آلبوم های لیلا فروهر

خواننده های مرتبط
۱ . هایده
۲ . گوگوش
۳ . مهستی
۴ . حمیرا
۵ . شهره صولتی
۶ . شکیلا
۷ . مرضیه

دانلود آهنگ های جدید لیلا فروهر

ریمیکس شمیم ۳ ریمیکس شمیم
{۳۸۷ پخش}
نوروز آمد ۴ نوروز آمد
{۱۷,۹۷۴ پخش}
خیلی دوست دارم ۵ خیلی دوست دارم
{۱۳۳,۵۰۶ پخش}
فرشته های کوچولو ۶ فرشته های کوچولو
{۴۶,۵۲۶ پخش}
مدلی انتظار (زنده) ۷ مدلی انتظار (زنده)
{۱۰۰,۸۰۰ پخش}
بردی از یادم ۸ بردی از یادم
{۶۵,۴۵۴ پخش}
بود و نبود (زنده) ۱۰ بود و نبود (زنده)
{۷,۴۰۴ پخش}
خیلی حساسم ۱۱ خیلی حساسم
{۳۴۱,۶۵۲ پخش}
راستین پیام زرتشت ۱۲ راستین پیام زرتشت
{۱۲,۶۸۵ پخش}
با تو ۱۳ با تو
{۵۰۱,۴۶۶ پخش}
عشقم ۱۴ عشقم
{۷۶۳,۸۶۹ پخش}
کاشکی ۱۵ کاشکی
{۲۸۴,۷۷۱ پخش}
زمین لرزید ۱۷ زمین لرزید
{۳۰۳,۱۶۷ پخش}
تابلو ۱۸ تابلو
{۲۱,۳۱۰ پخش}
گریه کنیم برای هم ۲۱ گریه کنیم برای هم
{۲۷,۰۷۲ پخش}
هفت طلسم ۲۲ هفت طلسم
{۷,۴۴۷ پخش}
حقیقت (قدیمی) ۲۳ حقیقت (قدیمی)
{۲۳,۹۱۶ پخش}
ماهی‌ تنگ بلور ۲۴ ماهی‌ تنگ بلور
{۱۷,۵۷۸ پخش}
نوروز ۲۷ نوروز
{۲۸,۱۸۲ پخش}
بدون ایران نمی میره ۲۸ بدون ایران نمی میره
{۱۸,۸۱۶ پخش}
غروب پاییزی (قدیمی) ۲۹ غروب پاییزی (قدیمی)
{۱۹,۹۶۰ پخش}
شمیم (اجرای قدیمی) ۳۰ شمیم (اجرای قدیمی)
{۵۴,۷۱۳ پخش}
نمیدونم (ورژن 1) ۳۱ نمیدونم (ورژن 1)
{۱۳,۹۴۰ پخش}
گل خشخاش ۳۲ گل خشخاش
{۱۸,۲۸۳ پخش}
زالک(مرتضی) ۳۳ زالک(مرتضی)
{۱۱,۵۰۶ پخش}
عشق تو (از فیلم مهمان) ۳۴ عشق تو (از فیلم مهمان)
{۱۶۰,۵۷۹ پخش}
بهانه ۳۵ بهانه
{۱۳۰,۱۲۶ پخش}
دانلود موزیک ویدیو این روزا لیلا فروهر
موزیک ویدیو این روزا

4 ماه پیش
[۰ views]
دانلود موزیک ویدیو خیلی دوست دارم لیلا فروهر
موزیک ویدیو خیلی دوست دارم

1 سال و 2 ماه پیش
[۴۳,۴۰۴ views]
دانلود موزیک ویدیو فرشته های کوچولو لیلا فروهر
موزیک ویدیو فرشته های کوچولو

2 سال و 6 ماه پیش
[۳۱,۶۰۵ views]
دانلود موزیک ویدیو مدلی انتظار (زنده) لیلا فروهر
موزیک ویدیو مدلی انتظار (زنده)

