بـه خـاطر دلـم شـده یـه شـب بـیـا بـه خـوابــم
بــرای لــحـظـه ای شــده بـیـا بــمــون کـنــارم

نکـنه یه روز بری سفـر بری یـه روزی بی خـبـر
دلـم مـی گـیـره نازنیـن بـیــا مـنو بـا خــود بـبـر

هر چی بخوای همون می شم برات می مونم همیـشه
اگـه بگـی دوسـتم داری هر چی بخوای همون می شـه

هر چی بخوای همون می شم برات می مونم همیـشه
اگـه بگـی دوسـتم داری هر چی بخوای همون می شـه


بـه خـاطــر تو از خـودم ،از هـمـه دنـیـا می گذرم
دنـیـا چیــه به خـاطرت ،از دل و جـونـم می گذرم

هر چی که عشقه با نگام نثار چشمات می کنم
گـــلای دنـیــا رو هــمـــه نثار دسـتــات می کنم

هر چی بخوای همون می شم برات می مونم همیـشه
اگـه بگـی دوسـتم داری هر چی بخوای همون می شـه

هر چی بخوای همون می شم برات می مونم همیـشه
اگـه بگـی دوسـتم داری هر چی بخوای همون می شـه


ستـاره هـای آســمـون کــمــه بـریـزم رو سـرت
عطر یه دنیـا گل سـرخ می میـرم از عـطـر تـنـت

خورشید و ماهو می گیرم از آسمون اون چشات
دنـیـا رو آتـیــش می زنــم بـا هـــرم داغ نفسات
.....بـا هـــرم داغ نفسات

هر چی بخوای همون می شم برات می مونم همیـشه
اگـه بگـی دوسـتم داری هر چی بخوای همون می شـه

هر چی بخوای همون می شم برات می مونم همیـشه
اگـه بگـی دوسـتم داری هر چی بخوای همون می شـه

هر چی بخوای همون می شم برات می مونم همیـشه
اگـه بگـی دوسـتم داری هر چی بخوای همون می شـه

هر چی بخوای همون می شم برات می مونم همیـشه
اگـه بگـی دوسـتم داری هر چی بخوای همون می شـه

فرستنده متن : pooya_xray

متن ترانه هرچی بخوای 10 سال و 2 ماه پیش در تاریخ 3/5/2005 و ساعت 12:58:00 PM ارسال شده است.

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

Harchi Bekhay Lyrics and Persian Music

This page was generated in 0.08 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393