دانلود عکس

متن آهنگ کمتر زن شانه

برگیسویت ای جان کمتر زن شانه

چون در چین و شکنش دارد دل من کاشانه
چون در چین و شکنش دارد دل من کاشانه

بگشا ز مویت گره ای چون زی مه

تا بگشائی گره ای شاید ز دل دیوانه
تا بگشائی گره ای شاید ز دل دیوانه

دل در مویت دارد خانه

مجروح گردد چو زنی هردم شانه
مجروح گردد چو زنی هردم شانه

در حلقه مویت بد دل اسیر است

بینم خونین دل این و آن سر هر دندانه
بینم خونین دل این و آن سر هر دندانه

برگیسویت ای جان کمتر زن شانه

چون در چین و شکنش دارد دل من کاشانه
چون در چین و شکنش دارد دل من کاشانه

بگشا ز مویت گره ای چون زی مه

تا بگشائی گره ای شاید ز دل دیوانه
تا بگشائی گره ای شاید ز دل دیوانه

دل در مویت دارد خانه

مجروح گردد چو زنی هردم شانه
مجروح گردد چو زنی هردم شانه

مشخصات آهنگ کمتر زن شانه

ترانه سرا : +پیشنهاد
آهنگ ساز : +پیشنهاد
تنظیم : +پیشنهاد

فرستنده متن : حسین د

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ


This page was generated in 0.18 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393