2 سال و 6 ماه پیش
[۲۴,۵۶۱ views]
دانلود موزیک ویدیو خیلی حساسم لیلا فروهر
موزیک ویدیو خیلی حساسم

2 سال و 9 ماه پیش
[۱۰۰,۷۰۶ views]
دانلود موزیک ویدیو با تو لیلا فروهر
موزیک ویدیو با تو

2 سال و 3 ماه پیش
[۱۳۴,۲۲۰ views]
دانلود موزیک ویدیو عشقم لیلا فروهر
موزیک ویدیو عشقم

3 سال و 6 ماه پیش
[۷۱,۴۰۵ views]
دانلود موزیک ویدیو کاشکی لیلا فروهر
موزیک ویدیو کاشکی

3 سال و 10 ماه پیش
[۱۴,۶۳۷ views]
دانلود موزیک ویدیو قدیما لیلا فروهر
موزیک ویدیو قدیما

3 سال و 11 ماه پیش
[۵,۰۵۶ views]
دانلود موزیک ویدیو دو پرنده لیلا فروهر
موزیک ویدیو دو پرنده

1 سال و 1 ماه پیش
[۱,۹۸۶ views]
دانلود موزیک ویدیو ایران ایران (با امید) لیلا فروهر
موزیک ویدیو ایران ایران (با امید)

3 سال و 11 ماه پیش
[۳,۸۴۴ views]
دانلود موزیک ویدیو نوروز لیلا فروهر
موزیک ویدیو نوروز

3 سال و 0 ماه پیش
[۴,۲۳۱ views]
دانلود موزیک ویدیو سرزمینم لیلا فروهر
موزیک ویدیو سرزمینم

3 سال و 3 ماه پیش
[۶,۶۳۰ views]
دانلود موزیک ویدیو فریاد لیلا فروهر
موزیک ویدیو فریاد

3 سال و 0 ماه پیش
[۹,۲۷۰ views]
دانلود موزیک ویدیو طوفان لیلا فروهر
موزیک ویدیو طوفان

4 سال و 10 ماه پیش
[۷,۶۶۲ views]
دانلود موزیک ویدیو آواز (امشب) لیلا فروهر
موزیک ویدیو آواز (امشب)

3 سال و 11 ماه پیش
[۴,۳۶۸ views]
دانلود موزیک ویدیو باز آمدم لیلا فروهر
موزیک ویدیو باز آمدم

4 سال و 2 ماه پیش
[۲۵,۲۹۲ views]
دانلود موزیک ویدیو مرغ سحر در کداک تیاتر 2008 لیلا فروهر
موزیک ویدیو مرغ سحر در کداک تیاتر 2008

4 سال و 10 ماه پیش
[۴,۹۳۶ views]
دانلود موزیک ویدیو یه اسمه (با شماعی زاده) لیلا فروهر
موزیک ویدیو یه اسمه (با شماعی زاده)

3 سال و 0 ماه پیش
[۵,۲۹۷ views]
دانلود موزیک ویدیو بدون ایران نمی میره لیلا فروهر
موزیک ویدیو بدون ایران نمی میره

3 سال و 0 ماه پیش
[۴,۰۳۳ views]
دانلود موزیک ویدیو زالک(مرتضی) لیلا فروهر
موزیک ویدیو زالک(مرتضی)

3 سال و 0 ماه پیش
[۲,۶۱۴ views]
دانلود موزیک ویدیو قسم به تو لیلا فروهر
موزیک ویدیو قسم به تو

6 سال و 7 ماه پیش
[۴,۲۶۵ views]
دانلود موزیک ویدیو نیاز لیلا فروهر
موزیک ویدیو نیاز

1 سال و 1 ماه پیش
[۸۵۱ views]
دانلود موزیک ویدیو چشمه نور لیلا فروهر
موزیک ویدیو چشمه نور

1 سال و 1 ماه پیش
[۵۵۹ views]
دانلود موزیک ویدیو عاشق میدونه لیلا فروهر
موزیک ویدیو عاشق میدونه

1 سال و 1 ماه پیش
[۷۰۵ views]
دانلود موزیک ویدیو جولین لیلا فروهر
موزیک ویدیو جولین

