آلبوم های شاهین نجفی

دانلود آهنگ های جدید شاهین نجفی

پرولتاریا‬ ۹ پرولتاریا‬
{۴۶,۳۱۹ پخش}
گفتار6 کلاه قرمزی ۱۰ گفتار6 کلاه قرمزی
{۱۰,۷۵۰ پخش}
آئورلیانو ۱۱ آئورلیانو
{۱۰۲,۴۶۹ پخش}
ممد نوبری ۱۲ ممد نوبری
{۱۷۷,۰۰۵ پخش}
سلام ۱۳ سلام
{۱,۲۴۱,۱۸۶ پخش}
اسید بازی (دکلمه) ۱۴ اسید بازی (دکلمه)
{۳۰۸,۹۶۳ پخش}
بی بی بی بی سی ۱۶ بی بی بی بی سی
{۴۶۱,۱۷۵ پخش}
دموی رقص اشرار ۱۷ دموی رقص اشرار
{۱۱۲,۱۷۸ پخش}
دموی آلبوم 1414 ۱۸ دموی آلبوم 1414
{۱۹۶,۷۶۸ پخش}
عمو نوروز نیا اینجا ۱۹ عمو نوروز نیا اینجا
{۵۵۶,۵۸۳ پخش}
همه لاتم ۲۲ همه لاتم
( از نوید زردی) {۱۴۴,۴۸۸ پخش}
شیاف ۲۳ شیاف
( از امین وحید) {۱۷۰,۹۶۸ پخش}
گریه من (زنده) ۲۴ گریه من (زنده)
{۱۳۰,۱۷۸ پخش}
حالا چی مونده (زنده) ۲۵ حالا چی مونده (زنده)
{۹۷,۴۸۹ پخش}
شعبان ۲۶ شعبان
{۱,۴۷۱,۲۲۷ پخش}
آن چشم ها (اجرای زنده) ۲۷ آن چشم ها (اجرای زنده)
{۲۰۷,۹۹۹ پخش}
از تهران تا برلین ۲۸ از تهران تا برلین
{۱۷۰,۱۶۸ پخش}
اینگونه ۲۹ اینگونه
{۲۵۷,۹۳۱ پخش}
دموی آلبوم ترامادول ۳۰ دموی آلبوم ترامادول
{۱۲۵,۵۶۸ پخش}
مامان ۳۴ مامان
{۳۰۱,۹۲۰ پخش}
خار تو (ورژن کامل) ۳۵ خار تو (ورژن کامل)
{۱۷۳,۵۳۹ پخش}
اینگونه بی تو ۳۶ اینگونه بی تو
{۳۴۴,۲۹۲ پخش}
ریش (زنده) ۳۷ ریش (زنده)
{۱۳۲,۶۶۳ پخش}
رئیس جمهور (زنده) ۳۸ رئیس جمهور (زنده)
{۳۱۲,۲۷۴ پخش}
با ما (با مجید کاظمی) ۴۰ با ما (با مجید کاظمی)
{۲۰۳,۳۸۱ پخش}
مرگ نازلی ۴۱ مرگ نازلی
{۸۶۸,۹۰۱ پخش}
اسمشو تقدیر نذار ۴۲ اسمشو تقدیر نذار
( از امیر عظیمی) {۷۴,۰۸۹ پخش}
بیان مره یاری بدن ۴۳ بیان مره یاری بدن
{۴۹۰,۹۴۸ پخش}
فصل دریا (با هاتف) ۴۴ فصل دریا (با هاتف)
{۱۱۶,۵۲۱ پخش}
دکلمه ۴۵ دکلمه
{۱۰۷,۹۳۰ پخش}
باداباد ۴۶ باداباد
{۴۰۴,۲۴۳ پخش}
پریود (با محسن نامجو) ۴۷ پریود (با محسن نامجو)
{۲,۱۰۴,۲۰۵ پخش}
برای تو که در بندی ۴۸ برای تو که در بندی
{۱۲۹,۱۵۴ پخش}
وصیت ۴۹ وصیت
{۱۹۱,۸۱۴ پخش}
تف کن تو صورت من ۵۰ تف کن تو صورت من
{۱۷۴,۷۳۴ پخش}
اجداد (دکلمه) ۵۱ اجداد (دکلمه)
{۹۴,۳۷۶ پخش}
حاجی ۵۲ حاجی
{۱۷۱,۷۵۰ پخش}
خار تو ۵۳ خار تو
{۱۳۵,۴۷۵ پخش}
ایروپلان ۵۴ ایروپلان
