آلبوم های داریوش

خواننده های مرتبط
۱ . شاهین نجفی
۲ . معین
۳ . سیاوش قمیشی
۴ . ابی
۵ . شادمهر عقیلی
۶ . حسین ابلیس
۷ . ستار

دانلود آهنگ های جدید داریوش

پرستش ۱ پرستش
{۸۲,۲۹۳ پخش}
شب آخر ۲ شب آخر
{۱۵۶,۲۳۶ پخش}
گلایه (زنده) ۳ گلایه (زنده)
{۱۰۲,۱۱۶ پخش}
هو علی مدد ۹ هو علی مدد
{۲۴,۳۸۱ پخش}
سقوط (زنده) ۱۳ سقوط (زنده)
{۲۱۲,۴۰۲ پخش}
نه ۱۵ نه
{۴۴۶,۴۴۳ پخش}
گوزن ها با بهروز وثوق ۱۶ گوزن ها با بهروز وثوق
{۲۷۶,۹۴۵ پخش}
گناه بچه ها چیه ۱۷ گناه بچه ها چیه
{۱۸۹,۷۵۰ پخش}
شهر ما ۱۸ شهر ما
{۳۶,۲۱۴ پخش}
کفر نامه (دکلمه) ۱۹ کفر نامه (دکلمه)
{۹۷,۲۰۵ پخش}
جام جم ۲۰ جام جم
{۵۷,۸۶۹ پخش}
حسودی(کمیاب) ۲۱ حسودی(کمیاب)
{۵۸,۴۹۷ پخش}
نفس (کمیاب) ۲۳ نفس (کمیاب)
{۶۶,۷۱۰ پخش}
گهواره ۲۴ گهواره
{۲۳,۵۲۱ پخش}
دل مرده ۲۵ دل مرده
{۴۲,۵۵۲ پخش}
دکلمه آزادی ۲۶ دکلمه آزادی
{۱۱۴,۸۳۵ پخش}
چنین نخواهد ماند ۲۷ چنین نخواهد ماند
{۱۰۶,۴۵۰ پخش}
وعده ما لب دریا ۲۹ وعده ما لب دریا
{۱۴۴,۱۷۰ پخش}
همیشه غایب ۳۰ همیشه غایب
{۴۸,۶۵۰ پخش}
مهمون ناخونده ۳۱ مهمون ناخونده
{۴۶,۷۵۸ پخش}
تابوی ایرانی ۳۳ تابوی ایرانی
{۳۶,۴۱۲ پخش}
آذربایجان ۳۴ آذربایجان
{۳۱,۴۸۴ پخش}
چشمان سیاه ۳۵ چشمان سیاه
{۳۸,۰۳۷ پخش}
خواب بهار ۳۸ خواب بهار
{۲۹,۱۹۷ پخش}
300 گل سرخ ۳۹ 300 گل سرخ
{۹۶,۵۶۰ پخش}
سراب ۴۰ سراب
{۱۱۴,۰۷۹ پخش}
انسان ۴۱ انسان
{۳۰,۳۹۲ پخش}
نیایش ۴۲ نیایش
{۴۰,۸۵۰ پخش}
خونبازی ۴۴ خونبازی
{۴۱,۰۵۶ پخش}
خون بازی ۴۵ خون بازی
{۱۴۴,۵۰۵ پخش}
شهوت (دکلمه) ۴۶ شهوت (دکلمه)
{۸۷,۰۲۳ پخش}
نترسون ۴۷ نترسون
{۹۴,۳۹۳ پخش}
به کدام ۴۸ به کدام
{۳۵,۲۵۱ پخش}
تنهایی ۴۹ تنهایی
{۷۱,۳۸۸ پخش}
شطرنج (دکلمه) ۵۰ شطرنج (دکلمه)
{۶۳,۶۷۴ پخش}
دکلمه ی ای گل تازه ۵۱ دکلمه ی ای گل تازه
{۱۹۴,۶۷۸ پخش}
دکلمه ی آوار ۵۲ دکلمه ی آوار
{۵۷,۱۷۲ پخش}
قصه ی وفا. ۵۳ قصه ی وفا.
{۵۷,۰۸۶ پخش}
من و دل ۵۴ من و دل
{۶۹,۱۲۶ پخش}
من و دل ۵۵ من و دل
{۳۸,۷۴۳ پخش}
ای غم من ۵۶ ای غم من
{۵۳,۷۵۸ پخش}
نبسته پیمان ۵۷ نبسته پیمان
{۶۷,۱۴۰ پخش}
راهی ۵۸ راهی
{۶۱,۳۱۸ پخش}
باران ۵۹ باران
{۸۹,۶۹۸ پخش}
معجزه (فقط یه لحظه) ۶۰ معجزه (فقط یه لحظه)
{۵۴,۲۱۴ پخش}
نماز (داریوش) ۶۱ نماز (داریوش)
{۱۲۵,۲۳۳ پخش}
پیمان شکسته ۶۲ پیمان شکسته
{۴۸,۲۷۱ پخش}
لب دریا (کامل) ۶۳ لب دریا (کامل)
{۱۳۵,۷۶۸ پخش}
آنا (مادر) ۶۴ آنا (مادر)
{۹۵,۱۶۷ پخش}
نفس ۶۵ نفس
{۱۱۶,۱۶۸ پخش}
سبو ۶۶ سبو
{۳۷,۱۶۰ پخش}
ای غم من ۶۷ ای غم من
{۷۰,۵۳۷ پخش}
شیطنت ۶۸ شیطنت
{۶۸,۵۸۵ پخش}
صبح بهار ۶۹ صبح بهار
{۱۶۶,۱۱۷ پخش}
لب دریا ۷۰ لب دریا
{۱۳۶,۱۶۳ پخش}
هوشیاری ۷۱ هوشیاری
{۵۳,۸۸۷ پخش}
آهای جوون ۷۲ آهای جوون
{۹۸,۴۵۲ پخش}
دانلود موزیک ویدیو شب آخر داریوش
موزیک ویدیو شب آخر

