آلبوم های داریوش

خواننده های مرتبط
۱ . شاهین نجفی
۲ . معین
۳ . سیاوش قمیشی
۴ . ابی
۵ . شادمهر عقیلی
۶ . حسین ابلیس
۷ . ستار

دانلود آهنگ های جدید داریوش

پرستش ۱ پرستش
{۸۱,۲۲۷ پخش}
شب آخر ۲ شب آخر
{۱۵۵,۴۵۳ پخش}
گلایه (زنده) ۳ گلایه (زنده)
{۱۰۱,۶۴۳ پخش}
هو علی مدد ۹ هو علی مدد
{۲۴,۱۴۸ پخش}
سقوط (زنده) ۱۳ سقوط (زنده)
{۲۱۲,۲۰۵ پخش}
نه ۱۵ نه
{۴۴۵,۸۶۷ پخش}
گوزن ها با بهروز وثوق ۱۶ گوزن ها با بهروز وثوق
{۲۷۳,۲۱۳ پخش}
گناه بچه ها چیه ۱۷ گناه بچه ها چیه
{۱۸۹,۳۱۱ پخش}
شهر ما ۱۸ شهر ما
{۳۶,۰۹۴ پخش}
کفر نامه (دکلمه) ۱۹ کفر نامه (دکلمه)
{۹۶,۴۲۳ پخش}
جام جم ۲۰ جام جم
{۵۷,۷۳۱ پخش}
حسودی(کمیاب) ۲۱ حسودی(کمیاب)
{۵۸,۳۵۹ پخش}
نفس (کمیاب) ۲۳ نفس (کمیاب)
{۶۶,۲۸۰ پخش}
گهواره ۲۴ گهواره
{۲۳,۳۴۹ پخش}
دل مرده ۲۵ دل مرده
{۴۲,۳۲۰ پخش}
دکلمه آزادی ۲۶ دکلمه آزادی
{۱۱۴,۱۹۹ پخش}
چنین نخواهد ماند ۲۷ چنین نخواهد ماند
{۱۰۶,۳۵۶ پخش}
وعده ما لب دریا ۲۹ وعده ما لب دریا
{۱۴۳,۸۶۰ پخش}
همیشه غایب ۳۰ همیشه غایب
{۴۸,۲۸۰ پخش}
مهمون ناخونده ۳۱ مهمون ناخونده
{۴۵,۹۴۱ پخش}
تابوی ایرانی ۳۳ تابوی ایرانی
{۳۶,۱۹۷ پخش}
آذربایجان ۳۴ آذربایجان
{۳۱,۳۵۵ پخش}
چشمان سیاه ۳۵ چشمان سیاه
{۳۷,۸۷۴ پخش}
خواب بهار ۳۸ خواب بهار
{۲۹,۰۲۵ پخش}
300 گل سرخ ۳۹ 300 گل سرخ
{۹۵,۸۲۱ پخش}
سراب ۴۰ سراب
{۱۱۳,۸۰۳ پخش}
انسان ۴۱ انسان
{۳۰,۰۶۵ پخش}
نیایش ۴۲ نیایش
{۴۰,۵۲۳ پخش}
خونبازی ۴۴ خونبازی
{۴۰,۹۱۸ پخش}
خون بازی ۴۵ خون بازی
{۱۴۳,۹۸۱ پخش}
شهوت (دکلمه) ۴۶ شهوت (دکلمه)
{۸۶,۴۹۸ پخش}
نترسون ۴۷ نترسون
{۹۴,۲۳۸ پخش}
به کدام ۴۸ به کدام
{۳۵,۱۸۲ پخش}
تنهایی ۴۹ تنهایی
{۷۱,۰۴۴ پخش}
شطرنج (دکلمه) ۵۰ شطرنج (دکلمه)
{۶۳,۵۵۴ پخش}
دکلمه ی ای گل تازه ۵۱ دکلمه ی ای گل تازه
{۱۹۲,۵۷۱ پخش}
دکلمه ی آوار ۵۲ دکلمه ی آوار
{۵۶,۹۲۳ پخش}
قصه ی وفا. ۵۳ قصه ی وفا.
{۵۶,۹۲۳ پخش}
من و دل ۵۴ من و دل
{۶۸,۷۸۲ پخش}
من و دل ۵۵ من و دل
{۳۸,۶۶۵ پخش}
ای غم من ۵۶ ای غم من
{۵۳,۴۷۴ پخش}
نبسته پیمان ۵۷ نبسته پیمان
{۶۶,۷۴۴ پخش}
راهی ۵۸ راهی
{۶۱,۲۳۲ پخش}
باران ۵۹ باران
{۸۹,۴۹۱ پخش}
معجزه (فقط یه لحظه) ۶۰ معجزه (فقط یه لحظه)
{۵۴,۱۲۸ پخش}
نماز (داریوش) ۶۱ نماز (داریوش)
{۱۲۵,۰۲۶ پخش}
پیمان شکسته ۶۲ پیمان شکسته
{۴۸,۱۱۷ پخش}
لب دریا (کامل) ۶۳ لب دریا (کامل)
{۱۳۵,۶۴۷ پخش}
آنا (مادر) ۶۴ آنا (مادر)
{۹۴,۹۳۵ پخش}
نفس ۶۵ نفس
{۱۱۵,۷۹۰ پخش}
سبو ۶۶ سبو
{۳۷,۰۹۱ پخش}
ای غم من ۶۷ ای غم من
{۷۰,۳۲۲ پخش}
شیطنت ۶۸ شیطنت
{۶۸,۳۵۲ پخش}
صبح بهار ۶۹ صبح بهار
{۱۶۵,۹۸۸ پخش}
لب دریا ۷۰ لب دریا
{۱۳۶,۰۰۰ پخش}
هوشیاری ۷۱ هوشیاری
{۵۳,۴۵۷ پخش}
آهای جوون ۷۲ آهای جوون
{۹۸,۳۱۵ پخش}
دانلود موزیک ویدیو شب آخر داریوش
موزیک ویدیو شب آخر

