آلبوم های دلکش

دانلود آهنگ های جدید دلکش

فردا روشن است ۱ فردا روشن است
{۷,۵۴۲ پخش}
اسیر دام ۲ اسیر دام
{۲۱,۷۷۵ پخش}
اسیر دام تو ۳ اسیر دام تو
{۲۹۹,۸۰۴ پخش}
آمد آمد ۴ آمد آمد
{۷۵,۴۳۰ پخش}
قصه گو ۵ قصه گو
{۱۲,۹۴۳ پخش}
روی تو زیبا شده ۶ روی تو زیبا شده
{۱۳,۱۹۲ پخش}
دل جدایی ۷ دل جدایی
{۱۳,۴۲۴ پخش}
رقیب ۸ رقیب
{۱۹,۵۹۹ پخش}
بردی از یادم ۹ بردی از یادم
{۴۶۲,۲۸۴ پخش}
عاشقم من ۱۱ عاشقم من
{۲۰۵,۸۴۹ پخش}
گل خشک ۱۲ گل خشک
{۱۰,۷۵۰ پخش}
پر بسته ۱۳ پر بسته
{۸,۵۳۱ پخش}
می گذرم ۱۴ می گذرم
{۲۷,۵۳۷ پخش}
حال که رسوا شدم ۱۵ حال که رسوا شدم
{۳۲,۷۴۰ پخش}
آمدم ۱۶ آمدم
{۸,۰۰۶ پخش}
دانلود موزیک ویدیو اسیر دام تو دلکش
موزیک ویدیو اسیر دام تو

3 سال و 0 ماه پیش
[۱۳,۴۴۱ views]
دانلود موزیک ویدیو یاد کودکی دلکش
موزیک ویدیو یاد کودکی

3 سال و 0 ماه پیش
[۵,۰۸۲ views]
دانلود موزیک ویدیو بردی از یادم دلکش
موزیک ویدیو بردی از یادم

3 سال و 0 ماه پیش
[۲۲,۵۱۴ views]
دانلود موزیک ویدیو عاشقم من دلکش
موزیک ویدیو عاشقم من

3 سال و 0 ماه پیش
[۸,۶۶۸ views]
دانلود موزیک ویدیو آشفته دلکش
موزیک ویدیو آشفته

3 سال و 0 ماه پیش
[۳,۱۱۳ views]
دانلود موزیک ویدیو تنها منشین دلکش
موزیک ویدیو تنها منشین

3 سال و 0 ماه پیش
[۳,۱۵۶ views]
اسم های مشابه دیگر برای دلکش :

عصمت باقرپور پنبه فروش ( عصمت باقرپور پنبه فروش ) ( دلکش ) در 1304 در بابل متولد شد.
Delkash


This page was generated in 0.09 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393