{۱۴۸,۷۲۸ پخش}
ببخش گاو جان ۵۵ ببخش گاو جان
{۲۲۰,۵۵۵ پخش}
ما ما میا ۵۷ ما ما میا
{۸۵,۶۳۰ پخش}
انقلاب تفکر با غوغا ۵۸ انقلاب تفکر با غوغا
{۱۳۷,۰۵۸ پخش}
سقوط اشرار ۵۹ سقوط اشرار
{۱۴۰,۸۰۷ پخش}
سقوط ۶۰ سقوط
{۱۰۷,۲۹۳ پخش}
لوس آنجلس ۶۲
{۳۳۱,۱۳۴ پخش}
نگفتمت نرو ۶۳ نگفتمت نرو
{۱۴۴,۵۲۳ پخش}
تو حلقم ۶۴ تو حلقم
{۱,۱۷۶,۵۴۸ پخش}
قاضی شرعی ۶۵ قاضی شرعی
{۳۸۶,۰۲۸ پخش}
اسمشو تقدیر نذار ۶۶ اسمشو تقدیر نذار
{۲۶۵,۳۴۴ پخش}
قاضی شرع ۶۸ قاضی شرع
{۱۰۹,۷۱۰ پخش}
هذیان (با مجید کاظمی) ۶۹ هذیان (با مجید کاظمی)
{۱۲۲,۷۱۳ پخش}
دراکولا ۷۰ دراکولا
{۹۴,۷۳۷ پخش}
نوشابه (زنده) ۷۱ نوشابه (زنده)
{۳۱۹,۱۹۷ پخش}
ایستاده مردن ۷۲ ایستاده مردن
{۸۸۴,۷۹۳ پخش}
نقی ۷۳ نقی
{۲,۵۱۰,۲۰۲ پخش}
بگا مگا ۷۴ بگا مگا
{۹۵۹,۸۷۱ پخش}
آخرین ترانه ۷۵ آخرین ترانه
( از امیر عظیمی) {۱۰۳,۵۰۹ پخش}
شب آخر ۷۶ شب آخر
( از امیر عظیمی) {۱۴۷,۱۴۶ پخش}
کشته مارو ۷۷ کشته مارو
{۷۶,۹۸۷ پخش}
تو ازم بدت می یاد ۷۹ تو ازم بدت می یاد
{۱۴۱,۸۱۴ پخش}
انکار ۸۰ انکار
{۱۲۶,۰۰۷ پخش}
وقتی که ۸۲ وقتی که
{۲۵۷,۳۱۲ پخش}
پیش قاضی و معلق بازی ۸۳ پیش قاضی و معلق بازی
{۲۷۷,۶۲۵ پخش}
مهدی ۸۵ مهدی
{۳۹۳,۲۴۳ پخش}
سال خون ۸۶ سال خون
{۱۲۹,۷۰۵ پخش}
وطن ۸۷ وطن
{۱۷۷,۴۱۸ پخش}
برادر بردار ۸۸ برادر بردار
{۱۲۳,۵۷۳ پخش}
شاعر تمام شده ۸۹ شاعر تمام شده
{۲۳۷,۶۳۵ پخش}
وای کشته ما رو ۹۰ وای کشته ما رو
{۲۰۵,۶۱۷ پخش}
به یاد ندا آقا سلطان ۹۲ به یاد ندا آقا سلطان
{۲۹۳,۳۱۱ پخش}
من خرم ۹۳ من خرم
{۱۹۱,۳۶۷ پخش}
چیز ۹۴ چیز
{۸۶۲,۲۹۶ پخش}
دادا کجایی ۹۵ دادا کجایی
{۱۴۲,۸۸۹ پخش}
ما شریم ۹۶ ما شریم
{۱۴۸,۰۳۱ پخش}
عمو کریس تاوون داره ۹۷ عمو کریس تاوون داره
{۱۲۶,۷۲۱ پخش}
آوازه خوان در خون ۹۸ آوازه خوان در خون
{۱۲۵,۷۸۳ پخش}
بامداد ۹۹ بامداد
{۱۵۵,۸۰۶ پخش}
زندگی سگی ما ۱۰۰ زندگی سگی ما
{۲۳۸,۰۴۸ پخش}
فحش بده ۱۰۱ فحش بده
{۱۴۹,۹۵۸ پخش}
حرف زن ۱۰۲ حرف زن
{۱۷۴,۸۷۲ پخش}
ما آخر خط ایم ۱۰۳ ما آخر خط ایم
{۱۲۵,۰۲۶ پخش}
ما مرد نیستیم ۱۰۴ ما مرد نیستیم
{۲۳۲,۰۵۳ پخش}
دانلود موزیک ویدیو میرزا شاهین نجفی
موزیک ویدیو میرزا