6 سال و 7 ماه پیش
[۳,۶۱۲ views]
دانلود موزیک ویدیو دو پرنده لیلا فروهر
موزیک ویدیو دو پرنده

6 سال و 7 ماه پیش
[۳,۴۵۷ views]
دانلود موزیک ویدیو اینو از تو یاد گرفتم لیلا فروهر
موزیک ویدیو اینو از تو یاد گرفتم

1 سال و 1 ماه پیش
[۱,۳۰۷ views]
دانلود موزیک ویدیو آخرین چهارشنبه سال لیلا فروهر
موزیک ویدیو آخرین چهارشنبه سال

4 سال و 10 ماه پیش
[۴,۹۱۰ views]
دانلود موزیک ویدیو عشق تو (از فیلم مهمان) لیلا فروهر
موزیک ویدیو عشق تو (از فیلم مهمان)

3 سال و 0 ماه پیش
[۸,۰۱۵ views]
دانلود موزیک ویدیو نیاز لیلا فروهر
موزیک ویدیو نیاز

1 سال و 1 ماه پیش
[۷۷۴ views]
دانلود موزیک ویدیو عشق تازه لیلا فروهر
موزیک ویدیو عشق تازه

3 سال و 0 ماه پیش
[۳,۰۷۸ views]
دانلود موزیک ویدیو چشمه نور لیلا فروهر
موزیک ویدیو چشمه نور

1 سال و 1 ماه پیش
[۴۲۱ views]
دانلود موزیک ویدیو عاشق میدونه لیلا فروهر
موزیک ویدیو عاشق میدونه

1 سال و 1 ماه پیش
[۴۷۳ views]
دانلود موزیک ویدیو جولین لیلا فروهر
موزیک ویدیو جولین

1 سال و 1 ماه پیش
[۷۷۴ views]
دانلود موزیک ویدیو هم پرواز (دو پرنده) لیلا فروهر
موزیک ویدیو هم پرواز (دو پرنده)

1 سال و 1 ماه پیش
[۱,۴۸۷ views]
دانلود موزیک ویدیو به جون تو لیلا فروهر
موزیک ویدیو به جون تو

6 سال و 8 ماه پیش
[۱۴,۳۶۲ views]
دانلود موزیک ویدیو آرزوی من این است لیلا فروهر
موزیک ویدیو آرزوی من این است

6 سال و 8 ماه پیش
[۱۹,۲۴۶ views]
دانلود موزیک ویدیو بهانه لیلا فروهر
موزیک ویدیو بهانه

6 سال و 8 ماه پیش
[۴,۹۹۶ views]
دانلود موزیک ویدیو مگه میشه لیلا فروهر
موزیک ویدیو مگه میشه

6 سال و 8 ماه پیش
[۴,۲۴۸ views]
دانلود موزیک ویدیو مجنون به لیلا می رسه لیلا فروهر
موزیک ویدیو مجنون به لیلا می رسه

6 سال و 8 ماه پیش
[۴,۵۱۵ views]
دانلود موزیک ویدیو ماه من لیلا فروهر
موزیک ویدیو ماه من

3 سال و 1 ماه پیش
[۲۳,۵۳۸ views]
دانلود موزیک ویدیو بهانه لیلا فروهر
موزیک ویدیو بهانه

3 سال و 0 ماه پیش
[۵,۷۹۶ views]
دانلود موزیک ویدیو بی تو هیچم لیلا فروهر
موزیک ویدیو بی تو هیچم

3 سال و 0 ماه پیش
[۳,۵۶۹ views]
دانلود موزیک ویدیو هرچی بخوای لیلا فروهر
موزیک ویدیو هرچی بخوای

3 سال و 0 ماه پیش
[۷,۵۵۰ views]
دانلود موزیک ویدیو یواش یواش (شهرام) لیلا فروهر
موزیک ویدیو یواش یواش (شهرام)

6 سال و 7 ماه پیش
[۴,۰۵۰ views]
دانلود موزیک ویدیو دیدار (شهرام و لیلا) لیلا فروهر
موزیک ویدیو دیدار (شهرام و لیلا)

