دانلود عکس

متن آهنگ بنویس

[بنویس از سر خط]

بنویس که دلت دیگه به یاد اون نیست

[بنویس که بدونه]

وقتی نباشه قلبت از غصه خون نیست

[اونکه گذاشت و رفت یروز سرش به سنگ میخوره برمیگرده]

دیگه صداش نکن بزار خودش بیاد دنبالت بگرده..
بنویس از سر خط

[بنویس که دلت دیگه به یاد اون نیست]

بنویس که بدونه

[وقتی نباشه قلبت از غصه خون نیست اونکه گذاشت و رفت ]

یروز سرش به سنگ میخوره برمیگرده

[دیگه صداش نکن]

بزار خودش بیاد دنبالت بگرده...

آ ا آ آ آ

[دیگه گریه نکن]

آخه اشکه تو باعث شادی اونه

[دیگه به پاش نسوز]

آخه اون واسه تو دیگه دل نمی سوزونه

[اگه می خواست می موند , حالا که غصه اش رفته ز یادم]

اگه پیشم می موند می دید جز اون به هیچکسی دل نمی دادم
دیگه گریه نکن

[آخه اشکه تو باعث شادی اونه]

دیگه به پاش نسوز

[آخه اون واسه تو دیگه دل نمی سوزونه , اگه می خواست می موند]

حالا که رفت و غصه اش رفته ز یادم

[ اگه پیشم می موند ]

می دید جز اون به هیچکی دل نمی دادم

بنویس از سر خط , بنویس که دیگه دلت به یاد اون نیست
بنویس که بدهنه وقتی نباشه قلبت از غصه خون نیست
اونکه گذاشت و رفت یروز سرش به سنگ می خوره برمیگرده
دیگه صداش نکن بزار خودش بیاد دنبلت بگرده....

[دیگه گریه نکن]

آخه اشکه تو باعث شادی اونه

[دیگه به پاش نسوز ]

آخه اون واسه تو دیگه دل نمی سوزونه

[اگه می خواست می موند , حالا که رفت و غصه اش رفته ز یادم]

اگه پیشم می موند می دید جز اون به هیچکسی دل نمی دادم, دیگه گریه نکن

[آخه اشکه تو باعث شادی اونه]

دیگه به پاش نسوز

[ آخه اون واسه تو دیگه دل نمی سوزونه , اگه می خواست می موند]

حالا که رفت و غصه اش رفته ز یادم

[اگه پیشم می موند ]

می دید جز اون به هیچکی دل نمیدادم ,
بنویس از سر خط , بنویس که دلت دیگه به یاد اون نیست
بنویس که بدونه وقتی نباشه قلبت از غصه خون نیست ,
اونکه گذاشتو رفت یروز سرش به سنگ میخوره برمیگرده
دیگه صداش نکن بزار خودش بیاد دنبالت بگرده...

مشخصات آهنگ بنویس

کاور آلبوم روتو کم کنترانه سرا : +پیشنهاد
آهنگ ساز : +پیشنهاد
تنظیم : +پیشنهاد

فرستنده متن : maryam

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ


This page was generated in 0.16 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393