دانلود آهنگ های جدید واروژان

ناجی ۱ ناجی
( آلبوم دختر چوپون از شیفته ) { آهنگ } {۱,۱۹۵ پخش}
شاید بدونی ۲ شاید بدونی
( آلبوم غریبه از عارف ) { تنظیم } {۶,۱۸۳ پخش}
غریبه ۳ غریبه
( آلبوم غریبه از عارف ) { تنظیم } {۲۷,۶۴۹ پخش}
کوچولو ۴ کوچولو
( آلبوم قصه کبوتر چاهی از عارف ) { تنظیم } {۱۲,۱۰۸ پخش}
قصه کبوتر چاهی ۵ قصه کبوتر چاهی
( آلبوم قصه کبوتر چاهی از عارف ) { تنظیم } {۱۵,۴۶۲ پخش}
غرور شکسته ۶ غرور شکسته
( آلبوم قصه اتل متل از عارف ) { تنظیم } {۵,۲۵۴ پخش}
بوی فریاد ۷ بوی فریاد
( آلبوم قصه اتل متل از عارف ) { تنظیم } {۴,۸۲۴ پخش}
ای دادوبیداد ۹ ای دادوبیداد
( آلبوم ویگن 10 (خدا نگهدار) از ویگن ) { آهنگ, تنظیم } {۱,۳۴۱ پخش}
نفرین برغم ۱۰ نفرین برغم
( آلبوم کجاوه از ویگن ) { آهنگ, تنظیم } {۳,۳۲۸ پخش}
رقص روز ۱۱ رقص روز
( آلبوم ویگن 13 (دل دیوانه) از ویگن ) { آهنگ, تنظیم } {۱,۴۹۶ پخش}
خواب بارون ۱۳
( آلبوم غروب تا طلوع از سیاوش قمیشی ) { تنظیم } {۳۴,۳۳۹ پخش}
ماهی دلتنگ ۱۴ ماهی دلتنگ
( آلبوم فقط نگاه می کنم از حمید حامی ) { تنظیم } {۲۹,۰۵۰ پخش}
اجازه ۱۵ اجازه
( آلبوم صحنه 3 از داریوش ) { آهنگ, تنظیم } {۲۱,۷۳۲ پخش}
جمعه ۱۶ جمعه
( آلبوم کنسرت فرهاد از فرهاد مهراد ) { آهنگ } {۳۷,۸۲۲ پخش}
عروسک شکسته ۱۷ عروسک شکسته
( آلبوم نلی از نلی ) { تنظیم } {۱۶,۸۶۴ پخش}
وسوسه ۱۸ وسوسه
( آلبوم نلی از نلی ) { تنظیم } {۱,۲۹۰ پخش}
اسکله ۱۹ اسکله
( آلبوم نلی از نلی ) { تنظیم } {۱,۲۰۴ پخش}
عروسک شکسته ۲۰ عروسک شکسته
( آلبوم نلی 5 کاسپین از نلی ) { تنظیم } {۱۲,۲۱۲ پخش}
اسکله ۲۱ اسکله
( آلبوم نلی 5 کاسپین از نلی ) { تنظیم } {۵۴۱ پخش}
عروسک شکسته ۲۲ عروسک شکسته
( آلبوم عکس از نلی ) { تنظیم } {۴,۴۳۷ پخش}
حرف ۲۳
( آلبوم قدغن از شهیار قنبری ) { آهنگ } {۳۲,۷۸۳ پخش}
وطن ۲۴ وطن
( آلبوم هم صدا از داریوش ) { تنظیم } {۲۴,۵۵۳ پخش}
وطن (بگو به ایران) ۲۵ وطن (بگو به ایران)
( آلبوم سال دو هزار از داریوش ) { تنظیم } {۴۱,۵۶۳ پخش}
هفته خاکستری ۲۶ هفته خاکستری
( آلبوم جمعه از فرهاد مهراد ) { آهنگ, تنظیم } {۶۱,۵۶۷ پخش}
برادر جان ۲۷ برادر جان
( آلبوم فریاد زیر آب از داریوش ) { آهنگ, تنظیم } {۲۳۷,۳۶۰ پخش}
عشق من عاشقم باش ۲۸ عشق من عاشقم باش
( آلبوم فریاد زیر آب از داریوش ) { آهنگ, تنظیم } {۱۶۰,۴۷۶ پخش}
اجازه ۲۹ اجازه