3 سال و 11 ماه پیش
[۴,۹۱۹ views]
دانلود موزیک ویدیو خاطره ها (لیلا) لیلا فروهر
موزیک ویدیو خاطره ها (لیلا)

3 سال و 0 ماه پیش
[۵,۶۴۱ views]
دانلود موزیک ویدیو نمی دونم (لیلا) لیلا فروهر
موزیک ویدیو نمی دونم (لیلا)

3 سال و 0 ماه پیش
[۴,۲۰۵ views]
دانلود موزیک ویدیو جونی جونم (لیلا) لیلا فروهر
موزیک ویدیو جونی جونم (لیلا)

6 سال و 7 ماه پیش
[۴۸,۸۲۲ views]
دانلود موزیک ویدیو Untold لیلا فروهر
موزیک ویدیو Untold

6 سال و 8 ماه پیش
[۳,۷۸۴ views]
دانلود موزیک ویدیو بی قرار لیلا فروهر
موزیک ویدیو بی قرار

3 سال و 0 ماه پیش
[۳,۹۵۶ views]
دانلود موزیک ویدیو هوای تازه لیلا فروهر
موزیک ویدیو هوای تازه

3 سال و 0 ماه پیش
[۳,۲۱۶ views]
دانلود موزیک ویدیو انتظار لیلا فروهر
موزیک ویدیو انتظار

4 سال و 10 ماه پیش
[۴,۳۵۱ views]
دانلود موزیک ویدیو پیشکش لیلا فروهر
موزیک ویدیو پیشکش

6 سال و 8 ماه پیش
[۴,۶۷۸ views]
دانلود موزیک ویدیو اسی ( Greek ) لیلا فروهر
موزیک ویدیو اسی ( Greek )

6 سال و 7 ماه پیش
[۲,۴۰۸ views]
دانلود موزیک ویدیو خبر تازه لیلا فروهر
موزیک ویدیو خبر تازه

6 سال و 7 ماه پیش
[۴,۱۲۸ views]
دانلود موزیک ویدیو شکوه لیلا فروهر
موزیک ویدیو شکوه

3 سال و 9 ماه پیش
[۴,۴۸۹ views]
دانلود موزیک ویدیو عاشقهای فردا لیلا فروهر
موزیک ویدیو عاشقهای فردا

6 سال و 8 ماه پیش
[۳,۵۹۴ views]
دانلود موزیک ویدیو اسیر لیلا فروهر
موزیک ویدیو اسیر

3 سال و 0 ماه پیش
[۱۶,۴۱۷ views]
دانلود موزیک ویدیو روزگار شیرین لیلا فروهر
موزیک ویدیو روزگار شیرین

3 سال و 0 ماه پیش
[۵,۷۴۴ views]
دانلود موزیک ویدیو پشیمون لیلا فروهر
موزیک ویدیو پشیمون

6 سال و 8 ماه پیش
[۱۰,۸۶۱ views]
دانلود موزیک ویدیو Essi ( Greek ) لیلا فروهر
موزیک ویدیو Essi ( Greek )

3 سال و 0 ماه پیش
[۲,۱۲۴ views]
دانلود موزیک ویدیو Jolene لیلا فروهر
موزیک ویدیو Jolene

6 سال و 7 ماه پیش
[۳,۱۱۳ views]
دانلود موزیک ویدیو Armenian Medley لیلا فروهر
موزیک ویدیو Armenian Medley

6 سال و 7 ماه پیش
[۲,۸۳۸ views]
دانلود موزیک ویدیو L' Italiano ( Italian ) لیلا فروهر
موزیک ویدیو L' Italiano ( Italian )

1 سال و 0 ماه پیش
[۸۵۱ views]
دانلود موزیک ویدیو Baladi (Arabic) لیلا فروهر
موزیک ویدیو Baladi (Arabic)

6 سال و 7 ماه پیش
[۸,۱۸۷ views]
دانلود موزیک ویدیو Persian Medley لیلا فروهر
موزیک ویدیو Persian Medley

