آلبوم های شاهین نجفی

دانلود آهنگ های جدید شاهین نجفی

پرولتاریا‬ ۲ پرولتاریا‬
{۴۶,۳۱۹ پخش}
گفتار6 کلاه قرمزی ۳ گفتار6 کلاه قرمزی
{۱۰,۷۵۰ پخش}
آئورلیانو ۴ آئورلیانو
{۱۰۲,۴۶۹ پخش}
ممد نوبری ۵ ممد نوبری
{۱۷۷,۰۰۵ پخش}
سلام ۶ سلام
{۱,۲۴۱,۱۸۶ پخش}
اسید بازی (دکلمه) ۷ اسید بازی (دکلمه)
{۳۰۸,۹۶۳ پخش}
بی بی بی بی سی ۹ بی بی بی بی سی
{۴۶۱,۱۷۵ پخش}
دموی رقص اشرار ۱۰ دموی رقص اشرار
{۱۱۲,۱۷۸ پخش}
دموی آلبوم 1414 ۱۱ دموی آلبوم 1414
{۱۹۶,۷۶۸ پخش}
عمو نوروز نیا اینجا ۱۲ عمو نوروز نیا اینجا
{۵۵۶,۵۸۳ پخش}
همه لاتم ۱۵ همه لاتم
( از نوید زردی) {۱۴۴,۴۸۸ پخش}
شیاف ۱۶ شیاف
( از امین وحید) {۱۷۰,۹۶۸ پخش}
گریه من (زنده) ۱۷ گریه من (زنده)
{۱۳۰,۱۷۸ پخش}
حالا چی مونده (زنده) ۱۸ حالا چی مونده (زنده)
{۹۷,۴۸۹ پخش}
شعبان ۱۹ شعبان
{۱,۴۷۱,۲۲۷ پخش}
آن چشم ها (اجرای زنده) ۲۰ آن چشم ها (اجرای زنده)
{۲۰۷,۹۹۹ پخش}
از تهران تا برلین ۲۱ از تهران تا برلین
{۱۷۰,۱۶۸ پخش}
اینگونه ۲۲ اینگونه
{۲۵۷,۹۳۱ پخش}
دموی آلبوم ترامادول ۲۳ دموی آلبوم ترامادول
{۱۲۵,۵۶۸ پخش}
مامان ۲۷ مامان
{۳۰۱,۹۲۰ پخش}
خار تو (ورژن کامل) ۲۸ خار تو (ورژن کامل)
{۱۷۳,۵۳۹ پخش}
اینگونه بی تو ۲۹ اینگونه بی تو
{۳۴۴,۲۹۲ پخش}
ریش (زنده) ۳۰ ریش (زنده)
{۱۳۲,۶۶۳ پخش}
رئیس جمهور (زنده) ۳۱ رئیس جمهور (زنده)
{۳۱۲,۲۷۴ پخش}
با ما (با مجید کاظمی) ۳۳ با ما (با مجید کاظمی)
{۲۰۳,۳۸۱ پخش}
مرگ نازلی ۳۴ مرگ نازلی
{۸۶۸,۹۰۱ پخش}
اسمشو تقدیر نذار ۳۵ اسمشو تقدیر نذار
( از امیر عظیمی) {۷۴,۰۸۹ پخش}
بیان مره یاری بدن ۳۶ بیان مره یاری بدن
{۴۹۰,۹۴۸ پخش}
فصل دریا (با هاتف) ۳۷ فصل دریا (با هاتف)
{۱۱۶,۵۲۱ پخش}
دکلمه ۳۸ دکلمه
{۱۰۷,۹۳۰ پخش}
باداباد ۳۹ باداباد
{۴۰۴,۲۴۳ پخش}
پریود (با محسن نامجو) ۴۰ پریود (با محسن نامجو)
{۲,۱۰۴,۲۰۵ پخش}
برای تو که در بندی ۴۱ برای تو که در بندی
{۱۲۹,۱۵۴ پخش}
وصیت ۴۲ وصیت
{۱۹۱,۸۱۴ پخش}
تف کن تو صورت من ۴۳ تف کن تو صورت من
{۱۷۴,۷۳۴ پخش}
اجداد (دکلمه) ۴۴ اجداد (دکلمه)
{۹۴,۳۷۶ پخش}
حاجی ۴۵ حاجی
{۱۷۱,۷۵۰ پخش}
خار تو ۴۶ خار تو
{۱۳۵,۴۷۵ پخش}
ایروپلان ۴۷ ایروپلان
