دانلود عکس

متن آهنگ به سکوت سرد زمان

هر دمی چون نی، ازدل نالان، شکوه ها دارم

روی دل هر شب، تا سحرگاهان با خدا دارم

هر نفس آهیست، کز دل خونین، لحظه های عمر بی سامان، میرود سنگین

اشک خون آلود من دامان، می کند رنگین

به سکوت سرد زمان، به خــزان زرد زمان،

نه زمان را درد کسی، نه کسی را درد زمان

بهار مردمی ها دی شد، زمان مهربانی طی شد، (آه از این دم سردیها خدایا) ۲

نه امیدی در دل من، که کشاید مشکل من

نه فروغ روی مهی، که فروزد محفلِ من

نه همزبان دردآگاهی، که ناله ای خرد با آهی، (داد از این بی دردیها خدایا)۲

(نه صفایی ز دمسازی به جامِ می )۲، که گَرد غم زدل شوید، که بگویم راز پنهان، که چه دردی دارم بر جان

آه از این بی همرازی خدایا ، وای از این بی همرازی خدایا

وه که به حسرت عمر گرامی سر شد

همچو شراری از دل آذر، بر شد و خاکستر شد، یک نفس زد وهدر شد

یک نفس زد و هدر شـــــد ، روزگار من به سر شد

چنگی عشقم راهِ جنون زد، مردم چشمم جامه به خون زد ، یــارا

دل نهم ز بی شکیبی، با فسونِ خود فریبی

چه فسون نافرجامی، به امید بی انجامی، وای از این افسون سازی خدایا

و ا ی ا ز این ا فســـون ســـازی خُــــــــد ا یا

مشخصات آهنگ به سکوت سرد زمان

کاور آلبوم پیام نسیمترانه سرا : +پیشنهاد
آهنگ ساز : +پیشنهاد
تنظیم : +پیشنهاد

فرستنده متن : محمد
ارسال MP3 توسط : کوروش،koroosh جم،jam

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ


This page was generated in 0.16 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393