3 سال و 0 ماه پیش
[۱۶,۱۲۵ views]
دانلود موزیک ویدیو من و تو لیلا فروهر
موزیک ویدیو من و تو

1 سال و 0 ماه پیش
[۹۴۶ views]
دانلود موزیک ویدیو شب لیلا فروهر
موزیک ویدیو شب

6 سال و 8 ماه پیش
[۵,۱۰۸ views]
دانلود موزیک ویدیو روزگار لیلا فروهر
موزیک ویدیو روزگار

3 سال و 11 ماه پیش
[۴,۴۸۹ views]
دانلود موزیک ویدیو مادر بزرگ لیلا فروهر
موزیک ویدیو مادر بزرگ

3 سال و 0 ماه پیش
[۵,۰۷۴ views]
دانلود موزیک ویدیو عشق دیروزی لیلا فروهر
موزیک ویدیو عشق دیروزی

3 سال و 11 ماه پیش
[۳,۷۹۲ views]
دانلود موزیک ویدیو تپش لیلا فروهر
موزیک ویدیو تپش

4 سال و 1 ماه پیش
[۱۳,۳۹۸ views]
دانلود موزیک ویدیو شکوه لیلا فروهر
موزیک ویدیو شکوه

3 سال و 0 ماه پیش
[۵,۰۰۵ views]
دانلود موزیک ویدیو شمیم لیلا فروهر
موزیک ویدیو شمیم

3 سال و 0 ماه پیش
[۹,۰۸۱ views]
دانلود موزیک ویدیو شانس لیلا فروهر
موزیک ویدیو شانس

3 سال و 11 ماه پیش
[۳,۶۹۸ views]
دانلود موزیک ویدیو خواب لیلا فروهر
موزیک ویدیو خواب

3 سال و 10 ماه پیش
[۴,۳۰۸ views]
دانلود موزیک ویدیو عشق تازه لیلا فروهر
موزیک ویدیو عشق تازه

6 سال و 7 ماه پیش
[۷,۲۴۹ views]
دانلود موزیک ویدیو کیفر لیلا فروهر
موزیک ویدیو کیفر

3 سال و 11 ماه پیش
[۱,۷۹۷ views]
دانلود موزیک ویدیو هل هله لیلا فروهر
موزیک ویدیو هل هله

3 سال و 9 ماه پیش
[۵,۲۷۱ views]
دانلود موزیک ویدیو همسفر لیلا فروهر
موزیک ویدیو همسفر

3 سال و 0 ماه پیش
[۳,۴۳۱ views]
دانلود موزیک ویدیو وعده لیلا فروهر
موزیک ویدیو وعده

6 سال و 7 ماه پیش
[۱۱,۷۰۴ views]
دانلود موزیک ویدیو بازار مکاره لیلا فروهر
موزیک ویدیو بازار مکاره

6 سال و 7 ماه پیش
[۱۱,۸۱۶ views]
دانلود موزیک ویدیو با دلم لیلا فروهر
موزیک ویدیو با دلم

1 سال و 0 ماه پیش
[۴,۵۳۲ views]
دانلود موزیک ویدیو عشق مثل آتیش لیلا فروهر
موزیک ویدیو عشق مثل آتیش

3 سال و 0 ماه پیش
[۲,۴۹۴ views]
دانلود موزیک ویدیو اینو از تو یاد گرفتم لیلا فروهر
موزیک ویدیو اینو از تو یاد گرفتم

3 سال و 0 ماه پیش
[۲,۲۲۷ views]
دانلود موزیک ویدیو گل زرد لیلا فروهر
موزیک ویدیو گل زرد

3 سال و 0 ماه پیش
[۲,۲۵۳ views]
دانلود موزیک ویدیو ندای آسمانی لیلا فروهر
موزیک ویدیو ندای آسمانی

3 سال و 0 ماه پیش
[۲,۷۵۲ views]
دانلود موزیک ویدیو چشمه نور لیلا فروهر
موزیک ویدیو چشمه نور