{۱۴۸,۷۲۸ پخش}
ببخش گاو جان ۴۸ ببخش گاو جان
{۲۲۰,۵۵۵ پخش}
ما ما میا ۵۰ ما ما میا
{۸۵,۶۳۰ پخش}
انقلاب تفکر با غوغا ۵۱ انقلاب تفکر با غوغا
{۱۳۷,۰۵۸ پخش}
سقوط اشرار ۵۲ سقوط اشرار
{۱۴۰,۸۰۷ پخش}
سقوط ۵۳ سقوط
{۱۰۷,۲۹۳ پخش}
لوس آنجلس ۵۵
{۳۳۱,۱۳۴ پخش}
نگفتمت نرو ۵۶ نگفتمت نرو
{۱۴۴,۵۲۳ پخش}
تو حلقم ۵۷ تو حلقم
{۱,۱۷۶,۵۴۸ پخش}
قاضی شرعی ۵۸ قاضی شرعی
{۳۸۶,۰۲۸ پخش}
اسمشو تقدیر نذار ۵۹ اسمشو تقدیر نذار
{۲۶۵,۳۴۴ پخش}
قاضی شرع ۶۱ قاضی شرع
{۱۰۹,۷۱۰ پخش}
هذیان (با مجید کاظمی) ۶۲ هذیان (با مجید کاظمی)
{۱۲۲,۷۱۳ پخش}
دراکولا ۶۳ دراکولا
{۹۴,۷۳۷ پخش}
نوشابه (زنده) ۶۴ نوشابه (زنده)
{۳۱۹,۱۹۷ پخش}
ایستاده مردن ۶۵ ایستاده مردن
{۸۸۴,۷۹۳ پخش}
نقی ۶۶ نقی
{۲,۵۱۰,۲۰۲ پخش}
بگا مگا ۶۷ بگا مگا
{۹۵۹,۸۷۱ پخش}
آخرین ترانه ۶۸ آخرین ترانه
( از امیر عظیمی) {۱۰۳,۵۰۹ پخش}
شب آخر ۶۹ شب آخر
( از امیر عظیمی) {۱۴۷,۱۴۶ پخش}
کشته مارو ۷۰ کشته مارو
{۷۶,۹۸۷ پخش}
تو ازم بدت می یاد ۷۲ تو ازم بدت می یاد
{۱۴۱,۸۱۴ پخش}
انکار ۷۳ انکار
{۱۲۶,۰۰۷ پخش}
وقتی که ۷۵ وقتی که
{۲۵۷,۳۱۲ پخش}
پیش قاضی و معلق بازی ۷۶ پیش قاضی و معلق بازی
{۲۷۷,۶۲۵ پخش}
مهدی ۷۸ مهدی
{۳۹۳,۲۴۳ پخش}
سال خون ۷۹ سال خون
{۱۲۹,۷۰۵ پخش}
وطن ۸۰ وطن
{۱۷۷,۴۱۸ پخش}
برادر بردار ۸۱ برادر بردار
{۱۲۳,۵۷۳ پخش}
شاعر تمام شده ۸۲ شاعر تمام شده
{۲۳۷,۶۳۵ پخش}
وای کشته ما رو ۸۳ وای کشته ما رو
{۲۰۵,۶۱۷ پخش}
به یاد ندا آقا سلطان ۸۵ به یاد ندا آقا سلطان
{۲۹۳,۳۱۱ پخش}
من خرم ۸۶ من خرم
{۱۹۱,۳۶۷ پخش}
چیز ۸۷ چیز
{۸۶۲,۲۹۶ پخش}
دادا کجایی ۸۸ دادا کجایی
{۱۴۲,۸۸۹ پخش}
ما شریم ۸۹ ما شریم
{۱۴۸,۰۳۱ پخش}
عمو کریس تاوون داره ۹۰ عمو کریس تاوون داره
{۱۲۶,۷۲۱ پخش}
آوازه خوان در خون ۹۱ آوازه خوان در خون
{۱۲۵,۷۸۳ پخش}
بامداد ۹۲ بامداد
{۱۵۵,۸۰۶ پخش}
زندگی سگی ما ۹۳ زندگی سگی ما
{۲۳۸,۰۴۸ پخش}
فحش بده ۹۴ فحش بده
{۱۴۹,۹۵۸ پخش}
حرف زن ۹۵ حرف زن
{۱۷۴,۸۷۲ پخش}
ما آخر خط ایم ۹۶ ما آخر خط ایم
{۱۲۵,۰۲۶ پخش}
ما مرد نیستیم ۹۷ ما مرد نیستیم
{۲۳۲,۰۵۳ پخش}
دانلود موزیک ویدیو پرولتاریا‬ شاهین نجفی
موزیک ویدیو پرولتاریا‬

