آلبوم های ناصر صدر

دانلود آهنگ های جدید ناصر صدر

دلتنگم ۱۰ دلتنگم
{۱,۷۵۴ پخش}
خاطرات تو ۱۲ خاطرات تو
{۵,۱۴۲ پخش}
از خدا خواسته ۱۳ از خدا خواسته
{۴,۲۹۱ پخش}
خدا قربونت برم ۱۴ خدا قربونت برم
{۷,۴۲۱ پخش}
تو که میدونستی ۱۶ تو که میدونستی
{۳,۸۸۷ پخش}
اگه تو هم بری ۱۷ اگه تو هم بری
{۱۷,۰۱۹ پخش}
ای کاش ۱۸ ای کاش
{۹,۴۷۷ پخش}
بعد مدتها ۱۹ بعد مدتها
{۱۱,۵۳۲ پخش}
حس خوب ۲۰ حس خوب
{۱,۵۴۸ پخش}
بانو ۲۱ بانو
{۱۲,۴۲۷ پخش}
مست می ۲۲ مست می
{۳۷,۲۹۸ پخش}
برام دعا کن ۲۳ برام دعا کن
{۴۲,۷۲۴ پخش}
رفتی که رفتی ۲۴ رفتی که رفتی
{۳۳,۲۹۰ پخش}
بی تو ۲۵ بی تو
{۵۱,۸۸۳ پخش}
دروغ ۲۶ دروغ
{۶,۸۱۹ پخش}
آروم جون ۲۷ آروم جون
{۱۳,۶۹۹ پخش}
گناه ۲۸ گناه
{۶,۴۴۱ پخش}
جبران ۲۹ جبران
{۳,۷۴۱ پخش}
عشق من (همراه شاهین) ۳۰ عشق من (همراه شاهین)
{۳۴,۱۴۲ پخش}
بی وفا ۳۲ بی وفا
{۱۲,۹۰۸ پخش}
تور سفید ۳۳ تور سفید
{۱۷,۷۲۴ پخش}
اسم های مشابه دیگر برای ناصر صدر :

ناصر صدر.
Naser Sadr


This page was generated in 0.11 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393