آلبوم های داریوش

خواننده های مرتبط
۱ . شاهین نجفی
۲ . معین
۳ . سیاوش قمیشی
۴ . ابی
۵ . شادمهر عقیلی
۶ . حسین ابلیس
۷ . ستار

دانلود آهنگ های جدید داریوش

پرستش ۶ پرستش
{۸۲,۲۹۳ پخش}
شب آخر ۷ شب آخر
{۱۵۶,۲۳۶ پخش}
گلایه (زنده) ۸ گلایه (زنده)
{۱۰۲,۱۱۶ پخش}
دوباره باز خواهم گشت ۱۰ دوباره باز خواهم گشت
{۲۹۹,۶۹۲ پخش}
هو علی مدد ۱۴ هو علی مدد
{۲۴,۳۸۱ پخش}
سقوط (زنده) ۱۸ سقوط (زنده)
{۲۱۲,۴۰۲ پخش}
نه ۲۰ نه
{۴۴۶,۴۴۳ پخش}
گوزن ها با بهروز وثوق ۲۱ گوزن ها با بهروز وثوق
{۲۷۶,۹۴۵ پخش}
گناه بچه ها چیه ۲۲ گناه بچه ها چیه
{۱۸۹,۷۵۰ پخش}
شهر ما ۲۳ شهر ما
{۳۶,۲۱۴ پخش}
کفر نامه (دکلمه) ۲۴ کفر نامه (دکلمه)
{۹۷,۲۰۵ پخش}
جام جم ۲۵ جام جم
{۵۷,۸۶۹ پخش}
حسودی(کمیاب) ۲۶ حسودی(کمیاب)
{۵۸,۴۹۷ پخش}
نفس (کمیاب) ۲۸ نفس (کمیاب)
{۶۶,۷۱۰ پخش}
گهواره ۲۹ گهواره
{۲۳,۵۲۱ پخش}
دل مرده ۳۰ دل مرده
{۴۲,۵۵۲ پخش}
دکلمه آزادی ۳۱ دکلمه آزادی
{۱۱۴,۸۳۵ پخش}
چنین نخواهد ماند ۳۲ چنین نخواهد ماند
{۱۰۶,۴۵۰ پخش}
وعده ما لب دریا ۳۴ وعده ما لب دریا
{۱۴۴,۱۷۰ پخش}
همیشه غایب ۳۵ همیشه غایب
{۴۸,۶۵۰ پخش}
مهمون ناخونده ۳۶ مهمون ناخونده
{۴۶,۷۵۸ پخش}
تابوی ایرانی ۳۸ تابوی ایرانی
{۳۶,۴۱۲ پخش}
آذربایجان ۳۹ آذربایجان
{۳۱,۴۸۴ پخش}
چشمان سیاه ۴۰ چشمان سیاه
{۳۸,۰۳۷ پخش}
خواب بهار ۴۳ خواب بهار
{۲۹,۱۹۷ پخش}
300 گل سرخ ۴۴ 300 گل سرخ
{۹۶,۵۶۰ پخش}
سراب ۴۵ سراب
{۱۱۴,۰۷۹ پخش}
انسان ۴۶ انسان
{۳۰,۳۹۲ پخش}
نیایش ۴۷ نیایش
{۴۰,۸۵۰ پخش}
خونبازی ۴۹ خونبازی
{۴۱,۰۵۶ پخش}
خون بازی ۵۰ خون بازی
{۱۴۴,۵۰۵ پخش}
شهوت (دکلمه) ۵۱ شهوت (دکلمه)
{۸۷,۰۲۳ پخش}
نترسون ۵۲ نترسون
{۹۴,۳۹۳ پخش}
به کدام ۵۳ به کدام
{۳۵,۲۵۱ پخش}
تنهایی ۵۴ تنهایی
{۷۱,۳۸۸ پخش}
شطرنج (دکلمه) ۵۵ شطرنج (دکلمه)
{۶۳,۶۷۴ پخش}
دکلمه ی ای گل تازه ۵۶ دکلمه ی ای گل تازه
{۱۹۴,۶۷۸ پخش}
دکلمه ی آوار ۵۷ دکلمه ی آوار
{۵۷,۱۷۲ پخش}
قصه ی وفا. ۵۸ قصه ی وفا.
{۵۷,۰۸۶ پخش}
من و دل ۵۹ من و دل
{۶۹,۱۲۶ پخش}
من و دل ۶۰ من و دل
{۳۸,۷۴۳ پخش}
ای غم من ۶۱ ای غم من
{۵۳,۷۵۸ پخش}
نبسته پیمان ۶۲ نبسته پیمان
{۶۷,۱۴۰ پخش}
راهی ۶۳ راهی
{۶۱,۳۱۸ پخش}
باران ۶۴ باران
{۸۹,۶۹۸ پخش}
معجزه (فقط یه لحظه) ۶۵ معجزه (فقط یه لحظه)
{۵۴,۲۱۴ پخش}
نماز (داریوش) ۶۶ نماز (داریوش)
{۱۲۵,۲۳۳ پخش}
پیمان شکسته ۶۷ پیمان شکسته
{۴۸,۲۷۱ پخش}
لب دریا (کامل) ۶۸ لب دریا (کامل)
{۱۳۵,۷۶۸ پخش}
آنا (مادر) ۶۹ آنا (مادر)
{۹۵,۱۶۷ پخش}
نفس ۷۰ نفس
{۱۱۶,۱۶۸ پخش}
سبو ۷۱ سبو
{۳۷,۱۶۰ پخش}
ای غم من ۷۲ ای غم من
{۷۰,۵۳۷ پخش}
شیطنت ۷۳ شیطنت
{۶۸,۵۸۵ پخش}
صبح بهار ۷۴ صبح بهار
{۱۶۶,۱۱۷ پخش}
لب دریا ۷۵ لب دریا
{۱۳۶,۱۶۳ پخش}
هوشیاری ۷۶ هوشیاری
{۵۳,۸۸۷ پخش}
آهای جوون ۷۷ آهای جوون
{۹۸,۴۵۲ پخش}
دانلود موزیک ویدیو شب آخر داریوش
موزیک ویدیو شب آخر

