دانلود عکس

متن آهنگ مست و خراب

این کژ و راست می رویاین کژ و راست می روی ،
باز چه خورده ای بگو
مست و خراب می رویمست و خراب می روی ،
خانه به خانه کو به کو
با که حریف بوده ای ؟ بوسه ز که ربوده ای ؟
زلف که را گشوده ای؟زلف که را گشوده ای؟
حلقه به حلقه مو به مو
حلقه به حلقه مو به مو
حلقه به حلقه مووووو به مو
راست بگو, به جان تو, ای دل جانمآن تو
ای دل همچو شیشه امای دل همچو شیشه ام
خورده میت سبو سبو
خورده میت سبو سبو
خورده میت سبووووو سبو
راست بگو نهان مکن ،
پشت به عاشقان مکن
چون خمشااان بی گنه،
روووی بر آسمان مکن
چشمه کجاست تا که من،چشمه کجاست تا که من
آب کشم سبو سبو
آب کشم سبو سبو
آب کشم سبووووو سبو
لقمه ی هر خورنده را،
لقمه ی هر خورنده را
در خور او دهد خدای
آنچه گلو بگیردت ، آنچه گلو بگیردت
حرص مکن، مجو مجو
حرص مکن، مجو مجو
حرص مکن، مجووووو مجو
این کژ و راست می رویاین کژ و راست می روی ،
باز چه خورده ای بگو
مست و خراب می رویمست و خراب می روی ،
خانه به خانه کو به کو
خانه به خانه کو به کو
خانه به خانه کو به کو
خانه به خانه کو به کو

مشخصات آهنگ مست و خراب

کاور آلبوم  سنتی ها» ترانه سرا ( مولوی )
آهنگ ساز : +پیشنهاد
تنظیم : +پیشنهاد

فرستنده متن : داریوش جابری
ارسال MP3 توسط : Ahura A

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ


This page was generated in 0.16 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393