دانلود عکس

متن آهنگ خال و زلف ناوک مژگان

از نوک مژگان می‌زنیاز نوک مژگان می‌زنی(تیرم چند (3))غم عشقت منو از(پا افکند(2)از نوک مژگان می‌زنیاز نوک مژگان می‌زنی(تیرم چند (3))غم عشقت منو از(پا افکند(2)چرا می‌زنی، می‌زنی، می‌زنی، می‌زنی یارچرا می‌کشی، می‌کشی، می‌کشی، می‌کشی یارتو با ناوک مژگانهمه خلق جهان راهمه پیر و جوان را جانم،همه پیر و جوان را(از نوک مژگان می‌زنی(تیرم چند (2))غم عشقت منو از(پا افکند(2)(از نوک مژگان می‌زنی(تیرم چند (2))غم عشقت منو از(پا افکند(2)چرا می‌زنی، می‌زنی، می‌زنی، می‌زنی یارچرا می‌کشی، می‌کشی، می‌کشی، می‌کشی یارتو با ناوک مژگانهمه خلق جهان راهمه پیر و جوان را جانم،همه پیر و جوان را(من که اون برق نگات یادم نمی‌رههای های گریه‌هات یادم نمی‌ره (2()چرا می‌زنی، می‌زنی، می‌زنی، می‌زنی یارچرا می‌کشی، می‌کشی، می‌کشی، می‌کشی یارتو با ناوک مژگانهمه خلق جهان راهمه پیر و جوان را جانم،همه پیر و جوان را(من که اون برق نگات یادم نمی‌رههای های گریه‌هات یادم نمی‌ره (2))

مشخصات آهنگ خال و زلف ناوک مژگان

ترانه سرا : +پیشنهاد
آهنگ ساز : +پیشنهاد
تنظیم : +پیشنهاد

ارسال متن توسط : مهدی بخشی

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ


This page was generated in 0.16 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393