6 ماه پیش
[۰ views]
دانلود موزیک ویدیو نیاز داریوش
موزیک ویدیو نیاز

6 ماه پیش
[۰ views]
دانلود موزیک ویدیو پرستش داریوش
موزیک ویدیو پرستش

1 ماه پیش
[۰ views]
دانلود موزیک ویدیو شب آخر داریوش
موزیک ویدیو شب آخر

2 سال و 10 ماه پیش
[۳۸,۴۶۷ views]
دانلود موزیک ویدیو گلایه (زنده) داریوش
موزیک ویدیو گلایه (زنده)

2 سال و 11 ماه پیش
[۲۷,۸۸۱ views]
دانلود موزیک ویدیو دوباره باز خواهم گشت داریوش
موزیک ویدیو دوباره باز خواهم گشت

3 سال و 7 ماه پیش
[۷۰,۸۲۱ views]
دانلود موزیک ویدیو سقوط (زنده) داریوش
موزیک ویدیو سقوط (زنده)

3 سال و 1 ماه پیش
[۶۲,۳۹۳ views]
دانلود موزیک ویدیو نه داریوش
موزیک ویدیو نه

4 سال و 8 ماه پیش
[۳۸,۷۶۰ views]
دانلود موزیک ویدیو از تو  (1356) داریوش
موزیک ویدیو از تو (1356)

2 سال و 10 ماه پیش
[۱,۹۵۲ views]
دانلود موزیک ویدیو جشن دلتنگی  (1356) داریوش
موزیک ویدیو جشن دلتنگی (1356)

2 سال و 10 ماه پیش
[۲,۰۵۵ views]
دانلود موزیک ویدیو شبخون  (1355) داریوش
موزیک ویدیو شبخون (1355)