1 ماه پیش
[۳۳,۲۳۰ views]
دانلود موزیک ویدیو گلایه (زنده) داریوش
موزیک ویدیو گلایه (زنده)

2 ماه پیش
[۲۴,۶۶۴ views]
دانلود موزیک ویدیو سقوط (زنده) داریوش
موزیک ویدیو سقوط (زنده)

1 سال و 4 ماه پیش
[۶۰,۰۱۰ views]
دانلود موزیک ویدیو نه داریوش
موزیک ویدیو نه

2 سال و 11 ماه پیش
[۳۵,۴۸۳ views]
دانلود موزیک ویدیو از تو  (1356) داریوش
موزیک ویدیو از تو (1356)

1 ماه پیش
[۵۲۴ views]
دانلود موزیک ویدیو شبخون  (1355) داریوش
موزیک ویدیو شبخون (1355)

1 ماه پیش
[۴۷۳ views]
دانلود موزیک ویدیو گناه بچه ها چیه داریوش
موزیک ویدیو گناه بچه ها چیه

1 سال و 2 ماه پیش
[۴,۸۵۰ views]
دانلود موزیک ویدیو جام جم داریوش
موزیک ویدیو جام جم

3 سال و 7 ماه پیش
[۴,۹۲۷ views]
دانلود موزیک ویدیو جام جمشید داریوش
موزیک ویدیو جام جمشید

2 سال و 7 ماه پیش
[۲,۶۶۶ views]
دانلود موزیک ویدیو وعده ما لب دریا داریوش
موزیک ویدیو وعده ما لب دریا

2 سال و 11 ماه پیش
[۶,۱۷۴ views]
دانلود موزیک ویدیو دیوار (با فرامرز اصلانی) داریوش
موزیک ویدیو دیوار (با فرامرز اصلانی)

4 سال و 9 ماه پیش
[۵,۴۱۸ views]
دانلود موزیک ویدیو شکنجه گر داریوش
موزیک ویدیو شکنجه گر

4 سال و 3 ماه پیش
[۱۲,۹۶۸ views]
دانلود موزیک ویدیو راهی داریوش
موزیک ویدیو راهی

2 سال و 11 ماه پیش
[۲,۳۵۶ views]
دانلود موزیک ویدیو آواز پری ها داریوش
موزیک ویدیو آواز پری ها

2 سال و 11 ماه پیش
[۳,۷۴۹ views]
دانلود موزیک ویدیو معجزه خاموش داریوش
موزیک ویدیو معجزه خاموش

2 سال و 11 ماه پیش
[۱۲,۷۷۱ views]
دانلود موزیک ویدیو لب دریا (کامل) داریوش
موزیک ویدیو لب دریا (کامل)

2 سال و 11 ماه پیش
[۳,۶۲۰ views]
دانلود موزیک ویدیو لب دریا داریوش
موزیک ویدیو لب دریا

2 سال و 11 ماه پیش
[۴,۳۰۰ views]
دانلود موزیک ویدیو پرسه داریوش
موزیک ویدیو پرسه

2 سال و 0 ماه پیش
[۳,۱۰۴ views]
دانلود موزیک ویدیو بچه های ایران داریوش
موزیک ویدیو بچه های ایران

