آلبوم های شهیار قنبری

دانلود آهنگ های جدید شهیار قنبری

چه روزایی ۳ چه روزایی
( از نارسیس) {۱,۶۰۸ پخش}
کودکانه ۶ کودکانه
( از هاتف) {۳۰,۵۳۰ پخش}
نفس  (1355) ۷ نفس (1355)
( آلبوم کاست (4) از داریوش ) {۱۸,۶۵۳ پخش}
نامهربان ۸ نامهربان
( آلبوم غریبه از عارف ) {۶,۵۸۷ پخش}
شبنم فردا ۹ شبنم فردا
( از بیتا) {۵۶,۸۱۱ پخش}
نام کوچک من ۱۲
{۱۶,۵۷۲ پخش}
همیشه غایب ۱۳ همیشه غایب
( از داریوش) {۴۸,۳۰۶ پخش}
قلب ۲۳ قلب
( از مارتیک) {۱۴۵,۳۴۰ پخش}
میعادگاه ۲۴ میعادگاه
( آلبوم روستایی از ابی ) {۶,۷۹۴ پخش}
خود جوش ۲۵ خود جوش
( آلبوم روستایی از ابی ) {۳۰,۸۵۶ پخش}
زمستون ۲۶ زمستون
( آلبوم روستایی از ابی ) {۱۱,۷۹۰ پخش}
قصه گو ۲۷
{۵۳۳ پخش}
معجزه ۲۸ معجزه
( آلبوم سیمرغ از راستین ) {۳۸,۵۷۱ پخش}
شک می کنم ۳۰ شک می کنم
( آلبوم شب سپید از گوگوش ) {۱۲۱,۵۴۳ پخش}
آفتابی ۳۹ آفتابی
( آلبوم مانیفست از گوگوش ) {۲۱,۶۹۷ پخش}
خوبه خوب ۴۱ خوبه خوب
( آلبوم مانیفست از گوگوش ) {۳۴,۸۳۸ پخش}
نجاتم بده ۴۳ نجاتم بده
( آلبوم مانیفست از گوگوش ) {۵۷,۶۸۰ پخش}
گیتار سرخ ۴۶ گیتار سرخ
( آلبوم پرسه از شهریار ) {۱۱,۵۴۹ پخش}
راه من ۴۷ راه من
( از ابی) {۴۵,۵۰۲ پخش}
کار من ۴۸ کار من
( آلبوم راه من از داریوش ) {۳۹,۰۶۹ پخش}
راه من ۴۹ راه من
( آلبوم راه من از داریوش ) {۸۷,۲۲۱ پخش}
سقوط ۵۹ سقوط
( آلبوم پرنده ی مهاجر از داریوش ) {۱۲۲,۰۷۷ پخش}
سقوط ۶۰ سقوط
( آلبوم سال دو هزار از داریوش ) {۹۳,۵۶۸ پخش}
مرد تنها ۶۳ مرد تنها
( آلبوم جمعه از فرهاد مهراد ) {۱۵۷,۷۵۸ پخش}
کودکانه ۶۵ کودکانه
( آلبوم جمعه از فرهاد مهراد ) {۱۲۴,۰۲۹ پخش}
جمعه ۶۶ جمعه
( آلبوم جمعه از فرهاد مهراد ) {۲۱۴,۴۳۲ پخش}
امان از ۷۰ امان از
( آلبوم امان از از داریوش ) {۷۸,۲۵۱ پخش}
تمامه من ۷۱ تمامه من
( آلبوم امان از از داریوش ) {۶۲,۲۱۲ پخش}
دو مسافر ۷۴ دو مسافر
( آلبوم امان از از داریوش ) {۴۹,۵۴۴ پخش}
کمی با من مدارا کن ۷۶
( آلبوم کمی با من مدارا کن از شکیلا ) {۱۵۳,۲۰۰ پخش}
مینویسم از تو ۷۷
( آلبوم کمی با من مدارا کن از شکیلا ) {۵۳,۲۳۴ پخش}
آوار عشق ۸۱ آوار عشق
( آلبوم غیبت نور از شکیلا ) {۲۸,۹۷۳ پخش}
غیبت نور ۸۲ غیبت نور
( آلبوم غیبت نور از شکیلا ) {۲۲,۰۵۹ پخش}
شب ۸۳ شب
( آلبوم غیبت نور از شکیلا ) {۵۷,۹۲۱ پخش}
رویا ۸۴
( آلبوم آخرین کوکب از شکیلا ) {۱۶,۰۶۴ پخش}
اکسیژن ۸۶ اکسیژن
( آلبوم اکسیژن از نوش آفرین ) {۳۵,۷۵۸ پخش}
با قافیه ۸۷ با قافیه
( آلبوم عریضه از شاهرخ ) {۵,۴۵۲ پخش}
