آلبوم های علی سورنا

دانلود آهنگ های جدید علی سورنا

گربه ۲ گربه
{۱۰,۱۹۹ پخش}
ریمیکس مستی ۳ ریمیکس مستی
{۸,۲۶۴ پخش}
قیامت قلم ۴ قیامت قلم
{۱۲,۸۱۴ پخش}
یه مشت چاقال ۵ یه مشت چاقال
{۸,۹۸۷ پخش}
دیس آل ۶ دیس آل
{۸,۰۸۴ پخش}
خاک بر سر ما ۷ خاک بر سر ما
{۵,۶۵۸ پخش}
وطن (ریمیکس) ۸ وطن (ریمیکس)
{۱,۵۹۹ پخش}
بادکنک ۹ بادکنک
{۵,۶۵۰ پخش}
تا ابد ۱۰ تا ابد
{۳,۶۸۰ پخش}
سمفونی تکی ۱۱ سمفونی تکی
{۲,۵۱۹ پخش}
مهره ی برگشت ۱۲ مهره ی برگشت
{۴,۴۹۷ پخش}
هر سال سال ماست ۱۳ هر سال سال ماست
{۳,۰۷۸ پخش}
بکس زیر زمین ۱۴ بکس زیر زمین
{۲,۲۱۸ پخش}
سکوت ۱۵ سکوت
{۵,۳۵۷ پخش}
من جلو دنیا ۱۶ من جلو دنیا
{۱۲,۲۲۰ پخش}
رقص پاندول ساعت ۱۷ رقص پاندول ساعت
{۲,۸۸۹ پخش}
جرم ۱۸ جرم
{۶,۴۵۰ پخش}
منو روزای تلخ ۱۹ منو روزای تلخ
{۴,۶۶۹ پخش}
بخشیده نمیشی ۲۰ بخشیده نمیشی
{۱۱,۰۹۴ پخش}
زنجیری (با فرزان) ۲۱ زنجیری (با فرزان)
{۹,۵۸۹ پخش}
سرعت گذر عمر ۲۲ سرعت گذر عمر
{۵۴,۸۵۹ پخش}
تصویری از درد من ۲۳ تصویری از درد من
{۴۴,۶۵۹ پخش}
7خط ۲۴ 7خط
{۳۰,۱۱۷ پخش}
خیس شدی ۲۵ خیس شدی
{۵۱,۲۰۴ پخش}
پایان نامه ۲۶ پایان نامه
{۳۶,۷۴۷ پخش}
به یاد ۲۷ به یاد
{۳۱,۰۸۹ پخش}
وطن ۲۸ وطن
{۳۲,۹۷۲ پخش}
اسم های مشابه دیگر برای علی سورنا :

علی سورنا.
Ali Sorena


This page was generated in 0.17 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393