2 سال و 11 ماه پیش
[۶,۵۷۹ views]
دانلود موزیک ویدیو لالایی داریوش
موزیک ویدیو لالایی

2 سال و 7 ماه پیش
[۲,۸۱۲ views]
دانلود موزیک ویدیو حادثه داریوش
موزیک ویدیو حادثه

2 سال و 11 ماه پیش
[۵,۰۳۹ views]
دانلود موزیک ویدیو آینه داریوش
موزیک ویدیو آینه

2 سال و 2 ماه پیش
[۳,۳۳۶ views]
دانلود موزیک ویدیو مرا به خانه ام ببر داریوش
موزیک ویدیو مرا به خانه ام ببر

2 سال و 5 ماه پیش
[۴,۱۳۶ views]
دانلود موزیک ویدیو به خود رسیدن داریوش
موزیک ویدیو به خود رسیدن

2 سال و 11 ماه پیش
[۲,۶۲۳ views]
دانلود موزیک ویدیو سهم من داریوش
موزیک ویدیو سهم من

2 سال و 11 ماه پیش
[۲,۰۷۲ views]
دانلود موزیک ویدیو پند حافظ داریوش
موزیک ویدیو پند حافظ

2 سال و 11 ماه پیش
[۲,۴۵۹ views]
دانلود موزیک ویدیو آینه داریوش
موزیک ویدیو آینه

2 سال و 11 ماه پیش
[۱,۹۳۵ views]
دانلود موزیک ویدیو تکیه بر باد داریوش
موزیک ویدیو تکیه بر باد

2 سال و 11 ماه پیش
[۳,۴۷۴ views]
دانلود موزیک ویدیو نیستی داریوش
موزیک ویدیو نیستی

2 سال و 11 ماه پیش
[۳,۵۸۶ views]
دانلود موزیک ویدیو لالایی داریوش
موزیک ویدیو لالایی

2 سال و 8 ماه پیش
[۳,۱۵۶ views]
دانلود موزیک ویدیو زندونی داریوش
موزیک ویدیو زندونی

2 سال و 11 ماه پیش
[۶,۱۸۳ views]
دانلود موزیک ویدیو نفرین داریوش
موزیک ویدیو نفرین

2 سال و 11 ماه پیش
[۲,۹۵۸ views]
دانلود موزیک ویدیو قهرمانان وطن 1 داریوش
موزیک ویدیو قهرمانان وطن 1

2 سال و 11 ماه پیش
[۲,۷۸۶ views]
دانلود موزیک ویدیو لا لا لا گل زیره داریوش
موزیک ویدیو لا لا لا گل زیره

2 سال و 11 ماه پیش
[۳,۷۹۲ views]
دانلود موزیک ویدیو پند حافظ داریوش
موزیک ویدیو پند حافظ

2 سال و 11 ماه پیش
[۲,۱۳۲ views]
دانلود موزیک ویدیو بن بست داریوش
موزیک ویدیو بن بست

2 سال و 10 ماه پیش
[۵,۵۱۲ views]
دانلود موزیک ویدیو سال دو هزار داریوش
موزیک ویدیو سال دو هزار

2 سال و 11 ماه پیش
[۵,۰۸۲ views]
دانلود موزیک ویدیو بهار داریوش
موزیک ویدیو بهار

2 سال و 0 ماه پیش
[۳,۰۱۰ views]
دانلود موزیک ویدیو آشفته بازار داریوش
موزیک ویدیو آشفته بازار

2 سال و 11 ماه پیش
[۵,۷۱۹ views]
دانلود موزیک ویدیو طاقت داریوش
موزیک ویدیو طاقت

2 سال و 11 ماه پیش
[۴,۴۲۰ views]
دانلود موزیک ویدیو نفرین نامه داریوش
موزیک ویدیو نفرین نامه

2 سال و 0 ماه پیش
[۲,۲۵۳ views]
دانلود موزیک ویدیو به خود رسیدن داریوش
موزیک ویدیو به خود رسیدن

2 سال و 11 ماه پیش
[۲,۲۱۸ views]
دانلود موزیک ویدیو فریاد زیر آب داریوش
موزیک ویدیو فریاد زیر آب

2 سال و 11 ماه پیش
[۲۶,۴۶۲ views]
دانلود موزیک ویدیو از تو داریوش
موزیک ویدیو از تو

1 ماه پیش
[۱۴۶ views]
دانلود موزیک ویدیو خورشید خانم داریوش
موزیک ویدیو خورشید خانم

