۹۸,۱۱۰ پخش}
بگا مگا ۶۴ بگا مگا
{۹۵۵,۴۷۷ پخش}
آخرین ترانه ۶۵ آخرین ترانه
( از امیر عظیمی) {۱۰۳,۱۶۵ پخش}
شب آخر ۶۶ شب آخر
( از امیر عظیمی) {۱۴۶,۶۶۴ پخش}
کشته مارو ۶۷ کشته مارو
{۷۶,۴۷۹ پخش}
تو ازم بدت می یاد ۶۹ تو ازم بدت می یاد
{۱۴۰,۳۰۹ پخش}
انکار ۷۰ انکار
{۱۲۵,۰۲۶ پخش}
وقتی که ۷۲ وقتی که
{۲۵۴,۰۶۱ پخش}
پیش قاضی و معلق بازی ۷۳ پیش قاضی و معلق بازی
{۲۷۴,۸۳۸ پخش}
مهدی ۷۵ مهدی
{۳۸۹,۲۷۰ پخش}
سال خون ۷۶ سال خون
{۱۲۸,۹۱۴ پخش}
وطن ۷۷ وطن
{۱۷۶,۱۰۲ پخش}
برادر بردار ۷۸ برادر بردار
{۱۲۲,۳۸۶ پخش}
شاعر تمام شده ۷۹ شاعر تمام شده
{۲۳۵,۲۷۰ پخش}
وای کشته ما رو ۸۰ وای کشته ما رو
{۲۰۲,۸۹۱ پخش}
به یاد ندا آقا سلطان ۸۲ به یاد ندا آقا سلطان
{۲۹۱,۸۰۶ پخش}
من خرم ۸۳ من خرم
{۱۹۰,۱۱۱ پخش}
چیز ۸۴ چیز
{۸۵۶,۲۱۶ پخش}
دادا کجایی ۸۵ دادا کجایی
{۱۴۱,۴۲۷ پخش}
ما شریم ۸۶ ما شریم
{۱۴۶,۴۶۶ پخش}
عمو کریس تاوون داره ۸۷ عمو کریس تاوون داره
{۱۲۵,۷۹۲ پخش}
آوازه خوان در خون ۸۸ آوازه خوان در خون
{۱۲۴,۹۴۰ پخش}
بامداد ۸۹ بامداد
{۱۵۳,۹۶۵ پخش}
زندگی سگی ما ۹۰ زندگی سگی ما
{۲۳۵,۷۱۷ پخش}
فحش بده ۹۱ فحش بده
{۱۴۸,۷۴۵ پخش}
حرف زن ۹۲ حرف زن
{۱۷۴,۰۶۴ پخش}
ما آخر خط ایم ۹۳ ما آخر خط ایم
{۱۲۴,۴۲۴ پخش}
ما مرد نیستیم ۹۴ ما مرد نیستیم
{۲۲۹,۷۰۶ پخش}
دانلود موزیک ویدیو آئورلیانو شاهین نجفی
موزیک ویدیو آئورلیانو

3 ماه پیش
[۳۸,۱۴۱ views]
دانلود موزیک ویدیو آئورلیانو شاهین نجفی
موزیک ویدیو آئورلیانو

3 ماه پیش
[۵۲,۱۸۴ views]
دانلود موزیک ویدیو ممد نوبری شاهین نجفی
موزیک ویدیو ممد نوبری

3 ماه پیش
[۱۵۶,۸۴۶ views]
دانلود موزیک ویدیو سلام شاهین نجفی
موزیک ویدیو سلام

8 ماه پیش
[۳۲۶,۸۵۱ views]
دانلود موزیک ویدیو بی بی بی بی سی شاهین نجفی
موزیک ویدیو بی بی بی بی سی

11 ماه پیش
[۲۷۳,۹۹۶ views]
دانلود موزیک ویدیو دموی آلبوم 1414 شاهین نجفی
موزیک ویدیو دموی آلبوم 1414

1 سال و 3 ماه پیش
[۶۹,۷۸۰ views]
دانلود موزیک ویدیو عمو نوروز نیا اینجا شاهین نجفی
موزیک ویدیو عمو نوروز نیا اینجا