2 سال و 10 ماه پیش
[۱,۶۷۷ views]
دانلود موزیک ویدیو یاور همیشه مومن  (1355) داریوش
موزیک ویدیو یاور همیشه مومن (1355)

2 سال و 10 ماه پیش
[۲,۴۳۳ views]
دانلود موزیک ویدیو گل بارون زده  (1355) داریوش
موزیک ویدیو گل بارون زده (1355)

2 سال و 10 ماه پیش
[۱,۹۲۶ views]
دانلود موزیک ویدیو گناه بچه ها چیه داریوش
موزیک ویدیو گناه بچه ها چیه

3 سال و 11 ماه پیش
[۶,۱۴۰ views]
دانلود موزیک ویدیو جام جم داریوش
موزیک ویدیو جام جم

5 سال و 4 ماه پیش
[۵,۹۴۲ views]
دانلود موزیک ویدیو جام جمشید داریوش
موزیک ویدیو جام جمشید

4 سال و 4 ماه پیش
[۳,۲۵۹ views]
دانلود موزیک ویدیو وعده ما لب دریا داریوش
موزیک ویدیو وعده ما لب دریا

4 سال و 8 ماه پیش
[۷,۹۲۰ views]
دانلود موزیک ویدیو دیوار (با فرامرز اصلانی) داریوش
موزیک ویدیو دیوار (با فرامرز اصلانی)

6 سال و 6 ماه پیش
[۵,۸۶۵ views]
دانلود موزیک ویدیو شکنجه گر داریوش
موزیک ویدیو شکنجه گر

6 سال و 0 ماه پیش
[۱۵,۰۸۴ views]
دانلود موزیک ویدیو راهی داریوش
موزیک ویدیو راهی

4 سال و 8 ماه پیش
[۳,۲۰۷ views]
دانلود موزیک ویدیو آواز پری ها داریوش
موزیک ویدیو آواز پری ها

4 سال و 8 ماه پیش
[۴,۸۳۳ views]
دانلود موزیک ویدیو معجزه خاموش داریوش
موزیک ویدیو معجزه خاموش

4 سال و 8 ماه پیش
[۱۴,۳۱۹ views]
دانلود موزیک ویدیو یاور همیشه مومن داریوش
موزیک ویدیو یاور همیشه مومن

2 سال و 10 ماه پیش
[۱,۴۱۹ views]
دانلود موزیک ویدیو لب دریا (کامل) داریوش
موزیک ویدیو لب دریا (کامل)

4 سال و 8 ماه پیش
[۴,۹۱۰ views]
دانلود موزیک ویدیو لب دریا داریوش
موزیک ویدیو لب دریا

4 سال و 8 ماه پیش
[۵,۹۳۴ views]
دانلود موزیک ویدیو گریه داریوش
موزیک ویدیو گریه

10 ماه پیش
[۰ views]
دانلود موزیک ویدیو پرسه داریوش
موزیک ویدیو پرسه

4 سال و 9 ماه پیش
[۴,۰۵۰ views]
دانلود موزیک ویدیو بچه های ایران داریوش
موزیک ویدیو بچه های ایران

4 سال و 8 ماه پیش
[۷,۴۹۰ views]
دانلود موزیک ویدیو لالایی داریوش
موزیک ویدیو لالایی

4 سال و 4 ماه پیش
[۳,۷۷۵ views]
دانلود موزیک ویدیو حادثه داریوش
موزیک ویدیو حادثه

4 سال و 8 ماه پیش
[۶,۲۷۸ views]
دانلود موزیک ویدیو آینه داریوش
موزیک ویدیو آینه

4 سال و 11 ماه پیش
[۴,۴۱۱ views]
دانلود موزیک ویدیو مرا به خانه ام ببر داریوش
موزیک ویدیو مرا به خانه ام ببر

4 سال و 2 ماه پیش
[۵,۰۳۹ views]
دانلود موزیک ویدیو به خود رسیدن داریوش
موزیک ویدیو به خود رسیدن

