آلبوم های ابراهیم تاتلیس

دانلود آهنگ های جدید ابراهیم تاتلیس

Saclarin Yol  Getir ۲
{۴,۱۳۶ پخش}
اذان ۴ اذان
{۵۰,۷۷۴ پخش}
bırakın gitsin ۵
Şemmame ۶ Şemmame
{۸۶,۱۹۷ پخش}
Aramam ۷
{۵۱,۹۱۸ پخش}
Leylim Ley ۸
{۲۸,۰۹۶ پخش}
Kal Benim İçin ۹
{۲,۷۸۶ پخش}
Bebegim ۱۰
{۳۶,۱۱۱ پخش}
Bulamadım ۱۱ Bulamadım
{۵۹,۸۳۰ پخش}
دانلود موزیک ویدیو bırakın gitsin ابراهیم تاتلیس
موزیک ویدیو bırakın gitsin

5 سال و 0 ماه پیش
[۳,۸۱۸ views]
دانلود موزیک ویدیو Şemmame ابراهیم تاتلیس
موزیک ویدیو Şemmame

5 سال و 0 ماه پیش
[۱۳,۵۵۳ views]
دانلود موزیک ویدیو Aramam ابراهیم تاتلیس
موزیک ویدیو Aramam

5 سال و 0 ماه پیش
[۸,۵۸۲ views]
دانلود موزیک ویدیو Leylim Ley ابراهیم تاتلیس
موزیک ویدیو Leylim Ley

5 سال و 0 ماه پیش
[۷,۶۴۵ views]
دانلود موزیک ویدیو Kal Benim İçin ابراهیم تاتلیس
موزیک ویدیو Kal Benim İçin

5 سال و 0 ماه پیش
[۳,۰۴۴ views]
دانلود موزیک ویدیو Bebegim ابراهیم تاتلیس
موزیک ویدیو Bebegim

5 سال و 0 ماه پیش
[۶,۱۴۹ views]
دانلود موزیک ویدیو Bulamadım ابراهیم تاتلیس
موزیک ویدیو Bulamadım

5 سال و 0 ماه پیش
[۶,۰۷۱ views]

This page was generated in 0.09 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393