دانلود عکس

متن آهنگ بازم کلان

ارازل برین خونهاتون

[هیچ کس]

بازم کلان پیچید که تو این کوچه

همه قلاف میکنن هرچی خلاف

چون گیر میده الان

رقص نور داره کوچه و قرمز

اما مهمونی نیست که یه دافی قر بده

همه متوجه میشنو متفرق

چون که تو این جیبای ما چندتا مورد هستش

بچه گربه میشم من جلو کلان

از اون بچه های خوبی که مامان میشه فداش

بهش فاز میدم فکر کنه مهندسم

بهش میگم از رتبه و معدلم

فازشونه منم یه پسر مودب

حاجی لبخند میزننو میگن موفق باشی

وقتی دور شد که دیگه سروشو نبینه

بچه ها میگن رپ رو شروع کن

اینو میخونمو یه قوطی دستم همش

ببیبن ببین به من دستبند نزن


[هیچ کس]

داره یه صدایی میاد همه در میرن

همه در میرن در گیره

مگه گیر دادن به ما تفریحه

مخصوصا وقتی شب میشه


[پیشرو]

داره یه صدایی میاد همه در میرن

همه در میرن در گیره

مگه گیر دادن به ما تفریحه

مخصوصا وقتی شب میشه


[پیشرو]

رو مخمه اون مینی بوسو بردار سرکار

وای دعوا دعوا

تکون نخور از جات

إ باشه باشه شوخی کردم

تو جیبم من چیزی نی بخوام یه جوری دررم

آره جون عمت

باید حتمأ از من

یه آتو بگیری که بشی سرگرم هر شب

میگی بر گرد

تا بزنی دستم دست بند دستم

من رفتم آره

ها ها ها ها ها

تو خلوت بده من چند دم

اگه بشم دلقک

تا 3 شب نعشم

سوژت میکنم چون وروجکم من

پس اونقد میخونم که دود از کلم بزنه بیرون

وک وک کنی جا اردک

با فندکم بازی نکن احمق تق تق

میزنی گاز میره همه نسخن ازدم

وای پلیس مجبورم نزنم دررم


[هیچ کس]

داره یه صدایی میاد همه در میرن

همه در میرن در گیره

مگه گیر دادن به ما تفریحه

مخصوصا وقتی شب میشه


[پیشرو]

داره یه صدایی میاد همه در میرن

همه در میرن در گیره

مگه گیر دادن به ما تفریحه

مخصوصا وقتی شب میشه[هیچ کس و پیشرو]

نگاه نکن پشتتو رضا

چرا؟

یه کلان داره میکنه نگاه

چیزی داری پیشت؟

نه

چیزی بارت میشه؟

وای یه سیگاری پیشم هست

تو بیکاری پیچیدم

هل نشو آروم

بندازش از جیبت زمین

شمشادا بلندن؟

نه

پس میشه پرید

پاتو روش بذار

رضا انگار دیگه

سگ خور

نه خب من قول دادم نه تو

حاضرم تو گور باشم

دور نندازم تشو

پاشو حاجی بیسیمو زد دررو

نکنه

میخوای بریم زندان

نه چون

ما میخوایم پول دار بشیم با رپ فارسی

تا تو خییابون راه بریم

با 10 تا ماشین[هیچ کس]

داره یه صدایی میاد همه در میرن

همه در میرن در گیره

مگه گیر دادن به ما تفریحه

مخصوصا وقتی شب میشه


[پیشرو]

داره یه صدایی میاد همه در میرن

همه در میرن در گیره

مگه گیر دادن به ما تفریحه

مخصوصا وقتی شب میشه[هیچ کس]

من در میرم سری داش

چون نمیخوام بشم بازداشت

هرکی چیزی توی جیبش داشت

بندازه در ره وقت فراره داش

آقا من موندم چند بار باید بگم که
مثل همیشه اهنگساز کیه؟
مهدیاره پسرصامت021

صامت021

صامت021

مشخصات آهنگ بازم کلان

ترانه سرا : +پیشنهاد
آهنگ ساز : +پیشنهاد
تنظیم : +پیشنهاد

فرستنده متن : Fundamental
ارسال MP3 توسط : ali ahmadi

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ


This page was generated in 0.14 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393