آلبوم های شاهین نجفی

دانلود آهنگ های جدید شاهین نجفی

پرولتاریا‬ ۷ پرولتاریا‬
{۴۶,۳۱۹ پخش}
گفتار6 کلاه قرمزی ۸ گفتار6 کلاه قرمزی
{۱۰,۷۵۰ پخش}
آئورلیانو ۹ آئورلیانو
{۱۰۲,۴۶۹ پخش}
ممد نوبری ۱۰ ممد نوبری
{۱۷۷,۰۰۵ پخش}
سلام ۱۱ سلام
{۱,۲۴۱,۱۸۶ پخش}
اسید بازی (دکلمه) ۱۲ اسید بازی (دکلمه)
{۳۰۸,۹۶۳ پخش}
بی بی بی بی سی ۱۴ بی بی بی بی سی
{۴۶۱,۱۷۵ پخش}
دموی رقص اشرار ۱۵ دموی رقص اشرار
{۱۱۲,۱۷۸ پخش}
دموی آلبوم 1414 ۱۶ دموی آلبوم 1414
{۱۹۶,۷۶۸ پخش}
عمو نوروز نیا اینجا ۱۷ عمو نوروز نیا اینجا
{۵۵۶,۵۸۳ پخش}
همه لاتم ۲۰ همه لاتم
( از نوید زردی) {۱۴۴,۴۸۸ پخش}
شیاف ۲۱ شیاف
( از امین وحید) {۱۷۰,۹۶۸ پخش}
گریه من (زنده) ۲۲ گریه من (زنده)
{۱۳۰,۱۷۸ پخش}
حالا چی مونده (زنده) ۲۳ حالا چی مونده (زنده)
{۹۷,۴۸۹ پخش}
شعبان ۲۴ شعبان
{۱,۴۷۱,۲۲۷ پخش}
آن چشم ها (اجرای زنده) ۲۵ آن چشم ها (اجرای زنده)
{۲۰۷,۹۹۹ پخش}
از تهران تا برلین ۲۶ از تهران تا برلین
{۱۷۰,۱۶۸ پخش}
اینگونه ۲۷ اینگونه
{۲۵۷,۹۳۱ پخش}
دموی آلبوم ترامادول ۲۸ دموی آلبوم ترامادول
{۱۲۵,۵۶۸ پخش}
مامان ۳۲ مامان
{۳۰۱,۹۲۰ پخش}
خار تو (ورژن کامل) ۳۳ خار تو (ورژن کامل)
{۱۷۳,۵۳۹ پخش}
اینگونه بی تو ۳۴ اینگونه بی تو
{۳۴۴,۲۹۲ پخش}
ریش (زنده) ۳۵ ریش (زنده)
{۱۳۲,۶۶۳ پخش}
رئیس جمهور (زنده) ۳۶ رئیس جمهور (زنده)
{۳۱۲,۲۷۴ پخش}
با ما (با مجید کاظمی) ۳۸ با ما (با مجید کاظمی)
{۲۰۳,۳۸۱ پخش}
مرگ نازلی ۳۹ مرگ نازلی
{۸۶۸,۹۰۱ پخش}
اسمشو تقدیر نذار ۴۰ اسمشو تقدیر نذار
( از امیر عظیمی) {۷۴,۰۸۹ پخش}
بیان مره یاری بدن ۴۱ بیان مره یاری بدن
{۴۹۰,۹۴۸ پخش}
فصل دریا (با هاتف) ۴۲ فصل دریا (با هاتف)
{۱۱۶,۵۲۱ پخش}
دکلمه ۴۳ دکلمه
{۱۰۷,۹۳۰ پخش}
باداباد ۴۴ باداباد
{۴۰۴,۲۴۳ پخش}
پریود (با محسن نامجو) ۴۵ پریود (با محسن نامجو)
{۲,۱۰۴,۲۰۵ پخش}
برای تو که در بندی ۴۶ برای تو که در بندی
{۱۲۹,۱۵۴ پخش}
وصیت ۴۷ وصیت
{۱۹۱,۸۱۴ پخش}
تف کن تو صورت من ۴۸ تف کن تو صورت من
{۱۷۴,۷۳۴ پخش}
اجداد (دکلمه) ۴۹ اجداد (دکلمه)
{۹۴,۳۷۶ پخش}
حاجی ۵۰ حاجی
{۱۷۱,۷۵۰ پخش}
خار تو ۵۱ خار تو
{۱۳۵,۴۷۵ پخش}
ایروپلان ۵۲ ایروپلان
