آلبوم های علی سورنا

دانلود آهنگ های جدید علی سورنا

کودکی ۱ کودکی
{۴۹۸ پخش}
کلاغ پر ۲ کلاغ پر
{۴۰۴ پخش}
گنجشگکا ۳ گنجشگکا
{۲۶۶ پخش}
قصه من ۴ قصه من
{۳۶۹ پخش}
گربه ۶ گربه
{۱۰,۳۹۷ پخش}
ریمیکس مستی ۷ ریمیکس مستی
{۸,۳۶۷ پخش}
قیامت قلم ۸ قیامت قلم
{۱۳,۲۰۱ پخش}
یه مشت چاقال ۹ یه مشت چاقال
{۹,۳۹۱ پخش}
دیس آل ۱۰ دیس آل
{۸,۳۳۳ پخش}
خاک بر سر ما ۱۱ خاک بر سر ما
{۵,۹۲۵ پخش}
وطن (ریمیکس) ۱۲ وطن (ریمیکس)
{۱,۶۵۱ پخش}
بادکنک ۱۳ بادکنک
{۵,۸۴۸ پخش}
تا ابد ۱۴ تا ابد
{۳,۸۳۵ پخش}
سمفونی تکی ۱۵ سمفونی تکی
{۲,۶۰۵ پخش}
مهره ی برگشت ۱۶ مهره ی برگشت
{۴,۸۰۷ پخش}
هر سال سال ماست ۱۷ هر سال سال ماست
{۳,۲۵۰ پخش}
بکس زیر زمین ۱۸ بکس زیر زمین
{۲,۲۸۷ پخش}
سکوت ۱۹ سکوت
{۵,۵۵۵ پخش}
من جلو دنیا ۲۰ من جلو دنیا
{۱۲,۴۶۱ پخش}
رقص پاندول ساعت ۲۱ رقص پاندول ساعت
{۲,۹۷۵ پخش}
جرم ۲۲ جرم
{۶,۵۵۳ پخش}
منو روزای تلخ ۲۳ منو روزای تلخ
{۴,۸۶۷ پخش}
بخشیده نمیشی ۲۴ بخشیده نمیشی
{۱۱,۲۹۱ پخش}
زنجیری (با فرزان) ۲۵ زنجیری (با فرزان)
{۹,۶۵۷ پخش}
سرعت گذر عمر ۲۶ سرعت گذر عمر
{۵۵,۱۲۶ پخش}
تصویری از درد من ۲۷ تصویری از درد من
{۴۴,۹۷۸ پخش}
7خط ۲۸ 7خط
{۳۰,۲۱۱ پخش}
خیس شدی ۲۹ خیس شدی
{۵۱,۴۰۲ پخش}
پایان نامه ۳۰ پایان نامه
{۳۷,۰۴۸ پخش}
به یاد ۳۱ به یاد
{۳۱,۱۷۵ پخش}
وطن ۳۲ وطن
{۳۳,۱۹۶ پخش}
اسم های مشابه دیگر برای علی سورنا :

علی سورنا.
Ali Sorena


This page was generated in 0.08 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393