( آلبوم فریاد زیر آب از داریوش ) { آهنگ, تنظیم } {۱۰۲,۵۱۲ پخش}
جشن دلتنگی ۳۰ جشن دلتنگی
( آلبوم فریاد زیر آب از داریوش ) { آهنگ, تنظیم } {۱۱۵,۸۶۷ پخش}
کندو (ابی) ۳۱ کندو (ابی)
( آلبوم بهترین های داریوش و ابی از ابی ) { آهنگ, تنظیم } {۴۰,۹۷۰ پخش}
پوست شیر (ابی) ۳۲ پوست شیر (ابی)
( آلبوم بهترین های داریوش و ابی از ابی ) { آهنگ, تنظیم } {۵۷,۴۴۸ پخش}
مثل تو (گوگوش) ۳۳
( آلبوم مسبب از داریوش ) { تنظیم } {۱۹,۸۹۱ پخش}
سقف (گوگوش) ۳۴
( آلبوم مسبب از داریوش ) { تنظیم } {۳۰,۸۲۲ پخش}
حرف ۳۵ حرف
( آلبوم نفس از گوگوش ) { آهنگ } {۱۸,۱۰۳ پخش}
همسفر ۳۶ همسفر
( آلبوم ماه پیشونی از گوگوش ) { آهنگ, تنظیم } {۳۴,۷۶۹ پخش}
ماه پیشونی ۳۷ ماه پیشونی
( آلبوم ماه پیشونی از گوگوش ) { آهنگ, تنظیم } {۷۸,۶۳۸ پخش}
خوابم یا بیدارم ۳۸ خوابم یا بیدارم
( آلبوم ماه پیشونی از گوگوش ) { آهنگ, تنظیم } {۳۲,۲۶۷ پخش}
باور کن ۳۹ باور کن
( آلبوم ماه پیشونی از گوگوش ) { آهنگ, تنظیم } {۱۷,۵۳۵ پخش}
پُل ۴۰ پُل
( آلبوم ماه پیشونی از گوگوش ) { آهنگ, تنظیم } {۳۲,۸۹۵ پخش}
طلاق ۴۱ طلاق
( آلبوم طلاق از گوگوش ) { آهنگ } {۱۰۱,۵۶۶ پخش}
قصه دو ماهی ۴۲ قصه دو ماهی
( آلبوم ستاره آی ستاره از گوگوش ) { تنظیم } {۵۶,۰۷۲ پخش}
من و تو (داریوش) ۴۳ من و تو (داریوش)
( آلبوم مسبب از گوگوش ) { تنظیم } {۲۳,۸۱۳ پخش}
گهواره ۴۴ گهواره
( آلبوم پل از گوگوش ) { آهنگ, تنظیم } {۸۲,۷۱۴ پخش}
همسفر ۴۵ همسفر
( آلبوم پل از گوگوش ) { آهنگ, تنظیم } {۳۸۸,۵۹۱ پخش}
ماه پیشونی ۴۶ ماه پیشونی
( آلبوم پل از گوگوش ) { آهنگ, تنظیم } {۶۵,۶۴۳ پخش}
پل ۴۷ پل
( آلبوم پل از گوگوش ) { آهنگ, تنظیم } {۲۴۶,۵۰۱ پخش}
خوابم یا بیدارم ۴۸ خوابم یا بیدارم
( آلبوم پل از گوگوش ) { آهنگ, تنظیم } {۱۱۴,۰۷۹ پخش}
مخلوق ۴۹ مخلوق
( آلبوم پل از گوگوش ) { آهنگ, تنظیم } {۱۴۳,۳۸۷ پخش}
باور کن ۵۰ باور کن
( آلبوم پل از گوگوش ) { آهنگ, تنظیم } {۱۶۸,۱۰۴ پخش}
دریایی ۵۱ دریایی
( آلبوم مرداب از گوگوش ) { آهنگ, تنظیم } {۶۳,۴۶۸ پخش}
شام آخر ۵۲ شام آخر
( آلبوم شام آخر از ستار ) { آهنگ, تنظیم } {۹۰,۰۷۶ پخش}
شب شیشه ای ۵۳ شب شیشه ای
( آلبوم تاج ترانه از ابی ) { آهنگ } {۱۵,۳۵۹ پخش}
باور کن ۵۴ باور کن
( آلبوم تاج ترانه از ابی ) { آهنگ } {۲۳,۱۹۴ پخش}
پل ۵۵ پل
( آلبوم تاج ترانه از ابی ) { آهنگ } {۳۵,۵۸۶ پخش}
همسفر ۵۶ همسفر