3 سال و 0 ماه پیش
[۲,۹۴۹ views]
دانلود موزیک ویدیو خالق عشق لیلا فروهر
موزیک ویدیو خالق عشق

6 سال و 7 ماه پیش
[۲,۶۷۴ views]
دانلود موزیک ویدیو من و تو لیلا فروهر
موزیک ویدیو من و تو

11 ماه پیش
[۱,۱۰۰ views]
دانلود موزیک ویدیو قسم به تو لیلا فروهر
موزیک ویدیو قسم به تو

6 سال و 8 ماه پیش
[۳,۸۸۷ views]
دانلود موزیک ویدیو بهانه لیلا فروهر
موزیک ویدیو بهانه

6 سال و 8 ماه پیش
[۱۴,۳۲۷ views]
دانلود موزیک ویدیو قهرمانان وطن 1 لیلا فروهر
موزیک ویدیو قهرمانان وطن 1

3 سال و 0 ماه پیش
[۱,۵۵۶ views]
دانلود موزیک ویدیو من عاشقم لیلا فروهر
موزیک ویدیو من عاشقم

1 سال و 0 ماه پیش
[۹۰۳ views]
دانلود موزیک ویدیو درخت گل لیلا فروهر
موزیک ویدیو درخت گل

1 سال و 0 ماه پیش
[۱,۸۶۶ views]
دانلود موزیک ویدیو دلم لیلا فروهر
موزیک ویدیو دلم

3 سال و 0 ماه پیش
[۴,۱۷۹ views]
دانلود موزیک ویدیو مخمل ناز لیلا فروهر
موزیک ویدیو مخمل ناز

3 سال و 0 ماه پیش
[۵,۸۰۵ views]
دانلود موزیک ویدیو تصویر لیلا فروهر
موزیک ویدیو تصویر

6 سال و 8 ماه پیش
[۲,۴۵۹ views]
دانلود موزیک ویدیو دوستت دارم لیلا فروهر
موزیک ویدیو دوستت دارم

6 سال و 8 ماه پیش
[۴,۸۸۴ views]
دانلود موزیک ویدیو نو که میاد لیلا فروهر
موزیک ویدیو نو که میاد

6 سال و 8 ماه پیش
[۶,۳۰۳ views]
دانلود موزیک ویدیو شناسنامه لیلا فروهر
موزیک ویدیو شناسنامه

1 سال و 0 ماه پیش
[۵۷۶ views]
دانلود موزیک ویدیو کوه البرز لیلا فروهر
موزیک ویدیو کوه البرز

6 سال و 7 ماه پیش
[۳,۳۵۴ views]
دانلود موزیک ویدیو شب مهتابه لیلا فروهر
موزیک ویدیو شب مهتابه

6 سال و 8 ماه پیش
[۴,۶۶۱ views]
دانلود موزیک ویدیو نشونی لیلا فروهر
موزیک ویدیو نشونی

6 سال و 8 ماه پیش
[۳,۷۹۲ views]
دانلود موزیک ویدیو سال 2000 لیلا فروهر
موزیک ویدیو سال 2000

6 سال و 8 ماه پیش
[۶,۵۱۸ views]
دانلود موزیک ویدیو خواهرم لیلا فروهر
موزیک ویدیو خواهرم

6 سال و 8 ماه پیش
[۶,۰۷۱ views]
دانلود موزیک ویدیو آزاد لیلا فروهر
موزیک ویدیو آزاد

6 سال و 8 ماه پیش
[۴,۰۱۶ views]
دانلود موزیک ویدیو قدیما لیلا فروهر
موزیک ویدیو قدیما

6 سال و 8 ماه پیش
[۳,۴۴۸ views]
دانلود موزیک ویدیو تو لیلا فروهر
موزیک ویدیو تو


[۴,۰۱۶ views]
دانلود موزیک ویدیو قصهء تو قصهء من لیلا فروهر
موزیک ویدیو قصهء تو قصهء من

1 سال و 0 ماه پیش
[۱,۵۸۲ views]

This page was generated in 0.16 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393