7 ماه پیش
[۳۷,۷۵۴ views]
دانلود موزیک ویدیو گلایه (زنده) داریوش
موزیک ویدیو گلایه (زنده)

8 ماه پیش
[۲۷,۳۴۸ views]
دانلود موزیک ویدیو دوباره باز خواهم گشت داریوش
موزیک ویدیو دوباره باز خواهم گشت

1 سال و 4 ماه پیش
[۷۰,۲۷۹ views]
دانلود موزیک ویدیو سقوط (زنده) داریوش
موزیک ویدیو سقوط (زنده)

1 سال و 10 ماه پیش
[۶۲,۲۲۹ views]
دانلود موزیک ویدیو نه داریوش
موزیک ویدیو نه

2 سال و 5 ماه پیش
[۳۸,۲۷۰ views]
دانلود موزیک ویدیو از تو  (1356) داریوش
موزیک ویدیو از تو (1356)

7 ماه پیش
[۱,۷۵۴ views]
دانلود موزیک ویدیو جشن دلتنگی  (1356) داریوش
موزیک ویدیو جشن دلتنگی (1356)

7 ماه پیش
[۱,۹۲۶ views]
دانلود موزیک ویدیو شبخون  (1355) داریوش
موزیک ویدیو شبخون (1355)

7 ماه پیش
[۱,۴۹۶ views]
دانلود موزیک ویدیو گناه بچه ها چیه داریوش
موزیک ویدیو گناه بچه ها چیه

1 سال و 8 ماه پیش
[۵,۹۱۶ views]
دانلود موزیک ویدیو جام جم داریوش
موزیک ویدیو جام جم

3 سال و 1 ماه پیش
[۵,۷۵۳ views]
دانلود موزیک ویدیو جام جمشید داریوش
موزیک ویدیو جام جمشید

2 سال و 1 ماه پیش
[۳,۲۴۲ views]
دانلود موزیک ویدیو وعده ما لب دریا داریوش
موزیک ویدیو وعده ما لب دریا

2 سال و 5 ماه پیش
[۷,۶۴۵ views]
دانلود موزیک ویدیو دیوار (با فرامرز اصلانی) داریوش
موزیک ویدیو دیوار (با فرامرز اصلانی)

4 سال و 3 ماه پیش
[۵,۷۸۷ views]
دانلود موزیک ویدیو شکنجه گر داریوش
موزیک ویدیو شکنجه گر

4 سال و 9 ماه پیش
[۱۴,۸۴۳ views]
دانلود موزیک ویدیو راهی داریوش
موزیک ویدیو راهی

2 سال و 5 ماه پیش
[۳,۰۹۶ views]
دانلود موزیک ویدیو آواز پری ها داریوش
موزیک ویدیو آواز پری ها

2 سال و 5 ماه پیش
[۴,۶۹۵ views]
دانلود موزیک ویدیو معجزه خاموش داریوش
موزیک ویدیو معجزه خاموش

2 سال و 5 ماه پیش
[۱۴,۱۲۱ views]
دانلود موزیک ویدیو لب دریا (کامل) داریوش
موزیک ویدیو لب دریا (کامل)