1 سال و 4 ماه پیش
[۱۰۴,۷۱۳ views]
دانلود موزیک ویدیو شعبان شاهین نجفی
موزیک ویدیو شعبان

2 سال و 7 ماه پیش
[۳۲۰,۶۷۶ views]
دانلود موزیک ویدیو بیا شاهین نجفی
موزیک ویدیو بیا

11 ماه پیش
[۱۹,۵۱۳ views]
دانلود موزیک ویدیو اینگونه شاهین نجفی
موزیک ویدیو اینگونه

2 سال و 9 ماه پیش
[۴۲,۸۷۱ views]
دانلود موزیک ویدیو مامان شاهین نجفی
موزیک ویدیو مامان

2 سال و 11 ماه پیش
[۳۶,۹۸۸ views]
دانلود موزیک ویدیو مرگ نازلی شاهین نجفی
موزیک ویدیو مرگ نازلی

2 سال و 2 ماه پیش
[۸۲,۹۲۱ views]
دانلود موزیک ویدیو پریود (با محسن نامجو) شاهین نجفی
موزیک ویدیو پریود (با محسن نامجو)

1 سال و 3 ماه پیش
[۲۷۹,۰۸۷ views]
دانلود موزیک ویدیو ببخش گاو جان شاهین نجفی
موزیک ویدیو ببخش گاو جان

3 سال و 7 ماه پیش
[۳۶,۸۱۶ views]
دانلود موزیک ویدیو سقوط شاهین نجفی
موزیک ویدیو سقوط

3 سال و 9 ماه پیش
[۲۰,۰۸۱ views]
دانلود موزیک ویدیو اسمشو تقدیر نذار شاهین نجفی
موزیک ویدیو اسمشو تقدیر نذار

3 سال و 11 ماه پیش
[۳۸,۵۶۲ views]
دانلود موزیک ویدیو قاضی شرع شاهین نجفی
موزیک ویدیو قاضی شرع

2 سال و 2 ماه پیش
[۲۴,۰۶۲ views]
دانلود موزیک ویدیو هذیان (با مجید کاظمی) شاهین نجفی
موزیک ویدیو هذیان (با مجید کاظمی)

3 سال و 1 ماه پیش
[۳۶,۹۵۴ views]
دانلود موزیک ویدیو بعد از تو شاهین نجفی
موزیک ویدیو بعد از تو

2 هفته و 4 روز پیش
[۸,۹۴۴ views]
دانلود موزیک ویدیو ممیز صفر شاهین نجفی
موزیک ویدیو ممیز صفر

2 هفته و 4 روز پیش
[۵,۲۵۴ views]
دانلود موزیک ویدیو بکنیم شاهین نجفی
موزیک ویدیو بکنیم

2 هفته و 4 روز پیش
[۲۵,۷۸۲ views]
دانلود موزیک ویدیو رانندگی‌ در مستی شاهین نجفی
موزیک ویدیو رانندگی‌ در مستی

3 سال و 8 ماه پیش
[۱۳۶,۰۰۹ views]
دانلود موزیک ویدیو پلنگ زخمی (با امیر عظیمی) شاهین نجفی
موزیک ویدیو پلنگ زخمی (با امیر عظیمی)

3 سال و 1 ماه پیش
[۵۰,۱۸۱ views]
دانلود موزیک ویدیو مهدی شاهین نجفی
موزیک ویدیو مهدی

4 سال و 6 ماه پیش
[۴۸,۸۵۶ views]
دانلود موزیک ویدیو هامون شاهین نجفی
موزیک ویدیو هامون

2 هفته و 4 روز پیش
[۱,۶۲۵ views]
دانلود موزیک ویدیو آخرین زمان شاهین نجفی
موزیک ویدیو آخرین زمان

2 هفته و 4 روز پیش
[۲,۲۰۱ views]
دانلود موزیک ویدیو وقتی خدا خوابه شاهین نجفی
موزیک ویدیو وقتی خدا خوابه

2 هفته و 4 روز پیش
[۳,۰۰۱ views]
دانلود موزیک ویدیو به یاد ندا آقا سلطان شاهین نجفی
موزیک ویدیو به یاد ندا آقا سلطان

2 سال و 6 ماه پیش
[۵۳,۸۱۰ views]

This page was generated in 0.06 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393