{۱۴۸,۷۲۸ پخش}
ببخش گاو جان ۵۳ ببخش گاو جان
{۲۲۰,۵۵۵ پخش}
ما ما میا ۵۵ ما ما میا
{۸۵,۶۳۰ پخش}
انقلاب تفکر با غوغا ۵۶ انقلاب تفکر با غوغا
{۱۳۷,۰۵۸ پخش}
سقوط اشرار ۵۷ سقوط اشرار
{۱۴۰,۸۰۷ پخش}
سقوط ۵۸ سقوط
{۱۰۷,۲۹۳ پخش}
لوس آنجلس ۶۰
{۳۳۱,۱۳۴ پخش}
نگفتمت نرو ۶۱ نگفتمت نرو
{۱۴۴,۵۲۳ پخش}
تو حلقم ۶۲ تو حلقم
{۱,۱۷۶,۵۴۸ پخش}
قاضی شرعی ۶۳ قاضی شرعی
{۳۸۶,۰۲۸ پخش}
اسمشو تقدیر نذار ۶۴ اسمشو تقدیر نذار
{۲۶۵,۳۴۴ پخش}
قاضی شرع ۶۶ قاضی شرع
{۱۰۹,۷۱۰ پخش}
هذیان (با مجید کاظمی) ۶۷ هذیان (با مجید کاظمی)
{۱۲۲,۷۱۳ پخش}
دراکولا ۶۸ دراکولا
{۹۴,۷۳۷ پخش}
نوشابه (زنده) ۶۹ نوشابه (زنده)
{۳۱۹,۱۹۷ پخش}
ایستاده مردن ۷۰ ایستاده مردن
{۸۸۴,۷۹۳ پخش}
نقی ۷۱ نقی
{۲,۵۱۰,۲۰۲ پخش}
بگا مگا ۷۲ بگا مگا
{۹۵۹,۸۷۱ پخش}
آخرین ترانه ۷۳ آخرین ترانه
( از امیر عظیمی) {۱۰۳,۵۰۹ پخش}
شب آخر ۷۴ شب آخر
( از امیر عظیمی) {۱۴۷,۱۴۶ پخش}
کشته مارو ۷۵ کشته مارو
{۷۶,۹۸۷ پخش}
تو ازم بدت می یاد ۷۷ تو ازم بدت می یاد
{۱۴۱,۸۱۴ پخش}
انکار ۷۸ انکار
{۱۲۶,۰۰۷ پخش}
وقتی که ۸۰ وقتی که
{۲۵۷,۳۱۲ پخش}
پیش قاضی و معلق بازی ۸۱ پیش قاضی و معلق بازی
{۲۷۷,۶۲۵ پخش}
مهدی ۸۳ مهدی
{۳۹۳,۲۴۳ پخش}
سال خون ۸۴ سال خون
{۱۲۹,۷۰۵ پخش}
وطن ۸۵ وطن
{۱۷۷,۴۱۸ پخش}
برادر بردار ۸۶ برادر بردار
{۱۲۳,۵۷۳ پخش}
شاعر تمام شده ۸۷ شاعر تمام شده
{۲۳۷,۶۳۵ پخش}
وای کشته ما رو ۸۸ وای کشته ما رو
{۲۰۵,۶۱۷ پخش}
به یاد ندا آقا سلطان ۹۰ به یاد ندا آقا سلطان
{۲۹۳,۳۱۱ پخش}
من خرم ۹۱ من خرم
{۱۹۱,۳۶۷ پخش}
چیز ۹۲ چیز
{۸۶۲,۲۹۶ پخش}
دادا کجایی ۹۳ دادا کجایی
{۱۴۲,۸۸۹ پخش}
ما شریم ۹۴ ما شریم
{۱۴۸,۰۳۱ پخش}
عمو کریس تاوون داره ۹۵ عمو کریس تاوون داره
{۱۲۶,۷۲۱ پخش}
آوازه خوان در خون ۹۶ آوازه خوان در خون
{۱۲۵,۷۸۳ پخش}
بامداد ۹۷ بامداد
{۱۵۵,۸۰۶ پخش}
زندگی سگی ما ۹۸ زندگی سگی ما
{۲۳۸,۰۴۸ پخش}
فحش بده ۹۹ فحش بده
{۱۴۹,۹۵۸ پخش}
حرف زن ۱۰۰ حرف زن
{۱۷۴,۸۷۲ پخش}
ما آخر خط ایم ۱۰۱ ما آخر خط ایم
{۱۲۵,۰۲۶ پخش}
ما مرد نیستیم ۱۰۲ ما مرد نیستیم
{۲۳۲,۰۵۳ پخش}
دانلود موزیک ویدیو میرزا شاهین نجفی
موزیک ویدیو میرزا