( آلبوم تاج ترانه از ابی ) { آهنگ } {۳۰,۹۹۴ پخش}
دریایی ۵۷ دریایی
( آلبوم تاج ترانه از ابی ) { آهنگ } {۲۸,۶۹۸ پخش}
خوابم یا بیدارم ۵۸ خوابم یا بیدارم
( آلبوم تاج ترانه از ابی ) { آهنگ } {۳۳,۲۵۶ پخش}
وقتشه ۵۹ وقتشه
( آلبوم تاج ترانه از ابی ) { آهنگ, تنظیم } {۴۱,۴۴۳ پخش}
وطن ۶۰ وطن
( آلبوم جنگل از داریوش ) { تنظیم } {۱۴,۷۱۴ پخش}
یاور همیشه مومن ۶۱ یاور همیشه مومن
( آلبوم شقایق از داریوش ) { تنظیم } {۶۰۵,۴۳۱ پخش}
بوی گندم ۶۲ بوی گندم
( آلبوم چشم من از داریوش ) { آهنگ } {۲۱۸,۰۲۷ پخش}
شب زده ۶۳ شب زده
( آلبوم شب زده از ابی ) { آهنگ, تنظیم } {۱۷۷,۱۱۷ پخش}
منت ۶۴ منت
( آلبوم بزن باران از حبیب ) { تنظیم } {۶,۰۸۸ پخش}
سردار جنگل ۶۵ سردار جنگل
( آلبوم بزن باران از حبیب ) { تنظیم } {۱۸,۶۲۷ پخش}
دوهول ۶۶ دوهول
( آلبوم بزن باران از حبیب ) { تنظیم } {۳۱,۰۵۴ پخش}
کجا بودم کجا رفتم ۶۷ کجا بودم کجا رفتم
( آلبوم بزن باران از حبیب ) { تنظیم } {۳۹,۱۳۸ پخش}
بزن باران ۶۸ بزن باران
( آلبوم بزن باران از حبیب ) { تنظیم } {۲۸۷,۹۷۹ پخش}
نفس ۶۹ نفس
( آلبوم بزن باران از حبیب ) { تنظیم } {۶۹,۳۵۹ پخش}
مرگ قو ۷۰ مرگ قو
( آلبوم بزن باران از حبیب ) { تنظیم } {۱۶۶,۵۴۷ پخش}
مرداب ۷۱ مرداب
( آلبوم کوه از گوگوش ) { تنظیم } {۲۲۷,۸۳۱ پخش}
غریب آشنا ۷۲ غریب آشنا
( آلبوم کوه از گوگوش ) { آهنگ } {۲۰۰,۲۵۱ پخش}
مرداب ۷۳
( آلبوم کویر از گوگوش ) { تنظیم } {۵۱,۴۲۸ پخش}
کویر ۷۴
( آلبوم کویر از گوگوش ) { آهنگ } {۶۵,۴۲۸ پخش}
غریب آشنا ۷۵
( آلبوم کویر از گوگوش ) { تنظیم } {۱۱۶,۰۸۲ پخش}
هم خونه ۷۶
( آلبوم جاده از گوگوش ) { تنظیم } {۱۰,۵۶۰ پخش}
بی زار ۷۹ بی زار
( آلبوم اگه بمونی اگه نمونی از گوگوش ) { تنظیم } {۶,۸۷۱ پخش}
حرف ۸۱ حرف
( آلبوم اگه بمونی اگه نمونی از گوگوش ) { آهنگ } {۱۵,۱۲۷ پخش}
فصل تازه ۸۲ فصل تازه
( آلبوم فصل تازه از گوگوش ) { آهنگ, تنظیم } {۱۰۱,۹۱۸ پخش}
وقتشه ۸۳ وقتشه
( آلبوم در امتداد شب از گوگوش ) { آهنگ, تنظیم } {۱۷۳,۴۰۱ پخش}
دو ماهی ۸۴
( آلبوم دو ماهی از گوگوش ) { تنظیم } {۴۹,۳۵۵ پخش}
اسم های مشابه دیگر برای واروژان :

واروژ هاخبندیان ( واروژان ) در 13 آذر 1315 در قزوین متولد شد و در 25 شهریور 1356 درگذشت..
Varojan


This page was generated in 0.13 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393