دانلود عکس

متن آهنگ به خانه بر میگردیم

حرفمو تو نگام با نگات خوندی
با اون برق چشات تنمو سوزوندی
این درسا رو کجا خوندی این مشقا رو کجا کردی
کدو م مدرسه رفتی که اینطور منو سیا کردی
این درسا رو کجا خوندی ابن مشقا رو کجا کردی
اره خوب تو دلم خودتو جاکردی
دلو کنج سینم جا به جا کردی
عاشق که شدم پیشم نموندی
من تشنه رو تا چشمه دوندی
این درسا رو کجا خوندی این مشقا رو کجا کردی
کدوم مدرسه رفتی که اینطور منو سیا کردی
این درسا رو کجا خوندیاین مشقارو کجا خوندی
تو که اول و اخر مال مایی روزا رو میدونم شبا کجایی
تو با اینجا و اونجا اشنایی چه چیزا بلدی چقدر بلایی
چند روزه ازم خبر نداشتی
شنیدم که به دنبالم میگشتشی
اخر خودتو به من رسوندی از دور و برم همه ر و پروندی
این درسا رو کجا خوندی این مشقا رو کجا کردی
کدوم مدرسه رفتی که اینطور منوسیا کردی
این درسا رو کجا خوندی این مشقا رو کجا کردی
حرفمو تو نگام با نگات خوندی
با اون برق چشات تنمو سوزوندی
این درسا رو کجا خوندی این مشقا رو کجا کردی
کدوم مدرسه رفتی که اینطور منو سیا کردی
این درسا رو کجا خوندی این مشقا رو کجا خوندی
اره خوب تو دلم خودتو جا کردی
دلو کنج سینم جابه جا کردی
عاشق که شدم پیشم نموندی
من تشنه رو تا چشمه دوندی
این درسا رو کجا خوندی این مشقا رو کجا کردی
کدوم مدرسه رفتی که اینطور منو سیا کردی
این درسا رو کجا خوندی این مشقا رو کجا خوندی
تو که اول و اخر مال مایی روزا رو میدونم شبا کجایی
تو با اینجا و اونجا اشنایی چه چیزا بلدی چقدر بایی
چند روزه ازم خبر نداشتی
شنیدم که به دنبالم میگشتی
اخر خودتو به من رسوندی از دورو برم همه رو پروندی
این درسا رو کجا خوندی این مشقا رو کجا کردی
کدوم مدرسه رفتی که اینطور منو سیا کردی
این درسا رو کجا خوندی این مشقا رو کجا کردی
تو که اول و اخر مال ماییروزا رو میدونم شبا کجایی
تو با اینجا و اونجا اشنایی چه چیزا بلدی چقدر بلایی
چند روزه ازم خبر نداشتی
شنیدم که به دنبالم میگشتی
اخر خودتو به من رسوندی از دور و برم همه رو پروندی
این درسا رو کجا خوندی این مشقا رو کجا کردی
کدوم مدسه رفتی که اینطور منوسیا کردی
این درسا رو کجا خوندی این مشقا رو کجا کردی

مشخصات آهنگ به خانه بر میگردیم

کاور آلبوم ای قشنگتر از پریاترانه سرا : +پیشنهاد
آهنگ ساز : +پیشنهاد
تنظیم : +پیشنهاد

فرستنده متن : [email protected]

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ


This page was generated in 0.16 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393