2 سال و 5 ماه پیش
[۴,۷۷۳ views]
دانلود موزیک ویدیو لب دریا داریوش
موزیک ویدیو لب دریا

2 سال و 5 ماه پیش
[۵,۷۹۶ views]
دانلود موزیک ویدیو پرسه داریوش
موزیک ویدیو پرسه

2 سال و 6 ماه پیش
[۳,۸۸۷ views]
دانلود موزیک ویدیو بچه های ایران داریوش
موزیک ویدیو بچه های ایران

2 سال و 5 ماه پیش
[۷,۳۱۸ views]
دانلود موزیک ویدیو لالایی داریوش
موزیک ویدیو لالایی

2 سال و 1 ماه پیش
[۳,۵۹۴ views]
دانلود موزیک ویدیو حادثه داریوش
موزیک ویدیو حادثه

2 سال و 5 ماه پیش
[۶,۱۱۴ views]
دانلود موزیک ویدیو آینه داریوش
موزیک ویدیو آینه

2 سال و 8 ماه پیش
[۴,۳۱۷ views]
دانلود موزیک ویدیو مرا به خانه ام ببر داریوش
موزیک ویدیو مرا به خانه ام ببر

2 سال و 11 ماه پیش
[۴,۸۹۳ views]
دانلود موزیک ویدیو به خود رسیدن داریوش
موزیک ویدیو به خود رسیدن

2 سال و 5 ماه پیش
[۳,۰۹۶ views]
دانلود موزیک ویدیو سهم من داریوش
موزیک ویدیو سهم من

2 سال و 5 ماه پیش
[۲,۵۸۸ views]
دانلود موزیک ویدیو پند حافظ داریوش
موزیک ویدیو پند حافظ

2 سال و 5 ماه پیش
[۳,۱۳۰ views]
دانلود موزیک ویدیو آینه داریوش
موزیک ویدیو آینه

2 سال و 5 ماه پیش
[۲,۳۰۴ views]
دانلود موزیک ویدیو تکیه بر باد داریوش
موزیک ویدیو تکیه بر باد

2 سال و 5 ماه پیش
[۴,۱۴۵ views]
دانلود موزیک ویدیو نیستی داریوش
موزیک ویدیو نیستی

2 سال و 5 ماه پیش
[۴,۴۶۳ views]
دانلود موزیک ویدیو لالایی داریوش
موزیک ویدیو لالایی

2 سال و 2 ماه پیش
[۳,۷۴۱ views]
دانلود موزیک ویدیو زندونی داریوش
موزیک ویدیو زندونی

2 سال و 5 ماه پیش
[۷,۳۳۵ views]
دانلود موزیک ویدیو نفرین داریوش
موزیک ویدیو نفرین

2 سال و 5 ماه پیش
[۳,۶۱۲ views]
دانلود موزیک ویدیو قهرمانان وطن 1 داریوش
موزیک ویدیو قهرمانان وطن 1

2 سال و 5 ماه پیش
[۳,۳۳۶ views]
دانلود موزیک ویدیو لا لا لا گل زیره داریوش
موزیک ویدیو لا لا لا گل زیره

2 سال و 5 ماه پیش
[۴,۳۱۷ views]
دانلود موزیک ویدیو پند حافظ داریوش
موزیک ویدیو پند حافظ

2 سال و 5 ماه پیش
[۲,۴۹۴ views]
دانلود موزیک ویدیو بن بست داریوش
موزیک ویدیو بن بست

2 سال و 4 ماه پیش
[۶,۴۳۲ views]
دانلود موزیک ویدیو سال دو هزار داریوش
موزیک ویدیو سال دو هزار

2 سال و 5 ماه پیش
[۵,۹۶۸ views]
دانلود موزیک ویدیو بهار داریوش
موزیک ویدیو بهار

2 سال و 6 ماه پیش
[۳,۲۲۵ views]
دانلود موزیک ویدیو آشفته بازار داریوش
موزیک ویدیو آشفته بازار

2 سال و 5 ماه پیش
[۷,۰۱۷ views]
دانلود موزیک ویدیو طاقت داریوش
موزیک ویدیو طاقت

2 سال و 5 ماه پیش
[۵,۳۳۲ views]
دانلود موزیک ویدیو نفرین نامه داریوش
موزیک ویدیو نفرین نامه

2 سال و 6 ماه پیش
[۲,۵۳۷ views]
دانلود موزیک ویدیو به خود رسیدن داریوش
موزیک ویدیو به خود رسیدن

2 سال و 5 ماه پیش
[۲,۵۰۲ views]
دانلود موزیک ویدیو فریاد زیر آب داریوش
موزیک ویدیو فریاد زیر آب