4 سال و 8 ماه پیش
[۳,۱۸۲ views]
دانلود موزیک ویدیو سهم من داریوش
موزیک ویدیو سهم من

4 سال و 8 ماه پیش
[۲,۷۱۷ views]
دانلود موزیک ویدیو پند حافظ داریوش
موزیک ویدیو پند حافظ

4 سال و 8 ماه پیش
[۳,۳۱۹ views]
دانلود موزیک ویدیو آینه داریوش
موزیک ویدیو آینه

4 سال و 8 ماه پیش
[۲,۳۳۹ views]
دانلود موزیک ویدیو تکیه بر باد داریوش
موزیک ویدیو تکیه بر باد

4 سال و 8 ماه پیش
[۴,۲۲۲ views]
دانلود موزیک ویدیو نیستی داریوش
موزیک ویدیو نیستی

4 سال و 8 ماه پیش
[۴,۵۴۹ views]
دانلود موزیک ویدیو لالایی داریوش
موزیک ویدیو لالایی

4 سال و 5 ماه پیش
[۳,۸۲۷ views]
دانلود موزیک ویدیو زندونی داریوش
موزیک ویدیو زندونی

4 سال و 8 ماه پیش
[۷,۴۲۱ views]
دانلود موزیک ویدیو نفرین داریوش
موزیک ویدیو نفرین

4 سال و 8 ماه پیش
[۳,۷۲۳ views]
دانلود موزیک ویدیو قهرمانان وطن 1 داریوش
موزیک ویدیو قهرمانان وطن 1

4 سال و 8 ماه پیش
[۳,۴۳۱ views]
دانلود موزیک ویدیو لا لا لا گل زیره داریوش
موزیک ویدیو لا لا لا گل زیره

4 سال و 8 ماه پیش
[۴,۴۹۷ views]
دانلود موزیک ویدیو پند حافظ داریوش
موزیک ویدیو پند حافظ

4 سال و 8 ماه پیش
[۲,۶۰۵ views]
دانلود موزیک ویدیو بن بست داریوش
موزیک ویدیو بن بست

4 سال و 7 ماه پیش
[۶,۵۳۶ views]
دانلود موزیک ویدیو سال دو هزار داریوش
موزیک ویدیو سال دو هزار

4 سال و 8 ماه پیش
[۶,۰۸۰ views]
دانلود موزیک ویدیو بهار داریوش
موزیک ویدیو بهار

4 سال و 9 ماه پیش
[۳,۲۹۳ views]
دانلود موزیک ویدیو آشفته بازار داریوش
موزیک ویدیو آشفته بازار

4 سال و 8 ماه پیش
[۷,۱۸۹ views]
دانلود موزیک ویدیو طاقت داریوش
موزیک ویدیو طاقت

4 سال و 8 ماه پیش
[۵,۴۵۲ views]
دانلود موزیک ویدیو نفرین نامه داریوش
موزیک ویدیو نفرین نامه

4 سال و 9 ماه پیش
[۲,۵۵۴ views]
دانلود موزیک ویدیو به خود رسیدن داریوش
موزیک ویدیو به خود رسیدن

4 سال و 8 ماه پیش
[۲,۵۶۲ views]
دانلود موزیک ویدیو فریاد زیر آب داریوش
موزیک ویدیو فریاد زیر آب

4 سال و 8 ماه پیش
[۲۸,۳۲۸ views]
دانلود موزیک ویدیو از تو داریوش
موزیک ویدیو از تو

2 سال و 10 ماه پیش
[۵۴۱ views]
دانلود موزیک ویدیو خورشید خانم داریوش
موزیک ویدیو خورشید خانم

4 سال و 8 ماه پیش
[۲,۷۲۶ views]
دانلود موزیک ویدیو چی بگم داریوش
موزیک ویدیو چی بگم

4 سال و 8 ماه پیش
[۳,۰۳۵ views]
دانلود موزیک ویدیو نیستی داریوش
موزیک ویدیو نیستی

