آلبوم های داریوش

خواننده های مرتبط
۱ . شاهین نجفی
۲ . معین
۳ . سیاوش قمیشی
۴ . ابی
۵ . شادمهر عقیلی
۶ . حسین ابلیس
۷ . ستار

دانلود آهنگ های جدید داریوش

پرستش ۱ پرستش
{۸۱,۲۵۲ پخش}
شب آخر ۲ شب آخر
{۱۵۵,۴۶۲ پخش}
گلایه (زنده) ۳ گلایه (زنده)
{۱۰۱,۶۶۰ پخش}
هو علی مدد ۹ هو علی مدد
{۲۴,۱۵۷ پخش}
سقوط (زنده) ۱۳ سقوط (زنده)
{۲۱۲,۲۱۳ پخش}
نه ۱۵ نه
{۴۴۵,۸۷۵ پخش}
گوزن ها با بهروز وثوق ۱۶ گوزن ها با بهروز وثوق
{۲۷۳,۲۳۹ پخش}
گناه بچه ها چیه ۱۷ گناه بچه ها چیه
{۱۸۹,۳۲۰ پخش}
شهر ما ۱۸ شهر ما
{۳۶,۱۰۲ پخش}
کفر نامه (دکلمه) ۱۹ کفر نامه (دکلمه)
{۹۶,۴۲۳ پخش}
جام جم ۲۰ جام جم
{۵۷,۷۴۰ پخش}
حسودی(کمیاب) ۲۱ حسودی(کمیاب)
{۵۸,۳۶۸ پخش}
نفس (کمیاب) ۲۳ نفس (کمیاب)
{۶۶,۲۸۸ پخش}
گهواره ۲۴ گهواره
{۲۳,۳۵۷ پخش}
دل مرده ۲۵ دل مرده
{۴۲,۳۲۹ پخش}
دکلمه آزادی ۲۶ دکلمه آزادی
{۱۱۴,۲۰۸ پخش}
چنین نخواهد ماند ۲۷ چنین نخواهد ماند
{۱۰۶,۳۶۴ پخش}
وعده ما لب دریا ۲۹ وعده ما لب دریا
{۱۴۳,۸۶۹ پخش}
همیشه غایب ۳۰ همیشه غایب
{۴۸,۲۸۹ پخش}
مهمون ناخونده ۳۱ مهمون ناخونده
{۴۵,۹۴۹ پخش}
تابوی ایرانی ۳۳ تابوی ایرانی
{۳۶,۲۰۶ پخش}
آذربایجان ۳۴ آذربایجان
{۳۱,۳۶۴ پخش}
چشمان سیاه ۳۵ چشمان سیاه
{۳۷,۸۸۳ پخش}
خواب بهار ۳۸ خواب بهار
{۲۹,۰۳۳ پخش}
300 گل سرخ ۳۹ 300 گل سرخ
{۹۵,۸۲۹ پخش}
سراب ۴۰ سراب
{۱۱۳,۸۱۲ پخش}
انسان ۴۱ انسان
{۳۰,۰۷۴ پخش}
نیایش ۴۲ نیایش
{۴۰,۵۳۱ پخش}
خونبازی ۴۴ خونبازی
{۴۰,۹۲۷ پخش}
خون بازی ۴۵ خون بازی
{۱۴۳,۹۸۱ پخش}
شهوت (دکلمه) ۴۶ شهوت (دکلمه)
{۸۶,۴۹۸ پخش}
نترسون ۴۷ نترسون
{۹۴,۲۴۷ پخش}
به کدام ۴۸ به کدام
{۳۵,۱۹۱ پخش}
تنهایی ۴۹ تنهایی
{۷۱,۰۵۳ پخش}
شطرنج (دکلمه) ۵۰ شطرنج (دکلمه)
{۶۳,۵۵۴ پخش}
دکلمه ی ای گل تازه ۵۱ دکلمه ی ای گل تازه
{۱۹۲,۵۷۱ پخش}
دکلمه ی آوار ۵۲ دکلمه ی آوار
{۵۶,۹۳۲ پخش}
قصه ی وفا. ۵۳ قصه ی وفا.
{۵۶,۹۳۲ پخش}
من و دل ۵۴ من و دل
{۶۸,۷۹۱ پخش}
من و دل ۵۵ من و دل
{۳۸,۶۶۵ پخش}
ای غم من ۵۶ ای غم من
{۵۳,۴۸۳ پخش}
نبسته پیمان ۵۷ نبسته پیمان
{۶۶,۷۵۳ پخش}
راهی ۵۸ راهی
{۶۱,۲۴۰ پخش}
باران ۵۹ باران
{۸۹,۵۰۰ پخش}
معجزه (فقط یه لحظه) ۶۰ معجزه (فقط یه لحظه)
{۵۴,۱۳۷ پخش}
نماز (داریوش) ۶۱ نماز (داریوش)
{۱۲۵,۰۳۵ پخش}
پیمان شکسته ۶۲ پیمان شکسته
{۴۸,۱۲۵ پخش}
لب دریا (کامل) ۶۳ لب دریا (کامل)
{۱۳۵,۶۴۷ پخش}
آنا (مادر) ۶۴ آنا (مادر)
{۹۴,۹۳۵ پخش}
نفس ۶۵ نفس
{۱۱۵,۷۹۰ پخش}
سبو ۶۶ سبو
{۳۷,۰۹۱ پخش}
ای غم من ۶۷ ای غم من
{۷۰,۳۲۲ پخش}
شیطنت ۶۸ شیطنت
{۶۸,۳۵۲ پخش}
صبح بهار ۶۹ صبح بهار
{۱۶۵,۹۸۸ پخش}
لب دریا ۷۰ لب دریا
{۱۳۶,۰۰۰ پخش}
هوشیاری ۷۱ هوشیاری
{۵۳,۴۵۷ پخش}
آهای جوون ۷۲ آهای جوون
{۹۸,۳۱۵ پخش}
دانلود موزیک ویدیو شب آخر داریوش
موزیک ویدیو شب آخر

