آلبوم های ابراهیم تاتلیس

دانلود آهنگ های جدید ابراهیم تاتلیس

Saclarin Yol  Getir ۲
{۴,۱۳۶ پخش}
اذان ۴ اذان
{۵۰,۷۷۴ پخش}
bırakın gitsin ۵
Şemmame ۶ Şemmame
{۸۶,۱۹۷ پخش}
Aramam ۷
{۵۱,۹۱۸ پخش}
Leylim Ley ۸
{۲۸,۰۹۶ پخش}
Kal Benim İçin ۹
{۲,۷۸۶ پخش}
Bebegim ۱۰
{۳۶,۱۱۱ پخش}
Bulamadım ۱۱ Bulamadım
{۵۹,۸۳۰ پخش}
دانلود موزیک ویدیو bırakın gitsin ابراهیم تاتلیس
موزیک ویدیو bırakın gitsin

3 سال و 9 ماه پیش
[۳,۸۰۱ views]
دانلود موزیک ویدیو Şemmame ابراهیم تاتلیس
موزیک ویدیو Şemmame

3 سال و 9 ماه پیش
[۱۳,۳۲۱ views]
دانلود موزیک ویدیو Aramam ابراهیم تاتلیس
موزیک ویدیو Aramam

3 سال و 9 ماه پیش
[۸,۴۲۸ views]
دانلود موزیک ویدیو Leylim Ley ابراهیم تاتلیس
موزیک ویدیو Leylim Ley

3 سال و 9 ماه پیش
[۷,۵۸۵ views]
دانلود موزیک ویدیو Kal Benim İçin ابراهیم تاتلیس
موزیک ویدیو Kal Benim İçin

3 سال و 9 ماه پیش
[۲,۹۵۸ views]
دانلود موزیک ویدیو Bebegim ابراهیم تاتلیس
موزیک ویدیو Bebegim

3 سال و 9 ماه پیش
[۶,۰۹۷ views]
دانلود موزیک ویدیو Bulamadım ابراهیم تاتلیس
موزیک ویدیو Bulamadım

3 سال و 9 ماه پیش
[۵,۹۸۵ views]

This page was generated in 0.14 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393