دانلود عکس

متن آهنگ بوسه

تو گلی من چو نسیمم
وقتی با من می رقصی
من می بوسم رویت را

من آبم تو هم بیدی چو می رقصی می بوسم گیسویت را
تو ماهی من هم مردابم چون در قلبم می تابی قلبم تور را می بوسد

می بوسم من روی تو تا ساحل ها موج دریا می بوسد
آن شب تو مهمانی وقتی با من رقصیدی

بوسیدم روی ماهات را گفتی چرا بوسیدی
گفتم تا روی من باشد کنار رویت

رویم را ببوس اگر تو از بوسه ام رنجیدی
( تکرار)

مشخصات آهنگ بوسه

کاور آلبوم ساقیترانه سرا : +پیشنهاد
آهنگ ساز : +پیشنهاد
تنظیم : +پیشنهاد

فرستنده متن : ارسلان

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ


This page was generated in 0.16 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393