3 ماه پیش
[۳۵,۱۹۹ views]
دانلود موزیک ویدیو گلایه (زنده) داریوش
موزیک ویدیو گلایه (زنده)

4 ماه پیش
[۲۵,۴۱۳ views]
دانلود موزیک ویدیو دوباره باز خواهم گشت داریوش
موزیک ویدیو دوباره باز خواهم گشت

1 سال و 0 ماه پیش
[۶۸,۶۷۹ views]
دانلود موزیک ویدیو سقوط (زنده) داریوش
موزیک ویدیو سقوط (زنده)

1 سال و 6 ماه پیش
[۶۰,۷۴۱ views]
دانلود موزیک ویدیو نه داریوش
موزیک ویدیو نه

2 سال و 1 ماه پیش
[۳۶,۳۶۹ views]
دانلود موزیک ویدیو از تو  (1356) داریوش
موزیک ویدیو از تو (1356)

3 ماه پیش
[۸۴۲ views]
دانلود موزیک ویدیو شبخون  (1355) داریوش
موزیک ویدیو شبخون (1355)

3 ماه پیش
[۸۶۰ views]
دانلود موزیک ویدیو گناه بچه ها چیه داریوش
موزیک ویدیو گناه بچه ها چیه

1 سال و 4 ماه پیش
[۵,۱۴۲ views]
دانلود موزیک ویدیو جام جم داریوش
موزیک ویدیو جام جم

3 سال و 9 ماه پیش
[۵,۱۴۲ views]
دانلود موزیک ویدیو جام جمشید داریوش
موزیک ویدیو جام جمشید

2 سال و 9 ماه پیش
[۲,۸۶۳ views]
دانلود موزیک ویدیو وعده ما لب دریا داریوش
موزیک ویدیو وعده ما لب دریا

2 سال و 1 ماه پیش
[۶,۵۱۸ views]
دانلود موزیک ویدیو دیوار (با فرامرز اصلانی) داریوش
موزیک ویدیو دیوار (با فرامرز اصلانی)

4 سال و 11 ماه پیش
[۵,۵۶۴ views]
دانلود موزیک ویدیو شکنجه گر داریوش
موزیک ویدیو شکنجه گر

4 سال و 5 ماه پیش
[۱۳,۵۶۲ views]
دانلود موزیک ویدیو راهی داریوش
موزیک ویدیو راهی

2 سال و 1 ماه پیش
[۲,۴۹۴ views]
دانلود موزیک ویدیو آواز پری ها داریوش
موزیک ویدیو آواز پری ها

2 سال و 1 ماه پیش
[۴,۰۵۹ views]
دانلود موزیک ویدیو معجزه خاموش داریوش
موزیک ویدیو معجزه خاموش

2 سال و 1 ماه پیش
[۱۳,۱۶۶ views]
دانلود موزیک ویدیو لب دریا (کامل) داریوش
موزیک ویدیو لب دریا (کامل)

2 سال و 1 ماه پیش
[۳,۹۱۳ views]
دانلود موزیک ویدیو لب دریا داریوش
موزیک ویدیو لب دریا