ستاره ۸۹ ستاره
( آلبوم نفس از گوگوش ) {۴,۲۳۱ پخش}
حرف ۹۰ حرف
( آلبوم نفس از گوگوش ) {۱۷,۹۷۴ پخش}
نفس ۹۱ نفس
( آلبوم نفس از گوگوش ) {۵۳,۶۶۴ پخش}
هجرت ۹۲ هجرت
( آلبوم ماه پیشونی از گوگوش ) {۲۰,۵۱۹ پخش}
خانگی ۱۰۰
( آلبوم فرفره های بی باد از منصور ) {۱,۴۷۹ پخش}
دلکوک ۱۰۱
( آلبوم آخرین خبر از گوگوش ) {۸۴,۷۹۶ پخش}
آخرین خبر ۱۰۲
( آلبوم آخرین خبر از گوگوش ) {۳۶,۰۹۴ پخش}
چله نشین ۱۰۳
( آلبوم آخرین خبر از گوگوش ) {۲۹,۶۶۱ پخش}
اتاق من ۱۰۴
( آلبوم آخرین خبر از گوگوش ) {۳۹,۱۲۱ پخش}
از تو ۱۰۵
( آلبوم آنسوی بی سو از شکیلا ) {۶۰,۰۱۰ پخش}
با من باش ۱۰۶ با من باش
( آلبوم تولد عشق از معین ) {۷۲,۷۵۶ پخش}
بین ما ۱۰۷
( آلبوم عاشقانه ها از گوگوش ) {۱۱,۵۷۵ پخش}
شام آخر ۱۰۸ شام آخر
( آلبوم شام آخر از ستار ) {۸۹,۸۱۸ پخش}
شب و شام ۱۰۹ شب و شام
( آلبوم صدای بارون از ستار ) {۲۳,۵۲۱ پخش}
ما رو باش ۱۱۰ ما رو باش
( آلبوم ایران از ستار ) {۶,۷۲۵ پخش}
باج ۱۱۱ باج
( آلبوم همسفر از ستار ) {۴۰,۵۰۶ پخش}
هم نفس ۱۱۲
( آلبوم قلک چشات از سیمین غانم ) {۲۳,۱۷۷ پخش}
عشق ۱۱۸ عشق
( آلبوم اشک از فرزین ) {۱۲,۴۷۰ پخش}
بوی گندم ۱۱۹ بوی گندم
( آلبوم چشم من از داریوش ) {۲۱۶,۷۴۵ پخش}
رحم کن ۱۲۴ رحم کن
( آلبوم کوه یخ از ابی ) {۲۲,۲۴۸ پخش}
سر کلاس نقاشی ۱۲۵ سر کلاس نقاشی
( آلبوم معلم بد از ابی ) {۳۵,۷۵۸ پخش}
معلم بد (2) ۱۲۶ معلم بد (2)
( آلبوم معلم بد از ابی ) {۷,۵۶۸ پخش}
معلم بد (1) ۱۲۷ معلم بد (1)
( آلبوم معلم بد از ابی ) {۴۶,۷۰۶ پخش}
عطر تو ۱۲۹ عطر تو
( آلبوم عطر تو از ابی ) {۱۳۵,۹۱۴ پخش}
عید صدا ۱۳۱ عید صدا
( آلبوم جهان سوم از رامش ) {۲,۰۸۱ پخش}
نماز ۱۳۳ نماز
( آلبوم آدمک از رامش ) {۳۱,۸۲۸ پخش}
خواب خوب من ۱۳۴ خواب خوب من
( آلبوم آدمک از رامش ) {۹۲۸ پخش}
نگو نه ۱۳۵ نگو نه
( آلبوم تهمت از رامش ) {۷,۳۱۸ پخش}
خورشید بی حجاب ۱۳۷ خورشید بی حجاب
( آلبوم غریبه از ابی ) {۲۶,۷۲۸ پخش}
خودی ۱۴۰ خودی
( آلبوم زندگی از منصور ) {۳۲,۹۰۳ پخش}
نگو دیره ۱۴۱
( آلبوم بوی بارون از ستار ) {۱۰,۵۴۳ پخش}
ارمک ۱۴۲ ارمک
( آلبوم نگاه تو از هلن ) {۶۰,۱۳۱ پخش}
کولی ۱۴۳ کولی
( آلبوم اقیانوس خالی از هلن ) {۳۸,۴۶۷ پخش}
جمعه ۱۵۱
( آلبوم دو ماهی از گوگوش ) {۸,۷۵۴ پخش}
یادت باشه ۱۵۲
( آلبوم دو ماهی از گوگوش ) {۵,۶۱۵ پخش}
دو ماهی ۱۵۳
( آلبوم دو ماهی از گوگوش ) {۴۹,۲۲۶ پخش}

This page was generated in 0.24 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393