دانلود عکس

متن آهنگ خط من رمیکس

آه بنویسین خط من هه هه
اینجاست که می بینین خط من کیه آه
عرفان خشایار افرا ریویل مهراد هیدن آه آه

(هر کی که باهام باشه
هرچی به پاش باشه
سختی تو راش باشه
خط من

هر جا که من برم
خسته و در به در
همراه من سفر
خط من)2بار

خط من هفت مرده تو رپ سر داره
هفت خط تو رد بی برگشت با یه
لشگر از لندن تا من صف داره
آره گفتم لندن پس حتما بایست
باشه چند خط از مهرک و مهراد
پخش شه دوبی و شمشک و تهران
همین چند خط پس
همین چند خط بس
داشی شرمندم وقت خشی و افراست
خطم لشگر سربدار
بکس خبرچین و خایه مال
تا به حال گذشته 6 سال
رپ بندا کنار مال ماست امسال
وقت تمومه و تموم دوومت
زیرزمین رپینو ما پشت بومش
دنیا پی خطمه نومیه خط بده
آشور تا که تکت تهران دستمه

(هر کی که باهام باشه
هرچی به پاش باشه
سختی تو راش باشه
خط من

هر جا که من برم
خسته و در به در
همراه من سفر
خط من)2بار

شنیدی ریویل بودش حالام خشایاره
میشنوین میرین تو حس کارام خنده داره
خط ما خطرناکه ما 5 تا
تخت خونی تیکه تیکست صبه تنتو
این خط ماست
از خونه تکون نخور نکن کفشو پات
اگه حال نمی کنی با ما اینه اخطار
مهم نیستی اصلا به ک*ر عرفان

(هر کی که باهام باشه
هرچی به پاش باشه
سختی تو راش باشه
خط من

هر جا که من برم
خسته و در به در
همراه من سفر
خط من)2بار

زاخار بدون وضع خطم خیلی خوبه حالا دیگه
یه خطم رو میزه که از لوله بالا میره
میره تو خونمون تا که بیام تو موده خوب
دستمونه توتنمون تو طول روز تا که بشه غروب اون
خورشید چونکه شب مال ماست
دافام میان یکی چپ یکی پایه راست
چیه چشم نداری ببینی
چشت دراد تا نتونی دیگه از اون چشم تو ببینی
دورورمون نه کس داره لنزو میذاره
سامانم از پارکینگ داره بنزو میاره
همون سهرابم طبق معمول هیزو میچاقه
ادامه بذاز عرفان دوباره بیسو بیاره
ها منم تو استیل خاص خودمم
پابیرون در حال زدن واکسش و تنم
اینم یه کادوست واسه دافا باز امسال
صدا سوزناکه من رو بیت داش عرفان

(هر کی که باهام باشه
هرچی به پاش باشه
سختی تو راش باشه
خط من

هر جا که من برم
خسته و در به در
همراه من سفر
خط من)3بار

حالا که فهمیدی خط من چیه
پس پسر دیگه
نیای یه وقت سمت من
چونکه نفر آخر تیغ که دید
چنان جیغ کشید
تفلکی انگاری ختنه کرد

مشخصات آهنگ خط من رمیکس

ترانه سرا : +پیشنهاد
آهنگ ساز : +پیشنهاد
تنظیم : +پیشنهاد

ارسال متن و MP3 توسط : ماکان فراهانی

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ


This page was generated in 0.16 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393