2 سال و 1 ماه پیش
[۴,۸۱۶ views]
دانلود موزیک ویدیو پرسه داریوش
موزیک ویدیو پرسه

2 سال و 2 ماه پیش
[۳,۳۲۸ views]
دانلود موزیک ویدیو بچه های ایران داریوش
موزیک ویدیو بچه های ایران

2 سال و 1 ماه پیش
[۶,۸۰۲ views]
دانلود موزیک ویدیو لالایی داریوش
موزیک ویدیو لالایی

2 سال و 9 ماه پیش
[۳,۰۴۴ views]
دانلود موزیک ویدیو حادثه داریوش
موزیک ویدیو حادثه

2 سال و 1 ماه پیش
[۵,۴۰۹ views]
دانلود موزیک ویدیو آینه داریوش
موزیک ویدیو آینه

2 سال و 4 ماه پیش
[۳,۶۴۶ views]
دانلود موزیک ویدیو مرا به خانه ام ببر داریوش
موزیک ویدیو مرا به خانه ام ببر

2 سال و 7 ماه پیش
[۴,۴۳۷ views]
دانلود موزیک ویدیو به خود رسیدن داریوش
موزیک ویدیو به خود رسیدن

2 سال و 1 ماه پیش
[۲,۸۱۲ views]
دانلود موزیک ویدیو سهم من داریوش
موزیک ویدیو سهم من

2 سال و 1 ماه پیش
[۲,۱۶۷ views]
دانلود موزیک ویدیو پند حافظ داریوش
موزیک ویدیو پند حافظ

2 سال و 1 ماه پیش
[۲,۶۲۳ views]
دانلود موزیک ویدیو آینه داریوش
موزیک ویدیو آینه

2 سال و 1 ماه پیش
[۲,۰۱۲ views]
دانلود موزیک ویدیو تکیه بر باد داریوش
موزیک ویدیو تکیه بر باد

2 سال و 1 ماه پیش
[۳,۷۲۳ views]
دانلود موزیک ویدیو نیستی داریوش
موزیک ویدیو نیستی

2 سال و 1 ماه پیش
[۳,۷۶۶ views]
دانلود موزیک ویدیو لالایی داریوش
موزیک ویدیو لالایی

2 سال و 10 ماه پیش
[۳,۳۰۲ views]
دانلود موزیک ویدیو زندونی داریوش
موزیک ویدیو زندونی

2 سال و 1 ماه پیش
[۶,۵۲۷ views]
دانلود موزیک ویدیو نفرین داریوش
موزیک ویدیو نفرین

2 سال و 1 ماه پیش
[۳,۱۴۷ views]
دانلود موزیک ویدیو قهرمانان وطن 1 داریوش
موزیک ویدیو قهرمانان وطن 1

2 سال و 1 ماه پیش
[۲,۸۷۲ views]
دانلود موزیک ویدیو لا لا لا گل زیره داریوش
موزیک ویدیو لا لا لا گل زیره

2 سال و 1 ماه پیش
[۳,۹۲۱ views]
دانلود موزیک ویدیو پند حافظ داریوش
موزیک ویدیو پند حافظ

2 سال و 1 ماه پیش
[۲,۲۹۶ views]
دانلود موزیک ویدیو بن بست داریوش
موزیک ویدیو بن بست

2 سال و 0 ماه پیش
[۵,۷۸۷ views]
دانلود موزیک ویدیو سال دو هزار داریوش
موزیک ویدیو سال دو هزار

2 سال و 1 ماه پیش
[۵,۳۸۳ views]
دانلود موزیک ویدیو بهار داریوش
موزیک ویدیو بهار

2 سال و 2 ماه پیش
[۳,۰۶۱ views]
دانلود موزیک ویدیو آشفته بازار داریوش
موزیک ویدیو آشفته بازار

2 سال و 1 ماه پیش
[۶,۱۳۱ views]
دانلود موزیک ویدیو طاقت داریوش
موزیک ویدیو طاقت

2 سال و 1 ماه پیش
[۴,۶۵۲ views]
دانلود موزیک ویدیو نفرین نامه داریوش
موزیک ویدیو نفرین نامه

2 سال و 2 ماه پیش
[۲,۳۹۰ views]
دانلود موزیک ویدیو به خود رسیدن داریوش
موزیک ویدیو به خود رسیدن

2 سال و 1 ماه پیش
[۲,۳۳۰ views]
دانلود موزیک ویدیو فریاد زیر آب داریوش
موزیک ویدیو فریاد زیر آب

2 سال و 1 ماه پیش
[۲۷,۰۷۲ views]
دانلود موزیک ویدیو از تو داریوش
موزیک ویدیو از تو

