آلبوم های ابراهیم تاتلیس

دانلود آهنگ های جدید ابراهیم تاتلیس

Saclarin Yol  Getir ۲
{۴,۱۰۲ پخش}
اذان ۴ اذان
{۵۰,۷۰۵ پخش}
bırakın gitsin ۵
Şemmame ۶ Şemmame
{۸۶,۰۷۷ پخش}
Aramam ۷
{۵۱,۷۲۹ پخش}
Leylim Ley ۸
{۲۸,۰۶۱ پخش}
Kal Benim İçin ۹
{۲,۷۲۶ پخش}
Bebegim ۱۰
{۳۶,۰۵۹ پخش}
Bulamadım ۱۱ Bulamadım
{۵۹,۲۷۹ پخش}
دانلود موزیک ویدیو bırakın gitsin ابراهیم تاتلیس
موزیک ویدیو bırakın gitsin

3 سال و 6 ماه پیش
[۳,۷۲۳ views]
دانلود موزیک ویدیو Şemmame ابراهیم تاتلیس
موزیک ویدیو Şemmame

3 سال و 6 ماه پیش
[۱۲,۲۸۰ views]
دانلود موزیک ویدیو Aramam ابراهیم تاتلیس
موزیک ویدیو Aramam

3 سال و 6 ماه پیش
[۸,۰۸۴ views]
دانلود موزیک ویدیو Leylim Ley ابراهیم تاتلیس
موزیک ویدیو Leylim Ley

3 سال و 6 ماه پیش
[۷,۴۶۴ views]
دانلود موزیک ویدیو Kal Benim İçin ابراهیم تاتلیس
موزیک ویدیو Kal Benim İçin

3 سال و 6 ماه پیش
[۲,۸۶۳ views]
دانلود موزیک ویدیو Bebegim ابراهیم تاتلیس
موزیک ویدیو Bebegim

3 سال و 6 ماه پیش
[۵,۶۵۰ views]
دانلود موزیک ویدیو Bulamadım ابراهیم تاتلیس
موزیک ویدیو Bulamadım

3 سال و 6 ماه پیش
[۵,۵۲۹ views]

This page was generated in 0.19 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393