4 سال و 8 ماه پیش
[۲,۹۷۵ views]
دانلود موزیک ویدیو جشن دلتنگی داریوش
موزیک ویدیو جشن دلتنگی

2 سال و 10 ماه پیش
[۹۶۳ views]
دانلود موزیک ویدیو روزگار نامهربون داریوش
موزیک ویدیو روزگار نامهربون

4 سال و 8 ماه پیش
[۳,۲۳۳ views]
دانلود موزیک ویدیو ندیم داریوش
موزیک ویدیو ندیم

4 سال و 8 ماه پیش
[۵,۷۱۰ views]
دانلود موزیک ویدیو ای عشق داریوش
موزیک ویدیو ای عشق

4 سال و 8 ماه پیش
[۴,۴۹۷ views]
دانلود موزیک ویدیو پند حافظ داریوش
موزیک ویدیو پند حافظ

4 سال و 8 ماه پیش
[۲,۰۶۴ views]
دانلود موزیک ویدیو شب خون داریوش
موزیک ویدیو شب خون

4 سال و 8 ماه پیش
[۳,۳۲۸ views]
دانلود موزیک ویدیو یاور همیشه مومن داریوش
موزیک ویدیو یاور همیشه مومن

4 سال و 9 ماه پیش
[۵۱,۵۶۵ views]
دانلود موزیک ویدیو گل بارون زده داریوش
موزیک ویدیو گل بارون زده

4 سال و 9 ماه پیش
[۶,۹۳۱ views]
دانلود موزیک ویدیو شقایق داریوش
موزیک ویدیو شقایق

4 سال و 8 ماه پیش
[۳۱,۷۷۷ views]
دانلود موزیک ویدیو پریا داریوش
موزیک ویدیو پریا

4 سال و 8 ماه پیش
[۶,۰۵۴ views]
دانلود موزیک ویدیو دستهای تو داریوش
موزیک ویدیو دستهای تو

4 سال و 8 ماه پیش
[۲۵,۸۰۰ views]
دانلود موزیک ویدیو نفرین نامه داریوش
موزیک ویدیو نفرین نامه

4 سال و 9 ماه پیش
[۶,۷۲۵ views]
دانلود موزیک ویدیو دل من داریوش
موزیک ویدیو دل من

4 سال و 8 ماه پیش
[۸,۱۰۹ views]
دانلود موزیک ویدیو به خیالم داریوش
موزیک ویدیو به خیالم

4 سال و 8 ماه پیش
[۴,۷۳۸ views]
دانلود موزیک ویدیو آینه داریوش
موزیک ویدیو آینه

4 سال و 8 ماه پیش
[۴,۵۷۵ views]
دانلود موزیک ویدیو شیرین شیرین داریوش
موزیک ویدیو شیرین شیرین

4 سال و 8 ماه پیش
[۶,۵۱۰ views]
دانلود موزیک ویدیو شام مهتاب داریوش
موزیک ویدیو شام مهتاب

3 سال و 0 ماه پیش
[۳۴,۷۱۸ views]
دانلود موزیک ویدیو غلام قمر داریوش
موزیک ویدیو غلام قمر

4 سال و 8 ماه پیش
[۵,۱۶۸ views]
دانلود موزیک ویدیو آذرآبادگان داریوش
موزیک ویدیو آذرآبادگان

4 سال و 8 ماه پیش
[۴,۲۴۸ views]
دانلود موزیک ویدیو حرکت داریوش
موزیک ویدیو حرکت

4 سال و 8 ماه پیش
[۳,۷۶۶ views]
دانلود موزیک ویدیو دوباره می سازمت وطن داریوش
موزیک ویدیو دوباره می سازمت وطن

4 سال و 8 ماه پیش
[۱۲,۹۸۶ views]
اسم های مشابه دیگر برای داریوش :

دازیوش
دایوش
یشقهعسا
داریوش اقبالی ( داریوش اقبالی ) ( داریوش ) در 15 بهمن 1322 در تهران متولد شد.
Dariush


This page was generated in 0.27 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393