4 ماه پیش
[۰ views]
دانلود موزیک ویدیو پرولتاریا‬ شاهین نجفی
موزیک ویدیو پرولتاریا‬

11 ماه پیش
[۵۳,۴۰۶ views]
دانلود موزیک ویدیو آئورلیانو شاهین نجفی
موزیک ویدیو آئورلیانو

1 سال و 3 ماه پیش
[۶۷,۷۸۵ views]
دانلود موزیک ویدیو آئورلیانو شاهین نجفی
موزیک ویدیو آئورلیانو

1 سال و 3 ماه پیش
[۷۲,۷۷۳ views]
دانلود موزیک ویدیو ممد نوبری شاهین نجفی
موزیک ویدیو ممد نوبری

1 سال و 3 ماه پیش
[۲۵۸,۲۳۲ views]
دانلود موزیک ویدیو سلام شاهین نجفی
موزیک ویدیو سلام

2 سال و 8 ماه پیش
[۳۸۲,۱۳۲ views]
دانلود موزیک ویدیو بی بی بی بی سی شاهین نجفی
موزیک ویدیو بی بی بی بی سی

2 سال و 11 ماه پیش
[۳۱۰,۵۵۴ views]
دانلود موزیک ویدیو دموی آلبوم 1414 شاهین نجفی
موزیک ویدیو دموی آلبوم 1414

2 سال و 3 ماه پیش
[۷۴,۲۷۸ views]
دانلود موزیک ویدیو عمو نوروز نیا اینجا شاهین نجفی
موزیک ویدیو عمو نوروز نیا اینجا

2 سال و 4 ماه پیش
[۱۱۳,۵۹۷ views]
دانلود موزیک ویدیو شعبان شاهین نجفی
موزیک ویدیو شعبان

3 سال و 7 ماه پیش
[۳۶۷,۳۳۱ views]
دانلود موزیک ویدیو بیا شاهین نجفی
موزیک ویدیو بیا

2 سال و 11 ماه پیش
[۲۷,۲۸۷ views]
دانلود موزیک ویدیو اینگونه شاهین نجفی
موزیک ویدیو اینگونه

3 سال و 9 ماه پیش
[۵۵,۴۷۰ views]
دانلود موزیک ویدیو مامان شاهین نجفی
موزیک ویدیو مامان

3 سال و 11 ماه پیش
[۴۴,۷۴۵ views]
دانلود موزیک ویدیو مرگ نازلی شاهین نجفی
موزیک ویدیو مرگ نازلی

3 سال و 2 ماه پیش
[۹۲,۵۷۰ views]
دانلود موزیک ویدیو پریود (با محسن نامجو) شاهین نجفی
موزیک ویدیو پریود (با محسن نامجو)

2 سال و 3 ماه پیش
[۳۰۵,۱۲۸ views]
دانلود موزیک ویدیو ببخش گاو جان شاهین نجفی
موزیک ویدیو ببخش گاو جان

4 سال و 7 ماه پیش
[۴۳,۲۲۳ views]
دانلود موزیک ویدیو سقوط شاهین نجفی
موزیک ویدیو سقوط

4 سال و 9 ماه پیش
[۲۳,۰۲۲ views]
دانلود موزیک ویدیو اسمشو تقدیر نذار شاهین نجفی
موزیک ویدیو اسمشو تقدیر نذار

4 سال و 11 ماه پیش
[۴۳,۹۰۳ views]
دانلود موزیک ویدیو قاضی شرع شاهین نجفی
موزیک ویدیو قاضی شرع

3 سال و 2 ماه پیش
[۲۸,۶۳۸ views]
دانلود موزیک ویدیو هذیان (با مجید کاظمی) شاهین نجفی
موزیک ویدیو هذیان (با مجید کاظمی)

4 سال و 1 ماه پیش
[۴۶,۱۹۹ views]
دانلود موزیک ویدیو بعد از تو شاهین نجفی
موزیک ویدیو بعد از تو

1 سال و 1 ماه پیش
[۲۸,۸۸۷ views]
دانلود موزیک ویدیو ممیز صفر شاهین نجفی
موزیک ویدیو ممیز صفر

1 سال و 1 ماه پیش
[۱۹,۲۳۸ views]
دانلود موزیک ویدیو بکنیم شاهین نجفی
موزیک ویدیو بکنیم

1 سال و 1 ماه پیش
[۴۴,۴۳۶ views]
دانلود موزیک ویدیو رانندگی‌ در مستی شاهین نجفی
موزیک ویدیو رانندگی‌ در مستی

4 سال و 8 ماه پیش
[۱۵۱,۱۷۰ views]
دانلود موزیک ویدیو پلنگ زخمی (با امیر عظیمی) شاهین نجفی
موزیک ویدیو پلنگ زخمی (با امیر عظیمی)

4 سال و 1 ماه پیش
[۵۷,۲۵۰ views]
دانلود موزیک ویدیو مهدی شاهین نجفی
موزیک ویدیو مهدی

5 سال و 6 ماه پیش
[۵۶,۷۰۸ views]
دانلود موزیک ویدیو هامون شاهین نجفی
موزیک ویدیو هامون

1 سال و 1 ماه پیش
[۹,۳۲۲ views]
دانلود موزیک ویدیو آخرین زمان شاهین نجفی
موزیک ویدیو آخرین زمان

1 سال و 1 ماه پیش
[۱۲,۹۴۳ views]
دانلود موزیک ویدیو وقتی خدا خوابه شاهین نجفی
موزیک ویدیو وقتی خدا خوابه

1 سال و 1 ماه پیش
[۱۴,۸۲۶ views]
دانلود موزیک ویدیو به یاد ندا آقا سلطان شاهین نجفی
موزیک ویدیو به یاد ندا آقا سلطان

3 سال و 6 ماه پیش
[۶۳,۹۷۵ views]

This page was generated in 0.10 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393