2 ماه پیش
[۰ views]
دانلود موزیک ویدیو پرولتاریا‬ شاهین نجفی
موزیک ویدیو پرولتاریا‬

9 ماه پیش
[۵۳,۴۰۶ views]
دانلود موزیک ویدیو آئورلیانو شاهین نجفی
موزیک ویدیو آئورلیانو

1 سال و 1 ماه پیش
[۶۷,۷۸۵ views]
دانلود موزیک ویدیو آئورلیانو شاهین نجفی
موزیک ویدیو آئورلیانو

1 سال و 1 ماه پیش
[۷۲,۷۷۳ views]
دانلود موزیک ویدیو ممد نوبری شاهین نجفی
موزیک ویدیو ممد نوبری

1 سال و 1 ماه پیش
[۲۵۸,۲۳۲ views]
دانلود موزیک ویدیو سلام شاهین نجفی
موزیک ویدیو سلام

2 سال و 6 ماه پیش
[۳۸۲,۱۳۲ views]
دانلود موزیک ویدیو بی بی بی بی سی شاهین نجفی
موزیک ویدیو بی بی بی بی سی

2 سال و 9 ماه پیش
[۳۱۰,۵۵۴ views]
دانلود موزیک ویدیو دموی آلبوم 1414 شاهین نجفی
موزیک ویدیو دموی آلبوم 1414

2 سال و 1 ماه پیش
[۷۴,۲۷۸ views]
دانلود موزیک ویدیو عمو نوروز نیا اینجا شاهین نجفی
موزیک ویدیو عمو نوروز نیا اینجا

2 سال و 2 ماه پیش
[۱۱۳,۵۹۷ views]
دانلود موزیک ویدیو شعبان شاهین نجفی
موزیک ویدیو شعبان

3 سال و 5 ماه پیش
[۳۶۷,۳۳۱ views]
دانلود موزیک ویدیو بیا شاهین نجفی
موزیک ویدیو بیا

2 سال و 9 ماه پیش
[۲۷,۲۸۷ views]
دانلود موزیک ویدیو اینگونه شاهین نجفی
موزیک ویدیو اینگونه

3 سال و 7 ماه پیش
[۵۵,۴۷۰ views]
دانلود موزیک ویدیو مامان شاهین نجفی
موزیک ویدیو مامان

3 سال و 9 ماه پیش
[۴۴,۷۴۵ views]
دانلود موزیک ویدیو مرگ نازلی شاهین نجفی
موزیک ویدیو مرگ نازلی

3 سال و 0 ماه پیش
[۹۲,۵۷۰ views]
دانلود موزیک ویدیو پریود (با محسن نامجو) شاهین نجفی
موزیک ویدیو پریود (با محسن نامجو)

2 سال و 1 ماه پیش
[۳۰۵,۱۲۸ views]
دانلود موزیک ویدیو ببخش گاو جان شاهین نجفی
موزیک ویدیو ببخش گاو جان

4 سال و 5 ماه پیش
[۴۳,۲۲۳ views]
دانلود موزیک ویدیو سقوط شاهین نجفی
موزیک ویدیو سقوط

4 سال و 7 ماه پیش
[۲۳,۰۲۲ views]
دانلود موزیک ویدیو اسمشو تقدیر نذار شاهین نجفی
موزیک ویدیو اسمشو تقدیر نذار

4 سال و 9 ماه پیش
[۴۳,۹۰۳ views]
دانلود موزیک ویدیو قاضی شرع شاهین نجفی
موزیک ویدیو قاضی شرع

3 سال و 0 ماه پیش
[۲۸,۶۳۸ views]
دانلود موزیک ویدیو هذیان (با مجید کاظمی) شاهین نجفی
موزیک ویدیو هذیان (با مجید کاظمی)

4 سال و 11 ماه پیش
[۴۶,۱۹۹ views]
دانلود موزیک ویدیو بعد از تو شاهین نجفی
موزیک ویدیو بعد از تو

11 ماه پیش
[۲۸,۸۸۷ views]
دانلود موزیک ویدیو ممیز صفر شاهین نجفی
موزیک ویدیو ممیز صفر

11 ماه پیش
[۱۹,۲۳۸ views]
دانلود موزیک ویدیو بکنیم شاهین نجفی
موزیک ویدیو بکنیم

11 ماه پیش
[۴۴,۴۳۶ views]
دانلود موزیک ویدیو رانندگی‌ در مستی شاهین نجفی
موزیک ویدیو رانندگی‌ در مستی

4 سال و 6 ماه پیش
[۱۵۱,۱۷۰ views]
دانلود موزیک ویدیو پلنگ زخمی (با امیر عظیمی) شاهین نجفی
موزیک ویدیو پلنگ زخمی (با امیر عظیمی)

4 سال و 11 ماه پیش
[۵۷,۲۵۰ views]
دانلود موزیک ویدیو مهدی شاهین نجفی
موزیک ویدیو مهدی

5 سال و 4 ماه پیش
[۵۶,۷۰۸ views]
دانلود موزیک ویدیو هامون شاهین نجفی
موزیک ویدیو هامون

11 ماه پیش
[۹,۳۲۲ views]
دانلود موزیک ویدیو آخرین زمان شاهین نجفی
موزیک ویدیو آخرین زمان

11 ماه پیش
[۱۲,۹۴۳ views]
دانلود موزیک ویدیو وقتی خدا خوابه شاهین نجفی
موزیک ویدیو وقتی خدا خوابه

11 ماه پیش
[۱۴,۸۲۶ views]
دانلود موزیک ویدیو به یاد ندا آقا سلطان شاهین نجفی
موزیک ویدیو به یاد ندا آقا سلطان

3 سال و 4 ماه پیش
[۶۳,۹۷۵ views]

This page was generated in 0.08 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393