2 سال و 11 ماه پیش
[۲,۲۲۷ views]
دانلود موزیک ویدیو چی بگم داریوش
موزیک ویدیو چی بگم

2 سال و 11 ماه پیش
[۲,۳۳۰ views]
دانلود موزیک ویدیو نیستی داریوش
موزیک ویدیو نیستی

2 سال و 11 ماه پیش
[۲,۳۳۰ views]
دانلود موزیک ویدیو جشن دلتنگی داریوش
موزیک ویدیو جشن دلتنگی

1 ماه پیش
[۲۶۶ views]
دانلود موزیک ویدیو روزگار نامهربون داریوش
موزیک ویدیو روزگار نامهربون

2 سال و 11 ماه پیش
[۲,۶۱۴ views]
دانلود موزیک ویدیو ندیم داریوش
موزیک ویدیو ندیم

2 سال و 11 ماه پیش
[۴,۷۴۷ views]
دانلود موزیک ویدیو ای عشق داریوش
موزیک ویدیو ای عشق

2 سال و 11 ماه پیش
[۳,۸۷۰ views]
دانلود موزیک ویدیو پند حافظ داریوش
موزیک ویدیو پند حافظ

2 سال و 11 ماه پیش
[۱,۵۵۶ views]
دانلود موزیک ویدیو شب خون داریوش
موزیک ویدیو شب خون

2 سال و 11 ماه پیش
[۲,۵۲۸ views]
دانلود موزیک ویدیو یاور همیشه مومن داریوش
موزیک ویدیو یاور همیشه مومن

2 سال و 0 ماه پیش
[۴۴,۲۹۰ views]
دانلود موزیک ویدیو گل بارون زده داریوش
موزیک ویدیو گل بارون زده

2 سال و 0 ماه پیش
[۵,۸۸۲ views]
دانلود موزیک ویدیو شقایق داریوش
موزیک ویدیو شقایق

2 سال و 11 ماه پیش
[۲۹,۶۰۹ views]
دانلود موزیک ویدیو پریا داریوش
موزیک ویدیو پریا

2 سال و 11 ماه پیش
[۵,۵۶۴ views]
دانلود موزیک ویدیو دستهای تو داریوش
موزیک ویدیو دستهای تو

2 سال و 11 ماه پیش
[۲۴,۲۲۶ views]
دانلود موزیک ویدیو نفرین نامه داریوش
موزیک ویدیو نفرین نامه

2 سال و 0 ماه پیش
[۵,۷۸۷ views]
دانلود موزیک ویدیو دل من داریوش
موزیک ویدیو دل من

2 سال و 11 ماه پیش
[۶,۷۵۹ views]
دانلود موزیک ویدیو به خیالم داریوش
موزیک ویدیو به خیالم

2 سال و 11 ماه پیش
[۳,۸۴۴ views]
دانلود موزیک ویدیو آینه داریوش
موزیک ویدیو آینه

2 سال و 11 ماه پیش
[۳,۷۴۹ views]
دانلود موزیک ویدیو شیرین شیرین داریوش
موزیک ویدیو شیرین شیرین

2 سال و 11 ماه پیش
[۵,۵۹۸ views]
دانلود موزیک ویدیو شام مهتاب داریوش
موزیک ویدیو شام مهتاب

1 سال و 3 ماه پیش
[۳۱,۵۶۲ views]
دانلود موزیک ویدیو غلام قمر داریوش
موزیک ویدیو غلام قمر

2 سال و 11 ماه پیش
[۴,۰۱۶ views]
دانلود موزیک ویدیو دوباره می سازمت وطن (زنده) داریوش
موزیک ویدیو دوباره می سازمت وطن (زنده)

2 سال و 11 ماه پیش
[۲,۳۲۲ views]
دانلود موزیک ویدیو آذرآبادگان داریوش
موزیک ویدیو آذرآبادگان

2 سال و 11 ماه پیش
[۳,۴۷۴ views]
دانلود موزیک ویدیو حرکت داریوش
موزیک ویدیو حرکت

2 سال و 11 ماه پیش
[۲,۶۸۳ views]
دانلود موزیک ویدیو دوباره می سازمت وطن داریوش
موزیک ویدیو دوباره می سازمت وطن

2 سال و 11 ماه پیش
[۹,۸۱۲ views]
اسم های مشابه دیگر برای داریوش :

دازیوش
دایوش
یشقهعسا
داریوش اقبالی ( داریوش اقبالی ) ( داریوش ) در 15 بهمن 1322 در تهران متولد شد.
Dariush


This page was generated in 0.36 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393