آلبوم های مصطفی فتاحی

دانلود آهنگ های جدید مصطفی فتاحی

چشم تو چشم ۳ چشم تو چشم
{۶۷۰ پخش}
هوا پسه ۵ هوا پسه
{۱,۳۵۰ پخش}
خوش به حال من ۶ خوش به حال من
{۱,۳۸۴ پخش}
ارباب ۷ ارباب
{۱۰,۴۰۶ پخش}
به عشق تو ۸ به عشق تو
{۶,۹۳۱ پخش}
از بوسه تا عشق 2 ۹ از بوسه تا عشق 2
{۱۴,۶۳۷ پخش}
نرو ۱۰ نرو
{۶,۸۴۵ پخش}
عشق آریایی ۱۲ عشق آریایی
{۸,۳۶۷ پخش}
عشق منی ۱۳ عشق منی
{۴۶,۱۵۶ پخش}
پرنیا پرنیا ۱۴ پرنیا پرنیا
{۷,۹۸۹ پخش}
فرشته زیبایی ۱۶ فرشته زیبایی
{۳۶,۷۰۴ پخش}
شهر آرزو ۱۸ شهر آرزو
{۱۰,۲۹۴ پخش}
تا حرف رفتن ۲۰ تا حرف رفتن
{۱,۱۵۲ پخش}
یاد حرفات ۲۱ یاد حرفات
{۱,۳۲۴ پخش}
از بوسه تا عشق ۲۳ از بوسه تا عشق
{۷۵,۴۵۶ پخش}
خداحافظ ۲۴ خداحافظ
{۲۳,۸۸۲ پخش}
کابوس ۲۵ کابوس
{۱۳,۴۱۶ پخش}
جرم من عاشق شدن بود ۲۶ جرم من عاشق شدن بود
{۳۱,۰۶۳ پخش}
ملوسک ۲۹ ملوسک
{۱,۴۶۲ پخش}
عشق ۳۰ عشق
{۴۲,۱۸۳ پخش}
عشق پاک ۳۱ عشق پاک
{۳,۱۸۲ پخش}
گریه ۳۲ گریه
{۱,۱۷۸ پخش}
بی‌تاب ۳۳ بی‌تاب
{۷۳۹ پخش}
دوست دارم ۳۴ دوست دارم
{۱,۳۲۴ پخش}
سرنوشت ۳۵ سرنوشت
{۱,۴۳۶ پخش}
منو دوست داری ۳۶ منو دوست داری
{۸,۷۴۶ پخش}
پیمونه عمر ۳۷ پیمونه عمر
{۴,۷۳۰ پخش}
ماهی گیر ۳۹ ماهی گیر
{۶,۴۸۴ پخش}
تک ستاره ۴۰ تک ستاره
{۹,۳۸۲ پخش}
اسم های مشابه دیگر برای مصطفی فتاحی :

مصطفی فتاحی.
Mostafa Fattahi


This page was generated in 0.19 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393