دانلود عکس

متن آهنگ صدای عشق

جدا از تو نمی خواهم ببینم روی د نیا را
بیا تا در شب چشمت ببازم صبح فرد ا را
ببازم صبح فرد ا را ببازم صبح فرد ا را
بیا بگشا سر خون را بیا ور پیش مینا را
به روی زلفهای من بریز عقد ثریا را
بریز عقدثریا را بریز عقد ثریا را
به عطر گل خدا را بین که در گلزار می پیچد
ز نیلوفر که عاشق تر که بر د یوار می پیچد
مخور صاعق فریب فضل و از امامه زاهد
که در گنبد ز بی مغزی صدا بسیار می پیچد
بیا با چشم دل بینیم شوق موج دریا را
کدام عشق کهن آلوده پر کرده نفسها را
بیا ای هم نفس در هم بریزیم ا ین نفسها را
بیا با عشق خود آتش زنیم این کهکشا نها را
به عطر گل خدا را بین که در گلزار می پیچد
ز نیلوفر که عاشق تر که بر دیوار می پیچد
مخور صاعق فریب فضل و از امامه زاهد
که در گنبد ز بی مغزی صدا بسیار می پیچد

مشخصات آهنگ صدای عشق

کاور آلبوم کنسرت لوس آنجلسترانه سرا : +پیشنهاد
آهنگ ساز : +پیشنهاد
تنظیم : +پیشنهاد

ارسال متن توسط : فریده سعادتی

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ


This page was generated in 0.16 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393