2 سال و 5 ماه پیش
[۲۸,۱۹۹ views]
دانلود موزیک ویدیو از تو داریوش
موزیک ویدیو از تو

7 ماه پیش
[۴۹۰ views]
دانلود موزیک ویدیو خورشید خانم داریوش
موزیک ویدیو خورشید خانم

2 سال و 5 ماه پیش
[۲,۶۸۳ views]
دانلود موزیک ویدیو چی بگم داریوش
موزیک ویدیو چی بگم

2 سال و 5 ماه پیش
[۲,۸۶۳ views]
دانلود موزیک ویدیو نیستی داریوش
موزیک ویدیو نیستی

2 سال و 5 ماه پیش
[۲,۸۹۸ views]
دانلود موزیک ویدیو جشن دلتنگی داریوش
موزیک ویدیو جشن دلتنگی

7 ماه پیش
[۸۶۸ views]
دانلود موزیک ویدیو روزگار نامهربون داریوش
موزیک ویدیو روزگار نامهربون

2 سال و 5 ماه پیش
[۳,۱۶۴ views]
دانلود موزیک ویدیو ندیم داریوش
موزیک ویدیو ندیم

2 سال و 5 ماه پیش
[۵,۵۶۴ views]
دانلود موزیک ویدیو ای عشق داریوش
موزیک ویدیو ای عشق

2 سال و 5 ماه پیش
[۴,۴۵۴ views]
دانلود موزیک ویدیو پند حافظ داریوش
موزیک ویدیو پند حافظ

2 سال و 5 ماه پیش
[۱,۹۶۰ views]
دانلود موزیک ویدیو شب خون داریوش
موزیک ویدیو شب خون

2 سال و 5 ماه پیش
[۳,۲۲۵ views]
دانلود موزیک ویدیو یاور همیشه مومن داریوش
موزیک ویدیو یاور همیشه مومن

2 سال و 6 ماه پیش
[۵۰,۸۰۰ views]
دانلود موزیک ویدیو گل بارون زده داریوش
موزیک ویدیو گل بارون زده

2 سال و 6 ماه پیش
[۶,۷۰۸ views]
دانلود موزیک ویدیو شقایق داریوش
موزیک ویدیو شقایق

2 سال و 5 ماه پیش
[۳۱,۵۷۹ views]
دانلود موزیک ویدیو پریا داریوش
موزیک ویدیو پریا

2 سال و 5 ماه پیش
[۵,۹۷۷ views]
دانلود موزیک ویدیو دستهای تو داریوش
موزیک ویدیو دستهای تو

2 سال و 5 ماه پیش
[۲۵,۵۵۹ views]
دانلود موزیک ویدیو نفرین نامه داریوش
موزیک ویدیو نفرین نامه

2 سال و 6 ماه پیش
[۶,۶۵۶ views]
دانلود موزیک ویدیو دل من داریوش
موزیک ویدیو دل من

2 سال و 5 ماه پیش
[۷,۸۹۴ views]
دانلود موزیک ویدیو به خیالم داریوش
موزیک ویدیو به خیالم

2 سال و 5 ماه پیش
[۴,۶۰۹ views]
دانلود موزیک ویدیو آینه داریوش
موزیک ویدیو آینه

2 سال و 5 ماه پیش
[۴,۴۶۳ views]
دانلود موزیک ویدیو شیرین شیرین داریوش
موزیک ویدیو شیرین شیرین

2 سال و 5 ماه پیش
[۶,۴۰۷ views]
دانلود موزیک ویدیو شام مهتاب داریوش
موزیک ویدیو شام مهتاب

1 سال و 9 ماه پیش
[۳۴,۲۰۲ views]
دانلود موزیک ویدیو غلام قمر داریوش
موزیک ویدیو غلام قمر

2 سال و 5 ماه پیش
[۴,۹۷۹ views]
دانلود موزیک ویدیو آذرآبادگان داریوش
موزیک ویدیو آذرآبادگان

2 سال و 5 ماه پیش
[۴,۰۷۶ views]
دانلود موزیک ویدیو حرکت داریوش
موزیک ویدیو حرکت

2 سال و 5 ماه پیش
[۳,۶۵۵ views]
دانلود موزیک ویدیو دوباره می سازمت وطن داریوش
موزیک ویدیو دوباره می سازمت وطن

2 سال و 5 ماه پیش
[۱۲,۵۹۰ views]
اسم های مشابه دیگر برای داریوش :

دازیوش
دایوش
یشقهعسا
داریوش اقبالی ( داریوش اقبالی ) ( داریوش ) در 15 بهمن 1322 در تهران متولد شد.
Dariush


This page was generated in 0.14 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393