آلبوم های علی سورنا

دانلود آهنگ های جدید علی سورنا

گربه ۶ گربه
{۱۰,۱۹۹ پخش}
ریمیکس مستی ۷ ریمیکس مستی
{۸,۲۶۴ پخش}
قیامت قلم ۸ قیامت قلم
{۱۲,۸۱۴ پخش}
یه مشت چاقال ۹ یه مشت چاقال
{۸,۹۸۷ پخش}
دیس آل ۱۰ دیس آل
{۸,۰۸۴ پخش}
خاک بر سر ما ۱۱ خاک بر سر ما
{۵,۶۵۸ پخش}
وطن (ریمیکس) ۱۲ وطن (ریمیکس)
{۱,۵۹۹ پخش}
بادکنک ۱۳ بادکنک
{۵,۶۵۰ پخش}
تا ابد ۱۴ تا ابد
{۳,۶۸۰ پخش}
سمفونی تکی ۱۵ سمفونی تکی
{۲,۵۱۹ پخش}
مهره ی برگشت ۱۶ مهره ی برگشت
{۴,۴۹۷ پخش}
هر سال سال ماست ۱۷ هر سال سال ماست
{۳,۰۷۸ پخش}
بکس زیر زمین ۱۸ بکس زیر زمین
{۲,۲۱۸ پخش}
سکوت ۱۹ سکوت
{۵,۳۵۷ پخش}
من جلو دنیا ۲۰ من جلو دنیا
{۱۲,۲۲۰ پخش}
رقص پاندول ساعت ۲۱ رقص پاندول ساعت
{۲,۸۸۹ پخش}
جرم ۲۲ جرم
{۶,۴۵۰ پخش}
منو روزای تلخ ۲۳ منو روزای تلخ
{۴,۶۶۹ پخش}
بخشیده نمیشی ۲۴ بخشیده نمیشی
{۱۱,۰۹۴ پخش}
زنجیری (با فرزان) ۲۵ زنجیری (با فرزان)
{۹,۵۸۹ پخش}
سرعت گذر عمر ۲۶ سرعت گذر عمر
{۵۴,۸۵۹ پخش}
تصویری از درد من ۲۷ تصویری از درد من
{۴۴,۶۵۹ پخش}
7خط ۲۸ 7خط
{۳۰,۱۱۷ پخش}
خیس شدی ۲۹ خیس شدی
{۵۱,۲۰۴ پخش}
پایان نامه ۳۰ پایان نامه
{۳۶,۷۴۷ پخش}
به یاد ۳۱ به یاد
{۳۱,۰۸۹ پخش}
وطن ۳۲ وطن
{۳۲,۹۷۲ پخش}
اسم های مشابه دیگر برای علی سورنا :

علی سورنا.
Ali Sorena


This page was generated in 0.17 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393