3 ماه پیش
[۳۳۵ views]
دانلود موزیک ویدیو خورشید خانم داریوش
موزیک ویدیو خورشید خانم

2 سال و 1 ماه پیش
[۲,۳۵۶ views]
دانلود موزیک ویدیو چی بگم داریوش
موزیک ویدیو چی بگم

2 سال و 1 ماه پیش
[۲,۴۶۸ views]
دانلود موزیک ویدیو نیستی داریوش
موزیک ویدیو نیستی

2 سال و 1 ماه پیش
[۲,۴۸۵ views]
دانلود موزیک ویدیو جشن دلتنگی داریوش
موزیک ویدیو جشن دلتنگی

3 ماه پیش
[۴۲۱ views]
دانلود موزیک ویدیو روزگار نامهربون داریوش
موزیک ویدیو روزگار نامهربون

2 سال و 1 ماه پیش
[۲,۸۰۳ views]
دانلود موزیک ویدیو ندیم داریوش
موزیک ویدیو ندیم

2 سال و 1 ماه پیش
[۴,۹۴۵ views]
دانلود موزیک ویدیو ای عشق داریوش
موزیک ویدیو ای عشق

2 سال و 1 ماه پیش
[۴,۰۳۳ views]
دانلود موزیک ویدیو پند حافظ داریوش
موزیک ویدیو پند حافظ

2 سال و 1 ماه پیش
[۱,۶۶۸ views]
دانلود موزیک ویدیو شب خون داریوش
موزیک ویدیو شب خون

2 سال و 1 ماه پیش
[۲,۶۴۸ views]
دانلود موزیک ویدیو یاور همیشه مومن داریوش
موزیک ویدیو یاور همیشه مومن

2 سال و 2 ماه پیش
[۴۶,۷۲۳ views]
دانلود موزیک ویدیو گل بارون زده داریوش
موزیک ویدیو گل بارون زده

2 سال و 2 ماه پیش
[۶,۱۶۶ views]
دانلود موزیک ویدیو شقایق داریوش
موزیک ویدیو شقایق

2 سال و 1 ماه پیش
[۳۰,۳۱۵ views]
دانلود موزیک ویدیو پریا داریوش
موزیک ویدیو پریا

2 سال و 1 ماه پیش
[۵,۷۰۱ views]
دانلود موزیک ویدیو دستهای تو داریوش
موزیک ویدیو دستهای تو

2 سال و 1 ماه پیش
[۲۴,۷۰۷ views]
دانلود موزیک ویدیو نفرین نامه داریوش
موزیک ویدیو نفرین نامه

2 سال و 2 ماه پیش
[۶,۱۱۴ views]
دانلود موزیک ویدیو دل من داریوش
موزیک ویدیو دل من

2 سال و 1 ماه پیش
[۷,۰۹۵ views]
دانلود موزیک ویدیو به خیالم داریوش
موزیک ویدیو به خیالم

2 سال و 1 ماه پیش
[۴,۰۱۶ views]
دانلود موزیک ویدیو آینه داریوش
موزیک ویدیو آینه

2 سال و 1 ماه پیش
[۳,۹۲۱ views]
دانلود موزیک ویدیو شیرین شیرین داریوش
موزیک ویدیو شیرین شیرین

2 سال و 1 ماه پیش
[۵,۸۸۲ views]
دانلود موزیک ویدیو شام مهتاب داریوش
موزیک ویدیو شام مهتاب

1 سال و 5 ماه پیش
[۳۲,۳۱۸ views]
دانلود موزیک ویدیو غلام قمر داریوش
موزیک ویدیو غلام قمر

2 سال و 1 ماه پیش
[۴,۳۴۳ views]
دانلود موزیک ویدیو آذرآبادگان داریوش
موزیک ویدیو آذرآبادگان

2 سال و 1 ماه پیش
[۳,۵۹۴ views]
دانلود موزیک ویدیو حرکت داریوش
موزیک ویدیو حرکت

2 سال و 1 ماه پیش
[۲,۸۹۸ views]
دانلود موزیک ویدیو دوباره می سازمت وطن داریوش
موزیک ویدیو دوباره می سازمت وطن

2 سال و 1 ماه پیش
[۱۰,۶۰۳ views]
اسم های مشابه دیگر برای داریوش :

دازیوش
دایوش
یشقهعسا
داریوش اقبالی ( داریوش اقبالی ) ( داریوش ) در 15 بهمن 1322 در تهران متولد شد.
Dariush


This page was generated in 0.31 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393