4 ماه پیش
[۴۸,۷۳۶ views]
دانلود موزیک ویدیو آئورلیانو شاهین نجفی
موزیک ویدیو آئورلیانو

8 ماه پیش
[۶۴,۴۹۱ views]
دانلود موزیک ویدیو آئورلیانو شاهین نجفی
موزیک ویدیو آئورلیانو

8 ماه پیش
[۷۰,۸۸۹ views]
دانلود موزیک ویدیو ممد نوبری شاهین نجفی
موزیک ویدیو ممد نوبری

8 ماه پیش
[۲۵۰,۳۷۱ views]
دانلود موزیک ویدیو سلام شاهین نجفی
موزیک ویدیو سلام

1 سال و 1 ماه پیش
[۳۷۵,۵۱۰ views]
دانلود موزیک ویدیو بی بی بی بی سی شاهین نجفی
موزیک ویدیو بی بی بی بی سی

1 سال و 4 ماه پیش
[۳۰۵,۲۵۷ views]
دانلود موزیک ویدیو دموی آلبوم 1414 شاهین نجفی
موزیک ویدیو دموی آلبوم 1414

1 سال و 8 ماه پیش
[۷۳,۶۷۶ views]
دانلود موزیک ویدیو عمو نوروز نیا اینجا شاهین نجفی
موزیک ویدیو عمو نوروز نیا اینجا

1 سال و 9 ماه پیش
[۱۱۲,۱۴۴ views]
دانلود موزیک ویدیو شعبان شاهین نجفی
موزیک ویدیو شعبان

2 سال و 0 ماه پیش
[۳۶۲,۵۶۷ views]
دانلود موزیک ویدیو بیا شاهین نجفی
موزیک ویدیو بیا

1 سال و 4 ماه پیش
[۲۶,۱۳۵ views]
دانلود موزیک ویدیو اینگونه شاهین نجفی
موزیک ویدیو اینگونه

2 سال و 2 ماه پیش
[۵۴,۳۵۲ views]
دانلود موزیک ویدیو مامان شاهین نجفی
موزیک ویدیو مامان

2 سال و 4 ماه پیش
[۴۳,۶۷۰ views]
دانلود موزیک ویدیو مرگ نازلی شاهین نجفی
موزیک ویدیو مرگ نازلی

2 سال و 7 ماه پیش
[۹۱,۱۴۲ views]
دانلود موزیک ویدیو پریود (با محسن نامجو) شاهین نجفی
موزیک ویدیو پریود (با محسن نامجو)

1 سال و 8 ماه پیش
[۳۰۱,۷۲۲ views]
دانلود موزیک ویدیو ببخش گاو جان شاهین نجفی
موزیک ویدیو ببخش گاو جان

3 سال و 0 ماه پیش
[۴۲,۲۶۰ views]
دانلود موزیک ویدیو سقوط شاهین نجفی
موزیک ویدیو سقوط

3 سال و 2 ماه پیش
[۲۲,۶۵۲ views]
دانلود موزیک ویدیو اسمشو تقدیر نذار شاهین نجفی
موزیک ویدیو اسمشو تقدیر نذار

3 سال و 4 ماه پیش
[۴۳,۲۴۰ views]
دانلود موزیک ویدیو قاضی شرع شاهین نجفی
موزیک ویدیو قاضی شرع

2 سال و 7 ماه پیش
[۲۸,۲۲۵ views]
دانلود موزیک ویدیو هذیان (با مجید کاظمی) شاهین نجفی
موزیک ویدیو هذیان (با مجید کاظمی)

3 سال و 6 ماه پیش
[۴۴,۷۷۱ views]
دانلود موزیک ویدیو بعد از تو شاهین نجفی
موزیک ویدیو بعد از تو

6 ماه پیش
[۲۵,۹۳۷ views]
دانلود موزیک ویدیو ممیز صفر شاهین نجفی
موزیک ویدیو ممیز صفر

6 ماه پیش
[۱۷,۱۶۵ views]
دانلود موزیک ویدیو بکنیم شاهین نجفی
موزیک ویدیو بکنیم

6 ماه پیش
[۴۱,۷۹۶ views]
دانلود موزیک ویدیو رانندگی‌ در مستی شاهین نجفی
موزیک ویدیو رانندگی‌ در مستی

3 سال و 1 ماه پیش
[۱۴۸,۷۸۸ views]
دانلود موزیک ویدیو پلنگ زخمی (با امیر عظیمی) شاهین نجفی
موزیک ویدیو پلنگ زخمی (با امیر عظیمی)

3 سال و 6 ماه پیش
[۵۶,۴۴۱ views]
دانلود موزیک ویدیو مهدی شاهین نجفی
موزیک ویدیو مهدی

4 سال و 11 ماه پیش
[۵۵,۶۹۳ views]
دانلود موزیک ویدیو هامون شاهین نجفی
موزیک ویدیو هامون

6 ماه پیش
[۸,۳۵۰ views]
دانلود موزیک ویدیو آخرین زمان شاهین نجفی
موزیک ویدیو آخرین زمان

6 ماه پیش
[۱۱,۳۴۳ views]
دانلود موزیک ویدیو وقتی خدا خوابه شاهین نجفی
موزیک ویدیو وقتی خدا خوابه

6 ماه پیش
[۱۳,۱۰۶ views]
دانلود موزیک ویدیو به یاد ندا آقا سلطان شاهین نجفی
موزیک ویدیو به یاد ندا آقا سلطان

2 سال و 11 ماه پیش
[۶۲,۳۳۲ views]

This page was generated in 0.08 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393